ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ

 

ΚΑΤ' ΗΧΟΝ

 

Ψαλλμενοι ν τας νηστμοις μραις, ὅτε στνλληλλούϊα.

 

ΗΧΟΣ Α'

Σωματικας μορφσεσι, τν σωμτων δυνμεων, πρς νοερν καὶ ἄϋλον ναγμενοι ννοιαν, κατρισαγίῳ μελδματι, τρισυποσττου Θετητος, ἐκδεχμενοι λλαμψιν, χερουβικς βοσωμεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Μετπασν τν ορανων Δυνμεων, χερουβικς τῷ ἐν ψστοις βοσωμεν, τν Τρισγιον ναπμποντες ανον, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

ξεγερθντες τοῦ ὕπνου, προσππτομν σοι γαθέ, κατν γγλων τν μνον, βομν σοι Δυνατέ, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ Β'

κτισε φσις, ἡ τν λων δημιουργς τχελη μν νοιξον, ὅπως ναγγλλωμεν τν ανεσν σου βοντες· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Τς νω δυνμεις μιμομενοι οἱ ἐπγς, ἐπινκιον μνον προσφρομν σοι γαθέ, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

Τς κλνης κατοῦ ὕπνου, ἐξεγερας με Κριε, τν νον μου φτισον, κατν καρδαν κατχελη μου νοιξον, ες τὸ ὑμνεν σε, Ἁγα Τρις, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ Γ'

Πατρα ναρχον, Υἱὸν συνναρχον, Πνεμα συναδιον, Θετητα μαν χερουβικς δοξολογεν τολμντες λέγομεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Τρις μοοσιε καὶ ἀδιαρετε, Μονς τρισυπστατε κασυναδιε, σοὶ ὡς Θετν γγλων τν μνον κραυγζομεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

θρον Κριτς πελεσεται, καὶ ἑκστου απρξεις γυμνωθσονται· λλφβκρξωμεν ν τμστς νυκτς· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ Δ'

Τν ναρχν σου Πατρα, κασέ, Χριστὲ ὁ Θες, κατπανγιν σου Πνεμα, χερουβικς δοξολογεν τολμντες, λγομεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

ς ατξεις νν τν γγλων ν ορανῷ, καστσεις φβῳ ἀνθρπων πτς γς, ἐπινκιον μνον προσφρομν σοι γαθ· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

Τν νοερν σου λειτουργν, προσφρειν, οθνητοτν μνον τολμντες, λγομεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'

μνδας καιρς, καδεσεως ρα, ἐκτενς βοσωμν σοι τμν Θε· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Εκονζειν τολμντες, τνοερσου στρατεματα, Τρις ναρχε, στμασιν ναξοις βομν σοι· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

Ὁ ἐν μτρπαρθενικχωρηθες, κατν κλπων τοΠατρς μχωρισθες, σν γγλοις καὶ ἡμς πρσδεξαι, Χριστὲ ὁ Θες, βοντς σοι· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'

σωμτοις στμασιν, ἀσιγτοις τὰ Ἑξαπτρυγα δουσσοι τν τρισγιον μνον, ὁ Θες μν, καὶ ἡμες οἱ ἐπγς, ἀναξοις χελεσιν ανν σοι ναπμπομεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Παριστμενα φβτ Χερουβεμ, ἐξιστμενα τρμτ Σεραφεμ, τν τρισγιον μνον προσφρει, ἀσιγτφωνῇ, μεθ' ὧν καὶ ἡμες βομεν οἱ ἁμαρτωλο· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

Τριαδικς μονδος Θετητα, ἀσυγχτῳ ἑνσει δοξσωμεν, κατν γγλων τν μνον βοσωμεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Ὁ ὑψστδυνμει χερουβικς νυμνομενος, καθεϊκδξῃ ἀγγελικς προσκυνομενος, πρσδεξαι καὶ ἡμς τος μαρτωλος, ἀναξως τολμντας κραυγζειν σοι· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Τῇ ἀπροστΘετητι, τὴ ἐν Μονδι Τριδι, τν Σεραφεμ τν Τρισγιον ναπμποντες ανον, μετ φβου βοσωμεν· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

ς πνον τν κνον, ἀποθεμνη ψυχή, διρθωσιν πρς γερσιν, δεξον τΚριτῇ, καὶ ἐν φββησον· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'

ρν σε μτολμντα τΧερουβεμ, ἱπτμενα κραυγζει λαλαγμῷ, τὸ ἔνθεον μλος τς Τρισαγας φωνς, μεθ' ὧν καὶ ἡμες βομεν οἱ ἁμαρτωλο· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Ες ορανν τς καρδας χοντες, Ἀγγελικν μιμησμεθα τξιν, καὶ ἐν φβτῷ ἀδεκστπροσπσωμεν, ἐπινκιον νακρζοντες ανον· γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες.

Κανν...

Κατακαμπτμενοι τπλθει, τν μν, καμτολμντες τενσαι τῷ ὕψει σου, τν ψυχν σν τσματι κλναντες, μετὰ Ἀγγλων τν μνον βομν σοι·γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θες, διτς Θεοτκου λησον μς.