ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

ρν σου ψυχμου τὸ ὄμμα, καΘεοῦ ἐνατνισον, τοκονομίᾳ, κατεσπλαγχνίᾳ, πς ορανος κλίνας, ἦλθεν πγς, ἵνα ψσσε κ τς ταλαιπωρας σου, τν παθν, καστσσε, ἐν πτρτς πστεως, βαβαφρικτοθαματος! Δξα τκενσει σου Φιλνθρωπε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Βλψον σου τπαρνομα ργα, ὦ ψυχμου, καθαμασον, πς σε γβαστζει, κασκηπτς οφλγει; πς γριοι θρες οκ σθουσσε; πς δκαὶ ὁ Ἥλιος ὁ ἄδυτος, ἐλλμπων σοι, ἀεοκ πασατο; ἀνστα, μετανησον, βησον πρς Κριον. Ἥμαρτν σοι μαρτον, ἐλησν με.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

χοντες πσοτς λπδας, παντοδναμε Κριε, σὲ ἐκδυσωπομεν, παντοων κινδνων, παθν τε τς ζλης μς κλυτροσθαι, ὅπως τν ζων μν ερηνικς διγωμεν, καὶ ἐν καθαρτητι, βισαντες, ερωμεν, ἐν μρκρσεως, εμενσε Δεσπτην καὶ ἵλεων.

τερα Στιχηρτν σωμτων

Φλόγα πυρὸς τοὺς Ἀγγέλους (Πρὸς τὸ ξύλον ζωῆς) ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρω τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Φλγα πυρς τος γγλους, Χριστὲ ἀπειργσω, τοτων μν τθερμν πεμφανων, καπνεμα πλιν τταχδιαγρφων. Παντοδναμε Κριε, δξα σοι.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Σσον μς προστασαις, Κριε τν γγλων, πλνον μν τν πταισμτων τν ῥύπον, τς μαρτας τς ολς ξαλεφων, ἵνα κρζωμεν, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

ΤΣεραφεμ, Χερουβεμ, Ἄγγελοι καΔυνμεις, θρνοι, Ἀρχαί, Κυριτητες πσαι, σν ρχαγγλοις καλαμπρας ξουσαις, σοκραυγζουσι, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον, ὅμοιον

ΣοτΜητρτοΘεοῦ, Χαρε σν τῷ Ἀγγλῳ ἀναβοᾷ, γηγενν πσα φσις, ὡς σωτηρας τς ατν γενομνη, Θεοτκε προξντ τκσου.

 

πστιχα Κατανυκτικ

ς ὁ ἄσωτος Υἱός, ἦλθον κγΟκτρμον, δξαι με προσππτοντα, ὡς να τν μισθων σου, ὁ Θες, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ς περιπεσν ες τος λστς, κατετραυματισμνος, οτω κγπεριπεσα, ἐξ μν μαρτιν, κατετραυματισμνη πρχει μου ψυχή, πρς τίνα καταφγω ὁ ὑπεθυνος γώ, εμπρς στν Εσπλαγχνον, τν ψυχν τν ατρν. Ἐπχεε π' ἐμὲ ὁ Θες, τμγα σου λεος.

 

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

Δξα σοι Χριστὲ ὁ Θες, Ἀποστλων καχημα, Μαρτρων γαλλαμα, ὧν τκρυγμα, Τρις ἡ ὁμοοσιος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τγματα περβης γγλων, ὡς Θεν σωματσασα, ἐγδτος πντας νικσας μαρταις, ομοι! δδοικα, κατρμω· θεν οδαμς ποτολμπαρακαλσαι σε, Θεοτκε Δσποινα· σον μ παρδς με, ἀλλσπεσον σσν με, ὁδν ες εθεαν δηγοσμε.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος βαρς

χουσα ψυχμου, τὸ ἰατρεον τς μετανοας, πρσελθε προσππτουσα, ἐν στεναγμος κραυγζουσα, τῷ ἰατρψυχν τε κασωμτων. Ἐλευθρωσν με φιλνθρωπε, ἐκ τν μν πλημμελημτων, συναρθμησν με τΠρνῃ, κατΛστκατΤελνῃ, καδρησαμοι Θες, τν νομιν μου τν συγχρησιν, κασσν με.

 

ΤοΤελνου τν μετνοιαν οκ ζλωσα, κατς Πρνης τδκρυα οκκτημαι· ποργρ κ πωρσεως, τς τοιατης διορθσεως, ἀλλτσεσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θες, σσν με ς Φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοτκε Παρθνε μαντε, τν Υἱόν σου, δυσπει, σν τας νω Δυνμεσι, συγχρησιν πταισμτων μν, πρτοτλους δωρσασθαι, τος πιστς σε δοξζουσι.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

τοΠτρου τν ρνησιν, τος δκρυσι καθαρσας, κατοΤελνου τπτασματα, ἐν στεναγμσυγχωρσας, φιλνθρωπε Κριε λησν με.

 

τοιμζου ψυχή, μου ν τζωσου, πρς τν μλλουσαν ζων μταραχθναι· κεγρ οδες βοηθν, οπλοτος, οδναμις, οφλοι οκ ρχοντες, ἀλλ' ἡ τν ργων πδειξις, καὶ ἡ τοΘεοφιλανθρωπα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τιμιωτρα τν νδξων Χερουβεμ πρχεις, Παναγα Παρθνε· κενα γρ τν θεαν, μφροντα λλαμψιν, πτρυξι κεκαλυμμνπροσπῳ, τν λειτουργαν πιτελοσιν, ατδσεσαρκωμνον τν Λγον, ατπτως ρσα φρεις, ὃν παστως κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

τοΠτρου προσδεξμενος τδκρυα, καΤελνην στενξαντα κ βαθων δικαισας, κμὲ ἐν μετανοίᾳ προσππτοντα, οκτερησον Σωτρ, κα σσν με.

Μαρτυρικν

γιοι πρεσβεσατε, ἄφεσιν δωρηθναι μν, τν πλημμελημτων μν, κατν προσδοκωμνων δεινν υσθναι μς, καπικροθαντου δεμεθα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

περβης τς Δυνμεις τν ορανν, ὅτι νας δεχθης θεϊκς, ελογημνη Θεοτκε, ὡς τεκοσα Χριστν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

 

Κανν Κατανυκτικς

Ποημα ωσφ

 

δα' Ἦχος βαρς

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσυνεργσαντι Θεῷ, Μωϋσς ν Αγπτῳ, ἐξαγαγεν τν σραλ, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ν τπελγει τν δεινν, ἐμπεσν κβοσοι· Χερμοι κτεινον, Οκτρμον κασσν με, ὡς τν Πτρον φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μετανοοντμε Χριστέ, ὡς τν Πρνην, πταισμτων πολλν ππλυνον, ῥοπτοῦ ἐλους σου, ἵνα πστει δοξζω σε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τος γους σου Χριστέ, τχωνείᾳ λαμπρνας, πολυειδν ακισμν, ατν παρακλσεσι, σκοτασμοπαθν ῥῦσαμε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πομοντν ακισμν, καθαρθντες λου, πλον ξλαμψαν, οἱ ἅγιοι Μρτυρες, κατν πλνην μαρωσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

προστασα τν πιστν, ἡ τν μαρτανντων, ἐπιστροφπρς Θεν, Παρθνε πανμωμε, τπρεσβείᾳ σου σσν με.

 

Κανν τν σωμτων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

σωμτοις παινον βδομον φρω

Ποημα Θεοφνους

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῷ ἐκτινξαντι Θεῷ, τν Φαραὼ ἐν θαλσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπινκιον δν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πειροδναμε Χριστέ, τσφωτκαταυγσας μου τν νον, τος γγλους σου μνεν μπνευσον, ὅτι δεδξασαι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταθηρν χοντες αγν, θεαρχικς προϊοσαν κ πηγς, ἐπουρνιοι Χοροί, ᾄσμασι Χριστν γεραρουσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραιωθεσν σε γνή, τας θεϊκας γλααις οπιστοί, ἐπιστμενοι σαφς, Χαρσοι πντες κραυγζομεν.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεσας τλγσου τν οκουμνην, ἥτις οσαλευθσεται, στερωσον καὶ ἡμν τν δινοιαν, ες τν φβον σου Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νυκτὶ ἀτπων κατεσχθην μαρτημτων, φωτμετανοας με νν καταγασον, Φωτοδτα φιλνθρωπε, ἵνα πστει δοξζω σε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ατρβοι πσαι, ἃς διδευσα ν τβίῳ, ἐν βαρθροις δονν με κατεκρμνισαν, Ἰησομετανοας μοι, θεας τρβους πδειξον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γενναιοφρνως διανσαντες τν γνα, ἐπθλων ορανων ξιθητε, παναοδιμοι μρτυρες, ὑπρ πντων πρεσβεοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μυρους πνους πομεναντες θλοφροι, μυρων γαθν ξιθητε, μυρισιν νομενοι, ἀσωμτων Δυνμεων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μνη τεκοσα τν ορνιον Βασιλα, Παρθνε ν μοτν βασιλεουσαν, ἁμαρταν κατβαλε, καοκτερασα σσν με.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεθη τπστει, Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησα· καγρ παστως ν μνοις, βομελδοσα· γιος εΚριε, κασὲ ὑμνετπνεμμου.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μεσται θεας χρηματζοντες κφαντορας, χοροὶ Ἀγγλων ἀΰλως, κραυγζετε πντες· γιος εΚριε, ὁ μνος παντοδναμος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

γπης νμτς θεας, Ἀρχγγελοι μφσεις, διαδιδντες ερθμως, Χριστμελδετε· γιος εΚριε, ὁ μνος παντοδναμος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς πρτης αγλης, δευτρας λαμπρτητος ζηλοντες, οεσεβοντες συμφνως, Χριστμελδοσιν· γιος εΚριε, ὁ σζων τς ψυχς μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τπντα, παραγαγν βουλσει, ἐκ σοΠαρθνε τν σρκα, δανεζεται Λγος, ἄνθρωπος γενμενος, δι' οκτον φιλνθρωπος.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κλυψεν ορανος Χριστὲ ὁ Θες, ἐν τσοκονομίᾳ, ἡ ἀρεττς φρστου, σοφας σου Φιλανθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

θλων πντας Οκτρμον σζεσθαι, σσν με τν παραβντα, σοτπροστγματα Λγε, καμὴ ἐξουδενσς με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πκυψα τοςλγοις πθεσι, κα τος κτνεσιν τλας, ἐξωμοιθην, Οκτρμον, Λγε Θεοοκτειρον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενοι καπυρκαιμενοι, κατεφλξατε τν πλνην, ἀναπτμενοι τζλτς εσεβεας μρτυρες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Παρδεισος νοητς δεχθητε, μσον χοντες τξλον, ττς ζως μακριοι, Χριστν τν φυτουργν τοπαντς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε γνθεοχαρτωτε, χαριτσασα τν νον μου, τοσκοτασμοτς γνοας, τελεως λευθρωσον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα τν κον σου Κριε, ὅτι φθης πγς, διτσσαι μς. Διβοσοι· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἰάσασθε ττς ψυχς μου τραματα, παριστμενοι Χριστῷ ὡς λειτουργοὶ ἐκλεκτοί, χοροὶ Ἀγγλων, τοτον κετεοντες.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρατεματα τν σωμτων Κριε, τν σν θρνον ελαβς, περικυκλοντα τρανς, ἀεβοσι· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ξστησαν ττν γγλων τγματα, καθορντσε Χριστέ, μετσαρκς πγς, θνητος νθρποις ναστρεφμενον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πανμνητε καΘεομτορ χραντε, ἡ τεκοσα τν Θεν, ἀνερμηνετως σαρκί, σδυσωπομεν, πρσβευε σωθναι μς.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ὀρθρζοντες Λγε, ες δξαν σν καανον, ἀνυμνομεν παστως, τν τπον τοΣταυροσου, ὃν δωκας μν, ὅπλον ες βοθειαν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

αθυμίᾳ τν βον, ἀνλωσα κατρμω, τὸ ἀλθητον βμα, ἐν κριθναι μλλω, ὁ ἄσωτος γώ, οκτειρν με Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τὰ ὄμματα Λγε, ττν τυφλν φωτσας, τς ψυχς μου τς κρας, δεινς μαυρωθεσας, δινοιξον ρν, φς τν προσταγμτων σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταθηρδιανοίᾳ, Χριστν μολογοντες, ὑπεμενατε πσαν, βασνων λγηδνα, γενναοι θλητα· θεν μακαρζεσθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Διαπλεσαντες πσαν, βασνων τρικυμαν, προσωρμσθητε ρμῳ, τς νω Βασιλεας, γαλνης λnθος, μρτυρες πληρομενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΔισοΠαναγα, ποισας μεγαλεα, ὁ Θες πρ λγον, ἐκ σοῦ ἐσωματθη· ατν ον κτενς, ὑπρ πντων πρσβευε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πρς σὲ ὀρθρζω, τν τοπαντς Δημιουργν, τν περχουσαν πντα νον ερνην, διτι φς τπροστγματσου, ἐν ος με καθοδγησον.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

γιωττοις, καπολυφθγγοις στμασιν δουσι, τν περρχιον καὶ ὑπρθεον ρχν, Σεραφεμ τας ἀΰλοις, φωτοχυσαις πυρσευμενοι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ερωτταις, ὄψεις καπδας πτρυξι σκπονται, θεαν λαμπηδνα μτολμντες καθορν, Χερουβεμ τς σοφας, τς περθου καταγγια.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νοσει θείᾳ, καπανολβίῳ θρνοι οἱ ἔνδοξοι, τας ραιοτταις ντρυφντες στραπας, θεωροτν ρρτων, ὑπερκοσμως ναδεκνυσθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νος θεος, τῷ ἀνθρωπνΠναγνε μγνυται, ἐν τπαναχρντκαπανγνσου γαστρί, ἑνωθες συγχτως, ἀναλλλοιτως καθ' ὑπστασιν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ Ἰωνς κ κοιλας δου βα· νγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δέ σοι βομεν· Παντοδναμε Σωτρ, ἐλησον μς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

κκλωσεν βυσσς με πταισμτων, κατδυσεν ες βυθν μαρτας, ἀνγαγέ με Λγε, ὡς ποττν ωνν, ἐκ φθορς πρς ζων.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Χειμζει με λογισμν τρικυμα, πρς ρμον με ληθος μετανοας, κυβρνησον Οκτρμον, ἐν γαλνσυντηρν, τν καρδαν μου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἅγιοι, θυρεῷ ἀληθεας, σκεπμενοι, τς ψευδες τν τυρννων, ἐξκλιναν θωπεας, καθανντες σν Χριστβασιλεουσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ψομενοι, πρς Θεν ν γπῃ, ἐμσησαν τν τοκσμου φιλαν, ο μρτυρες καφλοι, τοτν λων ποιητοῦ ἐχρημτισαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομν σε, ὑπερμνητε Κρη, κυσασαν περμνητον Λγον, ὃν πσαι αΔυνμεις, ἀνυμνοσιν ορανν, ἀσιγτοις φωνας.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεανικς, ἀγλααις τς Κυριαρχας, ἀστρπτουσαι, κατν ρρητον δξαν, τν τατης νυμνοσαι, Κυριτητες εδιαδεκνυνται.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ρωτικς, δυναστεας τς περδυνμου, τν δναμιν, κατοπτεουσαι θεαι, δυνμεις, ἐν σχϊ, διαμνουσι σαφς δυναμομεναι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βασιλικς, ἐκ φυλς προαχθεσα Παρθνε, γεγννηκας πρ φσιν καλγον, τν πντων Βασιλα, καπαρθνος ληθς διετλεσας.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον καιομνην, ἐδρσισας Σωτρ, Παδας δδισωσας, ὑμνοντας καλγοντας· Ελογητς εες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Θσον ψυχθυσαν, ανσεως Θεῷ, σπεσον μετανησον, ἐν σῳ ἡ πανγυρις, τοβου στί, νν μπορεου, τν καλν τν πδοσιν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

γγζει τοθαντου, ψυχὴ ἡ ἐκτομή, καρπος ξους ποησον, ὅπως μὴ ὥσπερ καρπον, ἐκβληθσδνδρον, ες πρ γεννης, καθρηνσς ννητα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἅγιοι τν κμινον, τς πλνης τν αμτων, τοςμβροις κατασβσαντες, ἐβων ς οΠαδες· Ελογητς εἶ, ες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Υοφωτς γεγνατε, φωττῷ ἀκροττῳ, ἀνακραθντες μρτυρες, καπντας τος ν σκτει, φωταγωγετε, κατς πτης τν χλν κδικετε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βάτος σε προεικνιζεν, Ἁγνή, μφλεγομνη· τπρ γρ πεκησας, τὸ ἄστεκτον Παρθνε· διβοσοι· Κατφλεξν μου, τὰ ὑλδη παθματα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δοξολογοσιν κλινς, τν σν θρνον περιεστσαι, παντοδναμε Κριε, αἳ ἔνδοξοι καλαμπρταται ξουσαι. Ελογητς εκρζουσαι, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λικωτταις σε ρχαί, προθυμαις, περτν μαν ρχν ἀΰλως στρεφμεναι, ἐν καταπαστοις, δοξολογαις. Ελογητς εκρζουσιν, ὁ Θες τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαν πστασιν δυσν, ἐν οσαις Θεογενντορ, Χριστν τν μνον φιλνθρωπον, τν φρικτν κτελοντα οκονομαν, ἄνευ σπορς γεγννηκας, τν Θεν τν Πατρων μν.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν καμν Παδας μιμομενοι, οτοΠνεματος τν δρσον δεξμενοι, ἐν πστει κραυγζομεν· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λγον ς λχνον φανοντα εληφα, ἀλλ' ὡς νους τοςλγοις πκυψα, ὁ ἄθλιος πθεσι, καὶ ἐν σκτει, κακας πορεομαι πντοτε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Κριος γγς ς πιστεομεν, μερμνησον ψυχμου καμκθευδε, ἀγρπνησον βησον γρηγρως, Οκτρμον φιλνθρωπε σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γευσμενοι νθου γλυκτητος, πικραν τν λγεινν πεμενατε, κανν νηδνεσθε, θειοτταις τοΛγου μεθξεσι Μρτυρες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Εσλθετε πρς θεαν κατπαυσιν, ἐτχετε καλν ν λπζετε, πανεφημοι Μρτυρες· διτοτο ξως μς μακαρζομεν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λθη τς κατρας ττκσου, Παρθνε τὸ ἀνθρπινον φραμα· τν γρ Παντευλγητον, ελογαις τπντα κοσμοντα, ἐκησας.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν αΔυνμεις, καφρττουσι τν γγλων α τξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οπσαν φεσιν, πρς, Θεν μεταθντες, κατας κεθεν ντρυφντες κτσιν, Ἀρχγγελοι, τοςμς νυμνοσιν, ατεσθε κτενς, συγχρησιν πταισμτων, δοθναι ες αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νες πρχοντες, καθαρτατοι πσης, ἀπηλλαγμνοι λικς προσπαθεας, ὦ Ἄγγελοι, διασσατε πντας, τος πθσν μν, Χριστν περυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς τὸ ἀπρσιτον, Θεοτκε Παρθνε, ἐν τγαστρσου δεξαμνη φρστως, ἐφτισας τος ν σκτει τοβου, δοξζειν εσεβς, Χριστν τν προελθντα, ἐκ σοῦ ἀνερμηνετως.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν πρ φσιν Μητρα, κα κατφσιν Παρθνον, τν μνην ν γυναιξν Ελογημνην, ᾄσμασι μυστικος, οπιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοὺ ἡ κρσις γγζει, κακατακρσεως ργα, κτησμενος, ἐμαυτν, ἀπογινσκω, Δικαιοκρτα Χριστὲ ὁ Θες, μκατακρνς με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς πιστΧαναναα, Ἐλησν με, βοσοι· ς τν συγκπτουσαν πρν νρθωσν με, τοβηματζειν ρθς, πρς τς τρβους σου φιλνθρωπε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συναπεκδσασθε πσαν τῷ ἱματίῳ κακαν, καὶ ἐπενδσει σφοδρν μαστγων, δξης καταστολν, ἑαυτός θληταπροεξενσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θεα χρα τν ζντων, Σιν ἡ ἄνω τε πλις, τν πρωτοτκων, ὑμς λελαμπρυσμνους, τας καλλονας θληταί, τν γνων πεδξατο.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτιστικας φρυκτωραις, τοῦ ἀνατελαντος Λγου, ἐκ σου Παρθνε γνκαταγασν με, ἁμαρτιν καπαθν, ἐν τσκτει καλυπτμενον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πανμνητε, τν ορανν ψηλοτρα, ἡ τν ναρχον Λγον σπρως συλλαβοσα, κασεσαρκωμενον Θεν, τεκοσα τοςνθρποις, ᾠδας πντες σε πιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λλμψεσι, θεαρχικς φωτοχυσας, ἐνηδμεναι πσαι, χορεαι τν γγλων, τν δεδοξασμνον Θεν, ἀπαστως νυμνοσι, καδοξζουσιν εμεγαλνοντες.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

υσθναμε, τς τν παθν πικρατεας, ὦ Χερουβεμ, Σεραφεμ, Δυνμεις, Ἐξουσαι, Ἄγγελοι, Ἀρχγγελοι, Ἀρχαί, θρνοι τε μοῦ, κα Κυριτητες Χριστν κετεσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς Μτηρ νν, πρς τν Υἱόν σου Θεοτκε, παρρησίᾳ χρωμνη, τος πθσε μνοντας, ῥῦσαι κ πταισμτων, κανσων κακινδνων, ἵνα πντες σε εμεγαλνωμεν.

 

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

ς τν συκν τν καρπον, μὴ ἐκκψς με Σωτρ τν μαρτωλν, ἀλλ' ἐππολλτῷ ἔτει, συγχρησν μοι δρησαι, ἀρδεων μου τν ψυχν, τος δκρυσι τς μετανοας, ἵνα κγκαρπν προσενγκω σοι λεημοσνης.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ς λιος πρχων δικαιοσνης, φωταγγησον τς καρδας τν σοβοντων, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τν μνμην τν γων σου, ἀθλοφρων ορτζοντες, σὲ ἀνυμνομεν, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ΤΧαρσοι προσγομεν Θεοτκε· τν γγλων γρ νωτρα δεχθης, Θεν κυσασα.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

ραος ν κακαλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τξλον τς ζως, ἐξ οφαγν οθνσκω, ἀλλβοσν τΛστῇ. Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ς πιστΧαναναα κρζω, ἐν δντς καρδας μου. Ἐλησν με Σωτρ, ὡς γαθς· καγρ ψυχν πσαις, τας μεθοδεαις τοῦ ἐχθροῦ, ἔχω κινδυνεουσαν, καχειμαζομνην δεινος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ΤΧερουβεμ, Σεραφεμ καθρνοι, ἈρχακαΔυνμεις εί, Ἀρχγγελοι, Ἀγγλων αστρατιαί, κατν Κυριοττων, κασοφν ξουσιν, δμοι σε, δοξζουσιν, εεργτα Κριε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τς τοῦ ἐχθροῦ, πονηρς πρσεις, πρς Θεν νυψομενοι, κατρραξαν τελεως οἱ ἀθληταί, κανικηταὶ ὀφθντες, ἐν χαρτος ορανος, νν περιπολεουσι, δξῃ ἀπαστρπτοντες.

Δξα...

Τν ναρχον, προσκυνΠατρα, σν Υἱῷ κατ Πνεματι, τν κτιστον οσαν κασυμφυῆ, τν κτσασαν τπντα, ἐκ τομὴ ὄντως θεουργς, ἥτις καΤριάς στι, καΜονς γνωρζεται.

Κανν... Θεοτοκον

Τας δονας μολυνθες τοβου, ἐπστν μλυντον, κατφυγον Παρθνον, μμου παντς, καὶ ἐγκλημτων ῥῦσαι, τν παναθλαν μου ψυχν, ὅπως μακαρζω σε, τν ειμακριστον.