ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος πλ. β'

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Μακρθυμε φιλνθρωπε, Θεμου πολυλεε, καοκτρμον, πς πνεγκας σφαγν, κα νκρωσιν ν ξλῳ, ὑπρ νθρπων γνους; Δοξολογομν σου τεσπλαγχνον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

απσματα πνεγκας, κασταρωσιν μακρθυμε, καὶ ὀνεδη, θλων πντας κ χειρς, λυτρσασθαι τοπλνου, ὁ μνος ζωοδτης, καπντα φρεις περγαθε.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

νλθες ποιμν ν Σταυρῷ, καὶ ἔτεινας τς χερας βον· Δετε πρός με, καφωτσθητε βροτοί, οπλνσκοτισθντες· γγρ φς πρχω. Δξα σοι μνε φωτοπροχε.

τερα τς Θεοτκου

Ἡ ἀπεγνωσμνη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Κατακαμπτομνην δυσφορωττῳ, βρει τν ψυχν μου, ττν πταισμτων, κακατασυγκπτουσαν, ἀνρθωσον Παρθνε· σγρ τν τος κατερραγμνους, ἀνορθοντα Σωτρα, ἔχεις πειθμενον εκλως, μητρικπαρρησίᾳ, καδιρρηξον σμεσιτείᾳ, τς μαρτας τχειργραφον δομαι, διτμγα σου λεος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Τν κατεγνωσμνον τας μαρταις, καὶ ἐσπιλωμνον τας νομαις, τν καταφρονσαντα, Θεοτν προσταγμτων, ἴδε καμή με πορρψς, ἀπτοσοπροσπου· σγρ πρχεις Θεοτκε, ἐλπς μου καπροσττις· διπρσχες μου τας κεσαις, ἀππσης με κηλδος καθρισον, διτμγα σου λεος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

νοιξόν μοι θραν τς μετανοας, δός μοι Παναγα πηγν δακρων, παρσχου κατνυξιν, κασφρονα καρδαν· σγρ βεβααν προστασαν, ἐπιγρφομαι μνην, πσαν πσ προσδοκαν, τν μν ναφρω, μὴ ἀπσμε κατσχυμμνον, ἀλλπροσδχου, καδισωσον Δσποινα, διτμγα σου λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε Πναγνος, ἐν ξλκαθηλομενον, ἀνεβα· Υἱέ μου καΘεέ, τί τπαρδοξν σου, καὶ ἄκουσμα τξνον, ὃ ὑπομνεις διοκτον πολν;

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σταυρς σου Κριε, ζωκαὶ ἀντληψις, ὑπρχει τλασου, καὶ ἐπ' ατπεποιθτες, στν σταυρωθντα, σαρκΘεν μν μνομεν, ἐλησον μς.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Σταυρς σου Κριε, Παρδεισον νοιξε, τ γνει τν νθρπων, καὶ ἐκ φθορς λυτρωθντες, στν σταυρωθντα, σαρκΘεν μν μνομεν, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, οκ ρνσαντσε, οκ πστησαν πτν ντολν σου, τας ατν πρεσβεαις, ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρστατο τξλποτέ, καιρττς σταυρσεως, ἡ Παρθνος, σν παρθνμαθητῇ, κακλαουσα βα· Ομοι πς πσχεις πντων, Χριστὲ ὑπρχων ἡ ἀπθεια!

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. β'

Σμερον τπροφητικν, πεπλρωται λγιον· δογρ προσκυνομεν ες τν τπον, οὗ ἔστησαν οπδες σου Κριε, καξλου σωτηρας γευσμενοι, τν ξ μαρτας παθν λευθερας τχομεν, πρεσβεαις της Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

 

Μνον πγη, τξλον ΧρισττοΣταυροσου, τθεμλια σαλεθησαν, τοθαντου Κριε· ν γρ κατπιε πθῳ ὁ ᾅδης, ἀπλυσε τρμῳ. Ἔδειξας μν τσωτριν σου γιε, καδοξολογομν σε Υἱὲ Θεοῦ, ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνη μωμος μνς, Θεοτκε Παρθνε, τν ξ αμτων σου γνν, σαρκωθντα ρσα, κρεμμενον θελουσως ν Σταυρῷ, ἐκραγαζες Κρη, ἐν δκρυσι πικρος· Υἱέ μου νεξκακε, ὑμνσου τν φρικτν, πσαν οκονομαν.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Σταυρς σου Κριε γασται· ν ατγρ γνονται ἰάματα, τος σθενοσιν ν μαρταις, δι' ατοσοι προσππτομεν· λησον μς.

 

Κριε, κατκρινν σε ουδαοι θαντῳ, τν ζων τν πντων, οτν ρυθρν ῥάβδπεζεσαντες, Σταυρσε προσλωσαν, καοἱ ἐκ πτρας μλι θηλσαντες, χολν σοι προσνεγκαν, ἀλλ' ἑκν πμεινας, ἵνα μς λευθερσς, τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρισταμνη τΣταυρῷ, ἡ Παρθνος καΜτηρ, τοῦ ἄνευ πθους ξ ατς, ὑπρ νον σαρκωθντος, ἐκραγαζε δακρυρροοσα μητρικς· οφρω σε νεκρν κρεμμενον ρν, πνον τν παρεχμενον, τος ζσιν πγς, ὦ Υἱὲ καΘεμου.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρδαιμνων λατρ, ἰατρτν νοσοντων, ἰσχς καφλαξ τν πιστν, Βασιλων τνκος, τκαχημα τν ρθοδξων ληθς, τστριγμα τς κκλησας τοΧριστοῦ, γενοῦ ἡμν σφλεια, κατεχος καφρουρς, ξλον ελογημνον.

Μαρτυρικν

Φς δικαοις διπαντς· ογρ γιοι ν σοφωτισθντες, καταλμπουσιν εὶ ὡς φωστρες, λχνον σεβν σβσαντες, ὧν τας εχας, σφωτιες λχνον μου Κριε, κασσν με.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Παναγα Θεοτκε, τν χρνον τς ζως μου, μὴ ἐγκαταλπς με, ἀνθρωπνη προστασα, μκαταπιστεσς με, ἀλλ' ατὴ ἀντιλαβοῦ, καὶ ἐλησν με.

 

Κανν Σταυρσιμος οὗ ἡ Ἀκροστιχς, ἄνευ τν Θεοτοκων.

Πθος τσεπτν ανσω τοΔεσπτου. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κματι θαλσσης, τν κρψαντα πλαι, δικτην τραννον, ὑπγν κρυψαν, τν σεσωσμνων οΠαδες, ἀλλ' ἡμες ς ανενιδες, τΚυρίῳ ᾄσωμεν· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πθει σου τιμίῳ, τν τιμασθεσαν φσιν τμησας, τς νθρωπτητος· διτιμντς σε φβῳ, μεγαλνομεν τκρτος σου, καπιστς δοξζομεν· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αματσου Λγε, αμτων δκων χσιν νστειλας, καὶ ἀπεκθηρας, ῥύπου κακας τν φσιν, τν νθρπων Παντοδναμε· διό περ δοξζομεν σζμενοι τκρτος σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θρας αμοβρους, ἐνκησεν ντως ἡ ἀξιπαινος, Μαρτρων νστασις, πυρς πταξε φσιν, δροσισμῷ ἐνθου χριτος, κασφοδρν κλυδνιον, πολυθεας παυσε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μβροις τν αμτων, ὀμβρματα πλνης ποξηρναντες, ὄμβρους ἰάσεων, ἀποχετεετε κσμῳ, κα φλογμν παθν δικετε, ἀληθεας Μρτυρες, ἐντεθεν μακαρζεσθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κλλος ν τπσχειν ραον ν κλλει, οδ΄ εδος χοντα, ἡ ἀπειργαμος, κατανοοσσε Κρη τν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα, μητρικς λλαζε, καπθσε δξαζε.

 

Κανν τς Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς κατ' Ἀλφβητον

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χραντε Παρθνε, κεχαριτωμνη Μαρα νδοξε, τς χαρς πρξενε, τος μνητς σου νθως, θεαις χρισι χαρτωσον, ὅπως χαριστριον δήν σοι ναπμψωμεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΒαβαΘεομτορ, τν σν μυστηρων! τν ποιημτων γρ, ἐδεχθης Δσποινα, ὃν οτολμᾷ ἀτενσαι τν γγλων τστρατεματα, ἐν γκλαις φρουσα· διό σε μακαρζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γνος βροτν παν, φθορτοθαντου καταδεδκασται, ττς προμτορος, ἀπογεσει τοξλου, δισοδὲ ἀνακκληται, ὡς ζων τεκοσης σου, Ἁγντν διφθορον.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν πὶ ὑδτων, κρεμσαντα πσαν τν γν σχτως, ἡ κτσις κατιδοσα, ἐν τΚρανίῳ κρεμμενον, θμβει πολλσυνεχετο. Οκ στιν γιος, πλν σου Κριε, κραυγζουσα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στν πὶ ὑδτων, κρεμσαντα πσαν τν γν σχτως, ἐν ξλῳ ὑψωθντα, κατν πλευρν ρυττμενον, κατανον ὁ ἥλιος συνεσκοτζετο, πντων φωτισμν γινσκων σε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ττρωτασου τος λοις, μακρθυμε Παραδεσπλαι τρσας δμ κακοργος, καπληγωθες νιτρευτος, ες τν αἰῶνα μεινε, πιστοδερομεν, πντων τν τραυμτων ασιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τε χορς γγλων, ἑώρακε Μαρτρων τς γλας, ὑπρ μνοτυθντος, συγκοπτομνας θαμαζε, πς δυσμενες οἱ ἔνυλοι, ἀΰλους τρεπον νκης στφος κομιζμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σθνος νδεδυμνοι, οἱ Ἅγιοι τοῦ ἐν σχύϊ μνου, τπντα δυναμοντος, τδυσμενεσυνεπλκοντο, κατν ατοῦ ἀνσχυρον πτουν δναμιν, στφος κ Θεοδεχμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν κ σοτεχθντα ς βλεψας τιτρωσκμενον λγχῃ, ἐτρθης τν καρδαν, Ὑπεραγα Πανμωμε, καθαμβουμνη λεγες· Τί σοι πδωκε, Τκνον δμος παρνομος;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δλμε δελεσας, θεσεως χθρς τπθπλαι, ἐξ δμ Θεομτορ, ες γν ρπσας συντριψεν, ἀλλ' ὁ Χριστς οκτερας με, ἐκ τς νηδος σου, σρκα προσλαβν νπλασεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λθη τς κατρας, τς κπαλαι δκη Θεομτορ, ἐν τσμεσιτείᾳ· πιφανες γάρ σοι Κριος, πσιν φθνως βλυσεν, ὡς περγαθος, πσαν ελογαν Πναγνε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζως ρθης πλη, Προφτπρν εζεκιλ Κρη, ἣν Κριος μνος, σεσαρκωμνος διδευσε, κακεκλεισμνην πλιν σε, Ἁγντετρηκεν, ὡς ατς οδεν ὁ Ὕψιστος.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν Σταυρσου θεαν κνωσιν, προορν ββακομ, ἐξεστηκς βα· Σ δυναστν δικοψας, κρτος γαθέ, ὁμιλν τος ν δῃ, ὡς Παντοδναμος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κτεταμνης χειρς Κριε, τν ρμν αναιρν, πρς τν τοξλου γεσιν, νεκρος ν ξλτθυσαι, σσαι βουληθες, ἐκ πλευρς δ' ἀποστζεις, δεσμταις φεσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παθεν νσχου περγαθε, ὅπως λσς μς, παθν τς λογας, χολς γεσω, βρων μοι, θεον γλυκασμν, ἐνεκρθης ζωήν μοι, παρχων Δσποτα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τπρ τς θεας γαπσεως, ἐν ψυχλογικῇ, προσφροντες τν φλγα, παρανομοντων σβεσαν, καφωτιστικαί, οΧριστοῦ Ἀθλοφροι, λαμπδες φθησαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οθεοι φλοι τοΠαντνακτος, σαρκικς αυτος, χωρσαντες φιλας, πρς πασαν χρησαν, βσανον στερρς, κανικσαντες, δξῃ ἐστεφανθησαν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κτός σε πθους πεκησα, καπς βλπω σε νν, πθει προσομιλοντα; πς φρεις τοτο κραζεν, ἄναρχε Υἱὲ; ἡ Παρθνος, δοξζω σου τμακρθυμον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἐκλεκττε καὶ ὑπρτιμος, ἐκ πασν γενεν, ἀναφανεσα μνη, ἡ ἀρετας κλμψασα, Ἄχραντε, σεμνή, τος σὲ ὑμνολογοντας, αγλσου λμπρυνον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν σαρκΠαρθνε ττοκας, ἐξ γνν σου σεμνή, αμτων Θεομτορ, Σωτρα τν λυτρομενον, πντας κ δεινν, τος μνοντς σε, Κρη θεοχαρτωτε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερουργετθείῳ τκσου, Θεοτκε γνή, ἡ τν Ἀΰλων φσις, κατν βροτν τσστημα, πθσε μνεῖ, ἀλλσοτῇ ἐλλμψει, ἡμς καταγασον.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πρς σὲ ὀρθρζω, τν δι' εσπλαγχναν, σεαυτν τπεσντι, κενσαντα τρπτως, καμχρι παθν, ἀπαθς ποκψαντα, Λγε Θεοῦ. Τν ερνην παρσχου μοι φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νεκρς ρσαι, ἐπτοΚρανου, τπθει νεκρσας τν δην, τς σαρκς σου, καεδος Χριστέ, οδκλλος σεχες κρεμμενος, καλλωπσαι με θλων ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

δμ τοπρτου, ἐξηλσαι θλων, ἐμπαθες διαθσεις, τος λοις προσηλοσαι, καλγχτρωθες, τν φλογνην ομφααν κωλεις Χριστέ, μκωλειν τν εσοδον τος δολοις σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

χνηλατοντες, πθη τοΔεσπτου, οχοροτν Μαρτρων, ἐν ξλπροσηλονται, καχερας μοῦ, ἀφαιρονται καπδας, πρς τρβον σεπτοῦ, μαρτυρου εθυνομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νοτελείῳ, νον τν λαζνα, ἐπαιρμενον θρσει, καθελετε τελεως, ταπεινωθντες, ἐν μιμσει τοπντας ψσαντος, ταπεινσει καρδας Χριστομρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ ῥίζης Κρη, Ἱεσσαβλαστνεις, καὶ ὡς νθος προσφρεις, τν φυτουργν τοκσμου, παραφυδας ξηρναντα, θείῳ φυττοΣταυροῦ, ὃν σαρκκατεδξατο ς εσπλαγχνος.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοφανεας σου Χριστέ, τς πρς μς συμπαθς γενομνης, Ἡσαας φς δν νσπερον, ἐκ νυκτς ρθρσας κραγαζεν· ναστσονται ονεκροί, καὶ ἐγερθσονται οἱ ἐν τος μνημεοις, καπντες ογηγενες γαλλισονται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κλμαξ φανεσα τυπικς, τῷ Ἰακβ πρς ψος πηρμνη, τοσοΘεονμφευτε πφηνε, τοκετοτὸ ὄντως ξασιον· δισογρ ντως Θες, ἡμν μλησε, συγκαταβσει, τθείᾳ καπρς ζων, πλιν πανγαγε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λελυτρωμνοι δισοῦ, τς μητρικς λπης Θεοκυτορ, θυμηδας μπλεοι γεγναμεν, εφροσνην πσι κυσασα, καπαγκσμιον χαρμονν· διΠανμνητε τος σος μνολγους, κινδνων, τας σας πρεσβεαις διαφλαξον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μυσταγωγομενος τν σν, θεοπτικς Μωϋσς εκνα, προεώρα βάτον κατφλεκτον τπυρὶ, Παρθνε Πανμωμε· ν σογρ πλαστουργς, οκσας οκ φλεξσε τν νωτραν, ἁπντων τν ποιημτων θεονμφευτε.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Συνεσχθη, ἀλλ' οκατεσχθη, στρνοις κητοις ωνς· σο γρ τν τπον φρων τοπαθντος καταφδοθντος, ὡς κ θαλμου τοθηρς νθορε, προσεφνει δτκουστωδίᾳ· Οφυλασσμενοι μταια καψευδῆ, ἔλεον ατος γκατελπετε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ναλλττων, χερας προετπου, πλαι Σταυρν ὁ Ἰακβ, ἐπευλογν τος παδας· θεν ψιστε ν τοτβανων, ἀρς τς πλαι λεις τὸ ἀνθρπινον, καπηγζεις νν τν ελογαν, τος ελογοσσε μνε Ελογητέ, καΔημιουργκαὶ Ὑπεργαθε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σοτπθος, προτυπν μγας, Λγε Μωϋσς νυψοῖ, χαλκον τν φιν πλαι, ἐξαιρομενον τος καθορντας, τοῦ ἰοβλου δγματος τν φεων· καγρ Δσποτα σοσταυρωθντος, βλβης τοῦ ὄφεως παντες οπιστοί, τοθεοστυγος πελυτρθημεν.

Μαρτυρικν

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σπερ λλου, πσχοντος οθεοι, πλαι κασεπτοὶ Ἀθληταί, δικειντο θλοντες, προορμενοι τς ντιδσεις, τς αωνους κατν γαλλασιν. Τας εχας ατν Χριστοκτρμον, τος νυμνοντς σε λτρωσαι πειρασμν, καὶ ἁμαρτιν καπεριστσεων.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος χειμρρους, ἔπαυσαν τς πλνης, ῥεθροις αμτων ο σεπτοί, καθεοι θλοφροι, καπηγαπιστος θεογνωσας, βλζουσαι δωρ, ὄντως νεδεχθησαν. Τας εχας ατν Σωτρ τοκσμου, ὄμβρισον φεσιν πασι καζων, κατν λασμν καμεγα λεος.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Ποιμνα, πντων καΔεσπτην, ξλῳ ὁρσα ἡ Ἀμνς, ἐναπωρημνον, θρηνδοσα μητρικς βα· Τί τοτο Τκνον τκαινν μυστριον; πς θνατος τ κατ' οσαν, ὑπρχων, θνατον δδεξαι τος βροτος, θλων κ φθορς πολυτρσασθαι;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νομικοί σε, τποι Θεοτκε, κααπρορρσεις σαφς, τν Προφητν δλουν, τεξομνην τν τοκσμου ῥύστην, καεεργτην πσης τς κτσεως, τν πολυμερς καπολυτρόπως, εεργετσαντα τος πστει τε καστοργῇ, Δσποινα γνδοξολογοντς σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξενωθντας, πλαι ξ πτης, τοῦ ἀνθρωποκτνου χθροῦ, Θεοτος πρωτοπλστους, τς τρυφς τοΠαραδεσου μνη, Θεογενντορ αθις πανγαγες, πρς Παρδεισον ποτεκοσα, Σωτρα Κριον σταρωσιν καταφν, θείᾳ ἐξουσίᾳ ὑπομεναντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

βουλσει, θείᾳ καδυνμει, δημιουργικῇ ἑαυτοῦ, τπντα κ μὴ ὄντων, συστησμενος γνπρολθεν, ἐκ σς νηδος καΘες καὶ ἄνθρωπος, κατος ν τσκτει τς γνοας, τπρν πρχοντας λμψεσι θεϊκας, Δσποινα γνφαιδρς κατηγασεν.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φραστον θαμα! ὁ ἐν καμνῳ ῥυσμενος, τος σους Παδας κ φλογς, ἐν τφνεκρς, ἄπνους κατατθεται, ες σωτηραν μν τν μελδοντων· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε Σταυρσε, δμος βραων κατκρινε, θεωροσα φριξεν γῆ, ἥλιος τφς, τὸ ἴδιον παυσε, κα οἱ ἐν σκτει φς εδον μελδοντες· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

βριν πστης, καλμΣτερ τυπτμενος, καὶ ἀκνθαις οα Βασιλες, βουλσει Χριστέ, ὁ Θες στεφμενος, ες σωτηραν μν τν μελδοντων· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δεσμεσθε πσαν, το διαβλου Πανεφημοι, τν πτην λοντες σαφς, φρετε ποινς, καθνατον δικον, ζων ποθοντες τν νω κα βοντες· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στητε μσον, φλογς Πανεφημοι Μρτυρες, τν πτην φλγοντες σαφς, κατδροσισμῷ, τς νθου χριτος, μ φλογισθντες, βοτε μελδοντες· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταυροσαι θλων, ἡ Θεοτκος κραγαζε, καὶ ὁρσα ναρχε Υἱέ, λπτν ψυχν, νν καταβαπτζομαι· θνσκεις παρχων ζων τος μελδοσι· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πεποικιλμνην, σκεκτημνην διχρυσον, Θεομτορ κσμον επρεπῆ, ἔστερξεν σς, Υἱός τε καΚριος, ες σωτηραν μν τν σοβοντων· καρπς σου γνή, ελογημνος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥόδον ν μσῳ, τν κανθν ερν χραντε, ὁ Δεσπτης, ἔπλησεν μς, ὀσμας σου τερπνας, χαρτων τοΠνεματος, τος κβοντας ατῷ ἐν κατανξει· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμβολα πντες, θεοι Προφται θεμενοι, τοσοθεου, τκου εκλες, ἐβων γν· Θες λεσεται, ἐκ τς Παρθνου, τοσσαι τος βοντας· Λυτρωτὰ ὁ Θες, ελογητς εἶ.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κστηθι φρττων ορανέ, κασαλευθτωσαν τθεμλια τς γς· δογρ ν νεκρος λογζεται, ὁ ἐν ψστοις οκν, κατφσμικρξενοδοχεται, ὃν Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πνεις ποτριον Χριστέ, ὃ ἐπεθμησας, διπθους τοΣταυροῦ, πηγάς μοι προχων φσεως, ἐκ ζωηφρου πλευρς, τδιπλευρς θανατωθντι· διπερ νυμνσε, Ἱερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε σε νομος λας, μσον κατκρινε, σταυρωθναι ησοῦ, ἀνμων ζωοδτα Κριε, διεδονθη γῆ, καπντες νμελπον ν φβ· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τμιος ναντι Θεοῦ, ὑμν θνατος, ἀπεφνθη θλητα· πολλος γρ μιλοντες πθεσι, πθους σεπτοκοινωνοί, βοντες δεχθητε μφρνως· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ντως οσαρκικὰ ὑμν, τὰ ὅπλα Μρτυρες, πρς παρταξιν χθρν, ἐλπς δπστις καὶ ἀληθεια, δι' ὧν τυχντες Θεοῦ, Ἀγγλων χορος συναριθμεσθε, βοντες τΔεσπτη· ερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ψιστε ναρχε Υἱέ, φρεις μπτσματα, καὶ ὀνεδη καΣταυρν, καλμπαικτικς τυπτμενος, ἡ Θεοτκος βα· δοξζω τν σν μακροθυμαν, ἣν Παδες ελογοσιν, Ἱερες νυμνοσι, λαοὶ ὑπερυψοσιν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΤθεολπτΔανιλ, σπροτεθασαι, ἀλατμητον ρος· κ σογρ Κρη λθος ττμηται, Χριστς μνος Θες, Παρθνε νευ χειρς νθρπου, ὃν Παδες ελογοσιν, Ἱερες νυμνοσι, λαοὶ ὑπερυψοσιν ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνοις τν Τκον σου γνή, ἀεδοξζουσιν, οτν νω Στρατηγοί, κασδΚρη ειπρθενε, χαρμονικς σν μν, ὡς Θεομτορα νυμνοσιν, ἣν Παδες ελογοσιν, Ἱερες νυμνοσι, λαοὶ ὑπερυψοσιν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φγγους σου τας μαρμαρυγας, τος σφρονοντας νν, Θεοτκον ληθῆ, Μαρα φωταυγες πργασαι, φωτογενντορ γν· φωτς γρ σκηνὴ ὤφθης Παρθνε, τος πστει σοι βοσι· Χαρε ελογημνη, καδεδοξασμνη, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐποδρου μου Μτερ, καθορσα ν τφῳ, ὃν ν γαστρὶ ἄνευ σπορς, συνλαβες Υἱόν· ναστσομαι γρ καδοξασθσομαι, καὶ ὑψσω ν δξῃ, ἀπαστως ς Θες, τος ν πστει καπθῳ, σμεγαλνοντας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να τν βρσει φθαρντα, ἐνηδντοξλου, μνε Σωτρ ς γαθς, λυτρστς φθορς, σταυρωθναι σαρκί, θανατωθνατε, κατεδξω, ὑμνομεν, ἀπαστως ησοῦ, τν πολλν εσπλαγχναν, καδυναστεαν σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πς πστης δνας, ἐν Σταυρῷ ἡπλωμνος, τν δυνν τν χαλεπν, ἐξαρων με Σωτρ! πς κνθας στεφθείς, πσας καυσας τν παθν τς κνθας! πς ξος ποτισθες, εφροσνης κρατρα, ἡμν κρασας!

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στενοχωρομενοι πόνοις, καερκτας μιλοντες, καμεληδν οἱ Ἀθληταί, τεμνμενοι δεινς, κατροχος πηνς κατατεινμενοι, καβορτος θηροις διδμενοι, Χριστν, τν πντων Δεσπτην, οκ ξηρνσαντο.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λιακν λαμπηδνων, πλειοτρως κλμπει, τν θλητν παμφας, καεσημος μνμη, καψυχς εσεβν φωτζει πντοτε, καδικει τσκτος, παθν καπειρασμν, καδαιμνων σκεδζει, ζφον βαθτατον.

Σταυροθεοτοκον

Φρεις τν φροντα πντα, κακατχεις ς βρφος, ἐν τας χερστν κ χειρς, ῥυσάμενον μς, πολεμου χθροῦ ἄχραντε Δσποινα, καὶ ὁρς πξλου, ὑψομενον Σταυροῦ, τν κ βθρου κακας, ἡμς υσμενον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρς μν αωνου, καζως νεδεχθης, ὑπερφυς Θεογενντορ, πρξενος γνή, τν Σωτρα πντων κυοφορσασα, τν τς γς κ προσπου, πν δκρυον σαφς, ἀφελντα καπσι, χαρν βραβεσαντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ψλλων Δαυδ σς προπτωρ, κιβωτόν σε προφη, συμβολικς καθεου μννα, χρυσν στμνον Μωσς θεπτης· καγρ χρησας, τν ν κλποις πατροις, ὑπρχοντα εί, Θεοτκε· διό σε μνοις δοξζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ληθς περτρα, πσης κτσεως πλεις· τν γρ Θεν τν πντων, ἐκησας σαρκ· διό σε προσττιν χομεν Δσποινα, καὶ ἐλπδα βεβααν, κατεχος χυρν, δισοσωτηρας τυχεν λπζοντες.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

ν τΣταυρτν λπδα κκτημαι, καὶ ἐν ατκαυχμενος βο· Φιλνθρωπε Κριε, τν λαζονεαν κατβαλε, τν μὴ ὁμολογοντων σε, Θεν καὶ ἄνθρωπον.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ΟτΣταυρτειχιζμενοι, τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσμεθα, μδειλιντες τς ατομεθοδεας καὶ ἐνδρας· γρ περφανος κατργηται, κακαταπεπτηται, τδυνμει τοῦ ἐν ξλῳ, προσπαγντος Χριστοῦ.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Κριε, ἐν τμνμτν γων σου, πσα κτσις ορτζει, ορανοὶ ἀγλλονται σν τος γγλοις, καὶ ἡ γεφρανεται σν τος νθρποις. Ατν τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

πγην μν ς νθρωπος, ἐν ξλκανενκρωμαι, καὶ ἐν τφκατετθην ς θνητς, ἀλλ' ὡς Θες ν δξῃ, Μτηρ γνΠαρθνε, πλιν νσταμαι τριμερος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

φαπλσας, τς παλμας πξλου, ἠγκαλσω τὰ ἔθνη μνοντ σου, τν εσπλαγχναν, Χριστὲ ὁ Θες μν.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Προσηλθης, ἑκουσως πξλου, κατκντρα Χρισττοῦ ἀλστορος, τσδυνμει, τελεως ξλειψας.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τας βασνοις, ἐντρυφντες θλοφροι, Παραδεσου τρυφς ξιθητε, ὑπρ τοκσμου, ἀπαστως δεμενοι.

Δξα...

ππσης, ἐξελοῦ ἡμς βασνου, ὁ Πατρ Υἱὸς κατσνθρονον, Πνεμα τθεον, τος δολους σου Κριε.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Καθορσα, ἐν Σταυρῷ ἐφηπλωμνον, ἡ Παρθνος δακρουσα στενεν· ς τας πρεσβεαις, σσον μς Κριε.