ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΛ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Λγε Θεοῦ ὑπεργαθε, ὁ δι' ἡμς ν Σταυρῷ, κρεμασθες ς κατκριτος, τοπυρς τομλλοντος, καφρικτς ποφσεως, καποινς πσης μς ξρπασον, ἐκδυσωποσης τς Θεομτορος· σγρ φιλνθρωπε, καθ' ἑκστην παντες, ἐν λογισμος, Χριστπαροργζομεν, τν περγαθον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

λιος δών σε φριξεν, ἐπΣταυροῦ Ἰησοῦ, ἡπλωμνον θελματι, καὶ ἡ γῆ ἐσεετο, κααπτραι ρργνυντο, κατμνημεα φβῳ ἠνογοντο, κααΔυνμεις πσαι ξσταντο, σὲ ὡς ἑώρακεν, ἡ Παρθνος Δσποτα, ἐν τΣταυρῷ. Ομοι! ἀνεκραγαζε, τί τὸ ὁρμενον.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

τς περου χρησττητος, τοσαρκωθντος κ σοῦ, Θεοτκε πανμνητε! Σταυρν γρ καθνατον, ἑκουσως πμεινεν, ἵνα τν κσμον, σσῃ ὃν πλασεν, ὃν κδυσπει, κμτν θλιον, κα πολυδυνον, ῥύσασθαι κολσεως, ἔνθα τφς, λμπει τὸ ἀνσπερον, κατασκηνσαμε.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Χαρε Παρθνε Θενυμφε, χαρε πιστν ἡ ἐλπς, χαρε κσμου καθρσιον, χαρε πσης θλψεως, ἡ τος δολους σου σζουσα, ἡ τοθαντου, χαρε κατλυσις, ὁ ζωηφρος χαρε Παρδεισος, χαρε ντληψις, τν προσκαλουμνων σε, χαρε Θεοῦ, θεον νδιατημα, καὶ ὄρος γιον.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Χαρε Θεοτκε Πναγνε, χαρε πηγτς ζως, χαρε κλμαξ ορνιε, χαρε πσης Δσποινα, καΚυρα τς Κτσεως. Ελογημνη, χαρε Πανμωμε, δεδοξασμνη, χαρε μλυντε, χαρε πανμνητε, χαρε θεον σκνωμα, χαρε σεμνή, χαρε Μητροπρθενε, Νμφη νμφευτε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Χαρε Μητρθεε Δσποινα, χαρε μνη λπς, τν βροτν καὶ ἀντληψις, χαρε καταφγιον, χαρε λυχνα φωτς, ἠγλαϊσμνον, χαρε παλτιον, τφωτοφρον, χαρε λαμπδιον, χαρε μλυντον, παρθενας καχημα, χαρε πηγή, βρουσα, ἰάματα, τος προσιοσσοι.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

τοπαραδξου θαματος! ὢ μυστηρου καινοῦ! ὢ φρικτς γχειρσεως! ἡ Παρθνος λεγεν, ἐν Σταυρσε ς βλεψεν, ἐν μσδο λστν κρεμμενον, ὃν νωδνως, φρικτς κησεν, ἔκλαιε κρζουσα· Ομοι Τκνον φλτατον! πς σε δεινς, δμος καὶ ἀχριστος, Σταυρπροσλωσεν.

 

πστιχα Σταυρσιμα

ψθης ν ΣταυρΧριστὲ ὁ Θες, καὶ ἔσωσας τν νθρπων τγνος, δοξζομν σου τπαθματα.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

πγης ν τΣταυρΧριστὲ ὁ Θες, καὶ ἤνοιξας παραδεσου τς πλας, δοξζομν σε Λυτρωτὰ ἡμν.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐπιλαθμενοι τν ν τβίῳ, καταφρονσαντες κατν βασνων, διτν μλλουσαν ζων, τατης κληρονμοι νεδεχθησαν· θεν καὶ Ἀγγλοις συναγλλονται. Ατν τας κεσαις, δρησαι τλασου, τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Σταυρσε καθηλομενον, ὡς θεσατο σΤεκοσα, μνε μακρθυμε, ὀδυρομνη δκρυα ρρει κρουνηδν, κατὸ ὑπερβλλον τς χρησττητος, κατσυμπαθς τὸ ὑπρ νθρωπον, λαν κπληττομνη, ὕμνει τκρτος σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. δ'

Βλπων Λστς, τν ρχηγν τς ζως, ἐπΣταυροκρεμμενον λεγεν· ΕμΘες πρχε σαρκωθες, ὁ σν μν σταυρωθες, οκ ν ὁ ἥλιος, τς κτνας ναπκρυψεν, οδὲ ἡ γσειομνη κυμανετο, ἀλλ' ὁ πντων νεχμενος. Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

ν μσδο Λστν, ζυγς δικαιοσνης, ερθη Σταυρς σου, τομν καταγομνου ες δην, τβρει τς βλασφημας, τοδκουφιζομνου πταισμτων, πρς γνσιν θεολογας, Χριστὲ ὁ Θες, δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνν κα ποιμνα, καλυτρωτν, ἡ ἀμνς θεωροσα, ἐν τΣταυρῷ, ἠλλαζε δακρουσα, καπικρς νεκραγαζεν· μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἥν περ πομνεις, δισπλγχνα λους, Θεὲ ὑπεργαθε, ἀνεξκακε Κριε, ᾗ πιστς κβοσωμεν· Σπλαγχνσθητι Παρθνε φ' ἡμς, καπταισμτων δρησαι τν φεσιν, τος προσκυνοσιν ν πστει, ατοτπαθματα.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν μστς δμ, ξλον θνατον νθησεν, ἐν μσδτς γς, ξλον ζων βλστησε· γευσμενοι γρ τοπρτου, ἄφθαρτοι ντες, φθαρτογεγναμεν, σχντες δτοδευτρου, τς φθαρσας κατετρυφσαμεν· ν τΣταυργρ σωσε Χριστς, τγνος τν νθρπων.

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Παραδεσμν τπρν, ξλον γμνωσεν, ἐπτγεσει ὁ ἐχθρς, εσφρων νκρωσιν, τοΣταυροδτξλον, τς ζως τὸ ἔνδυμα, ἀνθρποις, φρον πγη, ἐπτς γς, κακσμος, ὅλος πλσθη, πσης χαρς, ὃν ρντες ψομενον, Θεῷ ἐν πστει λαοί, συμφνως κβοσωμεν· Πλρης δξης οκς σου.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

Παρισταμνη τΣταυρῷ, δακρυρροοσα, ἐλεεινς Θεοτκος νεβα· κατληπτον ντως, Υἱὲ τπθος σου, οφρω τν σπλγχνων μου χωρισμν, οστγω ρσσε, ἐν Σταυρῷ, μπαρδς τν δολην σου, ἀνστα κ τν νεκρν, δοξζων με κραυγζουσαν· Πολυλεε δξα σοι.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν, ἕτερα

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ξλον πικραν ν δμ, τπρν ξνεγκε, ξλον Σταυροδγλυκερν, ζων ξνθησεν· ὁ Ἀδμ γρ φαγν, ες φθορν, κατλισθεν· μες δέ, κατατρυφντες σαρκς Χριστοῦ, ζωομεθα, καθεομεθα μυστικς, Βασιλεαν λαμβνοντες, ἀΐδιον τοΘεο· δικαπστει κρζομεν· Δξα Λγε τπθει σου.

Μαρτυρικν, ὅμοιον

Δι' ἐγκρατεας τν παθν, τς πυριφλκτους, ἀπονεκρσαντες ρμάς, κατς κινσεις, τοΧριστοοΜρτυρες, ἔλαβον τν χριν, τς νσους ποδικειν, τν σθενν, καζντες καμεττλος, θαυματουργεν, ὄντως θαμα παρδοξον! ὅτι στα γυμνά, ἐκβλζουσιν ἰάματα. Δξα τμνΘεῷ ἡμν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ἄσπιλος μνς, τν μνν κα ποιμνα, κρεμμενον Σταυρῷ, κατιδοσα βα· Τκνον μου τί τξνον, καπαρ' ἐλπδα, νν τοτο θαμα; Πς ζωτν πντων, βροτος μοως καταδεδκασαι; Ἀλλὰ ἀνστα Λγε κ νεκρν, τριμερος ς ερηκας.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς νευ τν Σταυροθεοτοκων

Τπροσπαγντι τξλΘεχρις. Ἰωσφ

 

δα' χος πλ. δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρματηλτην Φαραὼ ἐβθισε, τερατουργοσα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτπως πλξασα, καδιελοσα θλασσαν, Ἰσραλ δφυγδα, πεζν δτην δισωσεν, ᾆσμα τΘεῷ ἀναμλποντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τῇ ἐκ τοξλου νηδνβρσει με, νεκρν γενμενον, ἐπΣταυροΛγε, νεκρωθες ζωσας, καδξκατεκλλυνας, προσκυνσου τκρτος, ὑμνολογτπαθματα, κατν εσπλαγχναν τν μετρον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς φηπλθη πξλου μπελος, ἡ ἀγεργητος, ονον μν θεας, χριτος πσταξε, καρδας τν εφρανοντα, κατς πλνης τν μθην, ὁλοσχερς ναστλλοντα, κατν μαρταν καθαροντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεποικιλμνοι ερος ν στγμασι, ΧριστοοΜρτυρες, καὶ ἀθλητν πνοις, ἐγκαλλωπιζμενοι, καλλοποιπαρστασθε, μετδξης Δεσπτῃ, πανευκλες εφραινμενοι, καθεοειδες γνωριζμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥώμτθείᾳ προφανς ωννμενοι, ἅγιοι Μρτυρες, τοδυνατοπσαν, ἰσχν τν λθριον, ἀνδρεως κατεβλετε, καστεφθντες ραως, νικητικος διαδμασι, χαροντες Κυρίῳ παρστασθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρισταμνη τΣταυρσου Κριε, ἡ Ἀπειργαμος, κατς ν σοτρσεις, καθορσα Δσποτα, τιτρωσκομνη λεγεν· Ομοι Τκνον! ὠδνας, ἀποφυγοσα ττκσου, νν δυνηρς κατατρχομαι.

 

Κανν τς Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Δησς στιν γδη τΠαρθνῳ. Ἰωσφ

 

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δεδοξασμνα περσολελληνται, δεδοξασμνη γνή, ἡ τν πιστν δξα, μνη χρηματσασα· διμελλοσης δξης με, κοινωνν σας πρεσβεαις, δοξζοντσε νδειξον, ἄχραντε πανμωμε Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογημνος καρπς Πανμωμε, ὁ τς κοιλας σου, δι' οβροτοπντες, τς ρς λθημεν, ελογημνη Πναγνε, ἀνερμνευτον θαμα, ἀκατανητον ραμα, πντων τν βροτν τδισωσμα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν γγλων δυσωπεσΚριε, πληθς κστοτε, τν Μαθητν δμος, Προφητν σλλογος, Μαρτρων καὶ Ὁσων σου, διτς Θεοτκου, ἁμαρτημτων συγχρησιν, δρησαι μν ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν ν σπλγχνοις δεξαμνην χραντε, τπρ τὸ ἄστεκτον, ἐκδυσωππστει, τς γεννης ῥῦσαμε, κατς ποκειμνης μοι, διπλθος πταισμάτων, κολσεως λευθρωσον, σοτας επροσδκτοις δεσεσι.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεσας κατ' ἀρχς, τος ορανος ν συνσει, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας, ἐν τπτρμε Χριστέ, τν ντολν σου στριξον, ὅτι οκ στι πλν σου, ἅγιος μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στερεσας ορανν, καγν θεμελισας, κατν θλασσαν τλγπεδσας, σὺ ἐδθης δι' ἐμέ, Σταυρπροσαναρτμενος, ὅπως δεσμν με λσς, τς μαρτας Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυροτξλῳ ὁ ἐχθρς, προσκψας θανατθη, σν τος δαμοσιν ατοτος κακοργοις, καὶ ὁ γεσει πονηρᾷ, κατακριθες ληται, καὶ ἑδρασμῷ ἡ κτσις, εσεβεας νδρυται.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πολυειδσιν ακισμος, καξφεσι καθηροις, καγυμντητι σωμτων οθεοι, καγενναοι θληταί, διδμενοι χερωτοι, τπονηρδικτῃ, ἔμειναν νεσει τκρεττονι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ποσκοποντες λογισμῷ, νηφοστε διανοίᾳ, πρς τμνοντα εντων τελεως, κατεφρνησαν, Χριστοῦ, οΜρτυρες οἱ ἔνδοξοι· θεν τος νυποστους, πνους πφερον χαροντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πολυμνητος μνς, τν ρνα θεασαμνη, πρς κοσιον λκμενον πθος, κασταυρομενον σαρκί, ἠλλαζε δακρουσα, κατν μακροθυμαν, ὕμνει τν τοτου δοξζουσα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ορανας ψδος ροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σύ με στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτσῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τστριγμα, μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερς πολιτεας, ἀποπεσν χραντε, παρασυνεβλθην τος κτνεσι, κακατκριτος, ὅλος γεγνημαι, ἡ τν Κριτν τετοκυα, πσης κατακρσεως, ῥῦσαι κασσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στεναγμος νενδτους, καψυχικν δκρυον, καδιηνεκμοι παρσχου, Κρη κατνυξιν, ὅπως πενθσω μου, τσυμφυντα μοι πθη, ἐξ προσεξας μου, Θεοχαρτωτε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πουρνιαι τξεις, λειτουργικπνεματα, δμος Προφητν ποστλων σου, καΜαρτρων σου, σν τ Τεκοσσε, ἐκδυσωποσιν Οκτρμον, τλασου δρησαι, πταισμτων φεσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συμπαθεας με θεας, ὡς συμπαθς χραντε, νν καταξισαι δυσπει, τν εσυμπθητον· τρπους σπλγχνους γρ, ἀσυμπαθες κεκτημνον, μετανοας τρποις με, νν νακλεσαι.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμου σχς, Κριε σμου καδναμις, σΘες μου, σμου γαλλαμα, ὁ Πατρικος κλπους μλιπών, κατν μετραν, πτωχεαν πισκεψμενος· δισν τ Προφτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγζω· τδυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Γνος βροτν, το πτματος νακκληται, οὗ ὑπστη, πλαι πρωτπλαστος· γρ τν λων Δημιουργς, ἤρθη πξλου, δακτλους ξαιματομενος, καὶ ἥλοις κουσως, προσηλομενος χερας, καπλευρν πλγχης νυττμενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στη Σταυρς, καπλνη πσα κατπεσεν, ἐγυμνθη, Στερ ὁ ἀλλτριος, σογυμνωθντος, καὶ ὁ Ἀδμ, θεας φθαρσας, καταστολν πενδσατο, ἡ κτσις φωτσθη, σκοτισθντος λου, ἐπξλου Χριστσταυρουμνου σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεοσφαγῆ, καθπερ θματα Μρτυρες, ττυθντι, Λγπροσηνχθητε, τας τν αμτων πιρροας, πλνης τς θαλσσας, ξηρναντες θείᾳ χριτι, καχσιν παθημτων, ἐπομβραις θαυμτων, ἀναστλλοντες πντοτε νδοξοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τξιν μελν, πντων δντων κρζωσιν, καὶ ὀνχων, Μρτυρες πστητε, χερας κοπτμενοι φειδς, γλσσν τε καπδας, καὶ ἁρμονας τοσματος· διὸ ὑπερβαλλοσης, ἠξιθητε δξης, ττν λων Θεπαριστμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν αυτς, μσχον ἡ ἄμεμπτος δμαλις, κατιδοσα, ξλῳ ἀναρτμενον, τκνον βα λαλαγμῷ, πς σε παρανμων, δμος οδλως κτερησεν, ατν κτειρηκτα, ἀλλσκψει δολίᾳ, θανατσαι δκως προελετο.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τπονηρν, ἁμαρτιν μου χειργραφον, θείᾳ λγχῃ, Πναγνε διρρηξον, τκεντησσθεαν πλευρν, τοῦ ἐνανθρωπσαι, ἐκ σοΠαρθνε θελσαντος, καββλμε γραφναι, σζομνων δυσπει, τν φρνως Θεομακρυνμενον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να φωνας, χαριστηροις δοξζω σε, ἵνα θείῳ πθμεγαλνω σε, τν τ μεγστσου τοκετῷ, πντας σμικρυνθντας, Πανμωμε μεγαλνασαν, μεγλως μαρτντα, καδεινς συμπτωθντα, συγχωρσεως Κρη ξωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμοι ν σοί, κεκαινοτμηνται φσεως· πρ φσιν Λγον γρ κησας· διό σε πστει κδυσωπῶ. Τν πρ τν φσιν, τν νθρωπνην Πανμωμε, πολλὰ ἡμαρτηκτα, καΘεομακρυνθντα, ἐπιστρψαντα σσον πρεσβεαις σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δυσμενς, τς μαρτας τος βλεσι, τν ψυχν μου, ὅλην τραυμτισε, κακατεμλυνεν δονας, τν μν καρδαν, κατς δοῦ ἀπεπλνησε, Παρθνε τς εθεας· διτοτο βοσοι· πιστρφοντα δξαι κασσν με.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

να τί με πσω, ἀπτοπροσπου σου, τφς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκλυψμε, τὸ ἀλλτριον σκτος τν δελαιον; ἀλλ' ἐπστρεψν με, καπρς τφς τν ντολν σου, τς δος μου κατεθυνον δομαι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να τς νηδνου, γεσεως λυτρσς με, χολς Μακρθυμε, ἀπεγεσω θλων, κανεκρσεως πως κδσς με, Ἰησοτπθος, γυμνς παγναι κατεδξω, ἐπξλου, ὑμνσου τεσπλαγχνον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τν φθαρεσαν ψυχν μου, Λγε τος παθμασι, καινοποιομενος, τν ψυχν παρθου, τΠατρὶ ἐπξλου κρεμμενος, καοφρει τατα, ἄψυχος γκατανοοσα, ἀλλφβκλονεται μνοσσε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ραιθητε θεοις, Μρτυρες παθμασι καλλωπιζμενοι, καὶ ἰχνηλατοντες, τν τος πθεσι πσιν πθειαν, δεδωκτα Λγον, μονογενΠατρς νρχου· διτοτο ατσυνδοξζεσθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ξενωθντες τν κτω, τμθεωρομενα κατεκληρσασθε, ἐν πουρανοις, αλιζμενοι θεοις σκηνμασι, καμεθξει θείᾳ, θεοποιομενοι ἀΰλως, το Σωτρος ἀήττητοι Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξνον θαμα βλπω, ἔκραζες Πανμνητε· πς τβλμματι, πσαν γν σαλεων, ἐπξλου ψομενος πνωσας; τος πνοντας μλλων, ἐκ τοαἰῶνος φυπνζειν. Προσκυνσου Υἱὲ τμακρθυμον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γενεαγενεν σε, τν ειμακριστον νν μακαρζουσιν, ορανν Δυνμεις, ὡς τκτω τος νω συνψασαν, εφημοσι μνην, ἐν γυναιξν ελογημνη, τοπεσντος δμ ἡ ἀνκλησις.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Διαμνειν με σον, μ περιτρεπμενον στσεως κρεττονος, ἀλλ' εθυποροντα, καΘετεὐάρεστα πρττοντα, ἐνδυνμωσν με, τν γαθν τεκοσα Λγον, τν μς λογας υσμενον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ταμσου Λγε, διὰ ὑπερβλλουσαν, ἐλους βυσσον, ἐν Σταυρκενσας, τν παθν μου τν βυσσον ξρανον, καὶ ἐν κατανξει, σοτΘεεαρεστσαι, διτς Θεοτκου ξωσον.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βυσσος μαρτιν, καπταισμτων καταιγίς με ταρττει, καπρς βυθν βιαως, συνωθεῖ ἀπογνσεως· λλστν κραταιν, χερμοι κτεινον, ὡς τΠτρῳ, ὦ Κυβερντα καδισωσον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

μνησαν τν ορανν, αΔυνμεις, καὶ ἐξστησαν πσαι, ἐπΣταυροσε Λγε, καθορσαι κρεμμενον, καὶ Ἀδμ πληγωθες, Στερ ἰάτρευται τΣταυρσου, καὶ ἡ κατρα ξωστρκισται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λλυται κ τν δεσμν, τὸ ἀνθρπινον Μακρθυμε γνος, σοῦ ἐν σαρκδεθντος, καδεσμεται τραννος, ὑππντων τν πιστν, καταπαιζμενος ς στρουθον. Δξα Χρισττδυναστείᾳ σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε θεοειδες, Ἀθλοφροι σπερ νθρακες πσαν, τς δυσσεβεας λην, κατακαοντες χριτι, ἐπ' ἀνθρκων τε πυρς περιχορεοντες, κατν θεαν, ἀναψυχν ποδεχμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θρμματα ληθινοῦ, δεδειγμνοι θλοφροι Ποιμνος, μσον γρων λκων, ἀβλαβες διεμενατε, κατελσαντες καλς, δρμον τν νθεον, ἐν τμνδρᾳ, τορανίῳ ἐσκηνσατε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κριν σε τς ζως, καὶ ὡραον πεκησα κλλει, ὑπρ υος νθρπων, ἡ Παρθνος κραγαζε· καπς θνσκεις νν Υἱέ, κλλος οκ χων ν τσταυροσθαι, ὁ καλλωπζων πντα νεματι;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λσθητμοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ληται δισοῦ, ἡ φσις τς νθρωπτητος· τν λεμονα γρ, ἐκησας Κριον, ἐλεμον Πναγνε· θεν δυσωπσε, τν μν ψυχν λησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν σωμτων, Χριστέ, ττγματα δυσωποσσε, Μαρτρων τε Προφητν, κατν ποστλων σου, διτς Τεκοσης σε, τν λαν σου σζε, ἀππσης περιστσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἀγεργητος γῆ, τν γεωργν κυσασα, καπντων Δημιουργν, τν λομανσασαν, ψυχν μου τος πθεσι, δεξον καρποφρον, διθεας πιγνσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρβην τς ντολς, τς πρς Θεν δηγοσας με, καθλων τος πονηρος, δεδολωμαι πθεσι· διὸ ἱκετεω σε, τς ατν με ῥῦσαι, δεσποτεας ειπρθενε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοσυγκατβασιν τπρ δσθη ν Βαβυλνποτε· διτοτο οΠαδες ν τκαμνῳ ἀγαλλομνποδὶ ὡς ν λειμνι χορεοντες ψαλλον· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πλγης τς χερς σου, ἐν ας εργσω, Χρισττθαματα, κατραυμτων νσχου, ττραματμου πντα ἰώμενος, ὑμνσε Λγε, κραυγζων Μακρθυμε· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρχθης τς χερς σου, καπδας λοις, Χριστσταυρομενος, καπλευρν λογχεθης, κρουνος πηγζων πσιν φσεως, τος μελδοσιν παστως καλγουσιν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χορεαν στησμεθα, ὑμνολογοντες Θεοτος Μρτυρας, τος χορος τν γγλων, ἀριθμουμνους, κατὰ ἐπγεια, φωταγωγοντας, καπντοτε μλποντας· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γων λαμπρτησιν, ἁγιασθντες κατεσκηνσατε, ἐπιπμποντες πσιν, ἁγιασμν τε καὶ ἀπολτρωσιν, τος εφημοσιν, ὑμς κακραυγζουσιν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ἄδυτος λιος, πς δυς ξλΛγε τεινμενος, ἡ Παρθνος βα, καβλπων στη τοδρμου λιος, φανειν μσθνων, σοπσχοντος Δσποτα; Ὑμνολογῶ, προσκυντθεον κρτος σου.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρρτκυσει σου, φρικτν ρρτων μς ξωσας, Θεοτκε πραγμτων· διφρικτς με ῥῦσαι κολσεως, κατς ρρτου χαρς καταξωσον, ἵνα μνσε ετν πολυμνητον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

αθμως τν βον μου, ἐκδαπανσας καρπος μεινα, καπτοομαι τν δκην, κα τς γεννης τπρ τὸ ἄσβεστον, ἡ πρ τεκοσα Παρθνε τὸ ἄστεκτον, ῥῦσαμε, τοπυρς, τμεσιτείᾳ σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θαυμτων πκεινα, τμγα θαμα τς σς κυσεως· διτοτο βοσοι· γνπαρθνε Θεογενντρια, τσὰ ἐλη π' ἐμοθαυμστωσον, κατς μελλοσης ργς, ῥῦσαι κασσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μτν βισαντα, ἐν μελείᾳ, καπαραβλψαντα, τος γους σου νμους, κατσεπτσου Στερ ντλματα, οκτειρον σσον διτς Τεκοσης σε, ὡς εεργτης Θες, καπολυλεος.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πταπλασως κμινον, τν Χαλδαων τραννος, τος θεοσεβσιν, ἐμμανς ξκαυσε, δυνμει δκρεττονι, περισωθντας τοτους δν, τν Δημιουργν καΛυτρωτν νεβα· ο Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ῥίζης Χριστὲ ἐβλστησας, Ἱεσσασωματομενος, καὶ ῥιζοτομες τν κφυεσαν κανθαν, Ἀδμ παραβσεως, στφος φορν κνθινον, ξλδ παγες, τν κ τοξλου ἰάσω, βλαστσασαν κατραν, κατος μλποντας σζεις· λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να Θεν τν νθρωπον, ἀπεργσφιλνθρωπε, γγονας βροτς, κατΣταυρῷ ὡμλησας, πλευρν κκεντομενος, καὶ ὄξος ποτιζμενος· θεν οσωθντες, σοτος πθεσι Λγε, βομεν εχαρστως· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συμποδισθντες Μρτυρες, καὶ ὡς ρνες θυμενοι, καὶ ἐππυρς, ἀνηλες πτμενοι, θηρσν κδιδμενοι, τς κεφαλς τεμνμενοι, χαρετε χαρᾷ, ἀνεκλαλτβοντες· ΟΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στεφανηφροι Μρτυρες, τν γγλων συμμτοχοι, οτος μοττους, δυσμενες πατσαντες, πρεσβεαν ποισατε, ὑπρ μν πρς Κριον, ὅπως ν γπῃ, καπολλῇ ὁμονοίᾳ, ζησμεθα βοντες· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

δυνηρς στενζουσα, μητρικς λαλζουσα, κατν κ τν σπλγχνων, συνοχν μφρουσα, Σταυρῷ ἐνητνιζες, τῷ ἐκ τς σς τεχθντι γαστρς, Τκνον, ἐκβοσα, τί τὸ ὅραμα τοτο; πς πσχεις τφσει παθς; πντως θλων, τγνος τν νθρπων, φθορς λευθερσαι.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενεκρωμνην ζωσον, συμπτωθεσαν νστησον, τετραυματισμνην, τν ψυχν μου ασαι, τν νον μου ερνευσον, τν πειρασμν τκματα, πρϋνον Παρθνε, καβοντμε σσον. ΟΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς Λστς κραυγζω σοι· Μνσθητμου Φιλνθρωπε, κλαω ς Πρνη, καβοσοι· μαρτον, ὡς πλαι ὁ Ἄσωτος, μετανοοντα δξαι με, τν πεγνωσμνον, διτς Θεοτκου, προθμως να μλπω· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κετικς βομν σοι, Θεοτκε πανμνητε, μεττν περων, νοερν Δυνμεων, Μαρτρων σων τε, καὶ Ἀποστλων καΠροφητν, ποησον πρεσβεαν, ὑπρ πντων τν πστει, ἐνθως μελδοντων· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστη πτοτῳ ὁ ορανς, κατς γς κατεπλγη τπρατα, ὅτι Θες, ὤφθη τος νθρποις σωματικς, καὶ ἡ γαστρ σου γγονεν, ερυχωροτρα τν ορανν· διό σε Θεοτκε, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, ταξιαρχαι μεγαλνουσι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ατρεύσας μου Δσποτα τς πληγς, πληγωθες κααμξας, τς χερς σου, καπρς δος, βανειν σωτηρους ς γαθς, κατεθυνς με Κριε, πδας ρυχθες πτο Σταυροῦ, ος πλαι οΓενρχαι, βαδζοντας δντες, ἐν Παραδεσκατεκρπτοντο.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρθθη ρθωθντος σου ν Σταυρῷ, ὁ πεσν πτμα μγα Πρωτπλαστος, ἡ δὲ ἰσχς, ἅπασα πτθη τοδυσμενος, πσα δγῆ ἡγασται, αματι καὶ ὕδατι κ τς σς, πλευρς προχεομν· διό σε Πανοικτρμον, ἀκαταπαστως μεγαλνομεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενοι τς στρβλας τοπονηροῦ, διελσατε γιοι Μρτυρες, κατος δεσμος, ος περ πεμενατε καρτερς, τοτον συνεποδσατε, κακαθυπετξατε τος ποσίν, ασχνης πεπλησμνον, καγλως τος ρσι, χριτι θείᾳ χρηματσαντα.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γτκαταθσει τν ερν, τν Μαρτρων λειψνων γασται· καγρ πηγν, βρουσαν ἰάσεις παντοδαπάς, τατα νθως κκτηται, πθη τν σωμτων κατν ψυχν, ἀπαστως ωμνην, καλβην τν δαιμνων, ἐκκρουομνην θείῳ Πνεματι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φυγοσα τς δνας τς μητρικς, τκαιρτς λοχεας Μακρθυμε, σὲ ἐν τνν, πθει κουσως προσομιλεν, καὶ ἄλγος καθυφστασθαι, ἤλγησα τσπλγχνα κατν ψυχν, ὀδνης πληρθην, ἡ Πναγνος βα· ν παξως μεγαλνομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεοσυγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκν κατλθε, μχρι κασματος, παρθενικς πγαστρς, γενμενος νθρωπος· διτν χραντον, Θεοτκον οπιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θεα κλνη Σολομών, ἣν κυκλοσι δυνατονν ξκοντα, ῥήσει τς θεας Γραφς, ἐν ᾗ ὁ Λγος πανεπασατο, τας μυρισι με εί, δαιμνων κλονομενον, ἄτρωτον φλαξον, τδυνμει σου γνὴ Ἀειπρθενε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στζουσα θεον γλυκασμν, τν πντων γλυκασμν κυσασα, ἰῷ τοῦ ὄφεως, τν φαρμαχθεσαν ψυχν μου γλκανον, ἀλλοτριοσμε πικρς μαρτας πντοτε, τμεσιτείᾳ σου, προστασα τν πιστν κατασχυντε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λιε δξης ησοῦ, τν θλαν μου ψυχν φωταγγησον, τας παρακλσεσι τς σέ, τεκοσης γνς θεπαιδος, τν σωμτων Λειτουργν, σεπτν ποστλων σου, Ἱεραρχν Προφητν, καΜαρτρων εκλεν καὶ Ὁσων σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρττω σου μνε Βασιλεῦ, τν δευτραν παρουσαν καδδοικα, ὅλος κατκριτος, ἠπορημνος πρχων Κριε· διπρτλους σοι βοῶ, διτς Τεκοσης σε· Φεσαι κασσν με, ἐλεμον γαθκαΦιλνθρωπε.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

ΤοΜωϋσως ἡ ῥάβδος, τν τμιον Σταυρν σου, προετπου Σωτρ μν· ν ατγρ σζεις, ὡς κ βυθοθαλσσης, τν λαν σου Φιλνθρωπε.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Ὁ ἐν δμ Παρδεισος ποτέ, τξλον τς γνσεως, ἀνεβλστησεν ν μστν φυτν, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστέ, τν Σταυρν σου ξνθησε, τν πηγσαντα, τκσμτν ζων, ἀλλτμν θαντωσε, βρσει φαγντα τν δμ, τδὲ ἐζωοποιησε, πστει σωθντα τν Λστν, οτς φσεως κοινωνος, ἡμς νδειξον Χριστὲ ὁ Θες, ὁ τπθει σου λσας, τν καθ' ἡμν μαναν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀξωσον μς, τς ορανου Βασιλεας σου.

Μαρτυρικν

Τί μς καλσωμεν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Μρτυρες Χριστοοἱ ἀήττητοι, ονικσαντες τν πλνην, τ δυνμει τοΣταυροῦ, ἀπολαετε τν χριν, αωνως τς ζως. Τυρννων, ἀπειλς οκ πτοθητε, βασνοις, ακιζμενοι εφρανεσθε, κανν ταματα μν, γγονεν ἰάματα τας ψυχας μν, πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

Ξλπροσπηγνμενον Κριε, ὡς ἑώρακεν σπρως, ἡ Τεκοσσε μνς, κατεξανετο τς ψεις, καὶ ἐβα ν κλαυθμῷ; Υἱέ μου, πς σφαγν φρεις τν δικον, πς θνσκεις, ὁ ἀθνατος ς νθρωπος, λγον μοι δς φς γλυκτατον, βλψον Μητρα θρηνοσν σε, καδξασον, τατην Λγε τῇ ἐγρσει σου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητι μν, ΧριστΣωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κακαταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ῬάβδΜωϋσς, Σταυρν ξεικονζει, τμνει τν βυθν, λαν σραηλτην, διαβιβζων, ἡμες δτοτον τυποντες, τος νοητος χθρος τροπομεθα.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Πλαι ακβ, ἐπευλογν τος Παδας, χερας ναλλξ, ἐφπλου σημαινοσας, τν σν Σταυρν, δι΄ οπντες κ τς κατρας, ΧριστΣωτρ λευθερθημεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Πθη τοΧριστοῦ, ζηλοντες θλοφροι, βσανα πικρά, ἠνγκατε γενναως, καὶ ἀφθαρσας στεφνοις καταστεφθντες, τος ορανος περιπολεετε.

Δξα...

Δξα τΠατρί, τμνῳ ἀθαντῳ, δξα τΥἱῷ, τζντι ες αἰῶνας, δξα τΠνεματι μα, τπαναγίῳ, τπσαν κτσιν γιζοντι.

Κανν... Θεοτοκον

κ παρθενικς, ἀντειλε γαστρς σου, ὁ Δημιουργς, ἡλου κασελνης, ὃν καθορσα σταυρομενον Θεοτκε, πσα κτσις κυμανετο.