ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΛ Α΄ ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. α' Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Ομοι τπαροργσαντί σε, τν λεμονα Θεν μου καΚριον! ποσκις πηγγειλμην, μετανοσαι Χριστέ, καψευδς ερθην ὁ ἀνητος! Τπρν το Βαπτσματος, κατερρπωσα νδυμα, τν συνθηκν τε, τν πρς σμου λγησα, κατδετερον, πλιν τοτο πγγελμα, ὃ σοκαθωμολγησα, Ἀγγλων νπιον, κατν νθρπων τσχμα, τπνθιμον νδυμενος, εμὶ ἀθετσας, λοιπν Στερ μες τλος, ἀφς λσθαι με.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Ποαν πολογαν ψυχή, ἔχεις θλα ν μρτς κρσεως; ἢ τίς σε τς καταδκης, τοαωνου πυρς, καπασν βασνων ξαιρσεται; οδες εμσσαυτῇ, ἱλεστν εσπλαγχνον, τς θεμτους, καταλεψασα πρξεις σου, καθερεστον, κτησαμνη βιτευσιν, κλαουσα καθ' ἑκστην σου, τὰ ἄπειρα σφλματα, ἅπερ καθ' ὥραν προσπταεις, ἔργκαλγῳ ἐννοίᾳ τε, Χριστν ατουμνη, παρασχεν σοι τν τελεαν, τοτων συγχρησιν.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Μμου κατακρατετω Σωτρ, τς μαρτας συνθεια λκουσα, μηδμου κυριευτω, δαμων επολεμν, κακαταφερτω πρς τθλημα, ατοῦ, ἀλλ' ἐξρπασον, τς ατοδεσποτεας με, κατυραννδος, καζοφδους κολσεως, καβασιλεων ν μοσφιλνθρωπε, ὅλον τε σν γενσθαι με, καζν καταξωσον, καττθλημα Λγε, τσν καὶ ἔχειν νπαυσιν, ἐν σοκαερεν με, ἱλασμν κασωτηραν, καμγα λεος.

τερα τν σωμτων, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Λμη με τν παθν τυραννεῖ, κατς καρδας μου τς κρας ζφωσε, καβλπειν οσθνω λως, τς σωτηρους δος, προϊν πλανμαι, κακρημνζομαι, δεινς ες τβραθρα, ττοῦ ᾍδου ρχγγελοι, τν δθαυμτων, τν μν μιμνησκμενος, θεραπεομαι, ἀππσης τς νσου μου, ἴδοιμι τν εμνειαν, ὑμν νν ταχτατα, σπεσατε σβσαι τν φλγα, τν τν παθν μου πανσβαστοι, πρς φς δηγοντες, σωτηρας με καλσιν, κακν μοι νμοντες.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

σχε τν τς εκλεας βαθμν, τς καθ' ὑμς πονηρς, Ἀρχιστρτηγοι, ὁ πρην ς ωσφρος, συνανατλλων μν, ἀλλ' ἐκ πονηρας ὁ ἀντπαλος, ες γν κατεννεκται, κατσκτει ζεζφωται, κασν ατμε, καταρρξαι πεγεται, τιμηθντα με, τεκνι τοπλσαντος, ὅμως εκαπροππτωκα, Χριστός με νστησε· φνητε ον μοι προστται, καπρομηθες καὶ ἐπκουροι, σοφοτῷ ἀθλίῳ, σωτηραν μοι ατοντες, καμγα λεος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

δει με κατ' εκνα Θεοῦ, γεγενημνον καὶ ὑμν συναρθμιον, μηδ' ὅλως καθυποκψαι, τπονηρφεῦ! ἐχθρῷ, ἀλλσυμβουλίᾳ τοῦ ἀλστορος, ὑμς οκ ζλωσα, ἐντολν δὲ ἠθτησα, καὶ ἐκππτωκα, τς τιμς τοποισαντος, Ἀρχιστρτηγοι, καδουλείᾳ καθλκομαι, ὅμως περιπαρντα με, τος πθεσι βλποντες, δτε μοι χερα πρς τρβον, τν νωττω με φρουσαν, τυχεν σωτηρας, ἐξαιτοντς μοι κακλλους, ἀρχααν εκλειαν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκονμοιον

Λμψον τν φωτισμν σου μοί, τῷ ἐν τσκτει τν δεινν νυπρχοντι, τφγγος τς ληθεας, ἡ συλλαβοσα Θεν, κασαρκτεκοσα Μητροπρθενε, βυθοῦ ἀπογνσεως, διτχους νγαγε, καὶ ἐππτραν, ἀσφαλος βιοτεσεως, ἐπιστριξον, τς ψυχς μου τβματα, δκασον τος παστως με, πολεμοντας δαμονας, πασον τν πνον ν τχει, τς ταλαιπρου καρδας μου, ἐλπς τν περτων, ἡ τκσμδωρουμνη, τμγα λεος.

 

πστιχα Κατανυκτικ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε, ἁμαρτνων οπαομαι, φιλανθρωπας ξιομενος, ογινσκω, νκησν μου τν πρωσιν, μνε γαθέ, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Κριε, κατν φβον σου πτοομαι, κατπονηρν ποιεν οπαομαι, τίς ν δικαστηρίῳ τν δικαστν οπτοεται; ἢ τίς αθναι βουλμενος, τν ατρν παροργζει ς κγώ; Μακρθυμε Κριε, ἐπτῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνσθητι, καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

Τν πιγεων πντων, καταφρονσαντες, κατν βασνων νδρείως κατατολμσαντες, τν μακαρων λπδων οκ στοχσατε, ἀλλ' ορανν Βασιλεας κληρονμοι γεγνατε, πανεφημοι Μρτυρες, ἔχοντες παρρησαν πρς τν φιλνθρωπον Θεν, τκσμτν ερνην ατσασθε, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Φοβερν καπαρδοξον, καμγα τμυστριον! ὁ ἀχρητος ν γαστρὶ ἐχωρθη, καὶ ἡ μτηρ μεττν τκον Παρθνος πλιν διμεινε. Θεν γρ γννησεν, ἐξ ατς σαρκωθντα. Ατβοσωμεν, αττν μνον επωμεν, σν γγλοις ναμλποντες· γιος εΧριστς Θες, ὁ δι' ἡμς νανθρωπσας δξα σοι.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος πλ. α'

Κριτοκαθεζομνου, καὶ Ἀγγλων σττων, σλπιγγος χοσης, καφλογς καιομνης, τί ποισεις ψυχμου, ἀπαγομνη ες κρσιν; ττε γρ τδεινσου παρστανται, τκρυπτσου λγχονται γκλματα· διπρτλους βησον, ὁ Θες λσθητ μοι, κασσν με.

 

Ψυχή, τὰ ὧδε πρσκαιρα, τδὲ ἐκεαἰώνια, ὁρτδικαστριον, καὶ ἐπθρνου τν Κριτν, κατρμω τν πφασιν, λοιπν σπουδῇ ἐπστρεψον, ἡ κρσις συγχρητος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θερμ προστασα καὶ ἀπροσμχητος, ἡ ἐλπς βεβαα καὶ ἀκατασχυντος, τεχος κασκπη καλιμν τν προστρεχντων σοι, Ἀειπρθενε γνή, τν Υἱὸν σου καΘεν, ἱκτευε σν γγλοις, ερνην δοναι τκσμῳ, κασωτηραν καμγα λεος.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Πντες γρυπνσωμεν, καΧριστῷ ὑπαντσωμεν, μετπλθους λαου, καλαμπδων φαεινν, ὅπως τονυμφνος νδον ξιωθμεν· γρ τς θρας ξω φθανμενος, ἄπρακτα τΘεκκραγεν· λησν με.

 

ν κλνκατακεμενος, ἁμαρτημτων πολλν, συλμαι τν λπδα τς σωτηρας μου· γρ πνος τς μς αθυμας, προξενεμου τψυχτιμωραν, ἀλλσὺ ὁ Θες, ὁ τεχθες κ Παρθνου, διγειρν με πρς τν σν μνδαν, ἵνα δοξζω σε.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

γιωτρα τν Χερουβεμ, ὑψηλοτρα τν ορανν Πανμνητε, Θεοτκον σε ν ληθείᾳ ὁμολογοντες, ἔχομεν μαρτωλοπροστασαν, καερσκομεν ν πειρασμος σωτηραν· διμπασπρεσβεουσα πρ μν, κραταωμα κακαταφυγτν ψυχν μν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκριτριον τρμω τφοβερτατον, καΚριτοτν δικααν φρττω πφασιν· συνεδησις καγρ εὶ ἐλγχει με, τῇ ἀμελείᾳ δσυζών, ἀπορκαδειλιῶ, πρεσβεαις μν γαις, ἐκλυτρσασθε τοπυρός με, οτος πιστος φρουροντες ρχγγελοι.

Μαρτυρικν

Λμπει σμερον μνμη τν θλοφρων· χει γρ καορανθεν παγασμα, ὁ χορς τν γγλων πανηγυρζει, κατν νθρπων τγνος συνεορτζει· διπρεσβεουσι τΚυρίῳ, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γαβριήλ σοι τχαρε τὸ ἐπουρνιον, ἐπγς παραδξως ναπεκμισε· τν γρ γγλων ποιητν, ἐν σοσαρκομενον ρν, τμελδημα χαρς, ἀναμλπει σοι σεμνή, βροτος δι' ατο διδσκων, ὡς σμνη χαρς ατα, πσιν νθρποις πεφανρωσαι.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Τν σοπτασαντα οκτειρον, Λγε. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. α'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σωμεν τΚυρίῳ, τποισαντι θαυμασττρατα, ἐν ρυθρθαλσσῃ, ᾠδν πινκιον, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν πολλας πταις, ἐξελκμενον καδελεαζμενον, Χρισττοῦ ἀλλοτρου, ἐπστρεψον, οκτειρον, ὡς παντοδναμος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

το κωφοτὰ ὦτα, διανοξας Χριστέ, τς ψυχς μου δομαι, κωφεοντα τὰ ὦτα δινοιξον, ὅπως σου, τος λγους νωτισθῶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεοφανες στρες, χρηματζοντες τοῦ Ἡλου Μρτυρες, τοτς δικαιοσνης, τσκτος σκεδζετε, τν καρδιν μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεπυρωμνα βλη, θεοις νθραξι τοῦ ἁγου Πνεματος, οἱ Ἀθληταδειχθντες, τβλη συντρβουσι, πντα τοῦ ὄφεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη τς θεας δξης, μετανοας μοι πλας ναπτασον, καὶ ἐκ πυλν τοῦ ᾍδου, ἐξρπασον δομαι, τν ταπεινν μου ψυχν.

 

Κανν τν σωμτων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Μλος γγλοις τ πμπτον.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ππον καὶ ἀναβτην, ες θλασσαν ρυθρν, ὁ συντρβων πολμους, ἐν ψηλβραχονι, Χριστς ξετναξεν, Ἰσραλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινκιον, ὕμνον δοντα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μσται τς θεαρχας, τς φωτοδτιδος, ὡς τας τατης κτσι, πρωτοφανς λαμπμενοι, φωτκαταυγζεσθαι, τν ψυχν μου γγελοι, τν Δεσπτην καθικετεσατε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

χοντες παρρησαν, ὡς θρντῷ ὑψηλῷ, παριστμενοι πντας, τος εσεβς μνοντας μς, κινδνων λυτρσασθε, πρωτοστται τξεως ορανου, ὦ Ἀρχιστρτηγοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λλυται κατρα, ἡ λπη ππαυται· γρ ελογημνη, κακεχαριτωμνη, πιστος χαρν ξαντειλεν, ελογαν πσιν νθηφοροσα, Χριστν τος πρασι.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτὰ ἔθνη Θες βασλευσεν, ὁ Θες κθηται πθρνου γου ατοῦ, καψλλομεν ατσυνετς, ὡς ΒασιλεκαΘεῷ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σὺ ὁ μηδνα πολσθαι βουλμενος, ἀγαθΚριε, ἀπολλμενον οκτειρον, κασσν με οπῇ, πανοικτρμον τοῦ ἐλους σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τι ν γνσει καὶ ἀγνοίᾳ ἡμρτηκσοι, ΧριστΚριε, τπντα γινσκοντι, προσρχομαι, προσππτω σοι, δξαι με σπερ τν σωτον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

να τν ζσαν μαρταν νεκρσητε, κανεκρν Μρτυρες, τν χθρν ποδεξητε, νεκρσεως σωμτων, μακριοι οκ φροντσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεποικιλμνοι τος παθμασι Μρτυρες, καστολας αμασι, βεβαμμναις κοσμομενοι, τπντων Βασιλεῖ, στεφηφροι νν παρστασθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθενομτορ Θεν σωματσασα, τς φωνς, πρσδεξαι τν βοντων σοι πντοτε, καλτρωσαι μς, τν ποικλων περιστσεων.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πξας π' οδενς, τν γν τπροστξει σου, καμετεωρσας σχτως βρθουσαν, ἐπτν σλευτον Χριστέ, πτραν τν ντολν σου, τν κκλησαν σου στερωσον, μνε γαθκα φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λγτος χορευτς τν νω Δυνμεων, σαφς ποστσας, τν σν χρησττητα, τν πειροδναμον δεικνς, τοτων τας προστασαις, τν κκλησαν σου στερωσον, μνε γαθκα φιλνθρωπε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΣΜτηρ Θεοῦ ἀσυνδυστως γεγνησαι, τοτος σωμτους χορος φωτζοντος, μαν θεαρχαν ν τρισί, μλπειν καταπαστως, ἁγιασμος κακυριτησιν, ἄχραντε Παρθνε πανμνητε.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἔργα τς οκονομας σου Κριε, ἐξστησαν τν προφτην ββακομ· ξλθες γρ ες σωτηραν λαοσου, τοσσαι τος χριστος σου λλυθας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τὰ ἔργα περ ν τβίῳ ἐτλεσα, ὑπρχουσι χαλεπκαπονηρά, ἐξ ν Χριστὲ ὁ Θες λτρωσαμε, μετνοιαν γνησαν παρχων μοι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πσης ντολς σεπτς κατεφρνησα, τν φβον σου παρωσμενος Χριστέ, καδδοικα τὸ ἀλθητν σου βμα, ἐν μκατακρνς με εσπλαγχνε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μσι πανταχθεν ντως τεινμενοι, καμστιξι δαπανμενοι σφοδρς, καὶ ὄνυξι καταξεμενοι Λγε, οἱ Ἀθλητασου πστει γλλοντο.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σαλεσαι θληταὶ ὑμς θεας στσεως, οκ σχυσε παντελς πονηρς· διπολλν σαλευομνων γενναοι, στηργματα νθως δεχθητε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκοται ξ γνν αμτων σου Κριος, μετνοιαν τος τιμσ σε διδος Πανμνητε, τσχρηστμεσιτείᾳ, ὡς εσπλαγχνος καμνος φιλνθρωπος.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν ννοσας σου κνωσιν, προβλεπτικς ὁ Ἀββακομ, Χριστὲ ἐν τρμῳ ἐβα σοι· Ες σωτηραν λαοσου, τοσσαι τος χριστος σου λλυθας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

γγλων ποστσας λαμπρτητας, θεουργικας μαρμαρυγας, ἀγαθοδτως λμπρυνας, ὡς δυνατς ν σχϊ, τν λγον σου πληρσαι φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γεδη τν σωμτων φρονματα, ἀποβαλμεθα πιστοί, τπολιτείᾳ μιμομενοι, τν σωμτων τς τξεις, κανον ναπτερσωμεν πνεματι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γενομοι προστασα Πανμωμε, καταφυγτε καλιμν, παθν τν ζλην δικουσα, ἡ τς γγλων χορεας, τκλλει συγκρτως νικσασα.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφς τὸ ἀληθινν, Χριστὲ ὁ Θες, πρς σὲ ὀρθρζει τπνεμ μου κ νυκτς, ἐπφανον π' ἐμτπρσωπν σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ννηψον ψυχή, ἀννηψον πνου, βαρος τς μς δεινς μαρτας, καμετανοας φωτπεριαυγζου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νεσωμεν τν ψυχν, δι' ἐμμελεας, κακατανξεως μβροις ρδευθμεν, ὅπως βλαστσωμεν μετανοας στχυν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος νθραξι στομωθντες, τς γπης, ορανοχλκευτα ξφη θλοφροι, ἐδεχθητε δυσμενν κπτοντες στφη.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δολωτοι τῷ ἐχθρῷ, γεγενημνοι, κατεδουλσατε τοτον θλοφροι, καγνσιοι τοΧριστοῦ ὤφθητε φλοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε ν γυναιξν, ελογημνη, τσὰ ἐλη παρσχου τλασου· τοῦ Ἐλεμονος γρ δεχθης Μτηρ.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἀναβαλλμενος φς ς μτιον, πρς σὲ ὀρθρζω, κασοκραυγζω, τν ψυχν μου φτισον, τν σκοτισμνην, Χριστὲ ὡς μνος εσπλαγχνος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πιπορευμενοι, τς γς τπρατα, τς τοΔεσπτου εεργεσας, τος πιστος κομζετε, καπεριφρουρετε, παννδοξοι ρχγγελοι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λγσου πειθμενοι, Λγε ΘεοκαΠατρς, τς ορανου ταξιαρχας, οκλεινοδικοσμοι, ττς σς λαμπδος, φωτπεριαυγζονται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λην μου τν φεσιν, πρς σμετστησον, τς πρ λγον πιθυμας, γλυκασμν φρουσα, τος σΘεοτκον, ἁγνν πιγινσκουσι.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοκτους τν Προφτην λυτρσω, ἐμδὲ ἐκ βυθοῦ ἁμαρτημτων, ἀνγαγε Κριε κασσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Οκ στιν ν τ βίῳ ἁμαρτα, ἣν μνος οκ τλεσα τλας, μνε ναμρτητε, οκτερησν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

στίῳ πτερωθμεν προθυμας, κασωτηρου μετανοας, ὅπως προφθσαντες, ἅπαντες σωθεημεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κηρκων, Ἀποστλων καΜαρτρων, τος θλοις καταυγζεται κτσις, δι' ὧν μς φτισον φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τσκεη, τχωρσαντα τν αγλην, τς θεας κασεπτς φωτοδοσας, τος Μρτυρας παντες τιμσωμεν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε τν πιστν προστασα, ῥυσθναι ππσης μαρτας, δυσπει τν Κριον, τος δολους σου.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαινομνην κλδωνι, ψυχοφθρΔσποτα Χριστέ, τν παθν τν θλασσαν κατενασον, καὶ ἐκ φθορς, ἀνγαγμε ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ερς κοσμομενοι, τν γγλων δμοι κλεκτοί, φωτοδτοις λμψεσι φαιδρνονται, τς θεουργος κφαντορας μιμομενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συνλαβες χραντε, τν τν λων κτστην καΘεν, ὃν σν τρμ βλπουσι γηθμενοι, πανευλαβς παρεστηκτες οἱ Ἄγγελοι.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ βλπων βσσους, καὶ ἐπθρνου δξης καθμενος, ὁ ὑπερμνητος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ δι' εσπλαγχναν, μετανοοντας πντας δεχμενος, ὁ ὑπερμνητος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ασαι εσπλαγχνε Σωτρ, τπολλμου πθη, ὁ τν μν γινσκων σθνειαν, ὁ ὑπερμνητος, καὶ ὑπερνδοξος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥώμτθείᾳ κρατυνθες, χορς θλοφρων, τος δυσμενες βον κατεπλαισεν, ὁ ὑπερμνητος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ὁ ἐνισχσας τος σοφος, Ἀθλοφρους Λγε, ὑπενεγκεν πολπλοκα βσανα, δεσεσιν ατν, πντας οκτειρον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ μτραν Παρθνου, καθυποδς κασσας τν νθρωπον, ὁ ὑπερμνητος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Κριος, τν φλγα κατσβεσε, τος Παδας δρσισε, συμφνως μελδοντας, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν πειροδναμον, ἀναφανων δναμιν, ὑμς ρχιστρτηγοι, Χριστς πεστσατο, διδξας ναμλπειν, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πληθν μτρητον, Ἀσωμτων τξεων, κοσμν γαθτητι, πιστν τσυστματα, ἀξωσον μνεν σε, ὁ Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πθεσι κλονομενον, σύ με νν στερωσον, ἡ πσι πηγσασα, πιστος τν πθειαν, τος πστει μελδοσιν, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Ποιητν τς κτσεως, ὃν φρττουσιν γγελοι, ὑμνετε λαοί, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νεκρν τας παραβσεσι, γενμενον Κριε, ζωσν με, ἵνα σε δοξζω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λαμπρνας μετανοίᾳ με, σκτους μαρτας ῥῦσαι Κριε, ἵνα σε δοξζω, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἀθλοφροι Μρτυρες, τν φλγα τς πλνης κατεπτησαν, δρσον ορανθεν, λαβντες παραδξως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γῆ ὥσπερ πων γιοι, στχυν ληθς κατοστεοντα, τῷ ἀγωνοθτΧριστκαρποφορετε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ σοΘες ντειλε, καθεογνωσίᾳ κατελμπρυνε, τος σκοτισμνους, πανμνητε Παρθνε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σοτπαντουργῷ, ἐν τκαμνΠαδες, παγκσμιον πλξαντες, χορεαν μελπον· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λκει με τνν , τος τν γγλων δμους, ὑμνσαι τος σμασι, καρδας φεσις, ος περ συμμλπω. Τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μσται τς πλς, κατρισηλου αγλης, σωθναι πρεσβεσατε, τος πστει μλποντας. Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη τοφωτς, παρθενομτορ Κρη, φωτσου καταγασον, τος σοπροστρχοντας· σγρ πρχεις, ἐλπς καπροστασα, μνη Παναγα, ἀεελογημνη.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν μακαραν ν γυναιξί, καελογημνην πΘεοῦ, τν νθρπων τ γνος, ὕμνοις μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

λεως γενομοι Κριε, ἄμετρα φρνως πτασαντι, κατς σς με Λγε, Βασιλεας καταξωσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς τος Νινευτας σωσας, πλαι μεταγνντας μνε Σωτρ, καὶ ἡμς τος μνοντς σε, σσον τῷ ἐλει σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σρκα παραδντες πσαις πληγας, ἄπληγον σσατε ψυχν, Ἀθλοφροι Κυρου, τς θεας δξης μτοχοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μεροφαες στρες ν γῇ, πντων καταυγζοντες τς ψυχς, Ἀθλοφροι τοπντων, Κυρου νεδεχθητε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρεις σπερ θρνος πρινος, νεματι τν πντα φροντα, καθηλζεις Παρθνε, τν πντα διατρφοντα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σαα χρευε, ἡ Παρθνος, ἔσχεν ν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τν μμανουλ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνατολή, ὄνομα ατῷ, ὃν μεγαλνοντες, τν Παρθνον μακαρζομεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν ταγμτων ξαρχοι, πεφυκτες τν γγελικν, φαιδρτατε Μιχαλ, θεε Γαβριλ, τς θεας σαρκσεως, παναληθς, κήρυξ γεγονώς, πντας φρουρσατε, τος μνοντας μς νδοξοι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πλουσαις δσεσιν, ὑπερχων σοτν θησαυρν, ὁ τξεις παραγαγν, τς γγελικς, μεθ' ὧν λευσμενος, οα κριτς, πντων καΘες, φεσαμου Δσποτα, προσπεφευγτος τῷ ἐλει σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νοερς ρχγγελοι, Ἐξουσαι, θρνοι Χερουβεμ, Δυνμεις καΣεραφεμ, Ἄγγελοι φαιδροί, Ἀρχαί, Κυριτητες, τσΥἱῷ, ἄχραντε σεμνή, τρμλατρεουσι, Θεοτκε παμμακριστε.

 

πστιχα τν Ανων, Κατανυκτικ

Ομοι! τί μοιθην γτῇ ἀκρπσυκῇ, καπτοομαι τν κατραν, σν τῇ ἐκκοπῇ; ἀλλ' ἐπουρνιε γεωργέ, Χριστὲ ὁ Θες, τν χερσωθεσν μου ψυχν, καρποφρον νδειξον, καὶ ὡς τν σωτον υἱὸν δξαι με, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Τπλθη τν πταισμτων μου, πριδε Κριε, ὁ ἐκ Παρθνου τεχθες, καπσας ξλειψον τς νομας μου, λογισμόν μοι παρχων πιστροφς, ὡς μνος φιλνθρωπος δομαι, καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Ελογημνος στρατς, τοΒασιλως τν ορανν· ε γρ καγηγενες πρχον οἱ Ἀθλοφροι, ἀλλὰ ἀγγελικν ξαν σπευδον φθάσαι, τν σωμτων καταφρονσαντες, καδιτν παθημτων, τς τν σωμτων ξιωθντες τιμς. Εχας ατν Κριε, κατπεμψον μν τμγα σου λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Πασον τν πνον, τς πολυστενκτου ψυχς μου, ἡ πασασα πν δκρυον, ἀππροσπου τς γς· σγρ βροτν τς δνας δικεις, ἁμαρτωλν τν κατφειαν λεις. Σπντες κεκτμεθα, ἐλπδα καστριγμα, Παναγα Μητροπρθενε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λστς ν τΣταυρῷ, Θεν ενασε πιστεσας Χριστέ, ὡμολγησσε ελικρινς κ καρδας. Μνσθητμου Κριε βον, ἐν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Ψυχοφθροι με λσταί, ὁδτοβου συναντσαντες, κατεπλγωσν με, ἀλλτσεσπλαγχνίᾳ νν προστρχων, ἴασαι Χριστέ, κασσν με δομαι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

πουρνιοι χοροί, ὑμνολογοσσε τν πντων Θεν, τοτων Δσποτα ερας μεσιτεαις, τπολλμου πριδε κακά, κασσν με δομαι.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τν γγλων τος χορος, συναριθμομενοι Χριστοῦ Ἀθληταί, καπληρομενοι φωτισμοῦ ἀνεσπρου, τδυσδη πθη τς μς, καρδας μεισατε.

Δξα...

Μετδξης Τρις, τας τν γγλων μνουμνη φωνας, τν κεκακωμνην κ τν δαιμνων ψυχν μου, σῷ ἐλει λην γιῆ, ἀνδειξον δομαι.

Κανν ... Θεοτοκον

δι΄ γγλου τν χαρν, ἐν τνηδύϊ δεξαμνη γνή, σκυθρωπζουσαν πονηρας ργασαις, τν ψυχν μου πλρωσον χαρς, πρς φς δηγοσμε.