ΤΡΙΤΗ ΠΛ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Τνι ψυχὴ ἐξωμοωσαι, ἐν αθυμίᾳ πολλῇ, τν ζων σου ξγουσα, ὕπνβαθυτττε, χαλεπς καταπτσεως, βαρυνομνη; Δρμε καπρφθασον, καττπντα, εδτι πρσπεσον, κλασον καατησαι, καιρν μετανοας σοι, πρν τοπυρς, τοῦ ἀσβστου τλαινα, γνῃ ὑπκκαυμα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Οδας Χρισττν σθνειαν, τς νθρωπνης σαρκς, κα τχανον τς φσεως, ἐπστασαι Δσποτα, ὡς ποιητς καΘες μν, τν σλον κπασον τς καρδας μου, διδος γαλνην τταπεινμου ψυχῇ, δδου διρθωσιν, τν τπων ργων μου, κατοπυρς, τοῦ ἀσβστου ῥῦσαμε, ὡς μνος εσπλαγχνος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

λον τν βον νλωσα, κατν ζων μου ασχρς, καὶ ἀστως Φιλνθρωπε, μπροσχν τσνολον, τας κεθεν κολσεσιν, ἀλλΘεμου, ννπιστρφοντα, δξαι Σωτρ μου, ὥσπερ τν σωτον, τας τοΠροδρμου σου, καπντων γων σου, σεπτας λιτας, κατς κυησσης σε, Χριστκασσν με.

τερα, τοΠροδρμου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Τς στειρευοσης τβλστημα, ττς γνεας φυτν, τν βροτν γκαλλπισμα, τοΔεσπτου Πρδρομε, Ἰωννη πανεφημε, φλαξ θεος, τς ταπεινς μου ψυχς, τν σν πρεσβεαν κατν βοθειαν, δδου λυτρομενος, μηχανν τοῦ ὄφεως, καπονηρς, τοτου με κακσεως, καὶ ἐπιθσεως.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

να δοξζω κασβωμαι, ἵνα τιμκαὶ ὑμνῶ, καγεραρω κ πστεως, σοτθεον νομα, τφαιδρν χαριτνυμε, μὴ ἀφιστνου, ποττοδολου σου, μηδχωρζου μου, θεε Πρδρομε, ἀλλτας πτρυξι, τς σεπτς πρεσβεας σου, διπαντς, σκπε με καφλαττε ππαντοων κακν.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

λος πρχεις δτητος, καγλυκασμοθεϊκοῦ, πεπλησμνος οδιμε, καεφρανεις παντας, τος πιστς προσιντας σοι, καταγλυκανων τασθητρια, ττς ψυχς τε καττοσματος, νσων καθλψεων, συμφορν κακσεων, καὶ ὀδυνν, ψυχοφθρων πντοτε, ἡμς λυτρομενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον, ὅμοιον

Χαρε Θεοτκε Δσποινα, χαρε Θεοκαθαρν, οκητριον χραντε, χαρε θεον χημα, το Λγου θεοχρητε, τθετευκτον, χαρε παλτιον, θεοπροχον, χαρε θησαρισμα, θλαμος μψυχος, Θεοθεα τρπεζα, κακιβωτέ, κακατοικητριον, τοθεου Πνεματος.

 

πστιχα Κατανυκτικ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν Βασιλα καΔεσπτην, Ἄγγελοι παστως νυμνοσιν, ἐγδέ σοι προσππτω, ὡς Τελνης κρζων· Θες λσθητμοι, κασσν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

θνατος πρχουσα ψυχμου, τος κμασι τοβου μ καλπτου, ἀννηψον βοσα, πρς τν σν Εεργτην· Θες λσθητμοι, κασσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μρτυρες Κυρου, ἱκετεσατε τν Θεν μν, καατσασθε τας ψυχας μν, πλθος οκτιρμν, κατν λασμν, τν πολλν παραπτωμτων δεμεθα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

σκπη σου Θεοτκε Παρθνε, ἰατρεον πρχει πνευματικν· ν ατγρ καταφεγοντες, ψυχικν νοσημτων λυτρομεθα.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος πλ. δ'

μματι εσπλγχν Κριε, ἴδε τν μν ταπενωσιν, ὅτι κατμικρν ζωμου δαπανται, καὶ ἐξ ργων μοί, οχ πρχει σωτηρα· διτοτο δομαι, ὄμματι εσπλγχνΚριε, ἴδε τν μν ταπενωσιν, κασσν με.

 

ς Πρνη προσππτω σοι, ἵνα λβω τν φεσιν, καὶ ἀντμρου τδκρυα κ καρδας, προσφρω σοι Χριστὲ ὁ Θες, ἵνα ς κενην, οκτειρσς με Σωτρ, καπαρσχς μοι λασμν μαρτιν· ς ατγρ κραυγζω σοι· Λτρωσαμε τοβορβρου τν ργων μου.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τὸ ἀσλευτον στριγμα, ττς πστεως, κασεβσμιον δρημα, τν ψυχν μν, τν Θεοτκον ν μνοις μεγαλνωμεν πιστοί. Χαρε τν πτραν τς ζως, ἐν γαστρσου χωρσασα, χαρε τν περτων ἡ ἐλπς, θλιβομνων ντληψις, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

ς τοΚριτοπαρντος, μερμνησον ψυχή, κατς φρικτς μρας, τν ραν ννοο· γρ κρσις νλεώς στι, τος μπρξασιν λεος. Δι φεσαμου Σωτρ· μνος γρ πρχεις ναμρτητος.

Τν σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν φρονμων Παρθνων, τὸ ἱλαρν, καμωρν σπλαγχναν βλπε ψυχή, πεινσιν πρκεσον, κατος ξνους εσγαγε, εποιας λαίῳ, τν λαμπδα φαιδρνουσα, καμμτην φρνει, μικρος κατορθμασιν· λεον γρ μλλον, ἢ θυσαν λαμβνει, καδδωσι χρησττητα, τν μισθν πολυπλσιον, ὁ Δεσπτης εσπλαγχνος, πσι τος σκορπζουσι, καλς πγς τν πλοτον, παρεχμενος τν νυμφνα, τν θεον τς δξης ατοῦ.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ες πλαγος δεινς, ἐμπεσν θυμας, ἐκ πλθους πονηρν, καὶ ἀθσμων μου ργων, ἦλθον ες ποραν, καὶ ἀπογνσει νυνσυνχομαι. Δσποινα Θεοτκε, ατή με σσον τεσπλαγχνίᾳ σου· μαρτωλν σγρ εβοηθς, κακθαρσις σωτριος.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν, ἕτερα

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ψυχμου μελς, τν ζων δαπανσα, ἀνστηθι ποτέ, πρς μετνοιαν βλψον, κλασον πικρς κ βθους, μπως θρηνσς κεῖ ἀνητα· φρξον κατανοοσα, τν τοΔεσπτου δευτραν λευσιν, καπρτς δκης δκασον σαυτν, καφεξδκην νδικον.

Μαρτυρικν

Φωστρες νοεροί, ἀνεδεχθητε γιοι Μρτυρες· τν γρ χλν τς πλνης, κατηργσατε διτς πστεως, τς ψυχικς μν λαμπδας φαιδρνατε, κατΝυμφίῳ μετδξης συνεισλθετε, ες τν ορνιον νυμφνα, κανν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαριστριον ανον, χρεωστικς, ὡς Χρα κενη, δο λεπτά, προσφρω σοι Δσποινα, ὑπρ πασν τν χαρτων σου· σγρ φθης σκπη, ὁμο καβοθεια πειρασμν καθλψεων, ἀεί με ξαρουσα. Ὅθεν ς κ μσου, φλογιζοσης καμνου, ῥυσθες τν θλιβντων με, ἐκ καρδας κραυγζω σοι· Θεοτκε βοθει μοι, πρεσβεουσα τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δοθναμοι· σγρ χω λπδα δολς σου.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Πλρωμα Χρισττν δυρμν μου δχου. Ἰωσφ

 

δα' χος πλ. δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσυντρψαντι πολμους, ἐν βραχονι ατοῦ, καδιαβιβσαντι τν σραλ, ἐν ρυθρθαλσσῃ, ᾄσωμεν ατῷ, ὡς Λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Πλρωσν μου τν καρδαν, κατανξεως Χριστέ, ὅπως εσελεσωμαι, ἐν μετανοίᾳ ες σκηνματσου, καὶ ἐξομολγησιν προσξω σοι, χρεν με λουσαν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λσον Λγε τν κακν με, τν μτρων τε δεσμν, ἵνα βηματζω σου ν μετανοίᾳ, τς δικαας τρβους, θεαν δηγοσας ες κατπαυσιν, τν αωνων τερπνν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ρθη μγιστον πρς ψος, τν Μαρτρων σου Χριστέ, ἡ μεγαλοπρπεια πανευπρεπς· καγρ διηθληκτες, τος περφυσι σου χαρσμασιν, ἐμεγαλνθησαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

αντισμθεων αμτων, τν γων θλητν, αμα πιβμιον, τδυσμενεφερμενον παθη, κακαθηγισθη τὰ ἐπγεια, Πνεματος χριτι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετανοας μοι Παρθνε, καθυπδειξον δος, κατς παγοσης με, πρς μαρταν πστρεψον τρβου, ἵνα σε μντν πολυμνητον, καπαμμακριστον.

 

Κανν τοΤιμου Προδρμου

Ερμς

Τῷ ἐκτινξαντι ν θαλσσ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Πρδρομε κήρυξ τς μετανοας, μετανοεν με κ ψυχς, πντοτε δυσπει τν Δεσπτην καΚριον, τν νον μου φωταγωγν, κατν καρδαν, τοπστει σε τιμντος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς τς ρμου κλλιστον θρμμα, Πρδρομε Μρτυς τοΧριστοῦ, ννν ρημίᾳ με παθν αλιζμενον, ὁδγησον ες δν τς σωτηρας, θείᾳ σου ντεξει.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τς τυραννοσης με μαρτας, τμεσιτείᾳ σου σοφέ, Πρδρομε ν τχει δυσωπῶ ἐλευθρωσον, καθρασον τν κατ' ἐμοῦ ἐγειρομνην, δαιμνων καταιγδα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σσν με γνΜτερ τς ληθεας, κλυδωνιζμενον δεινς, ὑπτν παθν, κασυνεχς βυθιζμενον, καὶ ἴθυνν με Σεμνπρς σωτηρας, τν εδιον λιμνα.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεθη, ἡ καρδα μου ν Κυρίῳ, ὑψθη, κρας μου ν Θεμου, ἐπλατνθη, ἐπ' ἐχθρος μου τστμα μου, εφρνθην ν σωτηρίῳ σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ῥύπου κακας, ἀποπλνας μου τν καρδαν, ὀφθναι μεμπτον ναντον σου, ἐν μρφοβερκαταξωσον, Χριστμου ς περγαθος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

σχυσε δλῳ, θανατσαμε Βελαρ, τκντρΛγε τς μαρτας, ἀλλ' ατός με, ζωηφροις ἰάτρευσον, φαρμκοις τς μετανοας Χριστέ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στμεν νδρεως, ἐπεφνουν οἱ Ἀθλοφροι, ἀθλοντες, μή τις ποστρατεσῃ, ὁ Δεσπτης, βοηθς μν πρεστιν, ἀθλοσι γενναιοττνοΐ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος περτμους, λθους πντες τς κκλησας, τος θεους πργους τς εσεβεας, τος τς πλνης, καθαιρτας, ἐν σμασι, τιμμεν πιστοτος Μρτυρας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κατερραγμνων, ἐπανρθωσις Θεοτκε, πτωθντα, ἔγειρον κ βθρου, τν κακν μου, καὶ ἑδραωσον Δσποινα ν πτρτν τοΘεοῦ ἐντολν.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον μν τν νον κατν καρδαν, ὁ τος ορανος τλγ στερεσας, ες τὸ ὑμνεν καδοξζειν σε τν Σωτρα, καλυτρωτν καπανοικτρμονα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μβρησον κμοί, σταγνα μετανοας, ὁ ἐν ποταμῷ, τν βυσσον βαπτσας, τς εσπλαγχνας τν Κριον τν πντων, Πρδρομε Μρτυς ξιγαστε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Περιστατικας, συγχσεσι του βου, πντοτε τν νον, κλονομενος προσφεγω, ὑπτν σκπην σου Πρδρομε τοΣωτρος, σπεσον βοθησον τδολσου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν νυκτερινας, εχας πικαλομαι, τν μερινν, λαμπτρσε τοκσμου, θεομακριστε Πρδρομε φτισν μου, ττς καρδας ασθητρια.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φτισον γνή, Παρθνε τν ψυχν μου, φς τὸ ἐκ φωτς, τεκοσα Θεοτκε, κατς μερδος με δεξον τν σζομνων, ἵνα μνσε τν πανμνητον.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα Κριε, τν κον σου, καὶ ἐφοβθην, ὅτι ρρτβουλΘες ν ἀΐδιος, ἐκ τς Παρθνου προλθες σαρκωθες. Δξα τσυγκαταβσει σου Χριστέ, δξα τδυνμει σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πλνησε γεσει με, τς μαρτας χθρς πλνος, καὶ ἀπσοῦ Ἀγαθπρρω πεμκρυνε, κατος δοσι κατβρωμα ατοῦ, εργσατο μνε Σωτρ, σπεσον ξελσθαι με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τὰ ἄδηλα Κριε, κακρφιμου ατς γινσκεις, ἡμαρτηκτα πολλτος πολλος σου οκτειρον, ὡς συμπαθς οκτιρμος μνε Σωτρ, κα μετανοας μοι καιρν, δδου καθαρτριον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς κμασι Μρτυρες, περικυκλομενοι τας βασνοις, τκυβερνσει Χριστοῦ, πρς λιμνας χθητε, τς ορανν Βασιλεας, παρ' ατοῦ, νκης στεφνοις ληθς, κατακλεϊζμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεσαντες Μρτυρες, τεσεβείᾳ γν τς καρδας, ὁμολογας ατσπρον κατεβλετε, καμαρτυρου δρψασθε σαφς, ἑκατοστεοντα κ Θεοῦ, ἄσταχυν Πανεφημοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πανμνητε Δσποινα, μεγαλοφνως ναβοσοι· πλρωσον πσης χαρς, τν μν δινοιαν, παρεχομνη μοι πνθος γαθν, καμετανοας φορμάς, καγνσιν σωτριον.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Κριε, τς οκονομας σου τμυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασσου τν Θετητα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μαυτν ποκλαομαι, βον διρθωτον χων γιε, σσον, οκτειρν με δομαι, τν ν μαρταις, ἀπολλμενον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν εχας κα δεσεσιν, εροιμι συλλπτορά σε Μακριε, τν ψυχν μου νισχοντα, κατν λογισμν μου, καταυγζοντα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Βαπτιζμενον κλδωνι, τν μαρτημτων κακινδυνεοντα, ΒαπτιστΘεοκυβρνησον, πρς γαλνην θεας, ἐπιγνσεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ταπεινσασα σσν με, τν ψηλοφρνως πολιτευμενον, ἡ τεκοσα τν ψσαντα, τν ταπεινωθεσαν, φσιν Πναγνε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ζφον τς ψυχς μου, διασκδασον φωτοδτα Χριστὲ ὁ Θες, ὁ τὸ ἀρχγονον σκτος, διξας τς βσσου, καδρησαμοι τφς, τν προσταγμτων σου Λγε, ἵνα ρθρζων δοξζω σε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Πρνην καθαρσας, τπροστξει σου Δημιουργέ, τν μν ψυχν, τς εδεχθος μαρτας, ὡς μνος λεμων, καθρισον, καστολας ξαστραπτοσαις ρααν, ἀπργασαι δομαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Δεσμν με πολσας, τν πολλν μου, ἁμαρτημτων Χριστὲ ὁ Θες, ἀνεμποδστως βαδζειν, εθυνον τς δος σου, ὅπως λυθες τς σαρκς, ες καταπασεις γας, σκηνσας δοξζω σε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φναντες κ πνων, ἑαυτος μτιον δξης οΜρτυρες, καστολισθντες κοσμως, τὰ ἄνω κατοικοσι, βασλεια ν χαρᾷ, νκης στεφνοις ραοις, ἐγκαλλωπιζμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

εντων τὰ ἑσττα, ἀντηλλξασθε, θεοφρνως Πανεφημοι· στενοχωρίγρ πνων, ποικλων συσχεθντες, πρς πλατυσμν ληθῆ, τς ορανου Βασιλεας, σοφοκατηντσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γα Θεοτκε, ἡ τν γιον Λγον ποτεκοσα σαρκί, ἀναπαυμενον μνον, ἐν πσι τος γοις, ἁγασν μου τν νον, τας πονηρας ργασαις, ἀεὶ ἐπιμνοντα.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐκ νυκτς γνοας, θεογνωσίᾳ φαιδρνας τπρατα, φτισν με τῷ ὄρθρῳ, τς φιλανθρωπας σου Κριε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν τνυκττοβου, περιπλανμενον νδοξε Πρδρομε, λχνος ν τοῦ Ἡλου, τς δικαιοσνης καταγασον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Περιστατομενν με, καὶ ἐπηρεαις δαιμνων κλονομενον, στριξν με ν πτρᾳ, θεων θελημτων οδιμε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν τμελλοσ κρσει, ἡνκα μλλω, Κυρίῳ παρστασθαι, εροιμσε προσττην, δκης με φρικτς ξαιρομενον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς περτρα πντων, τν ποιημτων, ὑπρτερον δεξν με, τοῦ ἐχθροτν παγδων, Μτηρ τοΘεοῦ ἀειπρθενε.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς τν Προφτην ρρσω, ἐκ βυθοκατωττου, Χριστὲ ὁ Θες, κμτν πταισμτων μου, ῥῦσαι ς φιλνθρωπος, κακυβρνησον τν ζων μου δομαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μετανοοντμε δξαι, ὡς ποτΝινευτας, πειθσαντας, τθείῳ κηργματι, ΧρισττοΠροφτου σου, κακυβρνησον, τν ζων μου, δομαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Τελνης στενζω, ὡς Πρνη δακρω, ὡς Πτρος βοῶ, πολλος βυθιζμενος, Χριστπλημμελμασι. Βοηθεας μοι, χερα δς κασσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεοφανες ς στρες, φρυκτωραις τν θλων αγζετε, πντα τν περγειον, κσμον καδικετε, πλνης Μρτυρες, σκτος τβαθτατον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μακαριτατον τλος, ερηκτες μακριοι Μρτυρες, Θεν τν μακριον, γεραρετε πντοτε, ἐνηδμενοι, τοτου τας λαμπρτησι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μανναδχος σε στμνος, Θεοτκε ποτπροεικνισε· Χριστν γρ βλστησας, τμννα τς γνσεως, ἑπομβρζοντα, πσι τος τιμσσε.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χιτνμοι παρσχου φωτεινν, ὁ ἀναβαλλμενος φς ς μτιον, πολυλεε Χριστὲ ὁ Θες μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τκτει συσχεθες τν πειρασμν, ἐκ βθους καρδας μου, κραυγζω σοι Πρδρομε, ὀδυνν με χαλεπν, ἐλευθρωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ξνμετανοας ληθος, τν λην καθρισον, Σοφτς καρδας μου, καρποφρον ρετας, ἐργαζμενος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ψυχμου μετανησον θερμς, ἡ κρσις φστηκεν, ἀννηψον κρζουσα, Ἰησομου Θες, σύ με οκτειρον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνη διλγου ν σαρκί, τν Λγον κυσασα, ῥῦσαι δεμεθα, τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δι' Ἀγγλου Παδας, ἐκ πυρς διασσας, κατν βροντσαν κμινον, μεταβαλν ες δρσον, ελογητς εΚριε Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τι ν νομαις, συνελφθην οκτρμον, καγεννηθες μρτηκα πρ νθρπους πντας, ἐπιστροφς μοι δς καιρν, δικαιοντμε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

περαρθες φρνως, ὡς πρν Φαρισαος, πτμα δεινν κατπεσα, κακαθορν με χαρει, ὁ δυσμενς Λγε Θεοῦ, μπαρδς με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δμος σεπτν Μαρτρων, στρατς δυσμαχτατος, παρεμβολὴ ἁγα τε, ἐπολιτογραφθη, ἐν ορανος πγς, ἀριστεσασα.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θελουσως πθος, ὑπελθντες γενναοι, ἀθανασας πρξενον, ῥεθρα τν αμτων, ἀναπηγζετε βροτν, πθη παοντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρ αταν τκτεις, τοπαντς τν ατιον, ὑπερβολχρησττητος βροτν γεγενημνον· θεν συμφνως σε γνή, μακαρζομεν.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς

Ὁ ἐν ρχτν γν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τς δος, Κυρου τοιμσας, τς πρς Θεν, κατεθυνν μου τρβους, ἵνα κραυγζω· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κήρυξ φωτς, φτισον τν ψυχν μου, κατοδεινοῦ, ἀπλλαξν με σκτους, κατς γεννης τς φλογιζοσης, τν προσφεγοντα ες σέ, ἀδιστκτψυχῇ.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στείρας βλαστς, κατκαρπος πρχων, τν τς μς καρδας καρπαν, εκαρπον δεξον τας σας πρεσβεαις, μεταποιομενος σοφέ, ΒαπτισττοΧριστοῦ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἐκλεκτή, Ἀμνς τοΘεοΛγου, τος κλεκτος, προβτοις με ν ρφοβερωττκαταριθμσαι, ἱκτευε τν κ σοῦ, σαρκωθντα Θεν.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στεγζων ν δασι, τὰ ὑπερα Χριστέ, ὁ τιθες θαλσσῃ ὅριον ψμμον, κασυνχων τπν, σὲ ὑμνεῖ ἥλιος, σδοξζει σελνη, σο προσφρει, ὕμνον πσα κτσις, ὡς Δημιουργῷ, καΚτστες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Χερας πσας μλυνας, ἀκαθαρσίᾳ ψυχή, καπς τατας αρεις πτὸ ὕψος, ὁμιλοσα Θεῷ; Πδας χρεωσας, ἐπὶ ἔργα βαδζοντας ασχνης, σπεσον πορευθναι διμετανοας, ες τρβους σωτηρας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Οκ νμεινα Κριε, τας ντολας σου ποτέ· οκ ποησσου μραν μαν, θλημα γαθ· ποοις, ον μμασιν τενσω σοι, ποιουμνκρσιν τν δικααν, κατος πευθνους, ἐκπμποντι ες κρσιν;

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φαπτοσας σβσατε, πολυθεας σοφοί, Ἀθλητακαμνους καθπερ δωρ, ἐκκενοντες πολύ, τὰ ὑμν αματα, τὰ ἀδκως χυθντα δι' ἀγπην, τοπεποιηκτος· θεν τν χειμρρουν, τρυφς κληρονομετε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

περβητε γιοι, τς ταπεινσεως, τγεδες σμα, κατς βασνους, ὥσπερ πσχοντος, ἄλλου νγκατε κτεμνμενοι, χερς τε καπδας· θεν περτρας, νν καταξιοσθε, ζως ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κυματομενον σλμε, τς μαρτας γνή, τσμεσιτείᾳ, πρς σωτηρου, μετανοας βοῶ, ἴθυνον Δσποινα, παγγαλνους λιμνας, ὅπως βλψω, φς σωτηρας σκοτισμνος, ἀετῇ ῥαθυμίᾳ.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ναρχον Βασιλα τς δξης, ὃν φρττουσι στρατιατν γγλων, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τν αροντα, ἁμαρτας τοκσμου, Ἀμνν Θεοῦ, ὃν πδειξας πσι, δυσπει Βαπτιστά, τπθη μου νεκρσαι, κασσαι τν ψυχν μου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μκρυνας, φυγαδεων Προφτα, ηλσθης δὲ ἐν ρμῳ ἀβτ· διό σε δυσωπῶ, τπθη τς ψυχς μου, ἐρμωσον ν τχει.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

λφρυνον, τν κλοιν τς ψυχς μου, πολμησον τος μ πολεμοντας, Κυρου Βαπτιστά, καὶ ἄτρωτρν με δεξον, τς τοτων κακουργας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἄμπελος, ἡ τν βτρυν τεκοσα, τν ππειρον κατανξεως πμα, ποτζουσμε νν, ἀνστειλον τν μθην, Παρθνε τν κακν μου.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ελογητς Κριος, ὁ Θες τοῦ Ἰσραλ, ὁ ἐγερας κρας σωτηρας μν, ἐν οκΔαυδ τοπαιδς ατοῦ, ἐν ος πεσκψατο μς, Ἀνατολὴ ἐξ ψους, κακατεθυνεν μς, ες δν ερνης.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

να κγσζμενος, εχαρστως σε Χριστέ, μεγαλνω, βλψον ες μέ, τν πολλς πληγς πντου δεξμενον, καὶ ἴασαι, ονον π' ατς, καὶ ἔλαιον προχων, ττης σς γνωρσματα, Στερ εσπλαγχνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς τν Λστν εγνμονα, ἀναπμψαντα φωνν, ἐλυτρσω φνων καμυρων κακν, ὡς κτειρας Πρνην δακρσασαν, ὡς Πτρον τν μγαν μαθητν, καΔαυδ τν Προφτην, καὶ ἐμὲ ἐλησον, τν πεγνωσμνον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συμμορφωθντες πθεσι, το παθντος δι' ἡμς, Ἀθλοφροι τοτσυνδοξζεσθε, νν θεομενοι θεαις μεθξεσι, καλμποντες πρ τς αγς, τοασθητοῦ ἡλου, κακαταφωτζοντες, πντων τς καρδας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἡ ἀρετὴ ἐξλαμψε, τν γων θλητν, πσα πλις, τοτους θησαυρος ληθς, ἀσλους πλουτεδιπστεως, ἀστρπτοντας χριν δαψιλῆ, θαυμτων παραδξων, ος μνολογσωμεν, ὡς κοινος προσττας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτιστικας Πανμωμε, ἀστραπας τοῦ ἐκ τς σς, προελθντος, μτρας Υοκα Θεοῦ, τος πστει μνοντς σε φαδρυνον, κασκτους μς τοῦ ἀφεγγος, κατς αωνιζοσης, ἐξελοκολσεως, τσμεσιτείᾳ.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν προδηλωθντα ν ρει τνομοθτῃ, ἐν πυρκαβττκον, τν τς ειπαρθνου, ες μν τν πιστν σωτηραν, ὕμνοις σιγτοις μεγαλνομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μλλων τφρικτσου, παρστασθαι Λγε θρνῳ, κατν πρξεων τν μν, εσπρττεσθαι εθνας, ποαν ερω πολογαν τλας; Κριε Θεμου, ττε φεσαμου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

φωντοΛγου, κατεθυνον τς φωνς μου πρς Θεν σοφΒαπτιστά, καὶ ῥῦσαμε κακας, τν δαιμνων, καὶ ἐπηρεας νθρπων, ἵνα κατχρος μακαρζω σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Θρψον με Χριστοῦ, ἐντολν τροφῇ ἀθαντῳ, πτισν με πμα ζως, ΒαπτιστκαΠροφτα, καπαρστησον τΘεσεσωσμνον, τν πτν σκπην σου προστρχοντα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δσποινα Παρθνε, ἁγνκαδεδοξασμνη, μεττοΠροδρμου τν σν Υἱὸν καΒασιλα, καθικτευε ππσης νγκης, σσαι τος πιστς σε μακαρζοντας.

 

πστιχα τν Ανων, Κατανυκτικ

ταν λβω κατνον, τπλθη τν πεπραγμνων μοι δεινν, καες ννοιαν λθω, τς φοβερς κενης τσεως, τρμσυνεχμενος, πρς σκαταφεγω, τν φιλνθρωπον Θεν. Διμή με παρδς, ἱκετεω σε, μνε ναμρτητε, δρησαι κατνυξιν, τταπεινμου ψυχῇ, πρτελευτς, κασσν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καεφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Δκρυμοι δς Θες, ὡς ποττγυναικτῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξωσν με βρχειν τος πδας σου, τος μὲ ἐκ τς δοῦ, τς πλνης λευθερσαντας, καμρον εωδας σοι προσφρειν, βον καθαρν, ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθντα, ἵνα κοσω κγτς εκταας σου φωνς. Ἡ πστις σου σσωκσε, πορεου ες ερνην.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Μεγλως γωνσασθε γιοι, τς βασνους τν νμων, ὑπομεναντες γενναως, καΧριστν μολογοντες, ἐναντον βασιλων, καπλιν μεταστντες κ τοβου, δυνμεις νεργετε ν τκσμῳ, καὶ ἀσθενες θεραπεετε, ἐκ τν παθν ατν γιοι. Πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

γΠαρθνε γα Θεοτκε, τ σκπσου προστρχω, οδα τι τεξομαι τς σωτηρας· δνασαι γρ γν βοηθσαμοι.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητι μν, ΧριστΣωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κακαταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Πλαγος Χριστέ, ὑπρχων εσπλαγχνας, ψξον τν μν, πταισμτων τπελγη, κακατανξεως δκρυσμε κπλνας, ὅλον καθρισον ς Εσπλαγχνος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Πλαι τν Χριστν, ἐν δασι βαπτσας, θεε Βαπτιστά, παθν με τρικυμαις, κλυδωνιζμενον ρμτς μετανοας, σας κεσαις γκαθρμισον.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Αμασιν μν, ἁγοις θλοφροι, σβσαντες πυρν, τς εδωλομανας, ῥεθρα πηγζετε, πντοτε αμτων, πθη ποικλα θεραπεοντες.

Δξα...

ναρχε Πατρ, Υἱὲ καθεον Πνεμα, τας τοΒαπτιστοῦ, πρεσβεαις δυσωπσε. Τπολυχρνια πθη ττς ψυχς μου, πασον κασσν με τν δολν σου.

Κανν... Θεοτοκον

Λτρωσαι μς, παθν τς τιμας, κατς χαλεπς, ἐν δτιμωρας, τας κεσαις σου χραντε Θεοτκε, τος εσεβς σε μακαρζοντας.