Τ ΑΥΤ HMEP (ΚΗ')

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

νά΅νησιν πιτελοῦ΅εν τς γίας Σκέπης τς περαγίας Δεσποίνης ἡ΅ῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας*.

 

* Ἢ Ἀκολουθία ατη, ποιηθεσα πτοῦ ἐν γίῳ Ὅρει σ΅ατογράφου ΜοναχοΓερασί΅ου Μικραγιαννανίτου, ἐνεκρίθη πτς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος ν τσυνεδρίΑτς τς 21ης κτωβρίου 1952, καθ' ἢν καὶ ἀπεφασίσθη συνεορτασ΅ὸς τς ορτς τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου ΅ἐττς θνικς ορτς τν Νικητηρίων τς 28ης κτωβρίου. (ΑΣυνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι, Τό΅ος Β', Ἀθναι 1956, σελ. 649).

 

* * *

ΕΙΔΗΣΙΣ

* * *

Ετύχοι ἡ Ἑορτὴ ἐν Κυριακῇ, ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται καττν Τυπικν Διάταξιν τς ορτς τν Εσοδίων τς Θεοτόκου. (Βλέπε Τυπικν 21ης Νοε΅βρίου § 8).

 

ΕΙΣ ΤΌΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

στῶ΅εν Στίχους δ´, καψλλο΅εν τΣτιχηρπροσό΅οια.

χoς α´. Τν ορανίων ταγ΅άτων. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ρθοδόξων λλήνων παν τσστη΅α, τν παναγίαν Σκέπην, τς γνς Θεοτόκου, ὑ΅νσω΅εν προθύ΅ως καὶ ἐν χαρᾷ, πρς ατν κβοσω΅εν· χαρε Παρθένε βοήθεια σφαλής, καθερ΅ὴ ἡ΅ῶν ντίληψις.

 

σπερ ρρύσω Παρθένε τν Βυζαντίδα ποτέ, τσῇ ἁγίΣκέπῃ, πολυτρόπων κινδύνων· οτω κανν τν νέον Κόρη λαόν, τοσοῦ Ἔθνους πήλλαξας, ἐπιδρομς Θεοτόκε λλοεθνος, τῇ ἐκφάνσει τς ενοίας σου.

 

πρ λίου κτνας τς θείας Σκέπης σου, αδωρεαπλουσίως, ἀπαστρπτouσι πσι, καλύουσι τν νύκτα τν πειρασμν, καερήνην καλύτρωσιν, κασωτηρίαν βραβεύουσιν ληθῆ, Θεοτόκε τος μνοσι σε.

 

Τῇ ἀρωγτς σς Σκέπης πιστς θαρρήσαντες, καττν πολεμίων, νίκης τρόπαιον ραν, Παρθένε Θεοτόκε σς λαός, ἀληθς ὁ ἀπλεκτος· θεν δν χαριστήριον ν χαρᾷ, ἀναμέλπει τπρονοίσου.

Δόξα. Κανν. Ἦχος α'.

Τς κατ' ἀξίαν μνήσει, τν περὶ ἡμς σου προμήθειαν, Θεοτόκε ειπάρθενε; Σκέπουσα γρ μς τκραταισου Σκέπῃ, πολυειδν λυτροσαι συμφορν, κασυμμαχοσα οράτως, ἐν ψηλβραχίονι, τν πολεμίων καταράσσεις τάς φάλαγγας, καθαυμαστς θύνεις, ἢν ρετήσω κληρονομίαν σου· θεν μνομεν τν χάριν σου, εχαριστίας φωνας, καὶ ἐν κατανύξει ψυχς βομεν σοι‧ Σκέπε πάντοτε κ πάσης πειλς, ἡμς Δέσποινα, ὅτι μετΘεν τάς λπίδας σοι νεθέμεθα.

 

πστιχα

χος β'. Οκος τοῦ Ἐφραθᾶ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σκέπη χριστιανν, ὑπάρχεις Θεοτόκε, τν εσεβλαόν σου, σκέπουσα καφρουροσα, ἐκ πάσης περιστάσεως.

 

Στίχ. Τπρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οπλούσιοι τολαοσου.

 

τε ν τναῷ, τν Βλαχερνν κατεδεν, ὁ Ὅσιος νδρέας, σκέπουσν σε Παρθένε, τος εσεβες θαύμασε.

 

Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ν πάσγενεκαγενεᾷ.

 

πλωσον φ' ἡμς, τν Σκέπην σου Παρθένε, κασκέπασον αλως, ἐκ πάσης δυσπραγίας, λαν τν χριστεπώνυμον.

Δόξα. Τριαδικόν.

Φύσις τρισσολαμπής, Πάτερ Υἱὲ καΠνεμα, ὑπέρθεε Θεότης, οκτείρησον Οκτρμον, ττν χειρν σου ποίημα.

Κανν. Θεοτοκίον.

λπισεν στρατός, τσκέπσου Παρθένε, καὶ ἰσχυρς ράθη, τος πιτιθεμένοις, τκράτει τς σχος σου.

 

Νν πολύεις. ΤΤρισάγιον.

Τὸ Ἀπολυτίκιον κ τοΜεγάλου σπερινοῦ.

Καὶ Ἀπόλυσις.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Μεττν Προοιμιακόν, τό, Μακάριος νήρ. Ες δτό, Κύριε κέκραξα, στμεν Στίχους ς', καψάλλομεν τὰ ἑξς Προσόμοια.

χος α'. Ὢ τοπαραδόξου θαύματος! ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τοπαραδόξου θαύματος! ὡς νεφέλην φωτός, ἐφαπλοῖ ἑκάστοτε, τν Σκέπην τν αυτς, ἡ Θεοτόκος γνή, κασκέπει περιφανς, τμητρικπρομηθείκαχάριτι, ἐκ πάσης πιβουλς, τος πρς ατν φορντας κακρζοντας‧ Κεχαριτωμένη χαρε, σκέπη καβοήθεια, τοσοῦ Ἔθνους Παρθένε, τοπιστς σε μεγαλύνοντος.

 

Βαβατν σν θαυμασίων γνή! Σγρ παραδόξως, ἤπλωσας τν Σκέπην σου, καὶ ἔσκεπες θαυμαστς πόλιν τν νασσαν‧ ρτίως δὲ ἐμφανς, τς φωτοφόρου σου Σκέπης τχάριτι, διέσωσας πειλς, ἐπερχoμένης λαν τν Χριστώνυμον. Ὅθεν σοι χαριστηρίους, ανους ναμέλποντες, τν πολλν σου θαυμάτων, μνείαν γομεν γηθόμενοι.

 

Τν πρς μς σου προμήθειαν, οἱ Ἑλλήνων παδες, Δέσποινα κηρύττομεν, ὑμνοντες τν μητρικήν, κηδεμονίαν σου‧ ρχθεν γρ σuμπαθς, ὑπτν Σκέπην τν σν μς θηκας, κακλρόν σου κλεκτόν, τεαγς μν Γένος νέδειξας. Ὅθεν Κεχαριτωμένη, χαρε σοι κραυγάζομεν, κατς θείας σου Σκέπης, μεγαλύνομεν τάς χριτας.

Προσόμοια τερα. Ἦχος δ'.

ς γενναον ν Μάρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς τς Σκέπης σου γοντες, τν νάμνησιν χραντε, τν σν μεγαλύνομεν γαθότητα‧ τι κ πάσης στενώσεως, λυτροσαι τὸ Ἔθνος σου, καὶ ἐθνν πιδρομς, καπαρέχεις κάστοτε, χάριν φθονον, τος μνοσι τξένα μεγαλεα, τς σς δόξης Παναγία, κατν θαυμάτων τμέγεθος.

 

Θαυμαστς πάλαι πλωσας, ἀοράτως τν Σκέπην σου, κατν πόλιν σκεπες τν βασίλειον, ἀλλκανν ναργέστατα, ἡμς σκέπεις χραντε, καφρουρες κασυντηρες, τν καινν Κόρη κλρόν σου, πάσης θλίψεως· διτοτο μνομέν σου τς Σκέπης, τδωρήματα Παρθένε, κατν σραι ντίληψιν.

 

Πολλαχς Κόρη οδαμεν, καλαμπρς τεθεάμεθα, τς γίας Σκέπης σου τν κδήλωσιν, ἐν τεκμηρίοις καθαύμασιν, ἡμν διαλάμπουσαν, καὶ ἐν δάκρυσι θερμος, τν πολλν σου χρηστότητα,ἐδοξσαμεν‧ τι σζεις μς ν τος κινδύνοις, καπαρέχεις εφροσύνην, τος θλιβομένοις καπάσχουσι.

Δόξα. Κανν. χος πλ. β'.

Σήμερον πιστς λαός σου Θεοτόκε, ὂν θνος γιον, καπεριούσιον κλρον πεφήνω, τς σς Σκέπης γεραίρει τν χάριν, χαριστηρίους δων σοι δάς‧ Σγάρ, ομόνον ν παρχημέναις γενεας, θαυμαστκαπαράδοξα ν μν εργάσω, ἀλλκανν μς, σκέπεις καὶ ἰθύνεις, καὶ ἐπιδραμόντων πήλλαξας χθρν, καεφροσύνης πλησας τάς ψυχς μν. Ὁμολογομεν τοίνυν τν χάριν, κατφωταυγεσου Σκέππροστρέχοντες, θερμς βομεν‧ χρι τερμάτων αἰῶνος, σκέπε Παντάνασσα, τος νενδοιάστως πιβοωμένους σου.

 

Εσοδος. Φς λαρόν... ΤΠροκείμενον τς μέρας, κατὰ Ἀναγνώσματα.

 

ριθμν τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. θ' 15-23)

Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐστάθη σκηνή, ἐκάλυψεν νεφέλτν σκηνήν, τν οκον τομαρτυρίου. Κατὸ ἑσπέρας ν πτς σκηνς ς εδος πυρς ως πρωί. Οτως γίνετο διαπαντς· νεφέλη κάλυπτεν ατν μέρας, καεδος πυρς τν νύκτα. Καὶ ἡνίκα νέβη νεφέλη πτς σκηνς, καμεττατα πραν ουοὶ Ἰσραήλ. Καὶ ἐν ττόποὗ ἂν στη νεφέλη, ἐκεπαρενέβαλον ουοὶ Ἰσραήλ. Διπροστάγματος Κυρίου παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ, καδιπροστάγματος Κυρίου παροσι. Πάσας τάς μέρας, ἐν ας σκιάζει νεφέλη πτς σκηνς, παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ. Καὶ ὅταν φέλκηται νεφέλη πτς σκηνς μέρας πλείους, καφυλάξονται ουοὶ Ἰσραλ τν φυλακν τοΘεοῦ. Καομὴ ἑξάρωσι. Καὶ ἔσται ταν σκεπάζῃ ἡ νεφέλη μέρας ριθμῷ ἐπτς σκηνς, διφωνς Κυρίου παρεμβαλοσι καδιπροστάγματος Κυρίου παροσι. Καὶ ἔσται ταν γνηται νεφέλη φ' ἑσπέρας ως πρωκαὶ ἀναβῇ ἡ νεφέλη τπρωί, καὶ ἀπαροσιν μέρας νυκτός. Μηνς μέρας πλεοναζούσης τς νεφέλης σκιαζούσης π' ατς, παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ, καομὴ ἀπάρωσιν. Ὅτι διπροστάγματος Κυρίου παροσι. Τν φυλακν Κυρίου φυλάξαντο διπροστάγματος Κυρίου ν χειρΜωυσῆ.

 

Τς ξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. μ' 15-32)

γένετο ν τμηντπρώτῳ, τδευτέρῳ ἔτει, ἐκπορευομένων τν υἱῶν σραλ ξ Αγύπτου, νουμηνία στάθη σκηνή. Καὶ ἔστησε Μωυσς τν σκηνήν, καὶ ἐπέθηκε τάς κεφαλίδας, καδιενέβαλε τος μοχλούς, καὶ ἔστησε τος στύλους. Καὶ ἐξέτεινε τάς αλαίας πτν σκηνήν, καὶ ἐπέθηκε τκατακάλυμμα τς σκηνς π' ατν νωθεν, καθσuνέταξε Κύριος τΜωυσῇ. Καλαβν τμαρτύρια νέβαλεν ες τν κιβωτόν. Καὶ ὑπέθηκε τος διωστρας πτν κιβωτόν, καεσήνεγκε τν κιβωτν ες τν σκηνήν, καὶ ἐπέθηκε τκατακάλυμμα τοκαταπετάσματος, καὶ ἐσκέπασε τν κιβωτν τομαρτυρίου, ὂν τρόπον συνέταξε Κύριος τΜωυσῇ. Καὶ ἐπέθηκε τν τράπεζαν ες τν σκηνν τομαρτυρίου, τπρς Βορρν ξωθεν τοκαταπετάσματος τς σκηνς. Καπροσέθηκεν π' ατς ρτους τς προθέσεως ναντι Κυρίου, ὂν τρόπον συνέταξε Κύριος τΜωυσῇ. Καὶ ἔθηκε τν λυχνίαν ες τν σκηνν τομαρτυρίου, ες τκλίτος τς σκηνς τπρς νότον. Καὶ ἐπέθηκε τος λύχνους ατς ναντι Κυρίου, ὂν τρόπον σuνέταξε Κύριος τΜωυσῇ. Καὶ ἔθηκε τθυσιαστήριoν τχρυσον ν τσκηντομαρτυρίου πέναντι τοκαταπετάσματος, καὶ ἐθυμίασεν π' ατοθυμίαμα τς σuνθέσεως, καθάπερ συνέταξε Κύριος τΜωυσῇ. Κατθυσιαστήριον τν καρπωμάτων θηκε παρτάς θύρας τς σκηνς. Καὶ ἔστησε τν αλν κύκλτς σκηνς κατοθυσιαστηρίου. Κασυνετέλεσε Μωυσς πάντα τὰ ἔργα. Καὶ ἐκάλυψεν νεφέλη τν σκηνν τομαρτυρίου. Καδόξης Κυρίου πλήσθη σκηνή. Καοκ δυνάσθη Μωυσς εσελθεν ες τν σκηνν τομαρτυρίου, ὅτι πεσκίαζεν π' ατν νεφέλη, καδόξης Κυρίου νεπλήσθη σκηνή. Ἡνίκα δ' ἂν νέβη νεφέλη πτς σκηνς, ἀνεζεύγνυσαν ουοὶ Ἰσραηλ σν τῇ ἀπαρτίατν. Εδμὴ ἀνέβη νεφέλη, οκ νεζεύγνυσαν ως μέρας, ἧς νέβη νεφέλη. Νεφέλη γρ ν πτς σκηνς μέρας, καπρ ν π' ατς νυκτς ναντίον παντς σραήλ, ἐν πάσαις τας ναζυγας ατν.

 

Προφητείας εζεκιλ τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. μγ' 27, μδ' 1-4)

σται πτς μέρας τς γδόης καὶ ἐπκεινα, ποιήσουσιν οἱ ἱερες πτθυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα μν, καττοσωτηρίου μν‧ καπροσδέξομαι μς, λέγει Κύριος. Καὶ ἐπέστρεψμε καττν δν τς πύλης τν γίων τς ξωτέρας, τς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καατη ν κεκλεισμένη. Καεπε Κύριος πρς με‧ πύλη ατη κεκλεισμένη σται, οκ νοιχθήσεται, καοδες μδιέλθδι' ατς τι Κύριος Θες σραλ εσελεύσεται δι' ατς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ ἡγούμενος οτος καθήσεται ν ατῇ, τοφαγεν ρτον ναντίον Κυρίου. Καττν δν Αλμ τς πύλης εσελεύσεται, κακαττν δν ατοῦ ἐξελεύσεται. Καεσήγαγμε καττν δν τς πύλης τς πρς Βορρν, κατέναντι τοοκου, καεδον, καὶ ἰδοπλήρης δόξης οκος τοΚυρίου.

 

Ες τν Λιτήν. Ἰδιόμελα.

χος α'.

Εφραίνου ν Κυρίῳ, ἡ Χριστώνυμος λλάς, ὡς σκεπομένη τΣκέπῃ, τς πανυμντου Θεοτόκου‧ ς γρ νεφέλην φωτεινήν, ἀοράτως ατν φαπλοσα, ἡ τοῦ ἀδύτου φωτς μήτηρ, κύκλσε περιβάλλει καπανταχόθεν σε σκέπει, καασθητν κανοητν πολεμίων, ἐπερχομένων κατσοῦ, τάς φάλαγγας κτρέπει. Ὅθεν τν δοθεσαν σοι χάριν, διαπρυσίφωνκήρυξον, κατν σκέπουσν σε Παρθένον, μεγαλοφώνως μνησον βοσα‧ Χαρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετσοῦ, ὁ παρέχων τκόσμδισοτμέγα λεος.

χος β'

ς πέρλαμπρος νασσα, τῷ Ὁσίῳ Ἀνδρέτεθέασαι, ἐν τνατν Βλαχερνν πιφανεσα, ἀοράτως Θεοτόκε, κατν μν Βασιλίδα πόλιν σκέπασας, τῇ ἀναπτύξει τς Σκέπης σου, ἡμς δχαρς πλήρωσας, τῇ ἐνεργείτς ρωγς σου. Ἀλλ' ὦ Παρθένε πανύμνητε, σκέπη μν καβοήθεια, ἐκ πάσης πιβουλς σινς φλαττε, τΓένος μν δεόμεθα.

χος γ'

Πάλαι μν νεφέλη κάλυπτε, τν σκηνν τομαρτυρίου, προτυποσα Παρθένε, ττελεσθν σοι μυστριον‧ νν δὲ ἡ ἀστραπόμορφος Σκέπη σου, περικαλύπτει κασκιάζει, ὡς ρνις τὰ ἑαυτς νοσσία, τν χριστεπώνυμον λαόν, τν θερμς σοι πρoστρέχoντα‧ κατοτο μφανς πεποίηκας, τῇ ἀνασσούσπόλει, δι' ἐμφανεας πορρήτου, τν πρς μς σου χρηστόστητα φανερώσασα. Ὅθεν μνείαν τούτου τελοντες, τάς πολλς σου εεργεσίας κηρύττομεν, κατν περὶ ἡμς κηδεμονίαν σου‧ τι σζεις κάστοτε, ἡμς κ πάσης θλίψεως.

χος δ'

Σκέπη σου Θεοτόκε Παρθένε, ὑπρ τάς λιακς αγς κλάμπουσα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, θαυμαστκασωτήρια, ες περιποίησιν μν περγάζεται‧ τν γρ Βασιλίδα πόλιν, πάλαι πολλάκις διέσωσεν, ἀδοκήτων κινδύνων κασυμφορν, ὑπερφυς θαυματουργοσα‧ νν δὲ ἡμς Πανάχραντε, πάσης στενώσεως ξαίρει, καδρόσον ναψυχς παρέχει, καθυμηδίαν ν τας θλίψεσι, τσπλουσίχρηστότητι‧ ς τθαυμάσια κροτοντες, ἑόρτιόν σοι ανεσιν προσάγομεν, καὶ ἐκ ψυχς βομέν σοι· Μὴ ἀντανέλς φ' ἡμν, τν προστασίαν σου Κόρη, ἀλλσκέπε καφρούρει, ἡμς τν κληρουχίαν σου.

Δόξα. Κανν.χος πλ. α'.

Σήμερον παντάνασσα Μητροπάρθενος, τν φωτμορφον ατς Σκέπην ναπετάσασα, μητρικς περισκέπει, τΓένος μν‧ δετε ον λλήνων παδες, κακαθαρνοκατοπτεύσωμεν, τν δαψιλτς Θεοτόκου, πρς μς προμθειαν‧ τι γγς μν τυγχάνει, ἐν εκαιρίαις καθλίψεσι, καὶ ἀσφαλς μς διέπει, πρς τν σκοπν τς νω κλήσεως, καχάριν καὶ ἔλεος μν πρυτανεύει, οα Μήτηρ Θεοῦ, κασωτηρίαν αώνιον.

 

Ες τν Στίχον, Στιχηρπροσόμοια.

χος πλ. α'. Χαίροις σκητικν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαίροις Θεογενντορ γνή, τς γαθότητος πηγὴ ἡ ἀκένωτος, Ἑλλήνων θεία σκέπη, καπροστασία θερμή, καπαραμυθία ν τας θλίψεσι‧ πρς σγρ Πανάμωμε, καταφεύγομεν πάντοτε, κασωτηρίαν καερήνην καλύτρωσιν, τσχάριτι, ἀληθς κομιζόμεθα‧ θεν τς θείας Σκέπης σου, ὑμνομεν τθαύματα, κατς προνοίας σου Κόρη, τος οκτιρμος μεγαλύνομεν, δι' ὧν εσζεις, περιστάσεων ποικίλων, τος πεποιθότας σοι.

 

Στίχ.γίασε τσκήνωμα ατοῦ ὁ ὕψιστoς.

 

φθης ν θεωρίλαμπρᾷ, οά περ νασσα γνὴ ὑπερκόσμιος, Ἀνδρέτθεοφόρῳ, ἐν Βλαχερνν τναῷ, σκέπουσα ἀΰλως τν μερίδα σου‧ διτούτου γοντες, ἐτησίαν νάμνησιν, τμεγαλεα, ἀνυμνομεν τς δόξης σου, καβομέν σοι, ὁ λαός σου Πανάχραντε‧ σκέπε καδιαφλαττε, Παρθένε τΣκέπσου, ος περ οκείαν μερίδα, πάλαι μς Κόρη δειξας, παρέχουσα πσιν, εφροσύνην καερήνην, καμέγα λεος.

 

Στίχ. Τπρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οπλούσιοι τολαοῦ.

 

Σκέπη τφωταυγεσου γνή, κατῇ ἐλπίδι τς στερρς πρoστασίας σου, θαρρήσας νενδοιάστως, ὁ εσεβς σου λαός, τν χθρν τθράσος τροπώσατο‧ διχαριστήριον, ἀναμέλπει σοι ανεσιν, κατς σς Σκέπης, ἑορτν τν πέρλαμπρον, ἄγει σήμερον, καθερμς Κόρη κράζει σοι‧ Σμου σκέπη καπρόμαχος, καμέγα προπύργιον, κασὲ ὑμνΠαναγία, τχάριτί σου σζόμενος, ἀλλκαμελλόντων, θλιβερν πειρατηρίων, ῥῦσαμε Δέσποινα.

Δόξα. Κανν. χος πλ. δ'.

Τς Σκέπης σου τς σωστικς, απολλαπλαὶ ἐκδηλώσεις, περτὸ Ἔθνος σου χραντε, πσαν κον καταπλήττουσι. Σγρ πάλαι τε κανν, ἐν παντκαπάντοτε προφθάνεις, καπάσης στενώσεως, ἡμς παλλάττεις, ος οδας τρόποις φιλάγαθε. ΔιΠαvύμνητε Δέσποινα, μπαύσδεικνύουσα μν, τὰ ἀρχαα λέη σου, ἄχρι τερμάτων αἰῶνος, ὅτι σόν σμεν ποίμνιον.

 

Νν πολύεις. ΤΤρισάγιον, κατὸ Ἀπολυτίκιον.

χος α'. Τς ρήμου πολίτης. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνομεν τάς χαρίτας, ἣν ς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλος πρ ννοιαν, κασκέπεις τν λαόν σου νοερς, ἐκ πάσης τν χθρν πιβουλς. Σγρ σκέπην καπροστάτιν καβοηθόν, κεκτήμεθα βοντές σοι· Δόξα τος μεγαλείοις σου γνή, δόξα τθείΣκέπσου, δόξα τπρς μς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.

τερον. Ἦχος πλ. δ', Θεοτόκε ειπάρθενε. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοτόκε ειπάρθενε, τν γίαν σοΣκέπην, δι' ἧς περισκέπεις, τος ες σὲ ἐλπίζοντας, κραταιν τῷ Ἔθνει σου καταφυγν δωρήσω‧ τι ς πάλαι κανν θαυμαστς μς σωσας, ὡς νοητνεφέλη, τν σν λαν περιβαλοσα. Διδυσωπομεν σε, ερήνην τπολιτείσου δώρησαι, κατας ψυχας μν τμέγα λεος.

Καὶ Ἀπόλυσις.

 

ΕΙΣ ΤΌΝ ΟΡΘΡΟ

 

Μεττν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα.

χος α'. Τν τάφον σου Σωτήρ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Σκέπην σου γνή, τν γίαν μνομεν, τν σκέπουσαν μς, ἐν παντκαφρουροσαν, ος κλρόν σου νέδειξας, καμερίδα πλεκτον, ἀγαθότητι, καμητρικσuμπαθείᾳ. ἈλλΔέσποινα, καὶ ἐν μελλούσῃ ἀνάγκῃ, ἡμς διαφλαττε. (Δς)

 

Μεττν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα.

χος δ'. Ταχπροκατάλαβε. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξέστη ς βλεψεν, ἐν Βλαχερνν τναῷ, Ἀνδρέας ὁ Ὅσιος, σὲ ἐφαπλούσαν μν, τν θείαν σθτά σου, οσαν κεσε Κόρη, ἱερς τηρουμένην, πσι δφανεροσαν, τς σς σκέπης τν χάριν, δι' ἧς σκέπεις κασζεις μς πάσης θλίψεως. (Δς)

 

Μεττν Πολυέλεον, Κάθισμα.

χος πλ. δ'. Τν Σοφίαν καΛόγον. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γίαν σου Σκέπην καθαυμαστήν, ἣν τύπου νεφέλη νομική, ἁπλοσα κστοτε, περιβάλλεις τὸ Ἔθνος σου, προσατενίζον Κόρη, τσῇ ἀγαθότητι, κατν βοήθειάν σου εὶ ἐκδεχόμενον, ἣν δίδου Θεοτόκε, καὶ ἐχθρν τν μανίαν, ἀπότρεπε πάντοτε, ἀφ' ἡμν τν μνούντων σου, τν θαυμάτων τμέγεθος, πρεσβεύουσα τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμάτων δοναι μν φεσιν, τος ορτάζουσι πόθῳ, τν πάμφωτον Σκέπην σου. ( Δς)

 

ΤΑ' Ἀντίφωνον τοδ' Ἤχου κατΠροκείμενον.

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ν πσγενεκαγενε

Στίχ. Σκεπασθήσομαι ν τσκέπτν πτεργων σου

Εαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τς η' Σεπτεμβρίου.

Ν' Ψαλμός. Ετα

Δόξα. Τας τς Θεοτόκου ...

Κανν. Τας τς Παναχράντου ...

Στίχ.λέησον μέ, ὁ Θεός, καττμέγα λεός σου ...

διόμελον. Ἦχος πλ. β'.

Σήμερον πανύμνητος Παρθένος, τν φωταυγατς Σκέπην φαπλώσασα, τος πιστος ριδήλως δήλωσε, τν πλουσίαν ατς ενοιαν, ἐν εκαιρίαις καθλίψεσι‧ θεν τν χάριν ατς ανοντες, οπαρ' ατς σκεπόμενοι, ἐν εφροσύνβοσωμεν‧ Χαρε ΚεχαριτωμένΘεοτόκε, ἡ σζουσα τΓένος μν, καὶ ἀσφαλς περιεποσα, καὶ ὁδηγοσα πρς δν σωτήριον.

 

Ετα ψάλλονται οπαρόντες δύο Κανόνες τς Θεοτόκου.

Κανν πρτος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Σεἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου.

δα'. Ἦχος δ'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Ἀνοίξω τστόμα μου καπληρωθήσεται πνεύματος, καλόγον ρεύξομαι τβασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τθαύματα. (Δς)

 

Σοφίαν παρσχου μοι, ὡς τοΘεομήτηρ χραντε, καλόγον μοι δώρησαι, ἵνα μνήσω φαιδρς, τθαυμάσια τς σς γίας Σκέπης, δι' ἧς σκέπεις πάντοτε, τος σγεραίροντας.

 

ψόθεν φήπλωσας, τν στραπόμορφον Σκέπην σου, νεφέλην ς πάμφωτον κακατεκάλυψας, οτν πόλεων, τν βασιλίδα μόνον, ἀλλ' ἅπαν τὸ Ἔθνος σου τχριστεπώνυμoν.

 

ώρακε πάλαι σε, ἐν πορρήτθεάματι, Ἀνδρέας ὁ Ὅσιος ν Βλαχερνν τναῷ, περισκέπουσαν, Ἁγντῇ ἀναπτύξει, τς θείας σθτός σου, κόσμου τπέρατα.

 

σχν προσμάχητον, ττοσοῦ Ἔθνους στρατόπεδον, λαβν κ τς Σκέπης σου, κατετροπώσατο, ἐχθρν φάλαγγας, καὶ ἦρε λαμπρν νίκην‧ διμέλπει Δέσποινα, τμεγαλεα σου.

 

Κανν δεύτερος, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς‧

Σκέπην μνέω τς Θεοτόκου. Γερασίμου.

δα'. Ἦχος πλ. δ'. Ἁρματηλάτην Φαραώ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σκέπη τοκόσμου καθερμὴ ἀντίληψις, Παρθενομτορ γνή, ἡ τν Θεν Λόγον, ἀπορρήτως τέξασα, τσπλουσίχάριτι, τράνωσόν μου τν γλσσαν, ᾀσματικς μεγαλύνοντος, τν πανυπερθαύμαστoν Σκέπην σου.

 

Κεκοσμημένη κροσσωτος τοΠνεύματος, ὡς βασιλς τοπαντός, καὶ ὑπρ λίου, τάς αγς στράπτουσα, ὡράθης καὶ ἐφήπλωσας, νοερς τν σν Σκέπην, κατν λαόν σου σκέπασας, τν ες σΠαρθένε λπίζοντα.

 

τύπου πάλαι τν γίαν Σκέπην σου, νεφέλη νομική, ἡ τομαρτυρίου, τν σκηνν καλύπτουσα‧ καλύπτεις γρ κάστοτε, καδροσίζεις καθάλπεις, τν κκλησίαν Πανάμωμε, τῇ ἐπισκιάσει τς Σκέπης σου.

 

Πλήρης φωτς πλήρης λέους Δέσποινα, ἐν Βλαχερνν τναῷ, μυστικς πέστης, καλαμπρς πέδειξας, τς πρς μς ενοίας σου, τν ξαίρετον χάριν, τῇ ἀναπτύξει τς Σκέπης σου‧ θεν κατχρέος μνομεν σε.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νοίξω τστόμα μου καπληρωθήσεται πνεύματος, καλόγον ρεύξομαι τβασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τθαύματα.

 

Κανν πρτος

δγ'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Τος σος μνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον σuγκρoτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον, καὶ ἐν τθείσκέπσου, στεφάνων δόξης ξίωσον. (Δς)

 

Πηγεφροσύνης ορανίου, ἡ Σκέπη σου φωτοειδς, ὑπάρχει Παναμώμητε, τος θλίψεσι παλαίουσι, χάριν εκαὶ ἔλεος, κασωτηρίαν βραβεύουσα.

 

ρχθεν μς δι' εσπλαγχνίαν, ὡς θνος Παρθένε κλεκτόν, ἔθου πτν Σκέπην σου, καξένα καπαράδοξα, πάλαι κανν νήργησας, ἡμς κινδύνων ξαίρουσα.

 

ημάτων νδρέου τοῦ Ὁσίου, ἀκούσας Παρθένε ελαβς, ὁ θεος πιφάνιος, εδσε περισκέπουσαν, λαν τν χριστεπώνυμον, ὡς βασιλίδα οράνιον.

 

Θαυμάτων τς Σκέπης σου τς θείας, ὁρντες Παρθένε τν πληθύν, ἃ ἐνεργες κάστοτε, ἡμν ες περιποίησιν, χαριστηρίους ανους σοι, Ἑλλήνων παδες προσάγομεν.

 

Κανν δεύτερος.

στερεώσας κατ' ἀρχάς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σκέπη σου παμφαής, φωτς αλοβολίδας, ἀπαυγάζουσα εΘεοτόκε, διαλύει τν χθρν, τζοφερβουλεύματα, τν δπιστν εφραίνει, τάς διανοίας τδόξσου.

 

Νόμον πλήρωσας γνή, τεκοσα νερμηνεύτως, τν λαλήσαντα Προφήταις ν τύποις, καφωτς τονομικοῦ, πλήρωμα κόσμδείξαντα, τν φωταυγσου Σκέπην‧ διὸ ὑμνομεν τν δόξαν σου.

 

πτν Σκέπην σου γνή, προστρέχομεν μετπόθου, ὡς νοσσία καθ' ἑκάστην μέραν‧ θεν σκέπασον μς, ἐκ τν βελν τοῦ ὄφεως, ερήνην δωρουμένη, ἡμν καβίου σφάλειαν.

 

Μυρίων πρόξενος καλν, τεκοσα τν Θεν Λόγον, ἀνεδείχθης τν νθρώπων τγένει, καμυρίων ναγκν, καπειρασμν καθλίψεων, λυτροσαι τσΣκέπῃ, τος σΠαρθένε γεραίροντας.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος σος μνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον σuγκρoτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον, καὶ ἐν τθείσκέπσου, στεφάνων δόξς ξίωσον.

 

Κάθισμα. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σκέπη πέφηνας, κασωτηρία, καὶ ἀντίληψις, καπροστασία, τν ρθοδόξων λλήνων Πανύμνητε‧ θεν τν Σκέπην τν σν μεγαλύνομεν, κατν θερμν προστασίαν κηρύττομεν, Κόρη Παναγνέ, ἡ σκέπουσα τάς ψυχς μν, ἐκ πάσης πιθέσεως τοδράκοντος. (Δς)

 

Κανν πρτος

δδ'. Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Ὁ καθήμενος ν δόξῃ, ἐπθρόνου Θεότητος, ἐν νεφέλκούφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπερθεός, τῇ ἀκηράτπαλάμκαδιέσωσε, τος κραυγάζοντας· δόξα Χρισττδυνάμει σου. (Δς)

 

φαπλοσα οράτως, τν πρφωτον Σκέπην σου, σκέπεις Θεοτόκε, καπεριλαμβάνεις κάστοτε, καπεριθάλπεις κασζεις πάσης θλίψεως, τος κραυγάζοντας· Δόξα Παρθένε τδόξσου.

 

Νον καὶ ἔννοιαν κπλήττει, τς πολλς σοχρηστότητος, ἡ ἔκφανσις Κόρη, κατν δωρεν διάδοσις, ἢν πρς τΓένος μν δεικνύεις παντοτε‧ θεν Δέσποινα, ὑμνολογομεν τν χάριν σου.

 

πιστσα οράτως, μυστικς πεκάλυψας, ἐν τΒυζαντίδι, πάλαι ναργς Θεονύμφευτε, τν παναγίαν σοΣκέπην τος οκέταις σου, δι' ἧς πάντοτε, σκέπεις μς ς φιλάγαθος.

 

ν κινδύνοις προστασίαν, ἐν δουλείᾳ ἀνάψυξιν, ἔχοντς σε Κόρη, κακαθοδηγν καὶ ἀντίληψιν, πάσαις τοβίου μν τας περιστάσεσι, καταφεύγομεν, ὑπτν πάμφωτον Σκέπην σου.

 

Κανν δεύτερος.

Σμου σχύς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νύκτα παθν, ἐπισκιάσει τς Σκέπης σου, Θεοτόκε, ἐκ τν καρδιν μν, διασκεδάζεις ς γαθή, καχαρς μέραν, καεφροσύνης φαιδρότητα, ἐκλάμπεις καφαιδρύνεις, τος πιστς σοι βοντας· Χαρε σκέπη τοκόσμου λόφωτε.

 

κ σοΘεός, κόσμῳ ὡράθη ς νθρωπος, ἐξ χράντων, γεννηθες αμάτων σου, κακόσμου σκέπην σε κραταιάν, ἔδειξε Παρθένε, καβοηθν ν τας θλιψεσιν‧ εγρ περισκέπεις, κακινδύνων ξαίρεις, τος προστρέχοντας πόθτΣκέπσου.

 

ς τοπαντός, τν Βασιλέα κυήσασα, ἐπεφάνης, ὡς τν λων νασσα, ὑπὸ Ἁγίων θεοειδν, δορυφορουμένη, κανοερς πεκάλυψας, ἡμν τάς ποδείξεις, τς γίας σου Σκέπης, θειοτέρᾳ ἐκφάνσει Πανάχραντε.

 

Τν θαυμαστήν, καὶ ἀστραπόμορφον Σκέπην σου, δι' ἧς σκέπεις, κασζεις Πανύμνητε, τν εσεβούντων πσαν ψυχήν, ἀνυμνολογομεν, οδιταύτης σζόμενοι, δεινν πειρατηρίων, καπιστς σοι βομεν‧ χαρε Κόρη νθρώπων βοήθεια.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν νεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τς κ τς Παρθένου σαρκώσεως, σοτοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανον κραύγαζε· Δόξα τδυνάμει σου Κύριε.

 

Κανν πρτος

δε'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Ἐξέστη τσύμπαντα, ἐπτθείδόξσου‧ σγρ πειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ν μήτρτν ππάντων Θεόν, κατέτοκας χρονον Υόν, πσι τος μνοσι σε, τν ερήνην βραβεύουσα. (Δς)

 

Λας σς Δέσποινα, τς παναγίας Σκέπης σου, μνείαν τν γίαν ορτάζει‧ σγρ πέστης ν Βλαχερνν τναῷ, καπάντας κεθεν νοερς, Ἄχραντε σκέπασας, τος πιστς σε δοξάζοντας.

 

Λεόντων τστόματα, τν νοητν Πανάχραντε, τν ρυομένων καθ' ἑκάστην, καταπιεν σοτν κληρουχίαν γνή, σύντριψον τσῇ ἐπισκοπῇ, καατν κατάβαλε, τν φρν κατφρύαγμα.

 

νάμνησιν γοντες, τς φωτοφόρου Σκέπης σου, ᾄδoμεν τσστρά σοι Παρθένε, ὅτι ρρύσω μς δουλείας πικρς, κατν πελθόντα καθ' ἡμν, ἐχθρν τν προφρυν, κραταις ταπείνωσας.

 

Δοχεον πολύτιμον, τοπλούτου τς Θεότητος, κεχαριτωμένη Θεοτόκε, σκεος με δεξον τς θείας χάριτος, τν πτν Σκέπην σου εί, πίστει καταφεύγοντα, καὶ ὑμνοντα τν δόξαν σου.

 

Κανν δεύτερος.

να τμε πώσω; ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

H ἁγία σου Σκέπη, ὡς νεφέλη πάμφωτος πτν δούλων σου, ἁπλουμένη Κόρη, ὡς φησν σαΐας κ καύματος, πονηρολυτροται, τς τοΒελίαρ πηρείας, καδροσίζει μς τσχάριτι.

 

Σὲ ἰδν ξένῃ ὄψει, δορυφορουμένην καθάπερ βασίλισσαν, ὑφ' ἁγίων Κόρη, ὁ Ἀνδρέας ξέστη ὁ Ὅσιος, ὅτε τν σεπτήν σου, Ἐσθτα πλωσας ἀΰλως, καλαν τν πιστν σου σκέπασας.

 

Θαμα δειξας μέγα, ἐναργς Πανάμωμε ες περιποίησιν, τοπιστολαοσου· οράτως γρ τοτον σκέπασας, ὑπτοσεπτοσου, χερσί σου θείαις Μαφορίου· θεν πάντες ανομεν σε χαίροντες.

 

ν ρήμμν πάλαι, τν σραηλίτην λαν Κόρη σκεπε, φωταυγς νεφέλη‧ νν μς δὲ ἡ πάμφωτος Σκέπη σου, σκέπει καδιέπει, καπρς τφς τν προσταγμάτων, τοΥοσου θύνει κάστοτε.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξέστη τσύμπαντα, ἐπτθείδόξσου‧ σγρ πειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ν μήτρτν ππάντων Θεόν, κατέτοκας χρονον Υόν, πσι τος μνοσι σε, τν ερήνην βραβεύουσα.

 

Κανν πρτος

δστ'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Τν θείαν ταύτην καπντιμον, τελοντες ορτν οθεόφρονες, τς Θεομήτορος, δετε τάς χερας κροτήσωμεν, τν ξ ατς τεχθέντα, Θεν δοξάζοντες. (Δς)

 

στλος πρν πυρίμορφος, λαν σραηλίτην δήγησε, νν δὲ ἡ Σκέπη σου, ἡ ἀστραπόμορφος χραντε, ἡμς πρς σωτηρίαν θύνει πάντοτε.

 

Σκέπην τν σν τν λόφωτον, ἁπλοσα περισκέπεις κάστοτε, Παρθένε χραντε, ἡμς ς ρτι γνκαμεν‧ τον νταποδώσωμεν τσχάριτι;

 

Σχοίνισμα Κρη πλεκτον, οκεον καλαν περιούσιον, ἡμς νέδειξας, πάλαι κανν ναργέστατα· διὸ Ἑλλς σε πσα, ὑμνεχορεύουσα.

 

Κηρύττει Κόρη τν χάριν σου, λαός σου πιστς καφιλόθεος, καχαριστήριον, ᾠδν πρoσδει τΣκέπσου, λυτρούμενος κινδύνων καπεριστάσεων.

 

Κανν δεύτερος.

λάσθητί μοι Σωτήρ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λόφωτος ληθς, ἐπέστης Παντοβασίλισσα, καὶ ἥπλωσας θαυμαστς, τν χραντον Σκέπην σου, σκέπουσα τος δούλους σου‧ θεν νυμνομεν, τν πολλν σου γαθότητα.

 

Τν νομικν κιβωτόν, τΧερουβμ πρν σκαζον‧ τν κκλησίαν δνν, τοΧριστοῦ ἡ Σκέπη σου, σκέπει Παντευλόγητε, καὶ ἐπισκιάζει, καπαρέχει χάριν φθονον.

 

παλαις σραήλ, ὑπνεφέλης θύνετο, ἐπαγγελίας πρς γν‧ νέος δΠναγνε, ὑπτς γίας σου, Σκέπης δηγεται, πρς ζων τν τελεύτητον.

 

Κύκλῳ ἡμν σπερ πρ, καταναλίσκον τος φρονας, τν Σκέπην σου τν λαμπράν, παρεμβάλλεις χραντε, ἡμς διασζουσα, τς τούτων μανίας· διτοτο σε δοξάζομεν.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θείαν ταύτην καπντιμον, τελοντες ορτν οθεόφρονες, τς Θεομήτορος, δετε τάς χερας κροτήσωμεν, τν ξ ατς τεχθέντα, Θεν δοξάζοντες.

 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'.

Τῇ ὑπερμάχῳ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σπερ νεφέλη γλας πισκιάζουσα, τς κκλησίας τπληρώματα Πανάχραντε, ἐν τπόλει πάλαι φθης τΒασιλίδι. Ἀλλ' ὡς σκέπη τολαοσου καὶ ὑπέρμαχος, περισκέπασον μς κ πάσης θλίψεως, τος κραυγάζοντας· Χαρε Σκέπη λόφωτε.

 

Οκος

νωθεν φαπλοσα, τν γίαν σοΣκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις κασζεις τν σν λαόν, καθ' ὥραν σε γνὴ ἐπιβομενον‧ νν δσου τθαυμάσια, εγνωμόνως μνεκραυγάζων‧

Χαρε τοκόσμου Σωτηρία

Χαρε λλάδος προστασία.

Χαρε τν γγέλων παράδοξον θέαμα

Χαρε τν νθρώπων κλόνητον ρεισμα.

Χαρε Μήτηρ ειπάρθενος τοΠαντάνακτος Χριστο

Χαρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τολαοσου τοπιστοῦ.

Χαρε τι φάνης σκέπουσα τσν θνος

Χαρε τι παρέχεις νίκας τστρατοπέδῳ.

Χαρε πηγπλουσίας χρηστότητος

Χαρε λαμπς Θεοῦ ἀγαθότητος.

Χαρε δι' ἧς τος χθρος κνικμεν

Χαρε πρς ν καθ' ἑκστην βομεν‧

Χαρε Σκέπη λόφωτε.

 

Συναξάριον

ΤΚΗ' τοατομηνς τν νάμνησιν ορτάζομεν τς Σκέπης τς περαγίας Δεσποίνης μν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τς πάντοτε κακατ' ἐξαίρετον τρόπον σκεπούσης τεσεβς μν θνος, ὡς πάλαι σκεπε τν Βασιλίδα τν πόλεων.

 

Στίχ. Σκέπη σου, Ἁγνή, σκέπεις καπεριθάλπεις

Τος πίστει φορντας πρς σέ, Παρθένε.

Μητρς Θεοο Σκέπη λλάδα θειόφρονα καλύπτει.

 

Ἀΰπνου δοξολογίας ποτὲ ἐπιτελουμένης ν τῇ ἁγίσορῷ, τoσῃ ἐν Βλαχέρναις, ἀπει μακάριος νδρέας κεσε τὰ ἐξ θους ποιν‧ παρν δὲ Ἐπιφάνιος καες τν παίδων ατομετ' ατο‧ καὶ ἔχων θος, ἵστατo, ὡς προθυμία τόνον δίδου, ποτμν μέχρι μεσονυκτίου, ποτδὲ ἕως πρωί. Τετάρτης ον ρας δη οσης τς νυκτός, ὁρᾷ ὁ μακάριος νδρέας φθαλμοφανς μεγεθεστάτην σφδρα, παραγενομένην ν γυναικείτσχήματι πτν βασιλικν μετφοβεροῦ ὀψικίου, ἐν ος ν καὶ ὁ τίμιος Πρόδρομος, καὶ ὁ τς βροντς υός, ἑκατέρωθεν χειροκρατοντες ατς, καὶ ἅγιοι πολλολευκοφόροι προεπορεύοντο ατς‧ οδὲ ἐπηκολούθουν μετὰ ὑμνδίας καὶ ᾀσμάτων πνευματικν. Ὡς ον λθε πλησίον τοῦ ἄμβωνος, ἀπει ὁ Ὅσιος πρς τν πιφάνιον λέγων‧ ρς τν Κυρίαν καΔέσποιναν τοκόσμου; Ὁ δφησίν‧ Ναί, Πάτερ μου πνευματικέ.

Κατούτων ρώντων, κλίνασα τγόνατα ατς ππολλν ραν προσηύχετο, δάκρυσι αίνουσα τθεοειδς ατς καὶ ἄχραντον πρόσωπον. Μετδτπροσεύξασθαι, προσν πτθυσιαστήριον, δεομένη κεσε πρ τοπεριεσττος λαοῦ. Ὅτε ον πηύξατο, τμαφόριον ατς, ὅπερ πτς παναχράντου ατς κορυφς φερεν, ὡς εδος στραπς πάρχον, καὶ ἀποτυλίξασα ξ ατς, τῇ ὡραίσεμνότητι τας παναχράντοις χερσν ατς λαβοσα, μέγα καφοβερν πάρχον, ἐπάνω παντς τοῦ ἐκείσε σττος λαοδιεπτασεν‧ περ πὶ ἱκανς ρας ώρων οθαυμάσιοι περάνω τολαοῦ ἐκτεταμένον κααγάζον δόξαν Κυρίου ς λεκτρον. Μέχρις ον ν κεῖ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ἐβλέπετο κκενο‧ μετδτὸ ἀναχωρσαι ατήν, οκέτι τεθέατο‧ πάντως γρ ρεν ατμεθ' ἑαυτς, τν δχάριν φκεν τος οσιν κεῖ.

 

Τας τς χράντου Μητρός σου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καδιαφύλαξον μς ξ ρατν καὶ ἀοράτων χθρν κασσον τάς ψυχς μν.μήν.

 

Κανν πρτος

δζ'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

»Οκ λάτρευσαν, τκτίσει οθεόφρονες, παρτν Κτίσαντα, ἀλλπυρς πειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ψαλλον‧ περύμνητε, ὁ τν Πατέρων Κύριος, καΘες ελογητς εἶ. (Δς)

 

θου Δέσποινα, ἡμς πτν Σκέπην σου, κασκέπεις πάντοτε, ἐπηρειν χαλεπν, ἐχθρν πιθέσεως, καπάσης θλιψεως‧ διπάντες σε, διαπρυσίστόματι, ἀνυμνομεν ες αἰῶνας.

 

Περιέσκεπες, ὡς κλεκτν μερίδα σου, πόλιν βασίλειον, τν Κωνσταντίνου γνή, ὠσαύτως Πανάμωμε, σκέπεις τδόξσου, ἤδη Δέσποινα, ἡμς τος καταφεύγοντας, τθερμσου προστασίᾳ.

 

H παράδοξος, Παρθένε πισκίασις, τς θείας Σκέπης σου, ἐπτοῦ Ἔθνους μν, ἐμφαίνει σαφέστατα, τν σν προμήθειαν, δι' ἧς χραντε, παρέχεις τας ψυχας μν, εφροσύνην καερήνην.

 

Γεωργήσασα, ἀγεωργήτως Πναγνε, Χριστν τν Κύριον, τν γεωργν τς ζως, χαρς μν πρόξενος, ὤφθης τος μέλπουσι‧ Χαρε Δέσποινα, τοΓένους μν σώτειρα, καὶ ἀντίληψις γλυκεα.

 

Κανν δεύτερος.

Θεοσυγκατάβασιν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

οκος ὁ ἔμψυχος, ἐν κατκησεν ὁ Ὑπρθεος, ἡ ἁγνΘεοτόκος, τταύτης οκπάλαι τεθέαται, κατΜαφόριον ταύτης πλώσασα, ἐσκέπασε θαυμαστς, τος πεποιθότας ατῇ.

 

Νοσαι τμέγεθος, τς πρς μς σου Κόρη χρηστότητος, οδυνάμεθα λως· σγρ ς μήτηρ ντως φιλόστοργος, σκέπεις καθάλπεις κατρέφεις μς κάστοτε‧ διὸ ὑμνομεν εί, τν θείαν Σκέπην σου.

 

Γνωστς θεάσατο, σὲ ἐν αλΚόρη θεάματι, νοερς φαπλοσαν, τος σος κέταις τν λαμπρν Σκέπην σου, ὁ θεοφόρος νδρέας καὶ ᾔνεσε, τμεγαλεα τσά, τὰ ὑπρ λόγον κανον.

 

κάλυπτε πρότερον, φωτς νεφέλη τομαρτυρίου σκηνήν‧ νν δΚόρη καλύπτει, τν κκλησίαν Χριστοῦ ἡ Σκέπη σου, ἡ θαυμαστκαὶ ὑπέρλαμπρος χραντε, ἡμέρας τε κανυκτός, καθάπερ ρος Θεοῦ.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ λάτρευσαν, τκτίσει οθεόφρονες, παρτν Κτίσαντα, ἀλλπυρς πειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ψαλλον‧ περύμνητε, ὁ τν Πατέρων Κύριος, καΘες ελογητς εἶ.

 

Κανν πρτος

δη'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

» Παδας εαγες ν τκαμίνῳ, ὁ τόκος τς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μν τυπούμενος, νν δὲ ἐνεργούμενος, τν οκουμένην πασαν γείρει ψαλλουσαν‧ τν Κύριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας. (Δς)

 

δειξας μν πάλαι πολυτρόπως, τς Σκέπης σου Θεοτόκε τν νέργειαν, σημείοις καθαύμασι, καπλείσταις δυνάμεσιν, ὑπερμαχοσα Πναγνε μν κάστοτε‧ μες δνν μνομεν προφρόνως, τάς σωτηριώδεις ατς θαυματουργίας.

 

ώμην καὶ ἰσχν πιστς λαμβάνων, λαός σου περιούσιος. Πανάμωμε, ἐκ τς θείας Σκέπης σου, ἀεπεριγίνεται, ἐπερχομένων θλίψεων, καπολεμίων χθρν, καὶ ἄτρωτος κ πάσης μανίας, μένει Θεοτόκε, τσκηδεμονίᾳ.

 

νωθεν φάπλωσον Παρθένε, τν Σκέπην σου τν γίαν καὶ ὑπέρλαμπρον, καὶ ὡς πάλαι σκέπασον, ἡμς καπεριθαλψον, ἐκ πολεμίων χραντε πικειμένων μν, καὶ ῥῦσατς ατν πονηρίας, καὶ ἐπιβουλίας, τν σν κληρονομίαν.

 

Σκέπην τν τὸ ἄχραντν σου σμα, σκεπάσασαν Θεοτόκε ειπάρθενε, εδον φαπλοσαν σε, Ἀνδρέας ὁ ὅσιος, καθεος πιφάνιος καὶ ἐξεπλγησαν‧ τος πάντας γρ σκέπασας Κόρη, ἐν φωτὶ ἀύλῳ, καδόξορανίῳ.

 

Κανν δεύτερος.

Τν ν ρει γίῳ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ώμην θείαν καφς κασωτηρίαν, τος τοβίου νυκτί, Ἁγνπορευομένοις, ἡ παναγία Σκέπη σου παρέχουσα, πάντας κατευθύνει, πρς τάς καταπαύσεις, ζως τς αωνίου.

 

σωμάτων χορείαι καὶ Ἁγίων, σὲ ἰδοσαι γνή, νασου τῷ ἁγίῳ, τὸ ἱερν σου κρήδεμνον πλώσασαν, κασκέπουσαν κόσμον, ᾔνεσαν Παρθένε, ἐλέους σου τν βρύσιν.

 

Σκέπη κόσμου νεφέλης πλατυτέρα, σὺ ὑπάρχεις γνή, βροτν σωτηρία‧ διτελοντες πόθτν νάμνησιν, τς σεπτς σου Σκέπης, ὑμνομεν Θεοτόκε, θαυμάτων σου τπλήθη.

 

σχυρν σε παράκλησιν ν βίῳ, κεκτημένοι γνή, καὶ ἀρραργῆ ἐλπίδα, τκραταισοΣκέπκαταφεύγομεν, κατν τοδολίου, λυτρούμεθα σκανδάλων, ὑμνοντές σου τν χάριν.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παδας εαγες ν τκαμίνῳ, ὁ τόκος τς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μν τυπούμενος, νν δὲ ἐνεργούμενος, τν οκουμένην πασαν γείρει ψαλλουσαν‧ τν Κύριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας.

 

δθ'. Ὁ Ερμός. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγελοι τν Σκέπην τς Θεοτόκου, ἐν μνοις μεγαλύνουσιν, ὅτι πιστν τάς χορείας, ἁπανταχοπερισκέπει.

 

» Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τπνεύματι λαμπαδουχουμενος‧ πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νων φύσις γεραίρουσα, τν ερν πανήγυριν τς Θεομήτορος, καβοάτω‧ Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε γνὴ Ἀειπάρθενε. (Δς)

 

γγελοι τν Σκέπην τς Θεοτόκου, ὁρντες κατεπλήττοντο, πς περισκέπει κασζει τος π' ατπεποιθότας.

 

αμα μν, ἡ δρόσος Πανάχραντε ἡ ἀποστάζουσα, ἐκ τς θείας Σκέπης σου, ὡς κ νεφέλης αλογίνεται, καπαύει ρρωστήματα ψυχς κασώματος, τν βοώντων‧ Χαρε ειπάρθενε, εφροσύνη μν καπαράκλησις.

 

γγελοι καὶ ἄνθρωποι τν σεπτήν Σου, Σκέπην τιμμεν Δέσποινα· πάντας γρ σκέπεις ν ταύτῃ, τος σπιστς νυμνοντας.

 

Μνείαν εράν, ες δόξαν καανεσιν τν θαυμασίων σου, ἄγει Παναμώμητε, ἀγαλλομένη ἡ Ἑλλς σήμερον, καπίστει καταφεύγουσα πτν Σκέπην σου, ἐκβοσοι‧ Σκέπε με καφλαττε, ἄχρι βίου τερμάτων Πανύμνητε.

 

γγελοι καὶ ἄνθρωποι τς Πανγνου, τν Σκέπην μεγαλνομεν‧ σκέπει γρ ατη κασζει, πάντας τος ταύτην τιμντας.

 

λτψυχῇ, συνήλθομεν χραντε τθείΣκέπσου, ανον χαριστήριον, εγνωμοσύνθερμπροσάγοντες, ὅτι μς ξέλεξας ες περιποίησιν, καὶ ἐν πσι, περιέπεις Δέσποινα, καδιέπεις κασζεις κ θλίψεων.

 

χραντε Παρθένε θεοκυτορ, τν ποίμνην σου περσζε, σκέπουσα ταύτην σΣκέπῃ, καπρονοοσα ν πσιν.

 

περθεν γνή, κακύκλτοῦ Ἔθνους σου τν θείαν Σκέπην σου, οα περιτείχισμα, ἔχε Παρθένε, πλούτχρησττητος‧ μοδττος μνους σοι δη φάναντι, δίδου Κόρη, φωτισμν καὶ ἔλλαμψιν, καπταισμάτων τν φεσιν δέομαι.

 

Κανν δεύτερος.

ξέστη πτούτῳ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μεγάλυνον ψυχή μου, τς γνς Παρθένου, τν παναγίαν Σκέπην.

 

Μητρῴᾳ καμπτομένη Κόρη στοργῇ, πρς λαν τν θερμς σοι λπίζοντα, ὡς σuμπαθής, ξέντρόπῳ ἥπλωσας νοερς, τούττν θείαν Σκέπην σου, οά περ νεφέλην φωτοειδ‧ διτς σς ενοίας, κηρύττοντες τν πλοτον, σΘεοτόκε μεγαλύνομεν.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τς μόνης Θεοτόκου, τν φωτοφόρον Σκέπην.

 

πάλαι ν νεφέλστυλοειδεῖ, ὁδηγήσας λαν τν γνώμονα, ὁ σς Υός, Ἄχραντε νεφέλην σε λογικήν, καὶ ἔμψυχον νέδειξε, σκέπουσαν κασζουσαν θαυμαστς, πρς γν τς φθαρσίας, θερμῇ ἐπιστασίᾳ, λαν γντν περιούσιον.

Δόξα.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τν ν τρισπροσώποις, ἄναρχον Θεαρχίαν.

 

ψώσασα τάς χεράς σου πρς Θεόν, τν κ σοπροελθόντα κέτευσας, ὑπρ μν, ἔνθεν φαπλώσασα νοερς, τν φωτοφόρον Σκέπην σου, ἅπαντας σκέπασας τος πιστούς‧ διτν τούτου μνείαν, τελοντες τησίως, σΘεοτόκε μεγαλύνομεν.

Κανν.

Μεγάλυνον ψυχή μου, τς παναχράντου Κόρης, τξένα μεγαλεα.

 

μνοντές σου τς Σκέπης τάς πολλαπλάς, δωρες κατν χάριν τν φθονον, Μτερ γνή, ὧν κατατρυφμεν διηνεκς, ἀπψυχς βομεν σοι‧ σπερ πάλαι σκεπες σν λαόν, οτω κανν χειρί σου, σκέπε μς κασζε, ἄχρι τερμάτων βίου χραντε.

Καταβασία ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πας γηγενής, σκιρτάτω τπνεύματι λαμπαδουχουμενος‧ πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νων φύσις γεραίρουσα, τν ερν πανήγυριν τς Θεομήτορος, καβοάτω‧ Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε γνὴ Ἀειπάρθενε.

 

ξαποστειλάριον.

ορανν τος στροις. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θεία Σκέπη σου Κόρη, ἐπισκιάζει τος πιστος κατὸ ἡμέτερον Γένος, σκέπει, διέπει καφρουρεῖ, ἀππαντοίων κινδύνων, ἀπήμαντον Θεοτόκε.

τερον. Ὅμοιον.

ΤκραταισοΣκέπῃ, καὶ ἀκοιμήτπρεσβείᾳ, ττν λλήνων Γένος, φυλάττε Κόρη βλαβς· Σγρ κεκτήμεθα πάντες, καταφυγν ν νάγκαις.

 

Ες τος Ανους

στμεν Στίχους δ', καψάλλομεν τὰ ἑξς Προσόμοια.

χος α'. Τν ορανίων ταγμάτων. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ειπάρθενον Κόρην καΘεοτόκον γνήν, τν τν πολεμουμένων, συμμαχίαν κασκέπην, ἡμν δὲ ἑξαιρέτως καταφυγήν, καὶ ἑτοίμην βοήθειαν, ἀνευφημήσωμεν σύμπασα ἡ Ἑλλάς, μεγαλύνοντες τν Σκέπην ατς.

 

Τν παναγίαν σου Σκέπην καὶ ἀστραπόμορφον, ἣν ς φωτς νεφέλην, ἐφαπλος καθ' ἑκάστην, κασκέπεις κακαλύπτεις πάντας μς, ἀριδήλως ς γνωμεν, ἐν εκαιρίαις Παρθένε κασυμφορας, μακαρίζομεν γηθόμενοι.

 

Βασιλεύουσα πόλις, Παρθένε πρότερον, ἐρρύετο κινδύνων, καδεινν πολεμίων, τΣκέπσου τθείκαθαυμαστῇ, ἡ Ἑλλς δνν πασα, τταύτης χάριτι ύεται χαλεπν, σuμφoρν καπεριστάσεων.

 

ς θαυμαστσου Παρθένε περτΓένος σου, πάλαι κανν τυγχάνει, τς ενοίας χάρις· διὸ ὑπτν Σκέπην σου τν σεπτήν, καθ' ἑκάστην προστρέχοντες, λύσιν ερίσκομεν πάσης πιβουλς, κακαλν παντοίων μέθεξιν.

Δόξα. Κανν. Ἦχος πλ. α'.

Αδωρεατς Σκέπης σου, ὡς κτνες πανταχοῦ ἁπλούμεναι, πολλαχς εεργετοσιν μς Θεοτόκε‧ νόσων γρ τν χλν διώκουσι, πολεμίων τάς φάλαγγας κτρέπουσιν, ἀδοκήτων συμφορν διαλύουσιν τν ζόφον, καερήνην σταθηρν μν παρέχουσιν, Ἀλλ' ὦ κεχαριτωμένη Παρθένε, τος χαριστηρίους μν μνους δέξαι, καὶ ἴσθι μν σύμμαχος καπροστάτις, μέχρι τερμάτων αἰῶνος δεόμεθα.

 

Δοξολογία μεγάλη, καὶ Ἀπόλυσις.

 

+++

 

Ες τν Λειτουργίαν

ντίφωνον Α'

Στίχ. α'. Παρέστη βασίλισσα κ δεξιν σου, ἐν ματισμδιαχρσπεριβεβλημένη, πεποικιλμένη.

Τας πρεσβείαις τς Θεοτόκου ...

Στίχ. β'. Πσα δόξα τς θυγατρς τοβασιλέως σωθεν.

Τας πρεσβείαις τς Θεοτόκου ...

Στίχ. γ'. Τπρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οπλούσιοι τολαοσου.

Τας πρεσβείαις τς Θεοτόκου ...

Δόξα. Κανν.

Τας πρεσβείαις τς Θεοτόκου ...

 

ντίφωνον Β'

Στίχ. α'. Τς ανέσεώς σου, Κύριε, πλήρης πσα γῆ.

Σσον μς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν γίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Στίχ. β'.μέρα Κυρίου ππάντα βριστν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐππάντα ψηλν καμετέωρον.

Σσον μς Υἱὲ Θεοῦ ...

Στίχ. γ'. Κύριος Σαβαθ σuνταράσσει τος νδόξους μετὰ ἰσχος, καοἱ ὑψηλοτῇ ὕβρει συντριβήσονται.

Σσον μς Υἱὲ Θεοῦ ...

Δόξα. Κανν.

Μονογενς Υἱὸς καΛόγος τοΘεοῦ ...

 

ντίφωνον Γ'

Στίχ. α'. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ν πάσγενεκαγενεᾷ.

Τς Σκέπης σου, Παρθένε, ἀνυμνομεν τάς χριτας ...

Στίχ. β'. Διτοτο λαοὶ ἐξομολογήσονται σοι ες τν αἰῶνα καες τν αἰῶνα τοαἰῶνος.

Τς Σκέπης σου, Παρθένε ...

Στίχ. γ'. Σμύρνα καστακτκακασία πτν ματίων σου.

Τς Σκέπης σου, Παρθένε ...

 

Κοντάκιον τς ορτς

σπερ νεφέλη γλας πισκιάζουσα ....

 

ποστoλoν καΕαγγέλιον

(Ζήτει τῇ 21ῃ Νοεμβρίου).

 

Ες τό, ξαιρέτως‧ γγελοι τν Σκέπην τς Θεοτόκου... Ἅπας γηγενς ...

 

Κοινωνικόν‧ Ποτήριον σωτηρίου ...

 

Μεγαλυνάριον

Σκέπη ρθοδόξων χριστιανν, ὑπάρχεις Παρθένε, πάντας σκέπουσα τος πιστος· διτσΣκέπῃ, Ἑλλς πσα προστρέχει, καπίστει μεγαλύνει τν προστασίαν σου.