ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος πλ. α'

Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Πασαι τος πνους θλων βροτν, κα τὰ ὀνεδη, ὑπεργαθε Κριε, Σωτρ μου σταρωσιν φρεις, τν πονεδιστον, χολς δὲ ἐγεσω νεξκακε, ἡμν τν πικραν, πσαν ξαρων τν κκιστον, ἐπλγης λγχῃ, τν πλευρν τν κρατον, τς πληγς μν, ὡς Δεσπτης ἰώμενος· θεν νν νυμνομν σου, τν νδοξον σταρωσιν, καπροσκυνοντες τιμμεν, λγχην, τν σπγγον, τν κλαμον, δι' ὧν δωρσω, σοτκσμτν ερνην, καμγα λεος.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Πθος τσν Χριστπροτυπν, Μωσς μγας σου θερπων νψωσεν, οκτρμον χαλκον τν φιν, ὄφεων βλβης βροτος, ἰοβλου δγματος ξαιρομενος, κανν σταυρωθντος σου, ἐπξλου μακρθυμε, κσμος κ βλβης, ἐλυτρθη τοῦ ὄφεως, καὶ ἀνυψθη, ἀπγς πρς ορνια· θεν καὶ ἀγαλλμενοι, ὑμνομεν τκρτος σου, κατν Σταυρν σου τιμμεν, καπροσκυνομεν φιλνθρωπε, δι' οπσα κτσις, ερεν πονον ξαν, καμγα λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Θλων τς διαθσεις δμ, τοπρωτοπλστου ξηλσαι φιλνθρωπε, ες τλος πσαν δνην, ὁ πλαστουργς τοῦ Ἀδμ, ἥλοις προσηλθης ναμρτητε, Χριστκατλγχῃ, θεαν πλευρν τρωθες δι' ἡμς, κωλεις Λγε, τν ομφααν τν φλγουσαν, μκωλειν μν, τος σος δολοις τν εσοδον· θεν δοξολογοντς σε, ὑμνομεν τκρτος σου, κατν Σταυρν σου τιμμεν, καπροσκυνομεν φιλνθρωπε, δι' οπσα κτσις, ερεν πονον ξαν, καμγα λεος.

τερα τς Θεοτκουμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

χων πεφορτισμνον εί, ττς ψυχς μου παυχνιον Δσποινα, ἐκ πλθους μαρτημτων, κασυμφορν χαλεπν, οτολμπρς ψος ραι μματα· δινενευκς ες γν, ἐκ καρδας κραυγζω σοι· λησν με, ἡ Θεν πολυεσπλαγχνον, ἀνατελασα, ἐξ χρντου νηδος σου, δεξον τν θαυμασων σου, τπλθος τὸ ἄπειρον, κατς χρντους καθεας, πρς τν Υἱόν σου κτενασα, Παρθνε παλμας, σωτηραν μοι παρσχου, τας κεσαις σου.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Λαλαψ μαρτιν χαλεπή, ἐν τπελγει με τοβου κατλαβε, καζλη κατρικυμα, καπρς βυθν συνωθεῖ, τν μν καρδαν πογνσεως. Ἁγντας πρεσβεαις σου, τν ζων μου κυβρνησον, πρς τν λιμνα, τς ζως τν κμαντον, πρς μετνοιαν, κατελεαν διρθωσιν, ἴδε μου τν σθνειαν, καπρσχες τκρσει μου, δδου μοι χερα κειμνῳ, σς βοηθεας Πανμνητε, Χριστν τεκοσα, τν παρχοντα τκσμῳ, τμγα λεος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

λην μαρτιν χαλεπν, ἐπισυνξας μαυτῷ ἐθησαρισα, κατρμω ππροσπου, τοσοΥοῦ Ἀγαθή, πς ποσω ττε τκριτριον· καγρ ποταμς πυρς, ἕλκει βματος μπροσθεν, καμυριδες, τν γγλων παρστανται, τος νομοντας, ἐν ατῷ ἀπορρπτοντες· θεν πρτς ξδου μου, τοβου Πανχραντε, καθικετεω πρεσβεσαι, ὑπρ μοτν φιλνθρωπον, κριτν λεσαι, κασυγχρησν μοι δοναι, καμγα λεος.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκονμοιον

λην ναλαβν τν μν, μορφν πλστης καΘες νεδσατο, μορφσαι τν πρν πεσοσαν μορφν δμ βουληθες, ἐν Σταυρῷ ὑψθη, ὡς πεθυνος, ἑκν κατς χερας, προσηλωθες νν ἰάσατο, τς πρν τ ξλῳ, παρειμνας τς βρσεως, ὃν Πναγνος, θεωροσα λλαζε. Τίς στιν τοσατη σου, Υἱέ μου νεκαστος, μακροθυμα; οφρω, ἐπΣταυροῦ ἀναρτμενον, ὁρν σε τν πντα, τδρακδιακρατοντα, Χρισττσμπαντα.

 

πστιχα, Σταυρσιμα

Σταυρς σου Κριε, εκαξλον ρται τοσίᾳ, ἀλλθεαν περιββληται δυναστεαν, καασθητς τκσμ φαινμενος, νοητς τν μν θαυματουργεσωτηραν, ὃν προσκυνοντες, δοξζομν σε Σωτρ, ἐλησον μς.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Μνον παγντος τοξλου ΧρισττοΣταυροσου, ἡ πλνη πεφυγδευται, καὶ ἡ χρις ξνθησεν· ογρ τι καταδκης σττιμωρα, ἀλλτρπαιον δεχθη μν σωτηρας. Σταυρς μν στριγμα. Σταυρς μν καχημα. Σταυρς μν γαλλαμα.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Τν πιγεων πντων καταφρονσαντες, κατν βασνων νδρεως κατατολμσαντες, τν μακαρων λπδων οκ στοχσατε, ἀλλ' ορανν Βασιλεας κληρονμοι γεγνατε, πανεφημοι Μρτυρες, ἔχοντες παρρησαν πρς τν φιλνθρωπον Θεν, τκόσμτν ερνην ατσασθε, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Χαροις σκητικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λγχσου τν πλευρν Υἱέ, ὀρυττομνην καθορσα τιτρσκομαι, τς λπης δεινὴ ῥομφαα, καστεναγμν κ ψυχς, προϊναι λως οδεδνημαι, ἡ Πναγνος λεγε, παρεστσα τπθει σου, κατν σφαγν σου, καθορσα τν δικον, ἀνεξκακε, ὑπεργαθε Κριε, πομοι τεαγγλια, βοσα σν δκρυσι, ποῦ ὁ τΧαρμοι λξας; ποῦ ἡ λοχεα ἡ ἄφραστος; ποΠτρος φλος; ἀλλδξα τῇ ἀφτμακροθυμίᾳ σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. α' Τ ξνον τς Παρθνου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξλον τοΣταυροσου, Σωτρ μν τκόσμῳ ἀνεδεχθη, σωτριον· ν ατγρ βουλσει προσηλωθες, τς κατρας ρρσω τος γηγενες, ἡ πντων ζωή. Κριε δξα σοι.

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κουσως οκτρμον Σταυρν πμεινας, κατν πλαι κατραν τν διβρσεως, ὡς παντοδναμος Θες σὺ ἐξηφνισας· διτθεα κασεπτά, πθη σου Δσποτα Χριστέ, ὑμνομεν καπροσκυνομεν, δοξολογοντες παστως, τν πρ νον οκονομαν σου.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ΤΣταυρτοΚυρου παρισταμνη, θρηνδοσα βα Θεοτκος· Ομοι Τκνον θεον, φς μου γλυκτατον! πς τανθης ν Σταυρῷ, ὁ τείνας θεϊκς τν ορανν σεδρριν, καὶ ἐκ θαλσσης νγων, πηγς δτων τσπροστγματι.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν πομείνας κουσίᾳ βουλῇ, καφθορς τος νθρπους λευθερσας Σωτρ, ἀνυμνομεν οπιστοκαπροσκυνομεν σε, ὅτι φτισας μς, τδυνμει τοΣταυροῦ, καφβδοξζομν σε, φιλνθρωπε καοκτρμον, ὡς ζωοδτην καΚριον.

 

Τπος Κρανου, Παρδεισος γγονε· μνον γρ ς πγη τξλον τοΣταυροῦ, εθς βλστησε τν βτρυν τς ζως, σ Σωτρ, ες μν εφροσνην, δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ν τΣταυρσε ρσα Χριστὲ ἡ Μτηρ σου, ἑκουσως παγντα μνν ς κακον, θρνον κνει γοερν, κακατετρχετο. Ομοι! βοσα τὸ ἐμν, πς πεσβσθης φς πικρς; κα πς ς δικος θνσκεις, μσον κακοργων Υἱέ μου, ὁ Βασιλες πσης κτσεως;

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ τοξλου πικραν δμ τργησε, πρς φθορν λισθσας φθντοῦ ὄφεως, σοδπαγντος ησοῦ, ζων τργησε, καδιξλου τοΣταυροῦ, πλιν οκετος ορανος, κακατηργθη ὁ ὄφις, καὶ ἡ φθορκατεπθη, καπντες δξαν σοι προσγομεν.

Μαρτυρικν

Λμπει σμερον μνμη τν θλοφρων· χει γρ καορανθεν παγασμα, ὁ χορς τν γγλων πανηγυρζει, κατν νθρπων τγνος συνεορτζει· διπρεσβεουσι τΚυρίῳ, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γαβριήλ μοι τΧαρε πρν προσεκμισε, μετ' ἐμοσε φωνσας σεσθαι Κριε, ἡ Θεοτκος ν κλαυθμπικρς φθγγετο· πς ον ες λπην χαρά, νν μοι γνετο Υἱὲ; καπς ς παις φανομαι, ἡ ἀπειρνδρως τεκοσα, στν Σωτρα τν ψυχν μν;

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Παθν με σζεις τπθει σου, Χριστμου, τν ωσφ.

 

δα' χος πλ. α'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤΣωτρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλσσλαν, ποσν βρχοις δηγσαντι καΦαραπανστρατικαταποντσαντι, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παθοκτνον Χριστέ, ἐθελουσως ατς, ὑπστης πθος, καὶ ἀπκτεινας τν ποκτεναντα, πλαι ν Παραδεσῳ ἡμς· δισου δοξζομεν, τν γαθτητα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

νυψθης Σταυρῷ, κακατεπθη χθρς, καοπεσντες νυψθημεν, καΠαραδεσου πολται, Χριστγεγναμεν, τκρτος δοξζοντες, τς Βασιλείας σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΘυρετοΣταυροῦ, καθοπλισθντες καλς, πρς πλην πσαν τοῦ ἀλστορος, προσεχωρσατε σοφοΜεγαλομρτυρες, κατοτον νικσαντες, δξης τχετε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς ρνα σεμνά, τδι' ἡμς θληταί, ἀμντυθντι προσηνχθητε, τς ναγες περιφανς θυσας παοντες· διμακαρζομεν, ὑμς πανεφημοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νον βρφος μν, τν παλαιν μερν, ἁγνΠαρθνε πεκησας, παλαιωθεσαν τν φσιν νακαινσαντα, ἀνθρπων Πανμωμε, τθείῳ πθει ατοῦ.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Πμπτη δησις τΘεοτκ πλει.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ππον καὶ ἀναβτην, ες θλασσαν ρυθρν, ὁ συντρβων πολμους, ἐν ψηλβραχονι, Χριστς ξετναξεν, Ἰσραλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινκιον, ὕμνον δοντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη τοῦ ἀπροστου, φωτς Πανμωμε, μετανοας τς πλας τψυχμου δινοιξον, καδδου τν εσοδον, τς κεσε Κρη, ἀγαλλισεως κατερπντητος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χων σε Θεοτκε, προσττιν μαχον, καὶ ἀπρθητον τεχος, κα σκπην νυπρβλητον, ῥυσθεην τοδρκοντος, τοδολου Πναγνε, τοπλαι κζητοντος, καταπιεν με σφοδρς.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μή με πογυμνσς, τς θεας σκέπης σου, μκενν ποδεξς, τς χριτς σου χραντε, μηδὲ ἀποπμψς, κατσχυμνον Δσποινα, ἀλλπαρσχου μοι τσν λεος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πασον τς ταλαιπρου, καπαναθλας μου, Θεοτκε καρδας, πνον τν φρητον, κατοσωτηρου σου παρσχου μοι, Θεομτορ, θεαν αγλην κασωτριον.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δυνμει τοΣταυροσου, Χριστέ, στερωσν μου τν δινοιαν, ες τὸ ὑμνεν καδοξζειν σου, τν σωτριον νν Σταρωσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μαρανεις τν καρπν τς φθορς, ἐν ξλΣωτρ νυψομενος, καὶ ἀφθαρσας πηγς μν, ἐκ πλευρς κβλζεις Δσποτα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τθης ν Σταυρῷ ὡς μνς, φλις σφραγζων τν ψυχν μν, θείῳ σου αματι Δσποτα· θεν φβ σε δοξζομεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενοι Χριστοῦ Ἀθληταί, καπολυτρπως ακιζμενοι, κατος θηροις ιπτμενοι, ἀπερτρεπτοι μενατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς βτρυες μπλου ζως, το μαρτυρου ονον βλυσαν, πιστν καρδας εφρανοντες, τοΘεοῦ ἡμν οΜρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζως μν πρξενος γνή, θανν ν ξλῳ ἀναδδεικται, ὁ σς Υἱός τε καΚριος, δοξζων τος μνοντς σε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πξας π' οδενς, τν γν τπροστξει σου, καμετεωρσας σχτως βρθουσαν, ἐπτν σλευτον Χριστέ, πτραν τν ντολν σου, τν κκλησαν σου στερωσον, μνε γαθκα φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τοκσμου τπροσφγιον σεΠανχραντε, καὶ ἐν σοπροστρχων, ἐκ διανοας θερμς, πς τις κλυτροται τν δεινν· διό με προσδραμντα, ἐν τσσκπῃ ἀπολτρωσαι, πσης πονηρς νοχλσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνη τν γηγενν πντων ντληψις, σὺ ἀντιλαβομου λέῳ ὄμματι, Δσποινα τοκσμου γαθή, καφρορησον τθείᾳ, ἐπισκοπτς δυναστεας σου· χεις γρ σχν νυπρβλητον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δυνμει τσχειρός με τοπολεμτορος, κατς τυραννδος τοτου φρπασον, Δσποινα τοκσμου γαθ· μή με σχσας λβῃ, κα καταπίῃ, καπρς λεθρον, ἄξαωνου κολσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν φβκαὶ ἐν τρμπροσππτων κραυγζω σοι, Θεοτκε. Σύ μοι γενοβοθεια, Δσποινα τοκσμου γαθή, ἐν ρτοθαντου, ἡνκα τν βεβιωμνων μοι, μλλω τς εθνας εσπρττεσθαι.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα τν κον, τς δυναστεας τοΣταυροσου, ὡς Παρδεισος νογη δι' ατοῦ, καὶ ἐβησα· Δξα τδυνμει σου, Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε δυς ν Σταυρῷ, δικαιοσνης λιε Χριστέ, φς νσπερον ντειλας μν, τος μνοσσου Λγε, τν φρικτν συγκατβασιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στμενος πρδικαστικοῦ, Χριστμου βματος ποτέ, κατεδκασας τν δικον χθρν, καὶ ἐσταυρθης μσον καταδκων, ἡμς δικαιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στεφανομενοι νικητικς, οτοΧριστοῦ Ἀθληταί, τν ἀόρατον κατσχυναν χθρν, καὶ ἐκραγαζον· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τὰ ἀμραντα νθη πιστοί, τονοητοΠαραδεσου, τπολτιμα σκεη τοΧριστοῦ, δετε τος θλοφρους, ἐν μνοις εφημσωμεν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ἑώρακας ν τΣταυρῷ, Χριστν ν τεκες γνή, ἀπεθαμαζες τν φατον ατοῦ, μακροθυμαν· θεν σν ατσε δοξζομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν ννοσας σου κνωσιν, προβλεπτικς ὁ Ἀββακομ, Χριστὲ ἐν τρμῳ ἐβα σοι· Ες σωτηραν λαοσου, τοσσαι τος χριστος σου λλυθας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πντων γεννητν περχουσα, ὡς τν Δεσπτην καΘεν, ἐν τγαστρσου βαστσασα, τν πρ πντας νθρπους, ἐξαμαρτνοντμε κατοικτερησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκς μου τς τκτους κατσβεσον, ὀρξεις μβροις σν εχν, κατς ψυχς μου διναψον, τν λχνον τν σβεσμνον, πυρτοθεου ρωτος Πναγνε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σχς τν σθενοντων Πανμωμε, ἀπεγνωσμνων ἡ ἐλπς, κατν πενθοντων παρκλησις, χαροποιόν μοι παρσχου πνθος, δι' οερσω τν φεσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στεχος καὶ ἀσφλειαν Δσποινα, σπροστασαν ψευδῆ, σπργον καταμχητον, πιστς εκεκτημνος, ἐλπζω δισοσωτηρας τυχεν.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθρζοντες βομν σοι, Κριε· Σσον μς. Σγρ εΘες μν, ἐκτς σου λλον οκ οδαμεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πτραι σε πξλου ασθμεναι, ὑψωθντα Χριστέ, διεσχσθησαν, καγς σεσθη θεμλια.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πθετο λαμπδα ὁ ἥλιος, ὑψωθντος σου, ἐν ξλῳ Ἥλιε, δικαιοσνης μακρθυμε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θαυμτων παστρπτεσθε γιοι, λαμπηδνας, τσκτος δικοντες, τν νοσημτων ν χριτι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τμνεσθε τσμα, ὦ Μρτυρες, τδπνεμα θεας γαπσεως, ἄτμητον εχετε γιοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δοσα πξλου πνσαντα, τν Δεσπτην, θρηνοσα λλαζες, Παρθενομτορ πανμωμε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἀναβαλλμενος φς ς μτιον, πρς σὲ ὀρθρζω, κασοκραυγζω, τν ψυχν μου φτισον, τν σκοτισμνην, Χριστὲ ὡς μνος εσπλαγχνος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τς μου τχειργραφον, τν παραπτσεων, κατν μτρων πλημμελημτων, Ἁγνδιαρρξειεν, εμσπροφθσς, καδης μοι τν λτρωσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λθον ες πγνωσιν, ἐξ πορας πολλς, τν τν κακν μου, πληθν Παρθνε ναλογιζμενος· διό σοι κραυγζω· λησον κα σσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΘεοΜτερ φθορε, Θεολοχετρια, Θεοτοπντα νεματι μνῳ, ἐκτελοντος ῥῦσαμε, τς αωνιζοσης, καταδκης τν δολν σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χουσα τκαχημα, παρθενας φαιδρν, ὡς Μτηρ αθις Θεογεραρῃ, ὑπερτρως χραντε· διό σοι τΧαρε, τοΓαβριλ προσφρομεν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκλωσμε βυσσος, ταφή μοι τκτος γνετο, ἐγδὲ ἐβησα πρς στν φιλνθρωπον, καὶ ἔσωσμε δεξισου, Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρς ν γῇ ἐπγνυτο, καπτσις δαιμνων γνετο, καπστεως δρασμα ρχν πεδχετο, καὶ ἡ κακα κ μσου πελλατο.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὁ ἥλιος σβννυτο, τν σρκα ς λχνον νψαντος, ἐν ξλσου Κριε, δραχμδερσκετο, ἡ κεχωσμνη, ἐσκοτισμνοις πθεσι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ψομενος φιλνθρωπε, ἐν ξλχορος πομνους σου, τος χνεσιν σχηκας, Μαρτρων τπθος σου, ἐκμιμουμνους, τὸ ἀπαθεας πρξενον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χειμρρους ξηρνατε, τς πλνης, αμτων τος εμασι, καπρ πεσβσατε, δαιμνων λλτριον, τθείᾳ δρσῳ, στεφανηφροι Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

ομφαα τν καρδαν σου, διλθεν νκα σταυρομενον τν κτστην τεθασαι, Παρθνε πανμωμε, καλγχθεαν, πλευρν ξορυττμενον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαινομνην κλδωνι, ψυχοφθρΔσποτα Χριστέ, τν παθν τν θλασσαν κατενασον, καὶ ἐκ φθορς, ἀνγαγμε ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ζων κυσασα, οσιδη, Δσποινα γνή, νοητοθαντου με ξρπασον, κατς ζως, τς αωνου ξωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ντως σγκριτον, ἐν τκλλει, πντων γεννητν, σατομαι Δσποινα Θενυμφε, τς εδεχθος κακας με λευθρωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οκ χω ντληψιν, ἐν τκόσμῳ, πλν σου γαθ· διό σοι προσππτω κακραυγζω σοι· Μὴ ἀποστς, ἀπτοδολου σου Πναγνε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κακουργν δλιος, τας δονας, τν νον μου εί, ἐκταρσσει. Δσποινα βοθει μοι, κατς τοτου, πονηρας με ξρπασον.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐν καμνπυρς, τος μνολγους σσας Παδας, ελογητς Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να υσθμεν μες, τς νηδνου μαρτας, χολς γεσω Χριστέ, ὁ γλυκασμς τς ζως.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τοῦ ἐν Σταυρῷ Ἰησοῦ, τραυματισθντος ατρεθη, ττραματα τοῦ Ἀδμ, τπολυχρνια.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τετιμηκτες Χριστν, δι' ἐπιπνου τιμας, τς νωττω τιμς τχετε θληταί.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θελουσοις ρμας, κεχωρηκτες πρς τπθος, οἱ Ἀθλητανικηταί, ἐναπεφνθησαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μεττν τκον ἡ Ἁγνή, ὡς πρτοτκου διαμνεις· Θες γρ ν τεχθες, ἵνα θεσβροτος.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Κριος, τν φλγα κατσβεσε, τος Παδας δρσισε, συμφνως μελδοντας, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεομακριστε, Θεοτκε πναγνε, ψυχς μου τν κκωσιν, ἴασαι καδρησαι, γαλνην σωτηρας, καζως τν εφροσνην.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη διδευτε, λγοις ματαιτητος, τς πλας πκλεισον, δι' ὧν μοι θνατος, καὶ ὁ τς μαρτας, ὄλεθρος πεισδυ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

βλυσεν τκος σου, ἀφθαρσας νματα· λλτας πρεσβεαις σου, βλσαι παρασκεασον, κμοτς συμπαθεας, τν ατοῦ ἄμετρον πλοτον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λτρωσαμε Πναγνε, ἐκ πσης κακσεως, βου περιστσεων, συμφορν καθλψεων, κανσων κακινδνων, καδεινς συκοφαντας.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν κ Πατρς πραἰώνων, γεννηθντα Υἱὸν καΘεν, καὶ ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, σαρκωθντα κ παρθνου Μητρς, ἱερες μνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τν κατραν του ξλου, διξλου ασμενος, καελογαν πηγσας, τος νθρποις περγαθε, σΣωτρ μνομεν, κασὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

περαιρμενον φιν, τ Σταυρσου ταπενωσας, κατν δεινς συμπτωθντα, ταπεινομενον νψωσας, σΣωτρ μνομεν, κασὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος καθαιρτας τς πλνης, καπρομχους θεας πστεως, τς κκλησας τος στλους, καστερρος ντως δμαντας, τος Χριστοῦ ὁπλτας, πιστοτος θλοφρους, τιμσωμεν ν μνοις.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οεκλεες θλοφροι, ὥσπερ λιος κλμψαντες, τν λγηδνων τνφη, διεσκδασαν ν χριτι, κατς σεβεας, διλυσαν τν ζφον, τπστει τς Τριδος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νυμφαγωγός σοι Παρθνε, Γαβριλ ποστελλμενος· Χαρε βησε λγων, φωτειντατον παλτιον, τοπαμβασιλως Χριστοῦ, ἐν οκσας, βροτος θεσει πντας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σοτπαντουργῷ, ἐν τκαμνΠαδες, παγκσμιον πλξαντες, χορεαν μελπον. Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τος πειρασμος, ερημσε προσττιν, ἐν θλψεσι πρμαχον, ἐν συμφορας βοηθν, ἐν τος κινδνοις σωτριον λιμνα, καὶ ἐν πσλπῃ, Σεμνπαραμυθαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δε τν μν, σεμνΠαρθνε πστιν, ἴδε τν πθον μου, ὃν ες σκκτημαι, ἴδε ψυχς μου τν ρωτα τν θεον, κατν σήν μοι δδου, πολυπλασως χριν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς τνοητν, σὺ ἐν γαστρλαβοσα, φτισον τὰ ὄμματα, ττς καρδας μου, λσον τν ζφον τν μν φλημτων, κατν παθημτων, σκδασον τν μχλην.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν πρ νον, τεκοσα σωτηραν, τν πσι βραβεοντα, τν σωτηραν βροτος, Κρη τν θεαν δδου μοι σωτηραν, τν μαρτημτων, ἀναστλλουσα λμην.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν πρ νον, καλγον Μητρα Θεοῦ, τν ν χρντν χρονον, ἀφρστως κυσασαν, οπιστοὶ ὁμοφρνως μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σχς τοῦ ἐχθροῦ, κακρτος φρηται, κραταιμνε Κριε, Σταυρῷ ὑψωθντος σου, καδακτλους, ἐν τοταματσαντος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρυξαν Χριστέ, χερας καπδας σου, καὶ ὀστσου ρθμησαν, σταυροντες οἱ ἄνομοι, καχολν μετὰ ὄξους σε πτισαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στματι λαμπρῷ, Θεν κηρξατε, χρηματσαντα νθρωπον, τυρννων νπιον, Ἀθλοφροι καδξαν κληρσασθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λγησαν χθροί, ἀλγενοντες μστιξι, καποικλαις κολσεσιν, ὑμς πανσεβσμιοι, ἰατροὶ ἀλγηδνων θεοι Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς μν κ σοῦ, Ἁγνὴ ἀνατταλκεν, Ἰησος καὶ ἐφαδρυνε, τν κτσιν σταυρομενος, καδαιμνων τσκτος πεδωξε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σαα χρευε, ἡ Παρθνος, ἔσχεν ν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τν μμανουλ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνατολή, ὄνομα ατῷ, ὃν μεγαλνοντες, τν Παρθνον μακαρζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λγεινος κυκλομενος, πολλος γνυ, κλνω σοι Σεμνή, τπρσωπον ες γν ῥίπτω δυστυχς, δακρων κραυγζω σοι· Τν ζητοντων ῥῦσαι γαθή, καθυμηδας μοι, ἀνατολὴ ἐπιφνηθι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττς πογνσεως, ἐνισχει, κρτος ν μοί, χειλων κ υπαρν, ποα σοι δὴ; καρδας ατματος κεχραμνης, τίς ποδοχή, ἀλλθαυμστωσον, τος θλοις τὰ ἐλη σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λλοιθην θλψεσιν, ἠμαυρθη νος καὶ ὀφθαλμς, κυκλοσμου τν ζων, ἄλγη χαλεπ· πρς τοτοις κτκει με, τὰ ἐκεθεν δεματα Σεμν· ν με δισωσον, τς δνας μεταβλλουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

βραχς νλωται, τς ζως μου, βος ν κακος, καπλθει τν λυπηρν, κατν λγεινν· διὸ ἡ κυσασα, Θεοτκε πντων τν χαρν, τατα πρεσβεαις σου, επροσδκτοις πικοφισον.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

Κριε, ἐπΜωσως ποττοΠροφτου, μνος τπος τοΣταυροσου δεικνμενος, ἐνκα τος χθρος σου, νν δατν τν Σταυρν σου κατχοντες, βοθειαν ατομεν, κρτυνον τν κκλησαν σου, καδρησαι τος Βασιλεσιν μν, ὡς Κωνσταντνττρπαιον, διπλθος λους φιλνθρωπε.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Σταυρς σου Χριστέ, κατοῦ ᾍδου κατργησε τκρτος, κατγνος δισωσε τν νθρπων, καὶ ἐκ φθορς τν κσμον υσμενος, τΛστΠαρδεισον νοιξεν, ὃν προσκυνοντες, δοξζομν σε, Σωτρ, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Ελογημνος στρατς τοΒασιλως τν ορανν· εγρ κα γηγενες πρχον οἱ Ἀθλοφροι, ἀλλὰ ἀγγελικν ξαν σπευδον φθάσαι, τν σωμτων καταφρονσαντες, καδιτν παθημτων, τς τν σωμτων ξιωθντες τιμς. Εχας ατν, Κριε, κατπεμψον μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Πασον τὸ ἄλγος τς πολυωδνου ψυχς μου, ἐβα ἡ Ἄμεμπτος δυρομνη Χριστ· εγρ βροτος ν τπθει σζεις, ἀλλτιτρσκεις ψυχν μν Λγε. Σφς μου γλυκτατον, στκνον καπλστης μου, ἀνυμνσου τμακρθυμον.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Λστς ν τΣταυρῷ, Θεν ενασε πιστεσας Χριστέ, ὡμολγησσε ελικρινς κ καρδας, ἐν τΜνσθητι μου Κριε βον, Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Θανατωθες πΣταυροῦ, τος διβρσεως πεσντας μς, ἀνεζωσας, Ζωοδτα οκτρμον, καπολτας πλιν γαθέ, παραδεσου νδειξας.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Προσηλθης τΣταυρῷ, Χριστὲ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ἀπσταξας πμα σωτηριδες, ἐπευφρανον πντων τν πιστν, καρδας μνοντων σε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τυμπανιζμενοι σοφοί, καμεληδν κατατεμνμενοι, εκονσατε τν σφαγν τοΔεσπτου· διτοτο Μρτυρες Χριστοῦ, ἀεμακαρζεσθε.

Δξα...

πΣταυροῦ ὁ τοΠατρς, καθεου Πνεματος χριστος, ἐθελοσιον καθυπμεινε πθος, πθη πντα τφθοροποιά, ἡμν ξαιρομενος.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Θρνοις συνκοπτες σαυτν, ὁρσα Δσποινα ν ξλ Σταυροῦ, τν ζων μν κουσως θανοσαν· θεν πντες θεαις σε φωνας, ἀεμακαρζομεν.