ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. β' Ἡ ἀπεγνωσμνη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Ῥῦσαμε γεννης ποκειμενης, ἐξελοπυρός με τοαωνου, Κριτδικαιτατε, τν κατακεκριμνον, δεξον κ ζλης ναντας, ἀνλωτόν με Λγε, τρμω τλας ννον μου, ττν πταισμτων πλθος, καπροσππτω σοι μετδακρων, κασυντριβς τς καρδας μου Φιλνθρωπε, τσν ατομενος λεος.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Τίς μμκλαστν παραβντα, ἐντολν Δεσπτου δι' ἀκρασαν, τν δην οκσαντα, ἀνττοΠαραδεσου, βρσις γλυκεῖά μοι φανεσα ες χολν μετετρπη, ξνος τς δξης σου Οκτρμον, καὶ Ἀγγλων δεχθην, ἀλλδξαι με μετανοοντα ς λεμων καφιλνθρωπος Κριος διτμγα σου λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Πντας τος ν πστει κεκοιμημνους τξον ζωοδτα ν χρζντων, ἐν τποις νσεως, ἐν σκηνας αωνοις, ἔνθα τφς τοσοπροσπου, ἀφθνως καταλμπει, ὅπου τρυφκαχαρμοσνη, καερνη τν Δικαων, παριδν ατν τὰ ἐπταισμνα, ἔργκαλγδιανοίᾳ τε Δσποτα, διπολλν γαθτητα.

ΣτιχηρΜαρτυρικά, ατμελα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Ομαρτυρσαντες δισΧριστέ, πολλς βασνους πμειναν, κατλειον πλαβον, τν στφανον ν ορανος, ἵνα πρεσβεωσιν πρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Οἱ ἀθλοφροι Μρτυρες, καορανοπολται, ἐπγς θλσαντες, πολλς βασνους πμειναν, πρεσβεαις Κριε, καεχας ατν, πντας μς διαφλαξον. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Σταυρς σου Κριε, τος Μρτυσι γγονεν, ὅπλον ἀήττητον· βλεπον γρ τν προκεμενον θνατον, καπροβλποντες τν μλλουσαν ζων, τῇ ἐλπδι τες σὲ ἐνεδυναμοντο. Ατν τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Τίς μμακαρσει σε, Παναγα Παρθνε; τίς μὴ ἀνυμνσει σου, τν λχευτον τκον; ὁ γρ χρνως κ, Πατρς, ἐκλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε σεμνΠαμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

πστιχα Μαρτυρικν

Στχ. Α'. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατοῦ, ὁ Θες σραλ, ατς δσει δναμιν κακραταωσιν τλαατοελογητς Θες.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, οκ ρνσαντσε, οκ πστησαν πτν ντολν σου, τας ατν πρεσβεαις, ἐλησον μς.

Νεκρσιμον

Στχ. Β'. τος γοις τος ν τγατοῦ ἐθαυμστωμεν Κύριος πντα τθελήματα ατοῦ ἐν ατος.

 

ρχή μοι καὶ ὑπστασις, τπλαστουργν σου γγονε πρσταγμα· βουληθες γρ ξ ορτου τε καὶ ὁρατς, ζῶόν με συμπξαι φσεως, γθν μου τσμα διπλασας, δδωκας δέ μοι ψυχν, τθείᾳ σου καζωοποιῷ ἐμπνεσει. ΔιΣωτρ τος δολους σου, ἐν χρζντων, ἐν σκηνας Δικαων νπαυσον.

 

Στχ. Γ'. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λγος τῷ Ἀδμ χρημτισεν, ἡ τοξλου πγευσις, πλαι ν δμ, ὅτε φις ἰὸν ξηρεξατο· δι' ατογρ εσλθεν θνατος, παγγενκατεσθων τν νθρωπον, ἀλλ' ἐλθν Δεσπτης, καθελε τν δρκοντα, καὶ ἀνστασιν μν δωρσατο· πρς ατν ον βοσωμεν· Φεσαι Σωτρ, κα ος προσελβου, μεττν Δικαων νπαυσον.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Πρεσβεαις τς Τεκοσης σε, Χριστκατν Μαρτρων σου, Ἀποστλων Προφητν εραρχν, ὁσων καΔικαων, καπντων τν γων, τος κοιμηθντας δολους σου νπαυσον.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος πλ. β' Ἀγγελικαδυνμεις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θλητικαὶ ἐνστσεις πτσκμματι, τυραννικαακσεις πτος Μρτυρας, καὶ ἵσταντο χοροτν σωμτων, βραβεα κατχοντες τς νκης, ἐξστησαν τυρννους καΒασιλες οσοφοί, καθελον τν Βελαρ, ὁμολογίᾳ Χριστοῦ, ὁ ἐνισχσας ατος, Κριε δξα σοι.

 

θλητικν γνα πομεναντες οἱ Ἅγιοι, κατβραβεα τς νκης, παρ σοκομισμενοι, κατργησαν τς πινοας των παρανμων, ἐδξαντο στεφνους τς φθαρσας. Δι' ατν Θες δυσωπομενος, δρησαι μν τμγα λεος.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

τν ελογημνην καλσας σου Μητρα, ἦλθες πτπθος κουσίᾳ βουλῇ, λμψας ν τΣταυρῷ, ἀναζητσαι θλων τν δμ, λγων τος γγλοις. Συγχρητμοι, ὅτι ερθη ἡ ἀπολομνη δραχμή, ὁ πντα σοφς οκονομσας, Θες δξα σοι.

τερα Καθσματα, μεττν μωμον

Μαρτυρικν

Τν γων σου μνμη Κριε, ἀνεδεχθη ς Παρδεισος ὁ ἐν δμ· ν ατγρ γλλεται πσα κτσις. Διπαρσχου μν, τατν παρακλσει, ερνην κατμγα λεος.

Νεκρσιμον

ληθς ματαιτης τσμπαντα, ὁ δβος σκικαὶ ἐνπνιον· καγρ μτην ταρττεται πς γηγενς, ὡς επεν Γραφή, ὅτε τν κσμον κερδσομεν, ττε ττφοκσομεν, ὅπου μοΒασιλες καπτωχοί. ΔιΧριστὲ ὁ Θες, τος μεταστντας νπαυσον, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κραταιτν γηγενν, προστασα κασκπη, Θεοκυτορ Μαριμ, ἡ τεκοσα ν χρνῳ, τν χρονον Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἱκτευε ατν, ὡς Μτηρ οσα κτενς, σν Μρτυσι καΠροφταις, καθεοις σκητας, σσαι τος μεταστντας.

 

Κανν ες πντας τος γους, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Λγοις γεραρω τος ραστς τοΛγου. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ασθητς Φαραώ, κατεποντσθη πανστρατί, Ἰσραλ δδιελθών, ἐν μστς θαλσσης νεβα· Κυρίῳ τΘεῷ ἡμν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λελαμπρυσμννοΐ, τος σκοτεινος περτφς, δυσσεβοντας τυρννους οΜρτυρες ασχναντες, πρς νσπερον φγγος, νικηφροι γενμενοι, σοφς μετβησαν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ Ἱερρχαι Χριστοῦ, τν σων χορς, Προφητν καΔικαων πντων μγυρις, ἀρετν τας δαις, ἀστραπτμενοι φθασαν, πρς ορανους σκηνς.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Γυναων πσα πληθς, προσκειθη τΘεῷ, κατν Εαν τν δεινς πτθανατσαντα, συμπατσασα πνοις, ἀνδρικος μακαρζεται, ἐνθοις σμασι.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ὁ ἀπγς κατ' ἀρχς, πλσας τν νθρωπον Χριστέ, τς ψυχς τν σν δολων, ἀνπαυσον δεμεθα, ἐν σκηνας τν δικαων, καὶ ἐν τποις νσεως, ὡς περγαθος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερωτρα γνή, τν Χερουβεμ καΣεραφεμ, ἀνεδεχθης τεκοσα, τν ποιητν τς κτσεως, ὃν παστως δυσπει, οκτειρσαι τος δολους σου, τος σδοξζοντας.

 

Κανν ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

κτον προσαυδτος πελθοσι μλος.

Ποημα Θεοφνους.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ν περπεζεσας ὁ Ἰσραλ, ἐν βσσῳ, ἴχνεσι, τν δικτην Φαραώ, καθορν ποντομενον Θεῷ ἐπινκιον δν, ἐβα σωμεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

ν ορανοις θαλμοις διηνεκς, ογενναοι Μρτυρες, δυσωποσσε Χριστέ. Ος κ γς μετστησας πιστος, αωνων γαθν, τυχεν ξωσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Κατακοσμσας τπντα ζον μικτν, μσον με τν νθρωπον, ταπειντητος μοῦ, καμεγθους πλασας· διό, τς τν δολων σου ψυχς, Στερ νπαυσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Τοπαραδεσου πολτην καγεωργν, κατ' ἀρχάς με ταξας, παραβντα δτν σν, ἐντολν ξρισας· διό, τς τν δολων σου ψυχς, Στερ νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ἐκ πλευρς διαπλσας Εαν τπρν, τν μν προμτορα, ἐξ χρντου σου γαστρς, σρκα περιβλλεται δι' ἧς, τοθαντου τν σχν, Ἁγνδιλυσε.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τστερρᾷ, τς πστες σου πτρᾳ, τν λογισμν δρσας τς ψυχς μου, στερωσον Κριε· σγρ χω γαθέ, καταφυγν καστερωμα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωματικος, ὁμιλοντες νν πνοις, οἱ Ἀθληταί, τν πονον σκπουν, ἀντδοσιν χαροντες, κανν παουσιν μν, πνους παντοους ν χριτι.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Γνμστερρᾷ, σοβοντες τθηρα, τπονηρά, οθεοι ερρχαι, ἐρρσαντο τρωτα, τς κακας τς ατν, ττοΧριστοθεα θρμματα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

θελοντί, ζυγν τν τοΚυρου, ὑπεισελθών, χορς τν σων, ἐνκρωσε φρνημα, τς σαρκς κατν ζων, τν δι' αἰῶνος πλαβε.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥῦσαι πυρς, Χρισττοαωνου, τος εσεβς, τοβου μεταστντας, καδς ατος φεσιν, ὀφλημτων γαθέ, κα αωναν πλαυσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ατν Χριστν, ποθσασαι Γυνακες, στν ατν, ἀρρτως τετοκυαν, πανχραντε Δσποινα, γεγηθτι λογισμῷ, παρεστσαι νν χορεουσι.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ στιν γιος ς σύ, Κριε Θες μου, ὁ ὑψσας τκρας τν πιστν σου γαθέ, καστερεσας ατος, ἐν τπτρτς μολογας σου.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Νομμως θλησαν οσοί, Μρτυρες ζωοδτα, καστεφντς νκης, κοσμηθντες παρσοῦ, τος μεταστσι πιστος, αωναν λτρωσιν ατοσσε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Παιδεσας πρτερον πολλος, τρασι κασημεοις, ἐμτν πλανηθντα, ἐπ' ἐσχτων σεαυτν, κενσας ς συμπαθς, καζητσας ερες καδισωσας.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

εντων στατον φορν, τος πρς σδιαβντας, ἐν σκηνας αωνοις, κατοικεν χαρμονικς, ἀξωσον γαθέ, δικαισας πστει τε καχριτι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οκ στιν μεμπτος ς σύ, πναγνε Θεομτορ· μνη γρ ξ αἰῶνος, τν Θεν τν ληθῆ, συνλαβες ν γαστρί, τοθαντου λσαντα τν δναμιν.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα Κριε, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξστην· δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

στμενοι βλεπον, τν λαζνα οἱ Ἀθλοφροι, πρποδν ατν πατομενον, κατν πντων Κτστην, εχαρστως δξαζον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ημτων λαμπρτητος, οἱ Ἱερρχαι καθοπλισθντες, πρς τφς τς πιγνσεως, τος νθρπους, σκτους τν αρσεων σωσαν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς νθρακες φθησαν, τπρς τθεον θερμσυνσει, κατπθη καταφλξαντες, τὰ ὑλδη, Ὅσιοι μεγλως δοξζονται.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν ζντων τε Κριε, κατν θανντων ξουσιζων, ος μετστησας νπαυσον, μετπντων, εαρεστησντων σοι Δσποτα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κριος χραντε, ἐκ σοῦ ἀρρτως σρκα φορσας, τν Γυναων τν κατλογον, ἐν νδρείᾳ, διηγωνισμνον προσκατο.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστς μου δναμις, Θες καΚριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα θεοπρεπς, μλπει νακρζουσα, ἐκ διανοας καθαρς, ἐν Κυρίῳ ἑορτζουσα.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Σοφας μεζονος, δεικνων γνρισμα, κατς περτδρα πολυτελος, Δσποτα χρησττητος, τς τν Μαρτρων χορεας, τος γγλοις συνηρθμησας.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

φρστου δξης σου, τυχεν ξωσον, τος πρς σμεταστντας, ἔνθα Χριστέ, τν εφραινομνων στν, ἡ κατοικα καφωνή, καθαρς γαλλισεως.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

μνοντας πρσδεξαι, τθεον κρτος σου, ος κ γς προσελβου, τκνα φωτς, τοτους ργαζμενος, τς μαρτας τν χλν, ἐκκαθαρων πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δοχεον χραντον, Ναν πανμωμον, Κιβωτν παναγαν, παρθενικν, τπον γισματος, σκαλλονν τοῦ Ἰακβ, ὁ Δεσπτης ξελξατο.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τφς νατλλων τκσμ Χριστέ, φτισον τν καρδαν μου, ἐκ νυκτός σοι κραυγζοντος, κασσν με.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φαντν κ τς νωθεν χριτος, ἐνδυθντες μτιον θληταί, τν χθρν πεγυμνσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν γοις Προφταις τιμσωμεν, Ἱερρχας θεφρονας, καὶ Ὁσους Θεεαρεστσαντας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

κ περτων τοσμπαντος Μρτυρες, ἐναθλοντες κεκργατε, καΧριστς τς φωνς μν εσκουσε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

υομνη μς πσης φνηθι, τοῦ ἐχθροβλβης Δσποινα, δυσωποσα Χριστν τν μνον εσπλαγχνον.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθείῳ φγγει σου γαθέ, τς τν ρθριζντων σοι ψυχς, πθκαταγασον δομαι, σεδναι Λγε Θεοῦ, τν ντως Θεν, ἐκ ζφου τν πταισμτων νακαλομενον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

ς λοκρπωσις ερά, καὶ ὡς παρχτς νθρωπνης οΜρτυρες φσεως, τδεδοξασμνπροσενεχθντες Θεῷ, ἡμν τν σωτηραν εβραβεουσι.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Τς ορανου διαγωγς, τς διανομς τν χαρισμτων ξωσον Δσποτα, τος προκοιμηθντας πιστος κτας σου, παρχων τν πταισμτων τν πολτρωσιν.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

μνος φσει ζωοποις, ττς γαθτητος ντως, ἀνεξιχναστον πλαγος, τος τελειωθντας, τς Βασιλεας τς σς, ἀξωσον Οκτρμον μνε θνατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σχς καὶ ὕμνησις ὁ ἐκ σοῦ, Δσποινα τοκσμου γεννηθες, κασωτηρα γνετο τος πολλυμνοις, ἐκ τν τοῦ ᾍδου πυλν, ῥυμενος τος πστει σε μακαρζοντας.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκτει καταποθείς, ττς μαρτας κραυγζω σοι, Χριστέ. Ὡς τν Προφτην, ἐκ φθορς με λευθρωσον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων θεαις οας, νοητος χθρος βυθσατε, πιστν δτς καρδας, Ἀθλοφροι κατηρδεσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρσαντες αυτος, κσμκατος πθεσιν, Ὅσιοι σοφοσν ερρχαις, θεας δξης ξιθητε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν Προφητν χορς, κασεπτν Γυναων κατλογος, καλς γωνισμνος, κατχρος μακαρζονται.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νπαυσον Θες, τν προκοιμηθντων τπνεματα, μεττν κλεκτν σου, παρορν ατν τπτασματα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκτεκοσα Χριστν, τς σαρκς μου τπθη θαντωσον, καζωσον Παρθνε, τν ψυχν μου μεσιτείᾳ σου.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοβου τν θλασσαν, ὑψουμνην καθορν, τν πειρασμν τκλδωνι, τεδίῳ λιμνι σου προσδραμών, βοσοι· νγαγε, ἐκ φθορς τν ζων μου πολυλεε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Σταυρπροσηλομενος, τν Μαρτρων τος χορος, πρς αυτν συνγαγες, μιμουμνους τπθος σου γαθ· δισου δεμεθα, τος πρς σμεταστντας διανπαυσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

φρσττδξσου, ὅταν λθς φοβερς, κρναι τν κσμον παντα, ἐν νεφλαις εδκησον Λυτρωτά, φαιδρς παντσασοι, ος κ γς προσελβου, πιστος δολους σου.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Πηγζως πφυκας, ἐν νδρείᾳ θεϊκῇ, πεπεδημνους Δσποτα, ὁ ἐξγων τος δολους σου τος πρς σέ, πιστς κδημσαντας, ἐν τρυφΠαραδεσου κατασκνωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ες γν πεστρφημεν, παραβντες τοΘεοῦ, τν ντολν τν νθεον, δισοῦ, δ Παρθνε πρς ορανν, ἐκ γς νυψθημεν, τν φθορν τοθαντου κτινξαντες.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν σων σου Παδων, τν μνον πακοσας, κατν κμινον καιομνην δροσσας, ελογητς εΚριε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος τοΧριστοῦ Ἀθλοφρους, τος σβσαντας τν φλγα, ὄμβροις αμτων, τς δεινς θεας, μελδικς τιμσωμεν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οεκλεες ερρχαι, αρσεων χειμνα διαλσαντες, πρς τὸ ἔαρ τθεον, χαρμονικς μετστησαν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πομονῇ ἐν πλουσίᾳ, τοΠνεματος τν χριν, ἐπλουτσατε σκητακα τθρση, τν δυσμενν λσατε.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λειμνας τος τς τρυφς σου, κληρσασθαι, ἐν πστει καταξωσον, τος μεταστντας τοβου, Οκτρμον ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

στν Παρθνον δεξας, ἁγνν καμεττκον, τν γων σοι, Γυναικν τς χορεας, ἀκολουθοσας σχηκε.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δροσοβλον μν τν κμινον εργσατο, Ἄγγελος τος σοις Παισί, τος Χαλδαους δκαταφλγον, πρσταγμα Θεοῦ, τν τραννον πεισε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Λυτρωθντες τσαματι οΜρτυρες, τς πρτης παραβσεως, ῥαντισθντες δτῷ ἰδίῳ αματι, τν σν σαφς εκονζουσι σφαγν. Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Θρασυνμενον τν θνατον νκρωσας, Λγε ζωαρχικτατε, τος ν πστει δκοιμηθντας, πρσδεξαι τανν, ὑμνοντας καψλλοντας Χριστ· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ψυχσας με τν νθρωπον φυσματι, θείῳ θεαρχικτατε, τος μεταστντας βασιλεας Δσποτα τς σς, ἀξωσον ψλλειν σοι Σωτρ. Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περτρα πσης κτσεως Πανμωμε, γγονας συλλαβοσα Θεν, τν συντρψαντα τοθαντου πλας, καμοχλος συνθλσαντα· θεν σε γνή, ὑμνολογομεν οπιστοὶ ὡς Θεομτορα.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ὅσιοσου Παδες ν τκαμνῳ, τΧερουβεμ μιμσαντο, τν τρισγιον μνον ναβοντες· Ελογετε, ὑμνετε, καὶ ὑπερυψοτε τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Γενναως τν βασνων τν τρικυμαν, ακιζμενοι χριτι, ο θεοι Μρτυρες διελθντες, ες γαλνην βαθεαν, τς νω Βασιλεας κατντησαν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ὅσιοι καπνσοφοι ερρχαι, ἀναφανντες ς λιος, φωταγωγοσι τν οκουμνην, διδαγμτων κτσι, κατας τν θαυμτων λαμπρτησι.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μνσωμεν Γυναων τς φιλοθους, κατος σκσει τε καὶ ἀθλσει, δουλεσαντας τΚτστῃ, καπρεσβευτς γενομνους, πρς τν τν λων Δεσπτην καΚριον.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μνσωμεν Δικαους τος π' αἰῶνος, τος θεηγρους Προφτας, καὶ ἐκβοσωμεν κατανξει. Τοτων Λγε πρεσβεαις, τος πστει μεταστντας νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λην σε τν πλησον ΘεοΠαρθνε, χορς Γυναων γπησε, κασοῦ ὀπσω προσηνχθη, τΔεσπττν λων, συμφνως μακαρζων σε χραντε.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ φλογς τος σοις δρσον πγασας, καΔικαου θυσαν δατι φλεξας· παντα γρ δρς Χριστέ, μντβολεσθαι, σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Σταθερς τος γνας πιδειξμενοι, ττς νκης στεφνκατεκοσμθητε, Μρτυρες Χριστοῦ, ἀθλοφροι κραυγζοντες· Σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ερς τος τν βον πολιπντας πιστος, καπρς στν Δεσπτην μεταχωρσαντας, δξαι προσηνς ναπαων ς εσπλαγχνος, σὲ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Νν ν γτν πρᾳέων πντας αλζεσθαι, τος προκεκοιμημνους Στερ εδκησον, πστει τες σέ, δικαισας καχριτι, σὲ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μακαρζομεν πντες, σ Παμμακριστε, τν τν Λγον τν ντως ντα μακριον, σρκα δι' ἡμς, γεγοντα γεννσασαν, ὃν περυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τΧαρε, δι' Ἀγγλου δεξαμνη, κατεκοσα τν κτστην τν διον Παρθνε σζε τος σμεγαλνοντας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερεα καθαρπροσενεχθντες τΔεσπτῃ ἀθλοφροι Μρτυρες ατν ατεσθε σσαι τς ψυχς μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς ποιμνες, ἐπχλην εσεβεας, Ἱερρχαι πιστος ποιμνατε, κανν ες μνδραν θεαν σκηνσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν γοις, Ἱερρχαις καΠροφταις καΓυναων χορῷ ἐναθλσαντι, τος τν σων χορος μακαρσωμεν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς μετσχον, εφροσνης ϊδου, τν γων οδμοι, ἀξωσον τος μεταστντας, τυχεν Πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς τεκοσα, φωταγγησον Παρθνε τν ψυχν μου τσκτος δικουσα, τς μαρτας, Ἁγντβαρτατον.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεν νθρποις δεν δνατον, ὃν οὐ, τολμᾷ Ἀγγλων τενσαι τ τγματα, δισοδΠναγνε, ὡρθη βροτος, Λγος σεσαρκωμνος, ὃν μεγαλνοντες, σν τας οραναις Στρατιας, σμακαρζομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

λπς Μαρτρων χορος νερωσε, καπρς τν σν γπην διαπρως πτρωσε, τν μελλντων τοτοις προτυπσασα, τν μσαλευομνην ντως νπαυσιν, ἧς τος μεταστντας γαθπιστος ξωσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Λαμπρς καθεας τυχεν λλμψεως, τς σς Χρισττος πστει μεταστντας εδκησον, τν ν κλποις βραμ νπαυσιν, μνος ς λεμων, τοτοις δωρομενος, κατς αωνου ξιν μακαριτητος.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Ὁ ὢν τφσει χρηστς καεσπλαγχνος, καθελητς λους, εσπλαγχνας ἡ ἄβυσσος, ος κ τπου τοτου τς κακσεως, κασκις τοθαντου Στερ μετστησας νθα καταλμπει σου τφς, τοτους κατταξον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σκηνν γαν γνγινσκομεν, καΚιβωτν καΠλκα στονμου τς χριτος· δισογρ φεσις δεδρηται τος δεδικαιωμνοις, διτοαματος τοσωματωθντος, ἐκ τς σς γαστρς Πανμωμε.

 

Στιχηρτν Ανων Μαρτυρικ

χος πλ. β'

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

Κριε, ἐν τμνμτν γων σου, πσα κτσις ορτζει, οορανοὶ ἀγλλονται σν τος γγλοις, καὶ ἡ γεφρανεται σν τος νθρποις. Ατν τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκα χορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

Κριε, εμτος γους σου εχομεν πρεσβευτς, κατν γαθτητσου, συμπαθοσαν μν, πς τολμμεν Σωτρ μνσασε, ὃν ελογοσιν παστως γγελοι; Καρδιογνστα, φεσαι τν ψυχν μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνοανεστω τν Κριον.

 

Μνμη Μαρτρων, ἀγαλλαμα τος φοβουμνοις τν Κριον· θλσαντες γρ διΧριστν, στεφνους παρ' ατοῦ ἐκομσαντο, κανν ν παρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου, Κριε.

 

Τος κλεκτος θαυμστωσε, καὶ ἁγους Θες μν, ἀγαλλισθε καεφρανεσθε, πντες οδολοι ατο· μν γρ τομασε τν στφανον, κατν Βασιλεαν ατοῦ, ἀλλ' ατομεν, καὶ ἡμν μὴ ἐπιλθησθε.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Σεἶ ὁ Θες μν, ὁ ἐν σοφίᾳ τπντα δημιουργν καπληρν. Προφτας ξαπστειλας, Χριστέ, προφητεσασου τν παρουσαν, καὶ Ἀποστλους κηρξασου τμεγαλεα, καομν προεφτευσαν τν λευσν σου, οδ τβαπτσματι φτισαν τὰ ἔθνη. Μρτυρες δὲ ἔτυχον ν περ πθουν, καπρεσβεει σοι χορς τν μφοτρων, σν ττεκοσσε. Ἀνπαυσον Κριε ψυχς, ἃς προσελβου, καὶ ἡμς καταξωσον τς Βασιλεας σου, ὁ Σταυρν πομείνας, δι' ἐμτν κατκριτον, ὁ Λυτρωτς μου καΘες.

 

πστιχα τν Ανων Νεκρσιμα

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

χων κατληπτον, τν ες μς εσπλαγχναν, καπηγν κνωτον θεϊκς χρησττητος πολυλεε, τος πρς σΔσποτα, μεταβεβηκτας, ἐν γζντων κατασκνωσον, ες τσκηνματα, τὰ ἀγαπητκαποθομενα, κατσχεσιν δωρομενος, τν διηνεκς διαμνουσαν· σγρ πρ πντων, ἐξχεας ταμσου Χριστέ, καζωηφρτιμματι, κσμον ξηγρασας.

 

Στχ. β'. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νκρωσιν πμεινας, ζωοποιν κουσως, καζων πγασας, κατρυφν ἀΐδιον πιστος δδωκας, ἐν κατταξον, τος κεκοιμημνους, ἐπ' ἐλπδι ναστσεως, ττοτων πτασματα, πντα συγχωρν γαθτητι, ὡς μνος ναμρτητος, μνος γαθς καφιλνθρωπος, ἵνα διπντων, ὑμντασου τὸ ὄνομα Χριστέ, κασεσωσμνοι δοξζωμεν, τν οκονομαν σου.

 

Στχ. γ'. Κατμνημσυνον ατν, ες τν αἰῶνα δοξσαντα.

 

Ζντων κυριεοντα, θεαρχικῇ ἐξουσίᾳ, κανεκρν δεσπζοντα, σΧριστγινσκοντες κετεομεν. Τος πιστος δολους σου, τος πρς στν μνον, εεργτην κδημσαντας, ατος νπαυσον, σν τος κλεκτος σου φιλνθρωπε, ἐν τποις ναψξεως, ἐν τας τν γων λαμπρτησι, θελητς λους· πρχεις γρ κασζεις ς Θες, ος κατ' εκνα σου πλασας, μνε πολυλεε.

Δξα... κανν... Θεοτοκονμοιον

φθης νδιατημα, θεοπρεπς Παναγα· Θεν γρ χρησας, καΧριστν γννησας πειργαμε, βροτν ρμενον, ἐν δυσν οσαις, ἐν μιτῇ ὑποστσει δέ, ὅν κδυσπησον, ὡς μονογενκαπρωττοκον, τν σπαρθνον μωμον, κα μεττν τκον φυλξαντα, ψυχς ναπασαι, τν πστει κοιμηθντων ν φωτί, ἐν κηρτφαιδρτητι, καμακαριτητι.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Προφτας, Διδασκλους καί, Ὁσους, καΔικαους, δοξσας φιλνθρωπε, ατν πρεσβεαις, σσον μς, Κριε.

Μαρτυρικν

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Πρ καξφος, ξσεις καὶ ἀγρους θρας, Ἀθλοφροι μπτξαντες νδοξοι, τς ϊδου, ζως ξιθητε.

Νεκρσιμον

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μετπντων, τν γων κα Δικαων, τξον Λγε ος πστει μετστησας, ἐκ τν προσκαρων, ὅπως σε δοξζωμεν.

Δξα...

Παντοκρτορ, ἡ Τρις ἡ ἐν Μονδι, ὑμνουμνη κ γς ος μετστησας, πιστος ν κλποις, Ἀβραμ κατταξον.

Κανν... Θεοτοκον

Μακαρα, γενεας ν πσαις φθης· τν Θεν γρ τν ντως μακριον, ἀνερμηνετως, ἐκησας χραντε.