ΤΡΙΤΗ ΠΛ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. α' Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Λσν μου τς καρδας Σωτρ, τν κ δαιμνων γενομνην μοι πρωσιν, καδός μοι δακρων μβρους, τς μετανοας ς ν, τπολλθρηνσω μου γκλματα, καπν τὸ ῥυπανον, τν λογισμν μου υφθσωμαι, κατοτς λθης, σκοτασμολυτρωθσωμαι, καὶ ἀρθσωμαι, πρς καλν κατανησιν, πρσχες μοι καεσκουσον, ἱλσθητι Κριε, κατν θλαν ψυχν μου, τν τυραννοντων πλλαξον, παθν πως ερω, ἐν σοὶ ἄνεσιν καπρττω, τσθελματα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Χελη μεμολυσμνα κινῶ, καὶ ῥυπαρς χερας πρς σὲ Ὑπεργαθε, καρδαν συγκεχωσμνην, τος πονηρος λογισμος, ὀφθαλμος τυφλττων πανθλιος, ψυχν περιφρω, ἐσκοτισμνην τος πθεσι, κατας τποις, ἡδονας παμββηλος συγκαλπτομαι, καοκ χω ννευσιν, ἔκτεινον τς χρντους σου, παλμας φιλνθρωπε, σσν με Στερ βοσοι, καμολυσμοῦ ἀποκθαρον, πολλν γκλημτων, καδεινν περχομνων, ὡς πολυεσπλαγχνος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ψξον τος χετος ησοῦ, τος θολερος, κατος χειμρρους νστειλον, καὶ ὄμβρους πολλν δακρων, ἐν κατανξει ψυχς, ἀγαθπαρσχου τκαρδίᾳ μου, ἰδοὺ ἀπεμκρυνα, ἀπσοῦ ὡς ὁ Ἄσωτος, καὶ ἐγυμνθην, ἀππσης θελσεως, σς χρησττητος, πολυλεε Κριε, ἥμαρτον μπαρδς με, μλβμε τλεον, ὥσπερ πεθυνον ντα, ὁ ἀλαζν καπαμπνηρος, ἐχθρς λλτχει, τς ατομε τυραννδος, Δσποτα λτρωσαι.

τερα τοΠροδρμου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

εμα σφοδρν καπνυ δεινν, τς καταιγδος τν παθν τκαρδίᾳ μου, ἐχθη κακατακλζει, καες βυθν ζοφερν, συνωθεῖ ἀτπου πογνσεως, ατς ορτῳ, ἐπιστασίᾳ σου φνηθι, κατῇ ἰσχϊ, τς σεπτς συμπαθεας σου, τοτο ξρανον, καες τλος φνισον, ῥεθρμοι παρεχμενος, πλημμρη οδιμε, τκαταρδεοντα φρνας, κανον καὶ ἔννοιαν πασαν, δι' ὧν κβλαστνειν, ἱλασμν κασωτηραν, δδου μοι Πρδρομε.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

λην μου τν καρδαν σοφέ, κατν δινοιαν ν σοὶ ἀνατθεικα, γενομοι θερμς προσττης, κασωτηρας λπς, βοηθς καφλαξ, κακραταωμα, φρουρς σφαλστατος, κυβερντης πανριστος, λιμν κατεχος, ἐκ κινδνων υμενος, ἐξ χθρν δεινν, ἀφαρπζων με Πρδρομε· χεις γρ προσμχητον, πρεσβεαν καδναμιν, ἔχεις παμμκαρ μτρους, τος οκτιρμος κασυμπθειαν, δι' ὧν σκπε φρορει, διαφλαττε διδούς μοι, τμγα λεος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Δός μοι κατατρυφσαι τς σς, επρεπεσττης, καλαμπρς ραιτητος, καθρας τν ῥύπον πντα, τς μπαθος βιοτς, δι μετανοας καδακρων μου· καγρ σὺ ἐπστασαι, τς ψυχς μου τν ρωτα, τν θεον πθον, κατφλτρον τὸ ἄμετρον, ὅπερ κκτημαι, μεγαλνων σε Πρδρομε, πλρωσν μου τν φεσιν, κν μγα τατημα, κν περβαντμτρα, τς ταλαιπρου ξας μου, Χριστν κετεων, τν παρχοντα τκσμῳ, τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

Στσον τος ποταμος τν παθν, τς μαρτας μου τπλαγος ξρανον, τῷ ῥεθρτς σς πρεσβεας, καπρς λιμνα Θεοῦ, θεων θελημτων γκαθρμισον, ἐχθρος καθ' ἑκστην, τος τν ψυχν μου κθλβοντας, κατας τποις, ἡδονας κταρττοντας, καταπντισον, ἀπωλεας ες βραθρα, πλρωσον εφροσνης καχαρς τν καρδαν μου, λσον τνφος βοσοι, τς θυμας μου Πναγνε, Χριστν δυσωποσα, τν παρχοντα, τκσμτμγα λεος.

 

πστιχα Κατανυκτικ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε, ἁμαρτνων οπαομαι, φιλανθρωπας ξιομενος, ογινσκω, νκησν μου τν πρωσιν, μνε γαθέ, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Κριε, κατν φβον σου πτοομαι, κατπονηρν ποιεν οπαομαι, τίς ν δικαστηρίῳ τν δικαστν οπτοεται; ἢ τίς αθναι βουλμενος, τν ατρν παροργζει ς κγώ; Μακρθυμε Κριε, ἐπτῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνσθητι, καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Τν θυρεν τς πστεως περιβαλλμενοι, καττπτοΣταυροῦ, ἑαυτος διαναστσαντες, πρς τς βασνους νδρεως πηυτομλησαν, καδιαβλου τν πλνην κατθρσος κατργησαν, οἱ Ἅγιοσου Κριε. Ατν τας κεσαις, ὡς παντοδναμος Θες, τκσμτν ερνην κατπεμψον, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Μακαρζομν σε Θεοτκε Παρθνε, καδοξζομν σε οπιστοκατχρος, τν πλιν τν σειστον, ττεχος, τὸ ἄρρηκτον, τν ρραγπροστασαν, κακαταφυγν τν ψυχν μν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος πλ. α'

Κριτο καθεζομνου, καὶ Ἀγγλων σττων, σλπιγγος χοσης, καφλογς καιομνης, τί ποισεις ψυχμου, ἀπαγομνη ες κρσιν· ττε γρ τ δεινσου παρστανται, τκρυπτσου λγχονται γκλματα. Διπρτλους βησον, ὁ Θες λσθητι μοι, κασσν με.

 

Ψυχή, τὰ ὧδε πρσκαιρα, τδὲ ἐκεαἰώνια, ὁρτδικαστριον, καὶ ἐπθρνου τν Κριτν, κατρμω τν πφασιν, λοιπν σπουδῇ ἐπστρεψον, ἡ κρσις συγχρητος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τὸ ἄνθος τθεον, ῥίζα βλαστσασα, κιβωτκαλυχνα καστμνε πγχρυσε, ἁγα τρπεζα Χριστν, τν ρτον ζως φρουσα, ὡς Υἱόν σου καΘεν, ἐκδυσπησον ατν, σν τῷ ἁγίῳ Προδρμῳ, τοοκτειρσαι κασσαι, τος Θεοτκον μολογοντς σε.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Θρνησον ψυχμου, τν αυτς αθυμαν, θλησον λοιπν πρτελευτς πιστρψαι, θορβων πστηθι βιωτικν, Θεπροσκολλθητι τῷ ἀγαθῷ, κασσει σε, ὡς μνος φιλνθρωπος.

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν φωνν τοΚυρου τοῦ ἀρχιπομενος, ἀκουσμεθα πντες οἱ ἁμαρτσαντες· δι' ἡμς γρ πγς σαρκὶ ἐπφανεν, ες μετνοιαν καλν, τος κατ' ἐμὲ ἁμαρτωλος, θαρσετε καμθροεσθε· μικρς γάρ στιν κπος, ἀλλγλυκεα ἡ ἀνταπδοσις.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

Τὸ ἐξασιον θαμα ττς συλλψεως, καὶ ὁ ἄφραστος τρπος τς κυσεως, ἐν σοὶ ἐγνσθη ληθς, ὦ Ἀειπρθενε, καταπλττει μου τν νον, καὶ ἐξισττν λογισμν, ἡ δξα σου Θεοτκε, τος πσιν φηπλωμνη, πρς σωτηραν τν ψυχν μν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Τσυνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λισβετ στειρσεως λευθρωται, ἡ Παρθνος δπλιν παρθνος μεινεν, ὅτε φωντοΓαβριλ γαστρσυνλαβεν, ἀλλ' ἐν νηδύϊ προσκιρτᾷ, τν ν γαστρπαρθενικῇ, Θεν προγνος καΔεσπτην, ὁ Πρδρομος ωννης, ες σωτηραν μν σαρκομενον.

Μαρτυρικν

Τν γων Μαρτρων τκατορθματα, ορανν αΔυνμεις περεθαμασαν, ὅτι ν σματι θνητῷ, τν σματον χθρν, τδυνμει τοΣταυροῦ, ἀγωνισμενοι καλς, ἐνκησαν ορτως, καπρεσβεουσι τΚυρίῳ, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Πτηρ ΘεοΠαναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ἐπιτχυνον ῥῦσαι λαν σου, συνθως κραυγζοντσοι κτενς. Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι· Χαρε ειπρθενε.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς,

νευ τν Θεοτοκων.

λασμν, Χριστέ, πταισμτων δδου. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. α'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γν φ' ἣν οκ λαμψεν, οκ εδεν λιος ποτέ, ἄβυσσον, ἣν οχ ἑώρακε γυμνν, τκτος ορανοῦ, Ἰσραλ διδευσεν βρχως Κριε, καεσγαγες ατν, ες ρος γισματς σου, ᾄδοντα ψλλοντα, ἐπινκιον δν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

λασμόν μοι δρησαι, τν πεπραγμνων μοι Σωτρ, καὶ ἄνες μοι, πρτοῦ ἔνθεν πελθεν, κθαρον πολλς, σηπεδνος Κριε, ὁ καθαρσας λεπρος, καὶ ἀξωσον κμὲ ἀμμπτως παραστνασοι, μλλοντι ρχεσθαι, κρναι ζντας κανεκρος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λμην ν περκειμαι, τος τς ψυχς μου φθαλμος, κωλουσαν, μὴ ὁρν σου τς αγς, ἃς πιφανείς, ἐφ' ἡμς ξπλωσας, Ἥλιε δυτε, τατην κθαρον Σωτρ, καδδου νοπτρζεσθαι, Κριε εσπλαγχνε, τν χαρτων σου τφς.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γρυπνοι γενμενοι, τν προσταγμτων τοΧριστοῦ, φλακες, ἐκοιμσατε χθροκακαν πασαν, Ἀθληταμακριοι· διβαρομενον πντν μαρτιν, πρς μετανοας δομαι, θεαν γργορσιν, διεγερατε κμέ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σαρκ συμπλεκμενοι, τπολεμτορι χθρῷ, Μρτυρες, ἐτροπσασθε ατν τῷ ὅπλτοΣταυροῦ, κααμτων εμασι κατεποντσατε, καστεφνους κ Θεοῦ, τς νκης κομσασθε, ᾄδοντες ψλλοντες, ἐπινκιον δν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥῦσαι συνηθεας με, ἁγνΠαρθνε πονηρς, στριξον, ἐππτραν ντολν, περιτρεπμενον μεθοδεαις Δσποινα, τοπαλαιοπτερνιστοῦ, καὶ ἀξωσον κμέ, Χριστεαρεστσαι καλς, ᾄδοντα ψλλοντα, ἐπινκιον δν.

 

Κανν τοτιμου Προδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Βαπτιστά, τήν δε τν παρκλησιν δχου. Ἰωσφ.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ππον καὶ ἀναβτην, ες θλασσαν ρυθρν, ὁ συντρβων πολμους, ἐν ψηλβραχονι, Χριστς ξετναξεν, Ἰσραλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινκιον, ὕμνον δοντα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Βον καθηγνισμνον, ζων τε ϋλον, ἐπεδεξω Προφτα, ἐν λικτσματι· διδυσωπομν σε, μιμητς σου ργασαι, τος ν πστει σε μακαρζοντας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

βυσσον καταδσας, τς εσπλαγχνας Χριστν, ποταμοις ν εθροις, ατν δυσπει Πρδρομε, ξηρναι τν βυσσον, τν κακν μου δομαι, καφωτσαι μου τν δινοιαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Πρδρομε τοΣωτρος, ἐκ μετανοας μοι, ἀφορμς προξενοσας, κατνυξιν δοθναμοι, βορβρου με πλνουσαν, ἁμαρτας ατησαι, τν φιλνθρωπον κετεω σε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττοκας πορρτως, ὠδνων νευθεν, ὃν Πατρ πραἰώνων, ἀρρεστως πεγννησε, πανμνητε Δσποινα, ὃν δυσπει σζεσθαι, ἀππσης βλβης, τος σοπροστρχοντας.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σαλευομνην τν καρδαν μου Κριε, τος κμασι τοβου στερωσον, ες λιμνα εδιον, καθοδηγν ς Θες.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μετανοεν σοι τΘεῷ ἐπαγγλλομαι, καπλιν μαρτνων τί γνωμαι; πς σοι ποφθσωμαι, ἡνκα κρνς τν γν;

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τι ν γνσει καὶ ἀγνοίᾳ ἡμρτηκα, τπντα γινσκοντι προσρχομαι, καπροσππτω σοι· δξαι με σπερ τν σωτον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νενεκρωμνλογισμοπαρνομοι, τος τν ζων ποθοντας κζοντο, νικηφρους Μρτυρας, ὁμολογοντας Χριστν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΧοροΜαρτρων τος χορος ριθμθησαν, τν νοερν γγλων σγγελοι, γεγοντες χριτι, τοθεου Πνεματος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τς μετανοας πλας νν μοι πνοιξον, πλη φωτς Παρθνε καεσοδον, τν παθν πκλεισον, τς ταπεινς μου ψυχς.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πξας π' οδενς, τν γν τπροστξει σου, καμετεωρσας σχτως βρθουσαν, ἐπτν σλευτον Χριστέ, πτραν τν ντολν σου, τν κκλησαν σου στερωσον, μνε γαθκα φιλνθρωπε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἰάσεις τος προσιοσι πστει τοκσου, θαυμαστπροφτα πηγζων πντοτε, ἴασαι τπθη τς μς, καρδας δυσωπσε, τπαναθλως συμφυντα μοι, ἐξ προσεξας πανλβιε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στενζω καὶ ὀδυρμος συνχομαι πντοτε, ἐννον τβμσου τὸ ἀδκαστον, μνε δικαιτατε Κριτά, ἐν με κεσαις, τοΒαπτιστοσου κατκριτον, Κριε Θεμου συντρησον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τς νας καπαλαις μεστης γενμενος, μεσιτεαις θεαις νδοξε Πρδρομε, πεπαλαιωμνον με πολλας, βοσοι μαρταις, τμετανοίᾳ καινοποησον, ὅπως ν ανσει γεραρω σε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γα Παρθενομτορ μνη Πανμνητε, ἐγκλημτων μμου μς πλλαξον, φτισον μν τν λογισμν, ἁγασον καρδαν, κααωνου μς λτρωσαι, πντας καταδκης δεμεθα.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα Κριε, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τν οκονομαν σου, καὶ ἐδξασσε, μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ημτων σου Κριε, καταφρονσας φωταγωγοντων, σκτους ργα πραξα, καπτοομασου, τὸ ἐκεθεν μγα κριτριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

στίπτερσωμεν, ἐνθου φβου ψυχς τσκφος, πρς λιμνα τε μετανοας φθσωμεν, τν κακν φυγντες τκματα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταλζοντα Μρτυρες γλυκασμν, ὤφθητε θεα ρη, καπαρδεισος θεοφτευτος, ζως ξλον, ἔχοντες τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τοξεμασιν γιοι, ὑπομονς τε κακαρτερας, κατεσφξατε πολεμους δαμονας, καστεφνους δξης λβετε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πναγνος Δσποινα, ἁμαρτανντων προστασα, τν πιπτντων θεα πανρθωσις, ὡς Θεν τεκοσα δοξζεται.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν ννοσας σου κνωσιν, προβλεπτικς ὁ Ἀββακομ, Χριστὲ ἐν τρμῳ ἐβα σοι· Ες σωτηραν λαοσου, τοσσαι τος χριστος σου λλυθας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τὰ ἄνω κατοικσας βασλεια, ὡς στρατιτης ληθς, τοΒασιλως ΧριστοΒαπτιστά, ατν δυσπει παστως, λαν κατοικτειρσαι τιμντσε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γασεν κ μτρας σε Κριος, ὁ προειδς τεγενς, τς σς καρδας οδιμε, ατν κτευε πντας, ἡμς καθαγιάσαι δεμεθα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκρος εηγγελσω τν λευσιν, τονεκρωθντος δι' ἡμς, ατν κτευε Πρδρομε, νενεκρωμνον ζωσαι, κμτας μαρταις κασσαμε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δεσμος προσομιλσας μακριε, καφυλακας διΧριστν, δεσμκακν μου διλυσον, κατσεπτά με φυλττειν, προστγματα δυνμωσον δομαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λησν με μνη Πανμνητε, τν λεμονα Θεν, ὑπερβολῇ ἀγαθτητος, ἀνερμηνετως τεκοσα, καὶ ῥῦσαι αωνου κολσεως.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τλαιναν ψυχν μου, νυκτομαχοσαν τσκτει τν παθν, προφθσας οκτειρον, καλμψον νοητὲ Ἤλιε, ἡμεροφαες κτνας ν μοί, τοδιατμξαι τν νκτα τφς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ξ ργων σωτηρα, ἐμοοκ στι· πολλγρ πτς γς, ὁ τλας μαρτον, κατρμω τφρικτν βμσου, ὅτε κατακρναι μλλεις Θες, τος παραβτας τν σν ντολν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Πς φρων γενμην, πς σκοτσθην ποιν τπονηρν; πς οσυνκσου τν φβον; ἀλλ' ες γν ννευκα, καὶ ἐξωμοιθην κτνεσι πολλος; ἐπστρεψν με Θετοπαντς.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τνφος τν Μαρτρων, διεσκδασαν τνφη τν πικρν βασνων, καηγασαν μραν ληθος γνσεως, καπολυθεας λυσαν χλν, καπρς τὸ ἄδυτον φθασαν φς.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γασον τν νον μου, τας τν γων Μαρτρων σου, Χριστπρεσβεαις δομαι, καδεξον φωτισμοῦ ἔμπλεων, κατς αωνου δξης κοινωνν, ἵνα δοξζων μνσε Σωτρ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν ρρτΛγῳ, Παρθενομτορ κησας, ἡμν πσι μετνοιαν διδοντα, τος πολλπταουσι, διμεσιτεας σου τς γαθς, καταφυγτν πιστν καλιμν.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἀναβαλλμενος φς ς μτιον, πρς σὲ ὀρθρζω, κασοκραυγζω, τν ψυχν μου φτισον, τν σκοτισμνην, Χριστὲ ὡς μνος εσπλαγχνος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ττοκε στειρεουσα γαστήρ σε Πρδρομε, τς στειρευοσας καλν καρδας, ετκνους δεικνοντα, ἐγκρποις σου λγοις· διό σε μακαρζομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

νθησας ς εοσμον κρνον οδιμε, ἐν τας ρμοις· διβοσοι. Τς ψυχς μου Πρδρομε, πσαν δυσωδαν, κακας ποδωξον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νμου μσον στηκας σοφκαχριτος, δικραυγζω· Τροπομενν με μαρτας Πρδρομε, νμοκτειρσαι, τν Κριον κτευε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη διδευτε τς δξης χραντε, δινοιξν μοι τς μετανοας πλας, προξενοσας μοι τς θεας εσδους, κατν κεκατπαυσιν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς τν Προφτην τοθηρς, ἐρρσω Κριε, κμτοβυθοτν καθκτων παθν, ἀνγαγε δομαι, ἵνα προσθσω τοῦ ἐπιβλψαι με, πρς Ναν τν γιν σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοκαιρς πιστροφς, κγκατκειμαι, ὕπτιος εί, ἀναισθησίᾳ πολλῇ, κρατομενος πντοτε Λγε, τν πρωσιν τς καρδας μου, διαλσας λησν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στενζοντα ς ποτέ, τν Τελνην οκτειρον, οκτρμον Χριστέ, καὶ ὡς τν Πρνην θερμς, δακρειν ξωσον, ἵνα κπλνω κγτν βρβορον, τν πολλν μου γκλημτων.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μεγαλομρτυρες Χριστοῦ, μεγλως πτασαντα, μεγλης φλογς τς ν γεννῃ ἐκεῖ, μενοσης με ῥύσασθε, ἵνα μεγλως κγπαννδοξοι, τν μν δοξζω μνμην.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γωνισμενοι καλς, λαμπρς στφθησαν οἱ Ἀθλητασου, ζωαρχικδεξιᾷ, ὦ ΘεκαΚριε· διτοτων σεπτας παρακλσεσι, σσον πντα τν λαν σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεοχαρτωτε σκηνή, τοῦ ἁγισματος σεπτκιβωτέ, λυχνα θεου φωτς, ἄρτου ζως τρπεζα, Λγου παλτιον μψυχον, οκον Πνεματς με δεξον.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαινομνην κλδωνι, ψυχοφθρΔσποτα Χριστέ, τν παθν τν θλασσαν κατενασον, καὶ ἐκ φθορς, ἀνγαγμε ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πορρτοις λμψεσι, διαλμπων Πρδρομε Χριστοῦ, ἐνεργεπρεσβείᾳ σου καταγασον, τς καρδας τν εσεβς νυμνοντων σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

αθυμας πνμε, συσχεθντα Πρδρομε Χριστοῦ, καταυγσας χριτι διγειρον, τοπροθμως τθεα πρττειν θελματα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ππσης θλψεως, ἐναντας λτρωσαι μς, τος προσττην θεῖόν σε πλουτσαντας, καπρεσβευτν πρς τν Δεσπτην μακριε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καταιγς χειμζει με, ἁμαρτας χραντε γνή, σπεσον ξελσθαι με εσγουσα, μετανοας πρς τος λιμνας Πανμωμε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πυρς σβεστριον, τν παδων προσευχή, δροσζουσα κμινον, κήρυξ τοθαματος μφλογζουσα, μηδσυγκαουσα, τος μνολγους Θεοῦ, τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τς νομας μου, τς δικας μου Σωτρ, τὰ ἄπειρα πτασματα, Χριστσυγχρησον, καμελλοσης με ῥῦσαι κολσεως, διτπλθος τν σν οκτιρμν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

σπερ ὁ Ἄσωτος, κατεδαπνησα νν, τν πλοτον ν εληφα, καλιμφθερομαι, ὑστερομενος νθου βρσεως, μετανοοντα Σωτρ, δξαι κασσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρν εργσασθε, τν πολεμοντα χθρν, τμλη νεκρομενοι, πολλας κολσεσιν, ἀξιγαστοι Κυρου Μρτυρες· διοπιστοεσεβς, εφημομεν μς.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δαιμνων φλαγγας, τυρννων πσαν πληθν, τοξεμασι Μρτυρες, ἐτραυματσατε, καρτερας τε καγενναιτητος, καπρς ζων ληθῆ, μετετθητε νν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λιμν σωτριος, ἐδεχθης πσιν γνή, παθν τκλυδνιον καταπρανουσα, πρς γαλνην τε πντας μετγουσα, τς μετανοας σεμνή, τος ν γταπεινος.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Κριος, τν φλγα κατσβεσε, τος Παδας δρσισε, συμφνως μελδοντας, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λγοις δυσωπομν σε, τν τοΛγου Πρδρομον, Πατραν ς λυσας, φωνν ν τ τκτεσθαι, διλυσον τος βρχους, τν μν μαρτημτων.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

λιε πολφωτε, λμψον μετανοας μοι, σωτριον λλαμψιν, κασκτους με λτρωσαι παθν παρενοχλουντων, τν ζοφδη μου καρδαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στεραν ψυχν κκτημαι, κακαρδαν τεκνον, στείρας θεον βλστημα, καρπος μετανοας με, βλαστνειν κδυσπει, ΒαπτιστΧριστοῦ ἀπαστως.

Τριαδικν

Στχ. γα Τρις Θες λησον κα σσον μς.

 

σον τΓενντορι, τν Υἱὸν δοξζομεν, καΠνεμα τὸ ἅγιον, Τριδα χριστον, ἐνθως μελδοντες, ὁ Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θον πεκησας, παιδον Πανμωμε, Χριστν τν νπλασιν, ἡμν ργαζμενον, τν πεπαλαιωμνων, τῇ ἀρχαίᾳ παραβσει.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων σστημα, ἀνθρπων σλλογος, τν Βασιλα καΚτστην τοπαντς, Ἱερες μνετε, ελογετε Λευται, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοπροσζεσαν, κακατεσπησαν, οτς ψυχς μου μλωπες Χριστέ, καταλαιπωρσας, κατεκμφθην διλου, φαρμκοις μετανοας, Σωτρ ἰάτρευσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Δολως φις με, ὁ πονηρτατος, ἀποσυλσας, ἐπλρωσε κακν, κα στενζων κρζω· Μὴ ἀπσμε Λγε, τν κατακεκριμνον, κατεταπεινωμνον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οπαρετρπητε, κρεττονος στσεως, τος τοΣταυροδέ, Πανεφημοι χθρος, τος ποσκελζειν, ὑμς πολαβντας, ἐπτσατε τελεως, σοφοὶ ἀνατραπντας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μς πανεφημοι, Κυρου Μρτυρες, οπρ, οξφος, οθρες, ολιμς, οτροχς μερζων, οδβσανος λλη, κατσχυσε χωρσαι, Θεοτοφιλανθρπου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γγλν καχημα, βροτν δισωσμα, ἐγγυητς μου γενοῦ, Μτερ Θεοῦ, ὅπως πιστρψω, κακομσωμαι λσιν, τν προημαρτημνων, ἐν γνσει καὶ ἀγνοίᾳ.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΣοτΠαντουργῷ, ἐν τκαμνΠαδες, παγκσμιον πλξαντες, χορεαν μελπον. Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δμον προχοας, τας ορδνου λοεις, κηρττων μετνοιαν, μγιστε Πρδρομε· θεν βοσοι· Ττν παθν μου εθρα, ξρανον πηγς μοι, δακρων πιπμπων.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ντρομος γενοῦ, ἐννοουμνη λη, ψυχτκριτριον, τοΠαντοκρτορος, κρζουσα· οκτρμον, διτοΒαπτιστοσου, οκτειρν με σσον, κατν βασνων ῥῦσαι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Χελη υπαρά, κα μολυνθεσαν γλσσαν, κινσοι πρς δησιν, ἅγιε Πρδρομε, σπεσον ν τχει, βοθει μοι παντοαις, προσβολας τοπλνου, ἀπαστως κλονουμνῳ.

Τριαδικν

Στχ. γα Τρις Θες λησον κα σσον μς.

 

μβρισον μν, Πτερ Υἱὲ καΠνεμα, Τρις μοοσιε, πταισμτων φεσιν, ὅπως τυχντες, παντελος σωτηρας, σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ψωσας μς, τῷ ὑψηλσου τκῳ, βαρθρων συμπτσεως, θεοχαρτωτε· θεν φωνας σε, χαριστηροις πστει, Κρη νυμνομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τι ποησσοι μεγαλεα δυνατς, Παρθνον ναδεξας σε, Ἁγνν μεττν κησιν, ὡς τεκοσαν σπρως, τν αυτς ποιητν· διό σε Θεοτκε μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

να σου μεγαλνω τμακρθυμον δυνατέ, μακροθμησον τι π' ἐμοί, καμὴ ἐκκψς με, ὡς τν καρπον Λγε συκν, κραυγζω σοι, ὅπως τς μετανοας, καρπος προσφρω σοι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς φοβερς σμνε κραταικαδυνατέ! κατς σου ποστσεται τν φοβερν πειλν, ὅταν μλλς ες κρσιν ατς καθζεσθαι; ἐν συντρησν με κατκριτον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωμτων λγηδνας λγηδσι θεαις μν, ἐξαρετε Κυρου θλητα· διὸ ἰάσασθε, τς ψυχς μου τπθη χαλεπτατα, ἰατρες ς ντες μπειρτατοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λιακν κτνων ξαστρπτει πλον μν, ἡ θκη τν λειψνων, τς αγς, τς θεας χριτος, καλαμπρνει καρδας, κακαταυγζει ψυχς, τν πστει θλοφροι εφημοντων μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοειδς νεφλη προηγουμνη νου λαοῦ, πρς γν παγγελας ληθς, θεοχαρτωτε νεδεχθης, καπλη εσγουσα πρς ζων· διό σε Θεοτκε μεγαλνομεν.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σαα χρευε, ἡ Παρθνος, ἔσχεν ν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τν μμανουλ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνατολή, ὄνομα ατῷ, ὃν μεγαλνοντες, τν Παρθνον μακαρζομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

δοὺ ἡ επρπεια, τοσοοκου, οα ορανς, γνωρζεται πγς, Πρδρομε Χριστοῦ, ἐν ᾧ ἀφικμενος, ἀγλααις θεαις φρυκτωρες, τος καθ' ἑκστην σε, νν ν τοτῳ, μακαρζοντας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς πρχων γνσιος, τοΔεσπτου, φλος Βαπτιστά, φιλεν με τοτον εθείᾳ, γνμῃ ἀκλινεῖ, παμμκαρ καρδωσον, κατπθη τφθοροποιά, ἀποβδελττεσθαι, συνωθοντα πρς πλειαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σοκ φυς κλαμος, ἐναντοις, πνεμασι σοφέ, κλονομενος, ἀλλ' ἡμν, θεος στηριγμς, καὶ ἄσειστον ρεισμα, Ἐκκλησας, ἣν τας σας εχας, τρει κλνητον, ἀποπαων παν σκνδαλον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τοΚτστου λευσις, ἐπθραις, τί ον πενθες, σαυτν θλα ψυχή, ζσα μελς; ἀννηψον βησον, τΚυρίῳ. Φεσαμου Σωτρ, τας παρακλσεσι, τοΠροδρμου ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοφρον χημα, τοῦ Ἡλου, ὤφθης ληθς, τολμψαντος κ τν σν, ἄχραντε γνή, λαγνων καλσαντος, τς πτης σκτος χαλεπν· θεν ν πστει σε, κατχρος μεγαλνομεν.

 

πστιχα τν Ανων, Κατανυκτικ

Ομοι! τί μοιθην γτῇ ἀκρπσυκῇ, καπτοομαι τν κατραν σν τῇ ἐκκοπῇ; ἀλλ' ἐπουρνιε γεωργέ, Χριστὲ ὁ Θες, τν χερσωθεσν μου ψυχν, καρποφρον νδειξον, καὶ ὡς τν σωτον υἱὸν δξαι με, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Τπλθη τν πταισμτων μου πριδε Κριε, ὁ ἐκ Παρθνου τεχθες, καπσας ξλειψον τς νομας μου, λογισμόν μοι παρχων πιστροφς, ὡς μνος φιλνθρωπος δομαι, καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Οἱ ἅγιοι Μρτυρες, ἐπτς γς γωνσαντο, τῷ ἀέρι νεκαρτρησαν, τπυρπαρεδθησαν, τὸ ὕδωρ ατος πεδξατο, ἐκενων στν φωνή. Διλθομεν διπυρς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξγαγες μς ες ναψυχν. τας πρεσβεαις ατν, ὁ Θες λησον μς.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Ἡ ἐλπς τν πηλπισμνων, ἡ ζωτν πεγνωσμνων, ἡ ἀντληψις τν ες σπροστρεχντων, ἁγα Δσποινα Θεοτκε Παρθνε, τν βοθειν σου κατπεμψον μν.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Λστς ν τΣταυρῷ, Θεν ενασε πιστεσας Χριστέ, ὡμολγησσε ελικρινς κ καρδας. Μνσθητμου Κριε βον, ἐν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ς δικαωσας Χριστέ, τν Πρνην κλασασαν ξ λης ψυχς, οτω Δσποτα, καὶ ἐμὲ ἀπογνντα, ἀππσης ῥῦσαι γαθέ, κολσεως δομαι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τν προδραμντα τοΧριστοῦ, καὶ ἑτοιμσαντα δος γαθς, μακαρσωμεν ωννην συμφνως, ὅπως τοτου θεαις προσευχας, πταισμτων υσθεημεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Οτποτριον Χριστοῦ, πιντες Μρτυρες προθμψυχῇ, θολερν μς μαρτημτων κανσων, ἑπομβραις θεων προσευχν, λυτρσασθε γιοι.

Δξα...

κατληπτε Θεέ, ἡ παντοδναμος Τρις καΜονς, τοΠροδρμου σου τας πρεσβεαις με σσον, λυτρουμνη σκτους καφλογς, τς ποκειμνης μοι.

Κανν... Θεοτοκον

Διπαντς τας πονηρας, Παρθνε πρξεσι σπιλομενος, στν σπιλον τοΔεσπτου Μητρα, ἱκετεω, ῥύπου με παντς, καθρισον Δσποινα.