ΤΡΙΤΗ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. β'

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

λος κ νετητος, τας δονας δουλθην, τς σαρκς καγγονα, παθν καταγγιον τυραννοντων με, τς ψυχς λως δέ, ἀλογσας Στερ, ἐντολν σου κατεφρνησα, ἀλλὰ ὁ πλσας με, καεδς μν τν σθνειαν, ὁ μνος ναμρτητος, δός μοι τν συγχρησιν εσπλαγχνε, ὧν περ ν γνοίᾳ καγνσει, ασθητς κανοητς, ἀπνετητος μαρτον, μνε εσυμπθητε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Τίς κ τοθαντου με, τς ταλαιπρου σαρκς μου, ῥύσεται, κασσει μου, τν ψυχν πμονα καὶ ἀπεραστον; τυραννεβα γρ, επαθοσα ατη, καψυχς κατεξανσταται, καθλβει πλιν δέ, ἀσθενοσα, ομοι ττλανι! Ἀντχειν ον οδναμαι, πρς τν τατης Στερ σθνειαν, ἀλλ' ὦ Ποιητμου, μδσς νικηθναι τχοΐ, τ πνεμα, ὅ μοι νπνευσας, ὡς ατς εδκησας.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

ταν τπροστξει σου, ἐκ τν δεσμν τοσαρκου, βουληθς χωρσαι μου, τν ψυχν θνατε, ττε φεσαμου, προσηνῆ Ἄγγελον, χαροποις βλποντα, ἀποστελας παραλψεσθαι, καδιασσεσθαι, ἀπτν ρχντων τοσκτους με, εκλως δυναμοντμε, τοεθυπορσαι τν νοδον, τν ν τῷ ἀέρι, καφθάσαι ες προσκνησιν τοσοῦ, θρνου φρικτοῦ ἀκατκριτον, Θεὲ ὑπεργαθε.

τερα τοΠροδρμου

Ἡ ἀπεγνωσμνη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

κατεγνωσμνος ν σωτίᾳ, σοτῷ ὑπρ λγον δεδοξασμνῳ, προσππτω, καδομαι κ βθους τς καρδας, ἴδε τν θλψιν τς ψυχς μου, τς χαρς προλμψας, ἴδε τὰ ἕλκη τς καρδας, μετανοας κήρυξ, καπαρσχου μοι τν σωτηραν, διτς θεας πρεσβεας σου Πρδρομε, καθικετεων τν Κριον.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

λος ν κακίᾳ κατεγνωσμνος, ὅλος πογνσει βεβυθισμνος, ατς πονηρτατος, καζοφερς πρχω, ὅλως κατεστιγμνος λος, ἐξ δονν τπων, ὅλως δεινς κατεφθαρμνος, κακατηχρειωμνος, σοτος χνεσι προσππτω Μκαρ, μὴ ἀπορρψς, ἀλλσσον ωννη με, φλε Κυρου καΠρδρομε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Ῥῦσαι τν ψυχν μου πικροθαντου, τοτς μαρτας κατν πταισμτων, πανεφημε Πρδρομε, καζωσον ν ργοις θεοις, Χριστοτν προσταγμτων, πρεσβειν σου δυνμει, πασον πολμους ορτως, τος μπολεμοντας, καὶ ὁδγησον δος εθεαις, τς αωνου κασωτηρου καταπασεως, τας πρς Θεν κεσαις σου.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμβολον ργς στι, μνησικακα, θυμς τε, τς ργς μφνεια, δι' ὧν κατν βρεων τὰ ἀλλκοτα, ἀναιδς λλονται, τοοκτροστματος, τν ν τοτοις νεργομενον, ποιοντες νοχον, πυρς τς γεννης, ὡς γγραπται· διψυχγρηγρησον, φεγε τν θυμν τν πικρν, τν ργν, μνιν κατν βριν, καπσαν τν δυσδη κδρομν, τΘεοτκκραυγζουσα· Δσποινμου σσν με.

 

πστιχα Κατανυκτικ

Μετνοιαν οκκτημαι, ἀλλ' οδπλιν δκρυα· διτοτο, ἱκετεω σε Σωτρ, πρτλους πιστρψαι, καδοναμοι κατνυξιν, ὅπως υσθσωμαι τς κολσεως.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

ν τφρικτπαρουσίᾳ σου Χριστέ, μὴ ἀκοσωμεν, οκ οδα μς· τν γρ λπδα πσοτΣωτρι θμεθα, εκατσπροστγματα οπρττομεν, διτν μλειαν μν, ἀλλφεσαι τν ψυχν μν δεμεθα.

Μαρτυρικν

Ομαρτυρσαντες δισΧριστέ, πολλς βασνους πμειναν, κατλειον πλαβον, τν στφανον ν ορανος, ἵνα πρεσβεωσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Μεταβολτν θλιβομνων, ἀπαλλαγτν σθενοντων πρχουσα, Θεοτκε Παρθνε, σζε πλιν καλαν, τν πολεμουμνων ερνη, τν χειμαζομνων γαλνη, ἡ μνη προστασα τν πιστν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος πλ. β'

ννοτν μραν τν φοβερν, καθρηνμου τς πρξεις τς πονηρς, πς πολογσομαι, τῷ ἀθαντΒασιλεῖ; ποίᾳ δπαρρησίᾳ ἀτενσω τΚριτῇ, ὁ ἄσωτος γώ; Εσπλαγχνε Πτερ, Υἵέ μονογενς, τΠνεμα τὸ ἅγιον, ἐλησν με.

 

Ες τν κοιλδα τοκλαυθμνος, ες τν τπον ν διθου, ὅταν καθσς λεμον, κρσιν δικααν ποισαι, μδημοσιεσς μου τκεκρυμμνα, μηδκαταισχνς με νπιον τν γγλων, ἀλλφεσαμου Θες, καὶ ἐλησν με.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

λπς τοκσμου γαθΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

λησον μς Κριε, ἐλησον μς· πσης γρ πολογας ποροντες, τατην σοι τν κεσαν ς Δεσπτῃ, οἱ ἁμαρτωλοπροσφρομεν· λησον μς.

 

Κριε λησον μς· πσογρ πεποθαμεν, μὴ ὀργισθς μν σφδρα, μηδμνησθς τν νομιν μν, ἀλλ' ἐπβλεψον κανν ς εσπλαγχνος, καλτρωσαι μς κ τν χθρν μν· σγρ ε Θες μν, καὶ ἡμες λας σου, πντες ργα χειρν σου, κατὸ ὄνομσου πικεκλμεθα.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

λπς τοκσμου γαθή, Θεοτκε Παρθνε, τν σν καμνην φοβερν προστασαν ατομεν, σπλαγχνσθητι ες προσττευτον λαν, δυσπησον τν λεμονα Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

λπς τοκσμου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ζως ς δειξας δος, τος λαος ωννη, βον· Εθνατε μν τς καρδας Κυρίῳ, δισωσον πολυαμρτητον ψυχν, κατνυξον πεπωρωμνον λογισμν, καὶ ῥῦσαι κολσεως μελλοσης σας εχας, Πρδρομε τοΣωτρος.

Μαρτυρικν

γγελικαδυνμεις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θλητικαὶ ἐνστσεις πτσκμματι, τυραννικαακσεις πτος Μρτυρας, καὶ ἵσταντο χοροτν σωμτων, βραβεα κατχοντες τς νκης, ἐξστησαν τυρννους, καΒασιλες οσοφοί, καθελον τν Βελαρ, ὁμολογίᾳ Χριστοῦ, ὁ ἐνισχσας ατος, Κριε δξα σοι.

Δξα... κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πολλτπλθη τν μν Θεοτκε πταισμτων, πρς σκατφυγον γνή, σωτηρας δεμενος. Ἐπσκεψαι τν σθενοσν μου ψυχν, καατησαι τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν, δοθήναμοτν φεσιν, ὧν πραξα δεινν, μνη ελογημνη.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς ΛυτρωτΧριστέ,

Κοφισν με πταισμτων, Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βοηθς κασκεπαστής, ἐγνετμοι ες σωτηραν, οτς μου Θες, καδοξσω ατν, Θες τοπατρς μου, καὶ ὑψσω ατν· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λυτρωτμου ησοῦ, ὡς λυτρσω πολλν πταισμτων, Πρνην τν ποτέ, μεταγνοσαν καλς, κμδυσωπσε, τν μτρων μου κακν, ὡς λεμων λτρωσαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ποπλων ησοῦ, ἐν ματαιτητι διανοας, βου τδεινν, τοτο πλαγος, φεῦ! Πολλος ναυαγοις, περιπεσα, ἐξ ν, ἀπολυτρσας σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος γενναους θλητς, τοῦ ἀλλοτρου τος καθαιρτας, τος καρτερικς ναθλσαντας, καστφος λαβντας, ἐκ Θεονικητικν, περιχαρς δοξσωμεν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ητορεοντες σοφς, ἐν παρρησίᾳ Θεοτν λγον, ῥήτορας δεινος νικσατε, καπσαν δαν, ἐνεγκντες λγεινν, μεγλως δοξσθητε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

φθης πλη τς ζως, θαντου πλας ττοκετσου, λσασα γνή, ὤφθης γῆ ἐκλεκτή, δι' ἧς νυψθη, ἀπγς ες ορανος, ττν νθρπων φραμα.

 

Κανν τοΤιμου Προδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

κατ' Ἀλφβητον δη' καθ δή. Ἔπος ωσφ.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ασθητς Φαραώ, κατεποντσθη πανστρατί, Ἰσραλ δδιελθών, ἐν μστς θαλσσης νεβα· Κυρίῳ τΘεῷ ἡμν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γγελος θεος τν σν, γννησιν γγελε Θεοῦ, προμηνει τΠατρί, μεθ' οὗ ἡμν μνημνευε, ἐν μρτς δκης, τοερεν μς λεος, ἅγιε Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Βλαστς πρχων τερπνς, ἐρμου Πρδρομε Χριστοῦ, ἐν μοτν παστως, βλαστνουσαν μλειαν, ἐκ ιζν νασπσας, μετανοας προσφρειν με, καρπος εὐόδωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Γαστρ στειρεουσσε, καρπογονεπανευκλες, γονμους καρδας, τς πρν κρπους δεξαντα, ἀλλπστει βοσοι· Βαπτισττος κρπους μου, λογισμος κτιλον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δλῳ ἀπαστως ὁ ἐχθρς, θηρεει με πονηρς, τς ατομε νδρας, Πανμωμε ξρπασον, καποιεν τοΔεσπτου, Θεοτκε εὐόδωσον, μνον τθλημα.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον Κριε, ἐπ τν πτραν τν ντολν σου, σαλευθεσαν τν καρδαν μου, ὅτι μνος γιος, ὑπρχεις καΚριος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

λέῳ σου μματι, ἡνκα μλλω νπιν σου, παραστνατε κακρνεσθαι, πρσβλεψν μοι μνε, εδιλλακτε Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στενζοντα δξαι με, ὡς τν Τελνην ψυχς κ βθους, κα μετνοιν μοι δρησαι, ἁμαρτας πσης με, Σωτρ παλλττουσαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος εμασιν γιοι, τν παναγων μν αμτων, ἐναγς λθρον φερμενον, ἀπεπασατε δαμοσι, ποτὲ ἐπιβμιον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ν Πνεματι γιοι, ἐρριζωμνοι τπαναγίῳ, κατεστρψατε σεβσματα πωλεας, πντας πρς τν πστιν στηρζοντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συνλαβες χραντε, τν συνοχα παντς τοκσμου· διτοτο κετεω σε, Λτρωσαμε πσης, συνεχοσης κολσεως.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τστερρτς πστες σου πτρᾳ, τν λογισμν δρσας τς ψυχς μου, στερωσον, Κριε· σγρ χω γαθέ, καταφυγν καστερωμα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πιστροφν δοπεπλανημνης, δδου μοι νν, καὶ ἔκτεινν μοι χερα, μακριε Πρδρομε, ἐν πελγει τν δεινν, διηνεκς θαλαττεοντι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ζῶ ἀμελς καὶ ἡ τομὴ ἐγγζει, τας σας προσευχας, ἀννευσν μοι δδου, ἀοδιμε Πρδρομε, μὴ ὡς καρπος ες πρ, ἀποπεμφθσωμαι σβεστον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

φοβερὰ ἡμρα πθραις, καχαλεπά, περκειμαι φορτα, ἐξ ν με λφρωσον, τοΚυρου Βαπτιστά, τας καθαρας σου δεσεσι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θρνος Θεοῦ, ἐδεχθης Θεοτκε, ἐν σαρκκαθσας, τοῦ ἀρχαου ξγειρε πτματος, τος νθρπους ν φωνας, χαριστηροις μνοντς σε.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοεν Προφτης, τν λευσν σου Κριε καὶ ἐφοβθη, ὅτι μλλεις κ Παρθνου τκτεσθαι, καὶ ἀνθρποις δεκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν· κκοα τν κον σου, καὶ ἐφοβθην, δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Κρουνούς μοι δακρων δδου, ξηρανοντας τν παθν μου τς ναβλσεις, κατς μαρτας πντα βρβορον, ἀποπλνοντας Οκτρμον Κριε, καπαοντας πυρς γεννης, αωνιζοσης, φλγα μοι τν σβεστον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Οπαομαι πιξων, ττραματα τς ψυχς μου φιληδοναις, μνος δὲ ἀνασθητος ες ασθησιν, ἐμαυτοῦ ἐλθεν μπροαιρομενος, τίς γνωμαι, κατί ποισω; Χριστέ, Οκτρμον, ἴασαι κασσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δτων τς πωλεας, κακλδωνος τς κακας, τ κυβερνσει, τῇ ἐνθέῳ Μρτυρες οδιμοι, πστει ποπλοντες τπλαγος, τὸ ἄστατον, τς Βασιλεας τς ορανου, ὅρμον κατελβετε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

Φωστρες τς εσεβεας, λαμπτρες τς ληθεας γεγενημνοι, φγγει τν γνων μεισατε, σκτος θεας πολυδυνον, θαυμτων δτας φρυκτωραις, παθν μχλην, Μρτυρες σκεδζετε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πτφωτν σε λυχναν, τπρ τς θεογνωσας, φρουσαν Κρη, ὁ Προφτης πλαι προερακε, φανον τος ν σκτει κινδυνεουσι, Πανμωμε τς γνωσας· διβοσοι· Φτισόν με δομαι.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα Κριε, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξστην, δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἰάτρευσον Πρδρομε, τν πληγωθεσαν λστν φδοις, ἱκετεω σε καρδαν μου, δραστηρίῳ θεας σου φαρμκδεσεως.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κατβαλε Πρδρομε, τν τι ζσαν ν τψυχμου, ἁμαρταν καὶ ἀννευσιν, νν μοι δδου, πρς τς δονς λισθανοντι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λιμν μν φνηθι, χειμαζομνοις ν τπελγει, ττοβου τκλυδνιον, μεταβλλων, ὅλον ες γαλνην Πανλβιε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μκρνς με Κριε, καττὰ ἔργα μου δυσωπσε, ἀλλὰ ἵλες μοι φνηθι, δυσωπεσε, σν τΒαπτιστῇ ἡ Τεκοσσε.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ νυκτς ρθρζοντα, Φιλνθρωπε, φτισον δομαι, καὶ ὁδγησον κμέ, ἐν τος προστγμασσου, καδδαξν με Σωτρ, ποιεν τθλημ σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοὺ ὁ ττλαντν σου κρψας Χριστέ, ὀκνηρς δολς σου, κασχολσας πονηρας, τν παθν ργασαις, ἐγὼ ὑπρχω· διό, μή με ες πρ κπμψς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σς υἱὸς γενμενος ν χριτι, εσπλαγχνε Κριε, ἐδουλθην τῷ ἐχθρῷ, κασοῦ ἀπεμακρνθην, ζσας στως· διό, ἐπιστρψας με σσον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟΜρτυρες σταντο πρβματος, θρακα πστεως, περιφροντες, διό, τος βλεσι τς πλνης, τρσαι ατος δεινς, οκ σχυσε Βελαρ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρομενοι σμασιν οΜρτυρες, πσας νκρωσαν, μεθοδεας τοῦ ἐχθροῦ, καπρς ζων γρω, μετβησαν ν χαρᾷ, στφος λαβντες δξης.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη διδευτε δινοιξον, πλας μοι δομαι, μετανοας ληθος, καδεξν μοι τν τρβον, τς σωτηρας γνή, ἡ πντων δηγα.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πρς σὲ ὀρθρζω, τν δι' εσπλαγχναν, σεαυτν τπεσντι, κενσαντα τρπτως, καμχρι παθν, ἀπαθς ποκψαντα, Λγε Θεοῦ. Τν ερνην παρσχου μοι φιλνθρωπε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νας γνου, μκαρ τς Τριδος, κανασου γίῳ, ἰδοσυνηθροισμνοι, ἐν πστει θερμῇ, δυσωπομν σε Πρδρομε, ῥῦσαι μς, πειρασμν τε, καθλψεων μακριε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ξενσας πσης, ἀρετς τν νον μου, στν ξνην τεμντα δν, ἐν βίῳ μκαρ, νν κδυσωπῶ, ττν λων Θεμε οκεωσον, βελτιν με ρσταις πιδσεσιν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

καταδσας, τας τοῦ Ἰορδνου, προχοας τοῦ ἐλους, τν βυσσον Προφτα, τς βρσεις τν κακν μου, πρεσβεαις σου ξρανον, ὀχετούς μοι δακρων παρεχμενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πεποικιλμνη, θεαις γλααις, τν ραον ν κλλει, ἐκησας Παρθνε· ατν, ον εὶ ἐκδυσπει, σωθναι μς κ φθορς, τος ν πστει καπθσε δοξζοντας.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βησα ν λκαρδίᾳ μου, πρς τν οκτρμονα Θεν, καὶ ἐπκουσμου, ἐξ δου κατωττου, καὶ ἀνγαγεν κ φθορς τν ζων μου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μδεξς με δαιμνων πχαρμα, ἐν τῇ ἡμρτφρικτῇ, μὴ ἀκοσω ττε, φωνς παραπεμποσης, ες τπρ Χριστέ, Ἰησοττς γεννης.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

βθισε βυθπαραπτσεων, ὁ τν δικαων με χθρς, κατν οκτιρμν σου, προστρχω τπελγει, Ἰησοπρς ρμον, ζως νν θυνν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πνων πολλν ρτρνεσαντες, ψυχς τν αλακα Σοφοί, τῷ ἐνθέῳ σπρῳ, τς πστεως πολχουν, μαρτυρου στχυν, σαφς γεωργετε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος τραμασι κατετραυματσατε, τν τραυματσαντα μς, εσεβς πλται· διμετατεθντες πρς ζων, τπθη, βροτν κανν ἰᾶσθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νας Θεοῦ ἐδεχθης Πανμωμε, ἐν οκσας ερς, τν βροτν οσαν, ἐθωσε ποισας, τος πιστος, ναος αυτοπαραδξως.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βυσσος σχτη, ἁμαρτημτων κκλωσμε, κατν κλδωνα μηκτι φρων, ὡς ωνς τ Δεσπτβο σοι· κ φθορς με νγαγε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ῥάδαμνος Προφτα, ῥίζης κρπου βλστησας, κακαρδας στειρευοσας πσης, θεογνωσας γκρπους, ες ανεσιν Κυρου πδειξας,

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σντριψον ν τχει, τν πονηρν ν τος ποσν μν, κακατεθυνον μν τος πδας, τος νοητος ες ερνης δν, τας προστασαις σου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τεχισον Προφτα, δικαιοσνης τν πομνην σου, ἐκλυτρομενος μς παντοας, ἐπιβουλς τν δαιμνων, κατς αωνιζοσης κολσεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνον σοι Παρθνε, εχαριστας προσγομεν, δισοῦ Ἁγνοσεσωσμνοι, ἐκ τς ρχαας κατρας, καπσαν ελογαν καρπομενοι.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μρτομεν, ἠνομσαμεν, ἠδικσαμεν νπιν σου, οδσυνετηρσαμεν, οδὲ ἐποισαμεν, καθς νετελω μν· λλμπαραδης μς ες τλος, ὁ τν Πατρων Θες.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ποσκοπες τὸ ἔλεος, σοτὸ ἄμετρον μετρα πτασας, οδσου τν συμπθειαν, οδα τμακρθυμον, κατὸ ἀνεξκακον· μετανοας μοι δρησαι οκτρμον, καρπος κασσόν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ἰάτρευσον τς καρδας μου, τὰ ἀνατα πθη Οκτρμον δδου ποκοπν τν χρεν μου, τβαρτατον φορτον λφρυνον, ἵνα ν κατανξει σε δοξζω εί, τν τν Πατρων Θεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενοι, συγκοπτμενοι, δαπανμενοι πυρὶ ἐνλῳ, λουσιν κδιδμενοι βρμα, κα τεινμενοι τροχος, οκ ρνσαντσε, τν ζντα Θεν μν οθεοι, καὶ ἱεροὶ Ἀθληταί.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μερζεσθε κ τοῦ, σματος, ἀλλ' ἀμριστοι Θεοῦ ὁρσθε, Μρτυρες δι' ἑνσεως, θεας τοῦ ἑνσαντος, ἑαυτν ρρεστως μν, ὃν εδυσωπσατε σωθναι, πσης νγκης μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

βλστησας νευ σπρματος, ὃν γννησε Πατρ ρρεστως, ἔμεινας μεττκον, παρθνος ς πρτοτκου· διμεμακρισαι, καδεδξασαι χραντε παστως, ὡς Μτηρ οσα Θεοῦ.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΟΠαδες ν Βαβυλνι, καμνου φλγα οκ πτηξαν, ἀλλ' ἐν μσφλογς μβληθντες, δροσιζμενοι ψαλλον· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ΦωντοΛγου πρχων, νν τς φωνς μν πρσδεξαι, Βαπτιστά, καπαθν κακινδνων, καπολλν περιστσεων, κααωνου λτρωσαι, τν λαν σου κολσεως.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Χειρδεικνεις Προφτα, Ἀμνν Θεοκσμου αροντα, ἁμαρτας εί, ὃν δυσπει φαιρεν μου, τπτασματα τχαλεπκαχρνια, καζως ξισαμε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ψυχμου σπεσον κακρξον, τν σκοτασμν καταλεψασα, τν λγων πρξεων. Οκτειρν με ησοῦ, παρακλσεσι τοΒαπτιστοκαὶ ῥῦσαμε, τοβορβρου τν ργων μου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

παρειστκεισαν τρμῳ, τὰ ἐπουρνια Τγματα, τοτον τκτεις γνὴ ἑνωθντα, τος βροτος γαθτητι, ὃν κτενς κτευε, οκτειρσαι τος δολους σου.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Στρατιαί, ορανν δοξζουσι, καφρττει τΧερουβεμ, κατΣεραφεμ, πσα πνοκακτσις, ὑμνετε ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ποσκοπες τμγα λεος, τν οκτιρμν σου, Χριστέ, ὥσπερ Δαυδ, πτασας πρ

κενον, κακρζω σν κενῳ. Μνε λεμον, ἐλησν με διτχους.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τλος χρηστν, γενσθαι μοι εχομαι, καθσθαι τας πονηρας, πρξεσποτε, τλος οπροθυμομαι, πεπωρωμνην χων, τν μν καρδαν, οκτερησν με ΘεοΛγε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς κλεκτά, καὶ ἄμωμα θματα, τυθντι πρ μν, τμονογενεῖ, Λγῳ ἐθελουσως, προσχθητε θυσας, πσας καταργοντες, τς τν δαιμνων θλοφροι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νευρν τομς, ὀδντων κρζωσιν, ἀφαρεσν τε χειρν, ξσεις τε μελν, πσαν ποινν τε λλην, ἠνγκατε γενναως, Μρτυρες, ὑμνοντες, Χριστν τν μνον θλοθτην.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νον μν, βρφος πεκησας, τν παλαιν μερν, νας πγς, τρβους ποδεικνύοντα, κατν παλαιωθεσαν φσιν καινουργοντα, Ἀνμφευτε ελογημνη.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νμων πατρων ομακαριστοί, ἐν Βαβυλνι Νοι προκινδυνεοντες, Βασιλεοντος κατπτυσαν, προσταγς λογστου, κασυνημμνοι, ᾧ οκ χωνεθησαν πυρί, τοκρατοντος πξιον, ἀνμελπον τν μνον· τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πτν Λγον, βαπτιζμενον, περιστερς ν εδει Πνεμα τὸ ἅγιον, ἐθεσω κατερχμενον, καφωνς πακοσαι, κατηξιθης, μκαρ τοΠατρς. Οτς στιν, ὁ Υἱός μου σνθρονος, ᾧ μλπει πσα κτσις.

Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ΠυρΠροφτα, σν δεσεων, τ φρυγανδη πθη τς διανοας μου, καταφλξας σβεσμνον μου, τν λχνον τς καρδας, ἄναψον πλιν, ὅπως τηλαυγς κατανον, ἀναμλπω τοΚτσαντος, τφς τν προσταγμτων. Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

κατακρψας, δολος τλαντον, ὅπερ ες ργασαν κ Θεοεληφα, ἐγπφυκα ὁ ἄθλιος, κατί ποισω, ὅταν ες κρσιν λθς, ἑκστου τὸ ἔργον κζητν; Πρφθασον τονυν Προφτα, κραυγζοντμε πστει. Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συντρησν μου, τν δινοιαν, ἐν ταπεινσει Κρη θεοχαρτωτε, ἡ ττκσου συντρψασα, ἐπρσεις τν δαιμνων, καὶ ὕψωσν με, ἀπτς κοπρας τν παθν, καπεινντα τν χριν σου, κρεσον μελδοντα. Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σπρου συλλψεως, ὁ τκος νερμνευτος, Μητρς ννδρου, ἄφθορος κησις· Θεογρ γννησις, καινοποιετς φσεις· διό σε πσαι αγενεαί, ὡς Θενυμφον Μητρα, ὀρθοδξως μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ησοφιλνθρωπε, ὁ μνος τν σθνειαν, ἡμν γινσκων· τατην γρ φρεσας, δι' οκτον βουλμενος, ατν ποκαθραι· διτος σπλους τος πονηρος, κατὰ ἕλκη τν παθν μου, ἀποκθαρον, κασσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Πρνη τδκρυα, προσφρω σοι φιλνθρωπε, ὡς Τελνης, στενζων κραυγζω σοι· λσθητι σσν με, ὥσπερ Χαναναα. Ἐλησν με, ἐκβοῶ, ὡς τν Πτρον μεταγνντα, συγχωρσεως ξωσον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σαρκσυμπλεκμενοι, ἀσρκκοσμοκρτορι, πυγμας τν θλων, τοτον κατεβλετε, κανκης τν στφανον, ἐδξασθε ξως· δι πρεσβεσατε κτενς, ὑπρ πντων τν ν πστει, εφημοντων μς γιοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γασας Κριε, τν γν γοις αμασι, τν σν γων, κατοτων Πανγιε, τπνεματα πνεμασι, Δυνμεων γων, συνπτεις πντοτε, δι' ατν, ἁγιζων τος ν πστει, ἀληθεσε γιζοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωνήν σοι προσγομεν, τν τοῦ Ἄγγλου Πναγνε, ελογημνη. Χαρε χωρσασα, Θεν τν χρητον, χαρε κατρας λσις, καελογας εσαγωγή, χαρε μνη Παραδεσου, ἡ τν θραν νεξασα.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ξενας δεσποτικς, καὶ ἀθαντου τραπζης, ἐν περῴῳ τπω, τας ψηλας φρεσί, πιστοδετε πολασωμεν, ἐπαναβεβηκτι λγον, ἐκ σομαθντες, ὃν μεγαλνομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἰάτρευσν μου τν νον, φιληδοναις τοβου, δεινς τραυματισθντα, καπασον τσφοδρς, συνταρσσον με κλυδνιον, καδεξν μοι τς μετανοας, τς δος τς εθεας, Κυρου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ρθης μσον στώς, τς Παλαις τε καΝας, τν μν Προφτα παων, τς δτφς δηλν, ᾧ πορεεσθαι εὐόδωσον, ἡμς ν συνειδτι θείῳ, ὅπως σκτους υσθμεν, διαιωνζοντος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Συνφθης τας Στρατιας, τας οραναις θεφρον, μεθ' ὧν Χριστν δυσπει, τος πγς μς, διασζεσθαι τιμντς σε, ἐν τσεπτσου τοτοκῳ, Βαπτιστὰ Ἰωννη, Κυρου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μρα πλρης θυμοῦ, ἡμρα σκτους πρχει, τος ργα σχοσι σκτους, ἡ δκη φρικτή, ΒαπτιστΧριστοκαΠρδρομε, ἱκεσαις σου ττε ῥῦσαι, κατακρσεως πσης, τος σγεραροντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φανεσα τν Χερουβεμ, ἁγιωτρα Παρθνε, ὡς τν Θεν τεκοσα τν περγιον, πντας μς καθαγασον, τος ν φωνας γαις πστει, ἐν νυκτκαὶ ἡμρα, σὲ ἁγιζοντας.

 

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

Ττς καρδας μου τραματα, ἐκ πολλν μαρτημτων φυντα μοι, ἰάτρευσον Σωτρ, ὁ τν ψυχν κασωμτων ατρς, καπαρχων τος ατοσι, πταισμτων τν συγχρησιν εί, παρσχου μοι δκρυα μετανοας, διδούς μοι τν λσιν τν γκλημτων Κριε, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Γυμνόν με ερν τν ρετν ὁ ἐχθρς, τβλει τς μαρτας τρωσεν, ἀλλσὺ ὡς ατρς ψυχν τε κασωμτων, ττραματα τς ψυχς μου θερπευσον, Κριε καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Κριε, εμτος γους σου εχομεν πρεσβευτς, κατν γαθτητσου συμπαθοσαν μν, πς τολμμεν Σωτρ μνσασε, ὃν ελογοσιν παστως γγελοι; Καρδιογνστα, φεσαι τν ψυχν μν.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Οδες προστρχων πσοί, κατσχυμμνος πσοῦ ἐκπορεεται, ἁγνΠαρθνε Θεοτκε, ἀλλ' ατεται τν χριν, καλαμβνει τδρημα, πρς τσυμφρον τς ατσεως.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

τοΠτρου, προσδεξμενος τν θρνον, πρσδεξαμου Χρισττν μετνοιαν, κασζομνων, ττξει με σνταξον.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

κηρξας, τν μετνοιαν νθρποις, τοΚυρου ΒαπτιστκαΠρδρομε, μετανοεν με κ ψυχς κτευε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τρικυμας, ἐνεγκντες παθημτων, Ἀθλοφροι βροτν τνοσματα, νν ξισθε· θεν μακαρζεσθε.

Δξα...

Προφταις, δοξαζμενος Θες, ὁ ἐν Τριδι πλῇ ἀσυγχττε, τας τοΠροδρμου, σσον κεσαις.

Κανν... Θεοτοκον

Προστασα, τν ν θλψεσι βεβαίᾳ, πρστηθμοι τοβου τος πθεσι, προσομιλοντι, κασσν με δομαι.