ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΛ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΔεσποτικ

χος πλ. α'

Χαροις σκητικν ληθς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Φεσαι τοσοοκτου Χριστέ, ἡνκα μλλει ψυχμου τοσματος, προστξει σου χωρισθναι, τοῦ ἀγαγντος ες ν, τν χον κατπνεμα, θείῳ νεματι, ἐχθρν ορτων, ἐπιδρομς κακακσεως, ἐνεδρευντων, ἀφειδς διασπσαμε, κακατβρωμα, ἑαυτν περγσασθαι, ῥῦσαμε καὶ ἀξωσον, τυχεν ναψξεως, ἔνθα πδρα δνη, καστεναγμς, ἔνθα πφυκε, τρυφς χειμρρους, καφωνὴ ἑορταζντων, καὶ ἀγαλλασις.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

ραν τς τελευτς δεδοικώς, κατν δαιμνων τν φρικτν πανστασιν, βοσοι κ κατωδνου, ψυχς τλας γώ. Τς ατν παγδας κατσκνδαλα, τσδυναστείᾳ, Δσποτα Κριε σντριψον, καμὴ ἐάσς, τς ατν με σκαιτητος, παρανλωμα, χρηματσαι τν δολν σου· δε μου τν κατφειαν, καπρσχες τθλψει μου, κατν θλαν ψυχν μου, τν δυνν λευθρωσον, Θεπανοικτρμον, ὁ δωρομενος τκόσμτμγα λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

σπερ Χαναναα Σωτρ, κγβοσοι· Τν ψυχν μου θερπευσον, καὶ ῥῦσαι δαιμνων βλβης, καὶ ἐπηρεας χθρν, τν παρτν φσιν νοχλοντων με, ἀεκαφθειρντων, τκατ' εκνα σου Κριε, καὶ ἐξελκντων, λογισμοτκριτριον, ες νητα, καψεκτὰ ἐνθυμματα· περ κ τς καρδας μου ξλειψον δομαι, καὶ ἐν ατμοι τν φβον, σο τν γντατον φτευσον, καδς ν ερνῃ ἐκτελσαι μου τν βον, ἐν ταπεινσει ψυχς.

τερα ΜαρτυρικΑτμελα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Τν θυρεν τς πίστεως περιβαλλμενοι, καττπτοΣταυροῦ, ἑαυτος διαναστσαντες, πρς τς βασνους νδρεως πηυτομλησαν, καδιαβλου τν πλνην κατθρσος κατργησαν, οἱ Ἅγιοσου Κριε. Ατν τας κεσαις, ὡς παντοδναμος Θες, τκόσμτν ερνην κατπεμψον, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Πρεσβεσατε πρ μν, ἅγιοι Μρτυρες, ἵνα υσθμεν τν νομιν μν· μν γρ δθη χρις, πρεσβεειν πρ μν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

κορστδιαθσει ψυχς, Χριστν οκ ρνησμενοι, ἅγιοι Μρτυρες, οτινες διαφρους ακισμος παθημτων πομεναντες, τν τυρννων τθρση κατηδαφσατε, ἀκλινκαὶ ἄτρωτον τν πστιν φυλξαντες, ες ορανος μετστητε· θεν καπαρρησας, τυχντες πρς ατν, ατσασθε δωρηθναι, ἡμν τμγα λεος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... κανν... Θεοτοκον

ν τῇ Ἐρυθρθαλσσῃ, τς πειρογμου Νμφης, εκν διεγρφη ποτέ. ἘκεΜωϋσς διαιρτης τοῦ ὕδατος, ἐνθδε Γαβριλ πηρτης τοθαματος, ττε τν βυθν πζευσεν βρχως σραλ, νν δτν Χριστν γννησεν σπρως Παρθνος· θλασσα μεττν προδον τοῦ Ἰσραλ, ἔμεινεν βατος, ἡ Ἄμεμπτος μεττν κησιν τοῦ Ἐμμανουλ, ἔμεινεν φθορος, ὁ ὢν καπροών, καφανες ς νθρωπος, Θες λησον μς.

 

πστιχα Μαρτυρικν

Τν πιγεων πντων καταφρονσαντες, κατν βασνων νδρεως κατατολμσαντες, τν μακαρων λπδων οκ στοχσατε, ἀλλ' ορανν Βασιλεας κληρονμοι γεγνατε, πανεφημοι Μρτυρες, ἔχοντες παρρησαν πρς τν φιλνθρωπον Θεν τκόσμτν ερνην ατσασθε, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Νεκρσιμα

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

μνσθην τοΠροφτου βοντος· γώ εμι γ κασποδς, καπλιν κατενησα ν τος μνμασι, καεδον τὰ ὀσττγεγυμνωμνα, καεπα· ρα τίς στι; Βασιλες, ἢ στρατιτης, ἢ πλοσιος, ἢ πνης, ἢ δκαιος, ἢ ἁμαρτωλς; ἀλλὰ ἀνπαυσον, Κριε, μετδικαων τος δολους σου, ὡς φιλνθρωπος.

 

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Σὺ ἔπλασς με, Κριε, καὶ ἔθηκας π' ἐμτν χερσου, καὶ ἐνετελω μοι, καεπας· Ες γν πλιν πορεσῃ. Ὁδγησν με ες εθεαν δν σου, συγχρησν μοι τπλημμελματμου, καὶ ἄνες μοι δομαι, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σδυσωπομεν, ὡς ΘεοΜητρα. Ελογημνη, πρσβευε σωθναι μς.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος πλ. α'

Κριε, τποτριον τοπθους σου, οἱ Ἀθλοφροι σου ζηλσαντες, κατλιπον τν τοβου τερπντητα, καγεγνασι τν γγλων συμμτοχοι. Ατν τας παρακλσεσι, παρσχου τας ψυχας μν, ἱλασμν μαρτιν, κατμγα λεος.

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γων Μαρτρων τκατορθματα, ορανν αΔυνμεις περεθαμασαν, ὅτι ν σματι θνητῷ, τν σματον χθρν, τδυνμει τοΣταυροῦ, ἀγωνισμενοι καλς, ἐνκησαν ορτως, καπρεσβεουσι τΚυρίῳ, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, Χαρε τεχος κασκπη τν προστρεχντων ες σέ. Χαρε χεμαστε λιμν καὶ ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκί, τν ποιητν σου καΘεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπς, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν τκον σου.

 

τερα Καθσματα

μεττν μωμον

Μαρτυρικν

Τθαματα τν γων σου Μαρτρων, τεχος καταμχητον, ἡμν δωρησμενος, Χριστὲ ὁ Θες, τας ατν κεσαις, βουλς θνν διασκδασον, τς Βασιλεας τσκπτρα κραταωσον, ὡς μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

Νεκρσιμον

νπαυσον Σωτρ μν, μετδικαων τος δολους σου, κατοτους κατασκνωσον ν τας αλας σου, καθς γγραπται, παρορν ς γαθς, τπλημμελματα ατν, τὰ ἑκοσια κατὰ ἀκοσια, καπντα τὰ ἐν γνοίᾳ, καγνσει φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοτκε Παρθνε Μτηρ νμφευτε, ἡ τν Σωτρα τοκσμου κυοφορσασα, κατεκοσα ν δυστελεαις φσεσιν, ἐκδυσπησον ατν, σν Προφταις ερος, καΜρτυσι καὶ Ὁσοις, ὑπρ ερνης τοκσμου, κασωτηρας τν ψυχν μν.

 

Κανν ες πντας τος γους, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Σος Χριστέ, δολοις τούς δε τος μνους φρω. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. α'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γν φ' ἣν οκ λαμψεν, οκ εδεν λιος ποτέ, ἄβυσσον, ἣν οχ ἑώρακε γυμνν τκτος ορανοῦ, Ἰσραλ διδευσεν βρχως, Κριε, καεσγαγες ατν, ες ρος γισματς σου, ᾄδοντα ψλλοντα πινκιον δν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σματα προϊμενοι, τος νημροις δικαστας, ἠνγκατε νυποστους ακισμος, γενναοι θληταί, προσδοκντες λψεσθαι βραβεα νωθεν, κα εσγαγεν μς Χριστς, ες αωνους σκηνς, χαροντας δοντας, ἐπινκιον δν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σιοι καΔκαιοι, καὶ Ἱερρχαι εκλεες, τελσαντες τπροστγματα Θεοῦ, ἐπομαναν λαος, κακαλς δγησαν φ' ὕδωρ γνσεως, ἀξως καχειμρρους τς τρυφς, ἀπειλφασι, βροντες πντοτε, ἰαμτων ποταμος.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

θυνόν με, Κριε, πρς τος λιμνας τς ζως, δεσεσι Προφητν πανευκλεν, σοφν εραρχν, ἱερν Γυναων τε τν θλησντων στερρς, κατν ρχοντα εί, ἀνδρείᾳ πατησντων φρενί, ᾄδοντα ψλλοντα, ἐπινκιον δν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σκαθικετεομεν, τν εδιλλακτον Θεν, ἀνπαυσον ν τος κλποις βραμ, τος δολους σου, Χριστέ, ος πιστς μετστησας, ἐκ τς τοβου ταραχς, καὶ ἀξωσον ατος, φωτς διαιωνζοντος, τοτων τπτασματα, παρορν ς γαθς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρσοι κραυγζομεν, τκυησστν χαρν, Πανμνητε, φωταγγησον μν, τν νον κατν ψυχν, καπρς τρβους γνσεως, πντας δγησον, καπταισμτων λασμν, δοθναι πσιν ατησαι, Δσποινα χραντε, τν Υἱόν σου καΘεν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Θεοφνους πμπτος ες νεκρος κανν.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσωτρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλσσλαν, ποσν βρχοις δηγσαντι, καΦαραπανστρατικαταποντσαντι, ατμνῳ ἄσωμεν, ὅτι δεδξασται

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Θειοττστοργῇ, οἱ Ἀθλοφροι Χριστοῦ, τυρννων θρσος κατηδφισαν, τος μεταστσι δπιστος, οσυμπαθστατοι, ατονται, τν φεσιν κατν νστασιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν γων σκηνας, ἐν τας αλας σου Χριστέ, τος μεταστντας κατασκνωσον, τν φειλν πρ ατν καταβαλλμενος, ταμσου Δσποτα ττιμιτατον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

σοφα Θεοῦ, ὁ ἀκριβς χαρακτρ, ὁ πντα φρων τοΓενντορος, ος προσελβου οκτρμον, ατς νπαυσον, διδος τν ἀΐδιον μακαριτητα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοφρος σκηνή, χρυσοειδς κιβωτς, τν Θεν Λγον περιχουσα, σεσαρκωμνον δι' ἡμς τν καταλσαντα, θαντου τν δναμιν, ὤφθης Πανμωμε.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σαλευομνη τν καρδαν μου, Κριε, τος κμασι τοβου, στερωσν με, ες λιμνα εδιον, καθοδηγν ς Θες.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

αβδιζομνου οκ φεσασθε σματος, πανεφημοι πλται νευρομενοι, τας λπσι Μρτυρες, τν αωνων τερπνν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

εραρχας τν στολν φαιδρνατε, ἰδαις ναρτοις ποιμναντες, τοΧριστοτπομνιον, ἐπνομς ζωηρς.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σρκα νεκροντες γκρατείᾳ οἱ ὅσιοι, ζως θεας μετσχον· ατν Χριστέ, ἱερας δεσεσι, κινδνων ῥῦσαι μς.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος κοιμηθεσι τν κεθεν νπαυσιν, Φιλνθρωπε παρσχου, ἃ ἔπραξαν, ἐπγς φλματα, παρορν ς Θες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογημνην γυναικν σε ς βλεψε, κατλογος γενναως νθλησε, κατσ προσνεκται, Παρθενομτορ Υἱῷ.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον μς Θες τσδυνμει, κακατβαλε Αρετικν τφρυγματα, καὶ ἀνψωσον τκρας μν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

νδρεως τας τυρννων ρμας, ἀνθεστηκτες γωνσαντο, οἱ Ἀθληταί, καπρεσβεουσιν, ὑπρ τν κεκοιμημνων Χριστέ.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νομμοις ντραφντας τος σος, τος μεταστντας περγαθε, ἐν φωτεινος σου σκηνμασι, προσδεξμενος νπαυσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

μνος λεμων Θες, ος ξελξω καταξωσον, τς τν γων λαμπρτητος, παρορν ατν τ πτασματα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομεν τν σν τκον γνή, δι' οτς πρην κατακρσεως, κατς κατρας ρρσθημεν, καθαντου λυτρθημεν.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα, Κριε, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τν οκονομαν σου, καὶ ἐδξασσε, μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Δυνμει σου, Κριε, οἱ Ἀθλοφροι χθρν δυνμεις κατεπτησαν, καὶ ἰσχς γεγνασι τν πιστν, καμγα κραταωμα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ Ὅσιοι παντες, ἀγαλλισει, ἀγαλλινται, καὶ ἐνδδυνται οἱ Ἱερες οἱ ἔνθεοι, δικαιοσνην σπερ μτιον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μνσωμεν παντες, τος θεηγρους ΘεοΠροφτας, κατιμσωμεν Γυναικν κατλογον, τν καλς τν δρμον τελσαντα.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λιμνι σου Δσποτα, τς Βασιλεας γκαθορμσας, ος μετστησας ταραχς κακλδωνος, τοπαρντος βου νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ Ἄχρονος γγονε, νν πχρνον κ σοΠαρθνε· τοτον ατησαι διαλσαι παντα, τς ψυχς μου τχρνια πτασματα.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ατς

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Συναδιόν σε τΠατρὶ ὁμολογοντες εσεβς, ἀνρθησαν οΜρτυρες Χριστέ, καβοσσοι. Σσον ος προσελβου δολους σου.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

γενμενος ν τος νεκρος, κανεκρς λεθερος Χριστέ, νεκρος ζων αἰώνιον διδος, τν νπαυσιν δς νν, τος μεταστσι δολοις σου.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Παραγενμενος ες τσσαι, τπλανώμενον Χριστέ, τν Παρδεισον ξωσον οκεν, ος μετστησας, πστει δικαισας καχριτι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πεσκασεν τοῦ Ὑψστου, Κρη δναμις ν σοί, κα Παρδεισον εργσατο ζως, ξλον χουσα, μσον τν μεστην καΚριον.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τλαιναν ψυχν μου, νυκτομαχοσαν τσκτει τν παθν, προφθσας οκτειρον, καλμψον, νοητὲ Ἤλιε, ἡμεροφαες κτνας ν μοί, το διατμξαι τν νκτα τφς.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἰάσεις τος νοσοσι, πηγζει Μαρτρων τὰ ὀστ· μσυντριβντα γρ κακίᾳ, ὡσεχνον λπτυναν, ττς δυσσεβεας παντα στᾶ, κατν μν νορθοσι συντριβν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σος νμους συντηροσαι, Ἱεραρχαι πομαναν λαος, κα καθωδγησαν, Οκτρμον, πρς ζων τν μνουσαν, οδὲ Ὅσιοι, ἐνκρωσαν παθν, τυραννδα τελείῳ νοΐ.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τιμσθωσαν Προφται, κασν ατος πντες Δκαιοι πιστς, καεφημεσθωσαν σως α πολιτευσμεναι, καδιβασνων λμψασαι ν γῇ, θεαι Γυνακες, ὡς δολαι Χριστοῦ.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ος κ γς προσελβου, ἐν ορανοις κατταξον σκηνας, πιστος οκτας σου, τοτων παρορν τπτασματα, δι΄περβολν χρησττητος τς σς, ὁ σαρκωθες δι΄μς τος βροτος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομν σε Παρθνε, δι' ἧς φνη Θες πγς, βροτς γενμενος. Χαρε γεκαρπε, ἡ καρποφορσασα στχυν μυστικν μν, τν διατρφοντα πσαν πνον.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθρζοντες βομν σοι Κριε· Σσον μς. Σγρ εΘες μν, ἐκτς σου λλον οκ οδαμεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Μαρτρων προσδεξμενος Κριε, τς ατσεις, ψυχς ς μετστησας, τος κλεκτος σου συναρθμησον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Προφησας οκ ψεται θνατον, ὁ πιστεσας ες σ· διΔσποτα, τος μεταστντας νπαυσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Τερπντητος τοοκου σου Κριε, τος σος δολους τυχεν καταξωσον, κατς γλυκεας μεθξεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγος Πατρσυναδιος, σαρκωθες κ Παρθνου νκρωσε, διθαντου τν θνατον.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς τν Προφτην τοθηρς, ἐρρσω, Κριε, κμτοβυθοτν καθκτων παθν, ἀνγαγε δομαι, ἵνα προσθσω τοῦ ἐπιβλψαι με, πρς ναν τν γιν σου.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμα προδντες ακισμος, οΜρτυρες, τυρννων χερσν, ἠγλλοντο τψυχ· τν θεαν γρ βλεπον, ὄντως αἰώνιον πλαυσιν, κατς θεας ντιδσεις.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Δξα σοφν εραρχν, κατν σων σὺ ὑπρχεις Χριστέ, τας κεσαις ατν, τν σν λαν οκτειρον, ὅν περ δίῳ σου αματι, ὡς φιλνθρωπος κτσω.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

κ σολαμπμενοι τν νον, Προφται Κριε, δηλοσι μακρν, τὰ ἐσμενα τρανς, Γυνακες δσθνει σου, κρτος χθροκαταλουσιν, ἐν σκσει καὶ ἀθλσει.

Νεκρσιμα

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος μεταστντας ξ μν, πιστος οκτας σου, χορος κλεκτν, συναριθμν γαθέ, ἀνπαυσον Κριε, πντα ττοτων γκλματα, παρορν δι' εσπλαγχναν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

διαπλσας κατ' ἀρχς, τν Εαν Κριε, Παρθνου νηδν, καθυποδς τν μν, ἐργζῃ ἀνπλασιν, δολου σχμα νδυσμενος, ὁ Δεσπτης τν πντων.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκλωσμε βυσσος, ταφή μοι τκτος γνετο, ἐγδὲ ἐβησα πρς στν φιλνθρωπον, καὶ ἔσωσμε δεξισου, Κριε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Στρατεματα Μαρτρων σου, τς νω Δυνμεις μιμομενα, Χριστδυσωποσσε, παρσχου φιλνθρωπε, τος μεταστσι τν παρσοῦ ἀπλαυσιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν τποις ναψξεως, ἐν τποις γων λαμπρτητος, ἐν τποις νσεως, ὡς μνος φιλνθρωπος, ος προσελβου γκατταξον οκτας σου.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λσθητι τος δολοις σου, κατοτοις πταισμτων συγχρησιν, παρσχου δεμεθα, ζως καταξωσον τς νωλθρου, καμακαρας λξεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συλλψεως σπρου σου, τίς λγος φρσαι δυνμενος, τθαμα Πανμωμε; Θεν γρ γννησας, δι' εσπλαγχναν μν πιδημσαντα.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πυρς σβεστριον, τν παδων προσευχή, δροσζουσα κμινος, κήρυξ τοθαματος, μφλογζουσα, μηδσυγκαουσα, τος μνολγους Θεοῦ, τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μες πυρομενοι, σφοδρν βασνων φλογί, τφλτρον θερμτερον, Μρτυρες νδοξοι, ἐδεκνυτε τπρς Κριον, καταδροσζον μς λογισμεσεβεῖ.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σοφίᾳ Πνεματος, καλλωπισθντες σοφοί, λαοῦ ἡγσασθε, ἱερουργσαντες, τς χριτος τΕαγγλιον, καὶ ὡς Χριστολειτουργος εφημομεν μς.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μες νεκρσαντες, τν σρκα πνοις πολλος, ζως ξιθητε, μελλοσης σιοι, πρεσβεοντες ατς τυχεν μς, τος νεκρουμνους εί, τας τν παθν προσβολας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Μακαριτατος, χορς ΘεοΠροφητν, Γυναων κατλογος, ἀγωνισμενος, δι' ἀσκσες τε καὶ ἀθλσεως, κακαθελν τν χθρν, εφημομεν πιστς.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρος μιλσας, ἡ πντων Λγε ζωή, τος νν καταλεψαντας, βου τν τραχον, λιμνι σου θείῳ καθρμισον, τς μαρτας ατν παρορν γαθέ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΟΘεοτκον σε, φρονοντες γνμεθείᾳ, πυρς αωνζοντος, κασκτους Δσποινα, ῥυσθείημεν τμεσιτείᾳ σου, καὶ ἀορτων χθρν πολεμοντων μς.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐν καμνπυρς, τος μνολγους σσας Παδας, ελογητς Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Νν προστου φωτς, ἐμφορηθναι δδου, Στερ, τος μεταστσι, λιτας τν θλοφρων σου.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν κκλησίᾳ, Χριστέ, τν πρωτοτκων τος ν πστει, τελειωθντας, Οκτρμον συναρθμησον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Κεκοσμημνους στολας, τς φθαρσας τος σος δολους, τος μεταστντας πρς σέ, Στερ νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥύμην θαντου γνή, ζων σπρως συλλαβοσα, τν οσιδη Πανμωμε δικοψας.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων σστημα, ἀνθρπων σλλογος, τν Βασιλα καΚτστην τοπαντς, Ἱερες μνετε, ελογετε Λευται, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

περνηξμενοι, βασνων πλαγος, τκυβερνσει τοΛγου θληταί, ῥεθροις τν αμτων, ἐβυθσατε πσας, τς φλαγγας τοπλνου, καζτε ες αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σοφογενμενοι, Ἱερουργοπιστς, Ὀρθοδοξας φ' ὕδωρ τν μν, πιστευθεσαν πομνην, ἐξεθρψατε, ὄντως, τρυφς τερπνν χειμρρουν, τρυφτε ες αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωστρες σιοι, πιστν δεχθητε, ὡς κτελσαντες ργα τοφωτς, καπρς θεον φγγος μετετθητε, σκτους μς λευθερσαι, Χριστν κδυσωπετε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Εφρανου σλλογος, Γυναικν στδιον, πλρες παντοων νσας ακισμν, καχορς γλλου, Προφητν καΔικαων, τν εαρεστησντων, Χριστες τος αἰῶνας.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ομφααν Δσποτα, τν στρεφομνην, δδου τος σος δολοις, ἀκωλτως διελθεν, μεταστσι τοβου, ἔνδον τοΠαραδεσου, ατος κατασκηνσας, ὡς μνος λεμων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς πλην φρουσαν, πρς θεαν εσοδον, ὡς εδιβατον κλμακα Θεοῦ, ὡς τν σζομνων πλανῆ ὁδηγαν, τν Κεχαριτωμνην μνσωμεν Παρθνον.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν κ Πατρς πραἰώνων, γεννηθντα Υἱὸν καΘεν, καὶ ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, σαρκωθντα κ Παρθνου Μητρς, ἱερες μνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

τν γων Μαρτρων, τος γνας προσδεξμενος, καδι' ατν ναπαων, τος ν πστει κοιμηθντας τσῇ, σΣωτρ μνομεν, κασὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

περκοσμου σου δξης, λαμπηδσι καταστρπτεσθαι, τος ξ μν μεταστντας, καταξωσον ς εσπλαγχνος, σΣωτρ μνοντας, καὶ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Σν τας γων χορεαις, ος μετστησας κατταξον, καὶ Ἀβραμ ν τος κλποις, τΛαζρσυναρθμησον, σΣωτρ μνοντας, καὶ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κεκοσμημνη τκλλει, τς γνεας Μητροπρθενε, καλλοποιν επρεπεας, ἐνδιατημα γεγνησαι· θεν σε μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τι ποησσοι μεγαλεα Δυνατς, Παρθνον ναδεξας σε, Ἁγνν μεττν κησιν, ὡς τεκοσαν σπρως, τν αυτς Ποιητν· διό σε, Θεοτκε, μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερουργοΠοιμνες, Προφητν γων χορς, Δικαων ναρθμητον πλθος, Μαρτρων σλλογος, ἱερας μελδαις μακαριζσθωσαν, πρεσβεοντες σωθναι τς ψυχς μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς θαυμαστς σκσας, τν γων δμος σοφς, θαυμτων πιδεξεσι πολλν, νν τεθαυμστωται, τας ατν κεσαις, θαυμαστΚριε, θαυμστωσον ες πντας τὰ ἐλη σου.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν ερομρτυσι, τελεσντων δρμον καλς, Γυναων ναρθμητος πληθς, ἥ τε θλσασα, καὶ ἀσκσασα πθῳ, μακαριζσθω πιστς, Ἀγγλων τας χορεαις συνυπρχουσα.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τν γων πντων, δυσωπεσε Λγε πληθς· νπαυσον τπλθη τν πιστς, μετατεθντων κ γς, διπλθος λους, τπεπραγμνα ατος παντα, ἐν βίῳ παραβλπων ς μνος γαθός.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρενοβλαβς Παρθνε, ἁμαρτας πρξας πολλς, τν κλασιν κδχομαι λοιπν, ἀφ' ἧς με λτρωσαι, ἀδιστκτκαρδίᾳ τθείᾳ σκπσου, προστρχοντα, τς μνης προστασας τν πιστν.

 

Κανν τν Κοιμηθντων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν πρ νον, καλγον μητρα Θεοῦ, τν ν χρντν χρονον, ἀφρστως κυσασαν, οπιστοὶ ὁμοφρνως μεγαλνομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

θλων ερν οΜρτυρες παθλα, εληφτες δωρσασθαι, σνν κετεουσι, τος πιστς μεταστσι Στερ νεσιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νκρωσιν πστης μνε θνατε, ὁ νεκρος τν νστασιν, παρχων ς εσπλαγχνος, κατς θανασας τν λαμπρτητα.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ρθωσας μς, πεσντας ες θνατον, καζων τν αἰώνιον, ἐλπζειν δδαξας, ἧς τυχεν τος σος δολους Στερ δρησαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου ασκιαί, παρλθον ττκ σου, ἡ ἀλθεια λαμψεν, ἡ χρις δεδρηται, Θεοτκε· διό σε μεγαλνομεν.

 

Στιχηρτν Ανων, Μαρτυρικ

Στχ. Ανετε ατν πτας δυναστεαις ατοῦ, ανετε ατν καττπλθος τς μεγαλωσνης ατοῦ.

 

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκα χορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνοανεστω τν Κριον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου, Κριε.

 

Οἱ ἅγιοι Μρτυρες, ἐπτς γς γωνσαντο, τῷ ἀέρι νεκαρτρησαν, τπυρπαρεδθησαν, τὸ ὕδωρ ατος πεδξατο, ἐκενων στν φωνή, διήλθομεν διπυρς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξγαγες μς ες ναψυχν· τας πρεσβεαις ατν, ὁ Θες λησον μς.

 

Οἱ Ἀθλοφροι σου Κριε, τς τξεις τν γγλων μιμησμενοι, ὡς σματοι, τας βασνοις νεκαρτρησαν, μονολγιστον λπδα χοντες, τν πηγγελμνων γαθν τν πλαυσιν. τας πρεσβεαις ατν, Χριστὲ ὁ Θες μν, τν ερνην δρησαι τκόσμσου, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

 

ν τας βασνοις ντες οἱ Ἅγιοι, ἀγαλλμενοι νεβων· Συναλλγματα μν στι τατα πρς τν Δεσπτην· ντγρ τν πανισταμνων μωλπων τσματι, φωτεινν νδυμα ν τῇ ἀναστσει πανθσει μν, ἀντδεσμωτηρων, ὁ Παρδεισος, καὶ ἀνττς μεττν κακοργων καταδκης, ἡ μετὰ Ἀγγλων διαγωγή, εχας ατν Κριε, σσον τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

Οκ στι τν ν βίῳ τερπνν οδν, ὃ οπαρελεσεται, οπλοτος, οτυραννς, ονετητος νθος· γρ θνατος πντα πσης λυμανεται, διαδχεται δτμ σαλευμενα· σπερεται γρ ν φθορᾷ, ἐν φθαρσίᾳ ἐγερεται, σπερεται ν τιμίᾳ, ἐν δξῃ ἀνσταται. ΔιΧριστέ, ος προσελβου δολους σου, μετδικαίων νπαυσον ς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

πτν σν εσπλαγχναν, καταφεγομεν Θεοτκε, τς μν κεσας μ παρδς ν περιστσει, ἀλλ΄ κ κινδνων λτρωσαι μς, μνη γνή, μνη ελογημνη.

 

πστιχα Προσμοια

Χαροις σκητικν ληθς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

 

 

Αγλτοσοπροσπου Χριστέ, τος μεταστντας, ὡς οκτρμων κατταξον, σκηνσας ες τπον χλης, ἐπὶ ὑδτων τς σς, ἀκραιφνος καθεας πολασεως, ἐν κλποις νσεως, Ἀβραμ τοπροπτορος, ἔνθα τφς σου, καθαρς ναφανεται, καπροχονται, απηγατς χρησττητος, ἔνθα περιχορεουσι, τρανς γαλλμενοι, πντων Δικαων οδμοι, περτν σν γαθτητα, μεθ' ὧν ριθμσας, τος οκτας σου παρσχου, τμγα λεος.

 

Στχ. α'. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Ψλλειν παναρμονίῳ φωνῇ, δοξολογεν τε τσν κρτος εδκησον, Οκτρμον τος μεταστντας, ἐκ τν προσκαρων, πρς σέ, τν Δεσπτην πντων καφιλνθρωπον, διδος ραιτητα, τοσοκλλους λλμπεσθαι, κατς γλυκεας, κατερπνς μετουσας σου, ἀπολαειν τε, κατρυφν καθαρτερον, ἔνθα περτν θρνον σου, χορεουσιν γγελοι, κατν γων οδμοι, χαρμονικς περιπουσι· μεθ' ὧν τος σος δολοις, τν νπαυσιν παρσχου, καμγα λεος.

 

 Στχ. β'. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

που τν Προφητν χορς, τν ποστλων καΜαρτρων ττγματα, καπντες οἱ ἀπ' αἰῶνος, δικαιωθντες τσῷ, σωτηρίῳ πθει καταματι, δι' οὗ ἐξηγρασας, τν αχμλωτον νθρωπον, ἐκετος πστει, κοιμηθντας νπαυσον, ὡς φιλνθρωπος, συγχωρν σα μαρτον· μνος γρ ναμρτητος, ἐν γπεπολτευσαι, ἅγιος μνος καμνος, ἐν τεθνεσιν λεθερος· διτος σος δολοις, τν νπαυσιν παρσχου, καμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

Νμτς μαρτας μς, δεδουλωμνους λευθρωσας, Δσποινα, ἐν μτρτν νομοδτην, καΒασιλα Χριστν, συλλαβοσα μνη Μητροπρθενε, δι' οδικαιομεθα, δωρετε καχριτι, ὃν νν δυσπει, τς ψυχς τν εδτων σε, θεομτορα, ββλζντων γγρψασθαι, ὅπως τμεσιτείᾳ σου, σωθντες Πανμωμε, τς τοΥοσου εκταας, ἀπολυτρσεως τχωμεν, ατν νυμνοντες, τν παρχοντα τκόσμτμγα λεος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Λστς ν τΣταυρῷ, Θεν ενασε πιστεσας Χριστέ, ὡμολγησσε ελικρινς κ καρδας. Μνσθητμου Κριε βον, ἐν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τν ρχκακον χθρν, θανντες Μρτυρες λσατε, καδιήλθετε πρς τὰ ἄνω στεφθντες, θεαις νκαις τπαμβασιλεῖ, Θεπαριστμενοι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ερωσνης τφωτί, οἱ Ἱερρχαι λαμπρυνμενοι, ἐδοξσθησαν, καὶ Ὁσων τπλθη, ἀϊδου τυχον ζως· θεν μακαρζονται.

Νεκρσιμον

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Σν τος χορος τν κλεκτν, ἐν τπΔσποτα νσεως, ος μετστησας, κατασκνωσον Λγε, παραβλψας τοτων τὰ ἐν γῇ, Στερ πλημμελματα.

Δξα...

Τρις, Ἱεραρχν, κατν Μαρτρων τος γσι σεπτν, δυσωπθητι, κατος πστει θανοσι, σωτηραν δρησαι ψυχς, κατμγα λεος.

Κανν... Θεοτοκον

τν χρητον παντί, θεοχαρτωτε, χωρσασα, κακυσασα πρ φσιν καλγον, τοτον πσιν λεων μν, γενσθαι κτευε.