ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΛ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια, Δεσποτικ

χος πλ. α' Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Πασον τς τν δαιμνων ρμάς, τς κατ' ἐμοῦ ἐπερχομνας φιλνθρωπε, ζητοντων τοθανατσαι, τν ταπεινν μου ψυχν, κακαταγαγεν με ες πλειαν, ατν τς βουλς τε, κατς νδρας ματαωσον, τς καθ' ἑκστην, ἐν νυκτκαὶ ἡμρτε, καὶ ἐκλτρωσαι, ἀπτοτων με Δσποτα, πασον τπολυτραχον, τοβου κλυδνιον, ῥῦσαι γεννης κασκτους, τοαωνζοντος δομαι, Χριστὲ ὅταν λθς, κρναι κσμον μετδξης, ὡς περγαθος.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Ββλων νοιγομνων Χριστέ, ἐν τῇ ἡμρτς φρικτς παρουσας σου, καπντων παρισταμνων, τκριτηρίῳ τσῷ, καὶ ἀποβλεπντων τν πφασιν, πυρς πρτοβματος, ἑλκομνου κασλπιγγος, σφοδρς χοσης, τί ποισω ὁ ἄθλιος, ἐλεγχμενος, ὑπτς συνειδσεως, κακαταδικαζμενος, ες φλγα τν σβεστον; Δομαι ον πρτο τλους, λσιν ερεν τν πταισμτων μου, Χριστὲ ὁ Θες μου, ὁ δωρομενος τκσμῳ, τμγα λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ρας πτν μων Χριστέ, τν σν Σταυρν, ἐπτπθος ρχμενος, κατπον μν παρσχες, ἐν σοτος θλουσι ζν, πς συνδοξασθμν σοι καζσωμεν, ατς καταξωσον, καὶ ἡμς συμμετχους σοι, τν παθημτων, κατς δξης γενσεσθαι, τν σν νκρωσιν, ἑαυτός περιφροντας, νκρωσν μου φιλνθρωπε, σαρκς τσκιρτματα, καὶ ἐκ τοθεου σου φβου, μλη ττατης καθλωσον, νεκρν πρς τν κσμον, ζντα δτας ντολας σου, μνον ποισας με.

τερα, τς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Κλαω κασκυθρωπζω πικρς, κατανον τφοβερν λογοθσιον, ἐξ ργων μκεκτημνος, ἀπολογας μικρς, ἀφορμν τλας· διδομαι, πρν ἢ ἐπιφθσ με, τλος βου τὸ ἄδηλον, πρτς δρεπνης, πρθαντου, πρκρσεως, πρτομλλειν με, τς εθνας εσπρττεσθαι, ἔνθα τπρ τὸ ἄσβεστον, κασκτος ξτερον, ὅπου σκληξ κενος, ὁ κατεσθων τος πταοντας, Ἁγντν πταισμτων, ἀπολτρωσν μοι δδου, καμγα λεος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Θρνος Χερουβικς ληθς, ὡς περτρα τν κτισμτων γεγνησαι· ν σογρ θεος Λγος, τν μετραν μορφν, ἀναπλάσαι θλων κατεσκνωσε, κασοῦ ἐξελλυθε, σαρκοφρος ς εσπλαγχνος, Σταυρν καπθος, δι' ἡμς κατεδξατο, καὶ Ἀνστασιν, ὡς Θες δωρησατο· θεν ς καταλλξασαν, ἡμν τν κατκριτον, φσιν τΠλστσν τοτῳ, εχαριστοντς σοι κρζομεν· Παρσχου πταισμτων, τν συγχρησιν εχας σου, ἡμν καὶ ἔλεος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

εθρα δακρυρροας μς, τς ξ μμτων μου, Υἱὲ ποθειντατε, ὁ χρνος ξηρναι λως, ο κατισχσει ποτέ, ἡ Ἁγνθρηνοσα πεφθγγετο· σφς γρ τὸ ἄδυτον, τφωτζον φωτσματι, δι' οφωστρες, ομεγλοι πεπγασιν, οορνιοι, κατπν κατουσωται, τί μοι τβλπειν λιον, φωτς μοδναντος; φς μου γλυκπς σβσθης, ὁ φωτισμς τοπροσπου μου; Λοιπν παλεψω τν δακρων μου τος εθροις, κρας μμτων μου.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκονμοιον

ρνα τν αυτς ἡ Ἀμνς, ποτὲ ὁρσα πρς σφαγν πισπεδοντα, προθμως κατηκολοθει, τατα βοσα ατ· Ποπορεύῃ, τκνον μου γλυκτατον; Χρισττίνος χριν, τν δρμον τοτον μακρθυμε, τρχεις ἀόκνως, Ἰησοποθειντατε, ἀναμρτητε, πολυλεε Κριε; Δός μοι λγον τδολ σου, Υἱέ μου παμφλτατε, μή με παρλθς οκτρμον, σιγν φρικτς τν τεκοσν σε, Θεζωοδτα, ὁ δωρομενος τκσμῳ, τμγα λεος.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σταυρς σου Χριστέ, εκαξλον ρται τοσίᾳ, ἀλλθεαν περιββληται δυναστεαν, καασθητς τκσμ φαινμενος, νοητς τν μν θαυματουργεσωτηραν, ὃν προσκυνοντες, δοξζομν σε Σωτρ, ἐλησον μς.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Μνον παγντος τοξλου ΧρισττοΣταυροσου, ἡ πλνη πεφυγδευται, καὶ ἡ χρις ξνθησεν· ογρ τι καταδκης σττιμωρα, ἀλλτρπαιον δεχθη μν σωτηρας. Σταυρς μν στριγμα. Σταυρς μν καχημα. Σταυρς μν γαλλαμα.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Πρεσβεσατε πρ μν, ἅγιοι Μρτυρες, ἵνα υσθμεν τν νομιν μν· μν γρ δθη χρις, πρεσβεειν πρ μν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στσα πΣταυροῦ Ἰησοῦ, ἡ στεκοσα, θρηνδοσα δρετο, βοσα· οφρω Τκνον, προσηλωμνον ρν, ἐπξλου ν περ πεκησα· γγρ διφυγον, τς δνας ς νανδρος, καπς ρτως, τῇ ὀδνσυνχομαι, κασπαρττομαι, τν καρδαν ἡ ἄμεμπτος; ἄρτι γρ κπεπλρωται, τὸ ῥῆμα ερηκεν, ὁ Συμεν τκαρδίᾳ, ἐμῇ ῥομφααν λεσεσθαι, ἀλλ' ὦ νν Υἱέ μου, ἐξανστηθι κασσον, τος νυμνοντς σε.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. α'

Τπος Κρανου, Παρδεισος γγονε· μνον γρ ς πγη τξλον τοΣταυροῦ, εθς βλστησε τν βτρυν τς ζως, σΣωτρ, ες μν εφροσνην· Δξα σοι.

 

Τξλον τοΣταυροσου, Σωτρ μν, τοκσμου νεδεχθη σωτριον· ν ατγρ βουλσει προσηλωθες, τς κατρας ρρσω τος γηγενες, ἡ πντων ζωή. Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Σταυρσε ρσα Χριστὲ ἡ μτηρ σου, ἑκουσως ν μσλστν κρεμμενον, κοπτομνη μητρικς, τσπλγχνα λεγεν· ναμρτητε Υἱέ, πς δκως ν Σταυρῷ, ὡς κακοργος πγης; τγνος ττν νθρπων, ζωσαι θλων ς περγαθος.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν σταυρωθντα Σωτρα καλυτρωτν μν, ἑκουσως ς οδε καὶ ὡς ηδκησεν, ἀνυμνσωμεν πιστοκαπροσκυνσωμεν, ὅτι προσλωσε Σταυρῷ, τς μαρτας τν βροτν, ῥυσμενος κ τς πλνης, τγνος ττν νθρπων, καΒασιλεας κατηξωσεν.

 

Σταυρν πομείνας σοῦ ἑκουσίᾳ βουλῇ, καφθορς τος νθρπους λευθερσας Σωτρ, ἀνυμνομεν οπιστοκαπροσκυνομν σε, ὅτι φτισας μς, τδυνμει τοΣταυροῦ, καφβδοξζομν σε, φιλνθρωπε καοκτρμον, ὡς ζωοδτην καΚριον.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

ΤΣταυρτοΥοσου θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς καταπεπτηται· διτοτο οπιστοί, κατχρος σε εί, ὑμνομεν καελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Προφητν απρορρσεις δοπεπλρωνται, ἡ ἀρχαα βουλσου τπρας εληφε· σγρ κν Παμβασιλεῦ, σαρκὶ ἐπτχευσας Χριστέ, κακατεδξω δι' ἡμς, ἀνελθεν ν τΣταυρῷ, καθνατον πομεναι· διδοξζομεν Λγε, τν πρ νον σου συγκατβασιν.

Μαρτυρικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθαματα τν γων σου Μαρτρων, τεχος καταμχητον, ἡμν δωρησμενος, Χριστὲ ὁ Θες, τας ατν κεσαις, βουλς θνν διασκδασον, τς Βασιλεας τσκπτρα κραταωσον, ὡς μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μεμυκτα σε κρας, Υἱὲ παμφλτατε, ὀφθαλμος καθορσης, τφς μου σβννυται· οδγρ λιον ρν λως νχομαι, ἤθελον Λγε τος μος, ἐξορυχθναι φθαλμος, σκοτσθητι φς λου· γρ δούς σοι τφς ν λγῳ, ἐν τΣταυρτς κρας μυσε.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Τν κσμον ψο Χριστς, ὑψωθες ξλῳ. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. α'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ππον καὶ ἀναβτην, ες θλασσαν ρυθρν, ὁ συντρβων πολμους, ἐν ψηλβραχονι, Χριστς ξετναξεν, Ἰσραλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινκιον, ὕμνον δοντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τν καταληψίᾳ κατανοομενον, σαρκωθντα, κακσμῳ ἐμφανισθντα σματι, ξλῳ ἀπῃώρησε, βουληθντα πλαι, Ἑβραων δμος παρανομτατος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε τν καρποφρον, Χριστέ σε μπελον, ἐπξλου βραοι, Σταυρομανντες ψωσαν, ττε ονον σταξας, εφροσνης πασαν, μθην Λγε κακν ξαροντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμοις οχ ποππτει, ἐπανων Μρτυρες, ἡ ὑμν καρτερα· πρ γρ φσιν πσαν βροτν, πνους πηνγκατε, καπρς λξιν πονον, ἐσκηνσατε εφραινμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κματα τν βασνων, ὑπερνηξμενοι, κυβερνσει τοΛγου πανεφημοι, Χριστοῦ Ἀθληταί, λιμνας φθσατε ορανους, θεας γαλνης ντως παπολαοντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τε τν κ γαστρς σου, τεχθντα Κριον, κατενησας ξλῳ ἀδκως νυψομενον, Παρθνε δκρυσας, κατοτου μνησας ντως, τν πειρον συγκατβασιν.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου. οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Πμπτον πφυκεν σμα νν τΠαρθνῳ.

 

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη τς θεας δξης διανοξασα, Παραδεσου τν πλην, τς μετανοας πλας μοι, δινοιξον δομαι, κατν νον μου φτισον, τοῦ ὑμνεν σε θεοχαρτωτε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

στησας τοθαντου τν ῥύμην, τξασα τν ζως, καθαντου δεσπζοντα Πανμωμε, ατν ον κτευε, τνεκροντα πτασματα, τν ψυχν μου στσαι, κασσαμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μνην κ γενεν σε, τν καλλονν ακβ, ἐξελξατο Λγος, ὁ τ Πατρσυνναρχος, κασοσεσωμτωται, ἐξ αμτων Δσποινα, διασζων με μεσιτεαις σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πκος καθπερ μβρον τν πουρνιον, ἐπσκατελθντα, κατεδξω Πναγνε· διτὰ ὀμβρματα, τν παθν μου ξρανον, ἱκετεω σε Μητροπρθενε.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πξας π' οδενς, τν γν τπροστξει σου, καμετεωρσας σχτως βρθουσαν, ἐπτν σλευτον Χριστέ, πτραν τν ντολν σου, τν κκλησαν σου στερωσον, μνε γαθκα φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυροσαι, καπαρδεισος πλιν νογεται, καΛστς πρπντων χαρων εσρχεται, θνσκεις ησομου, καὶ ἐχθρς πλνος θανατοται, ὁ νεκρωθες δμ ζωοται δέ. Δξα τπολλεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μαρανεις τς μαρτας, φλγα σταυρομενος, Ἰησοῦ ἐν ξλδι' ἀγαθτητα, λεις τν πτην δεσμευθες, γυμνομενος νδεις, καταστολν δξης τν νθρωπον. Δξα τπολλεσπλαγχνίᾳ σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δεξας ειφανες, ἀστρας τος Μρτυρας, ἀσεβεας σκτος διασκεδζοντας, τοτων παρακλσεσι Χριστέ, τν νκτα τν παθν μου ποδωξον, καφτισον, τν σκοτισμνην καρδαν μου.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νομμως οεκλεες, ἠρστευσαν Μρτυρες, νομμπστει στεφανθησαν, καπαρανομοντων τς βουλς, ἐξκλιναν μφρνως, κατν τρυφν τν θεαν λαβον, κατοΠαραδεσου τν οκησιν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνοσιν γγελικοί, χοροί σε Πανμνητε, ἀσυγκρτως τοτους τν περχουσαν· ττοκας Θεν γρ ν σαρκί, τν ξλτν κατραν, τν κ τοξλου φανσαντα, κατν ελογαν πηγσαντα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τβλει τς μαρτας, τραυματισθντα με, τῷ ἐν σοφαρμκῳ ὅλον γεωσον, κατς συνεχοσης με γνή, ἀπλλαξον δνης, τν δυνν ἡ ἀπαλλξασα, γνος τν νθρπων ττκσου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ομτην τν ταπεινν, καρδαν μου θλβοντες, καὶ ἐπιζητοντες τοθανατσαμε, Δσποινα ἀόρατοι χθροί, τ σκαταβληθντες, ἐπιστασίᾳ διαμνουσιν, ἄπρακτοι, ασχνης πληρομενοι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ναμτων ζωοποιν με, πλρωσον Δσποινα, ἡ τθεον δωρ κσμπηγσασα, τν νομιν μου τος δεινος, ξηρνασα χειμρρους, κατς καρδας μου τκματα, θείᾳ σου γαλνπρανουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρλθον τσκιωδς, τνμτελομενα· τν γρ νομοδτην Χριστν κησας, χριν λασμν καφωτισμν, ἡμν νομοθετοντα, κατς κατρας ξαιρομενον, ἄχραντε Παρθνε πανμνητε.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν ννοσας σου κνωσιν, προβλεπτικς ὁ Ἀββακομ, Χριστὲ ἐν τρμῳ ἐβα σοι· Ες σωτηραν λαοσου, τοσσαι τος χριστος σου λλυθας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ψυχν τν παντελῆ ἀπολτρωσιν, περιποιομενος Χριστέ, Πατρς ες χερας παρδωκας, τν παναγαν ψυχν σου, ἐν ξλῳ ἑκουσως κρεμμενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὁ ἄδικος κριτς κατακρνει σε, δικαιοκρτα ησοῦ, τεθνναι ξλκρεμμενον, ὅπως μς δικαισς, ἀδκδυσμενεῖ ὑποκψαντας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δεν κατηξιθητε Μρτυρες, τδι' αἰῶνος γαθά, κινδνοις πλεστοις καθλψεσι, καὶ ἀνηκστοις βασνοις, ἐν γπεριφανς μιλσαντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χειμνα πειρασμν πεξλθετε, καπρς τὸ ἔαρ μοιβν, ἐπουρανων φθσατε, κατος χορος τν γγλων, σεπτοκατηριθμθητε Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαα Θεομτορ διλθσου, ελογημνη τν ψυχν, ἡνκα εδες σταυρομενον, τν σν Υἱὸν καες χερας, ψυχν τς πατρικς παραθμενον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ξ ργων σωτηρα οκ στι μοι, ὑπτν σκπην σου· διό, ἐν πεποιθσει προσδραμον, ἀπεγνωσμνον με σσον, πρεσβεαις σου πανμνητε Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτς τκαθαρν νδιατημα, Ἡλου χημα σεπτν, τν σκοτισθεσαν καρδαν μου, ττν δεινν μαυρσει, καταγασον κασσν με Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

φνασα στν ξ αμτων σου, παρθενικων τν ορανν, νεφλαις Κρη νδοντα, καταστολν φθαρσας, ἀπτγυμνωθντα με νδυσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κοιλδων τν τοβου ς κρνον σε, ἀναλαβν πλαστουργς, ἐκ σοτκσμδιπνευσε, πνευματικν εωδαν, Παρθνε Παναγα Θενυμφε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἀναβαλλμενος φς ς μτιον, πρς σὲ ὀρθρζω, κασοκραυγζω, τν ψυχν μου φτισον, τν σκοτισμνην, Χριστὲ ὡς μνος εσπλαγχνος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στασο κρινμενος δικαιοκρτα Χριστέ, κακατακρνων σαρκτν χθραν, καλμτυπτμενος, καὶ ἐλευθεραν, τελεαν πογρφων μοι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σὲ ὡς θεσατο σαρκκρεμμενον, Χριστὲ ἐν ξλῳ, τφς ες σκτος, μετβαλεν λιος, καγῆ ἐσαλεθη, καπτραι διερργησαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ττς γς πληρματα καθηγισατε· ς πληρωταγρ τν θεων νμων, πανεφημοι Μρτυρες, τν γιωσνην, ἀθλοντες κληρσασθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οπερικαλλστατοι καθεαυγστατοι, οθεαν δξαν νδεδυμνοι, καὶ ἀπογυμνσαντες, ἐχθροτν κακαν, οΜρτυρες τιμσθωσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν Παναμμητον Θεολοχετριαν, δι' ἧς κατρα πεστειρθη, καὶ ἡ ἀπολτρωσις καὶ ἡ ελογα, ἐδθη μακαρζομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ερω σε βοθειαν, ἐξαιρουμνην με, ἐν ρα δκης τς καταδκης, ὅτε πβματος, τοῦ ἐκ σοτεχθντος, Παρθνε παραστσομαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμμε τροπομενον, τς μαρτας γνή, κατας πταις τοῦ ἀλλοτρου, συνεχς πλανμενον, κακρημνος πταισμτων, ὠθομενον πστρεψον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νθρακα κυσασα, ὃν θεσατο, ὁ Ἡσαας κατφλεξν μου, τν λην Πανμωμε, τν μαρτημτων, καφτισν με δομαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σρκα ξ αμτων σου, Χριστδανεσασα, τσαρκικμου Παρθνε πθη, δι' ὅλου καθρισον, κατς παθεας, τν τρβον μοι πδειξον.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαινομνην κλδωνι, ψυχοφθρΔσποτα Χριστέ, τν παθν τν θλασσαν κατενασον, καὶ ἐκ φθορς, ἀνγαγμε ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψωθες μακρθυμε, ἐπξλου πσας τοῦ ἐχθροῦ, τς πρσεις πτωσας, καὶ ἔσωσας τος πεσντας, διπολλν γαθτητα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ψυχατν Δικαων σε, ἐπξλου πλαι τν ψυχν, παραδντα Δσποτα, ὡς σθοντο αωνων Λγε, δεσμν πελοντο.

Μαρτυρικν

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς στερροὶ ἀδμαντες, τν βασνων πσαν τν πυρν, καρτερίᾳ γνμης πηνγκατε, κατν χθρν, ταπεινωθντες πτσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θαυμαστς Τκος σου, ὁ μεγλα θαματα ποιν, καὶ ἐν τος γοις δοξαζμενος, Θεοτκε μνη, πανθαμαστε Δσποινα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μκαταπιτω με, ῥαθυμας Δσποινα βυθς, ἁμαρτας κμα μκαλψμε, ἀλλτσμόνπρεσβείᾳ σωθήσομαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γαθν κυσασα, εεργτην καδημιουργν, παναγα Δσποινα φιλγαθε, τν ψυχν μου, κεκακωμνην γθυνον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμπροετπου σε, ἡ λυχνα τξασαν τφς, τφωτσαν Πναγνε τσμπαντα· διβο· σκοτισμνον με φτισον.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Κριος, τν φλγα κατσβεσε, τος Παδας δρσισε, συμφνως μελδοντας· Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στεψαν κνθαις σε, Βασιλεῦ ἀθνατε, δμος παρνομος, προρρζους κτμνοντα, τς πλνης τς κνθας, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να πενδσς με, στολν Λγε φθαρτον, γυμνοσαι θελματι, καφρεις μπτσματα, κασταρωσιν καπθος, ἀπαθς ν κατ' οσαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμμορφοι γενμενοι, παθημτων γιοι, το πντων δεσπζοντος, εκτως πρχετε υοί, κα κληρονμοι, Βασιλεας σαλετου.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ξλοις οκ νεματε, σβας λογτατον, τν ξλ τανσαντα, χερας Χριστομρτυρες, σεβμενοι ς πντων, Βασιλα καΔεσπτην.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξνη σου γννησις, ὑπρχει Πανμωμε· Θεν γρ γννησας, τν ξλ μαρναντα, τν φλγα τς κακας, καφωτσαντα τν κσμον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνσε Πανμωμε, Θεν περμνητον· σπρως γρ τεκες, θεοντα τος μλποντας, Παρθνε Παναγα, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νκρωσον τπθη μου, ζων κυσασα, ἔγειρν με κεμενον, ἐκ τφου Θενυμφε, τοτς ναισθησας, ἵνα πθσε δοξζω.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν πειροδναμον, τν μν σθνειαν, φορσαντα ττοκας, Ἁγνή, ὃν κτευε, δεινς ξασθενοσαν, θεραπεσαι τν ψυχν μου.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σοτπαντουργῷ, ἐν τκαμνΠαδες, παγκσμιον πλξαντες, χορεαν μελπον· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψιστε Θεέ, ἐπΣταυροῦ ὑψθης, χολν ποτιζμενος, ὁ γλυκασμς τς ζως, λγχκεντσαι, ἐναποσφττων φιν, τν ν Παραδεσῳ, Ἀδμ καταβαλντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λεις με δεσμν, τς μαρτας Λγε, θελσει δεσμομενος, κααωνοις δεσμος, Στερ δεσμεων τν δυσμενΒελαρ· θεν σου δοξζω, τπθος ες αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε φωτς, ἐν μετοχῇ ἀΰλῳ, φτα ντες δετερα, ἅγιοι Μρτυρες, σκτος τς πλνης ξαροντα, καπντων, πιστν τς καρδας, φωτζοντα νθως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ερουσαλμ, τς νω λευθρας, υοχρηματζετε, καταφαιδρνοντες, τν πρωτοτκων, Μρτυρες κκλησαν, καὶ ὑπερυψοντες, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

στασο Σταυρῷ, κατανοοσα Κρη, πηγνμενον Δσποινα, Χριστν ν τεκες· θεν βας· Μὴ ἄτεκνν με δεξς, ἄναρχε νρχου, Πατρς Υἱὲ καΛγε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περικαλλς, καθεαυγς Παρθνος, καλς τας δαις με, κλλυνον φαδρυνον, ὅπως κραυγζω· Τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη τοφωτς, τς μετανοας πλην, φωταυγμοι νοιξον, ἀποδεικνουσα πσαν εθεαν, ὁδν δικαιοσνης, φρουσαν ες θεου, θελματος εσδους.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γιον γνή, ὑπεραγα Λγον, πιστος γιζοντα, ἀρρτως ττοκας, τοτον δυσπει, τν ταπεινν ψυχν μου, νν καθαγιάσαι, κακίᾳ μιανθεσαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

εθρον διαυγς, πηγὴ ἀθανασας, ἐκ σοπροελλυθεν, ἁγα Δσποινα· θεν βοσοι· Τὰ ῥεθρα τν κακν μου, ξρανον τος μβροις, τς σς γν πρεσβεας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σαα χρευε, ἡ Παρθνος σχεν ν γαστρί, καὶ ἔτεκεν Υἱὸν τν μμανουλ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον. Ἀνατολὴ ὄνομα ατῷ, ὃν μεγαλνοντες, τν Παρθνον μακαρζομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς μνς νρτησαι, ἐπξλου Δσποτα Χριστέ, τς σιαγνας συνθλν, λκου νοητοῦ, κατοτου κ στματος, ἀφαρπζων σοτλογικά, Δσποτα πρβατα, καπροσγων τΓενντορι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στφανον κνθινον, ἀνεδσω οα Βασιλες, βασιλευντων Χριστέ, ττοπονηροῦ, καθαρων βασλεια, καὶ ἐκ ιζν τμνων γαθέ, πλνης τν κανθαν· θεν πστει σε δοξζομεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στραψεν ς λιος, ἡ βεβαα νστασις μν, καπσαν τν δυσμενν, ἔλυσεν χλν, Μρτυρες ἀήττητοι, φωταγωγοπντων τν πιστν, πργοι κλνητοι, εσεβεας ξιγαστοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φλαγξ θεοσλλεκτος, στρατς θεος, δμος κλεκτς, ἁγα παρεμβολή, ὤφθητε μες, Μρτυρες πανεφημοι, τοπονηροῦ, τς παρεμβολς, ἐξαφανζοντες, τοΣωτρος θείᾳ χριτι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φυτουργν κησας, εσεβεας τν Δημιουργν, φυτεοντα πγς, γνσιν ληθῆ, κα τν κβλαστσασαν, ἀπφυτοῦ, λοντα ρν, ὃν μεγαλνοντες, σΠαρθνε μακαρζομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεμλιον σειστον, σωτηρας ττοκας γνή, ἐπὶ ὑδτων τν γν, θεαις προσταγας, τν θεμελισαντα, ἐν ᾧ ἡμς, τος ελικρινς, σμακαρζοντας, στηριχθναι καθικτευε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν δερνης με, προσταγμτων θεων πλανν, πορεεσθαι κλινς, ποησον γνή, δαιμνων τν τραχον, κατν παθν, τς παγωγς, ἀποδικουσα, κατν νον μου καταυγζουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νυσταγμ κρατομενον, ἀμελεας βλπων ὁ ἐχθρς, ἐπρχεται ναιδς, ὕπνῳ ἡδονς, ἐλπζων συλσαμε, ἀλλ' ατή με, φλαξον γνή, τῇ ἀκοιμτσου, μεσιτείᾳ Μητροπρθενε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ατοκατκριτος, ἐννομου τν μαρτιν, τπλθος κατφρικτν, βμα τοΚριτοῦ, ἐν μλλω κρνεσθαι, ἀλλ' ἡ κριτν, τξασα Θεν, ττε με τρησον, Θεοτκε κατκριτον.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Κριε, ἐπΜωϋσως ποττοΠροφτου, μνον τπος τοΣταυροσου δεικνμενος, ἐνκα τος χθρος σου, νν δατν τν Σταυρν σου κατχοντες, βοθειαν ατομεν, κρτυνον τν κκλησαν σου, καδρησαι τος Βασιλεσιν μν, ὡς Κωνσταντνττρπαιον, διπλθος λους φιλνθρωπε.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Σταυρς σου Χριστέ, κατοῦ ᾍδου κατργησε τκρτος, κατγνος δισωσε τν νθρπων, καὶ ἐκ φθορς τν κσμον υσμενος, τΛσττν Παρδεισον νοιξεν, ὃν προσκυνοντες, δοξζομν σε Σωτρ, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Οἱ Ἀθλοφροι σου Κριε, τς τξεις τν γγλων μιμησμενοι, ὡς σματοι τας βασνοις νεκαρτρησαν, μονολγιστον λπδα χοντες, τν πηγγελμνων γαθν τν πλαυσιν· τας πρεσβεαις ατν, Χριστὲ ὁ Θες μν, τν ερνην δρησαι τκσμ σου, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Μακαρζομν σε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς μνόν σε Λγε, ἡ Ἀμνς καΠαρθνος, πρς σφαγν χωροντα, καθορσα βα· ξνου τολμματος! πς νομοι σφττουσι τν τος νθρπους ζωοντα; Μγα σου Υἱέ μου τὸ ἔλεος!

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Λστς ν τΣταυρῷ, Θεν ενασε πιστεσας Χριστέ, ὡμολγησσε ελικρινς κ καρδας· Μνσθητμου Κριε βον, ἐν τβασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ναβς ν τΣταυρῷ, πσαν κλνησας δαιμνων πληθν, κακατρραξας τὸ ὀλθριον κρτος, τοτυρννου Δσποτα Χριστέ, σσας τὸ ἀνθρπινον.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

κεντθης τν πλευρν, κρουνος φσεως πηγσας μοι, προσηλθης δὲ ἐπξλου τς χερας, ἐξηλσας παν μπαθς, τν νθρπων νημα.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μιμητατν τοΧριστοῦ, παθν γενμενοι μακριοι, πσαν βσανον θλοφροι Κυρου, διελθντες τν ν ορανος, τερπνν ξιθητε.

Δξα...

Προσκυνομν σε πιστς, Θεν τν να ν προσποις τρισί, τν διαρετον, καὶ ὁμτιμον φσιν, κρζοντς σοι· Δξα σοι Μονς, Τρις μοοσιε.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

 

Παρισταμένη τΣταυρῷ, Θεοχαρίτωτε, κατς τοΥοτρώσεις βλέπουσα, τν ψυχν κατετρώθης, ἀνυμνοσα τούτου τν πολλν, ὄντως συγκατάβασιν.