ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρ ΔεσποτικΠροσμοια

χος δ'

θελον δκρυσιν ξαλεψαι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Σντριψον Κριε Θες μου, τθανατηφρα πθη τ τς καρδας μου· ἐὰν γρ σ καταλσς οκον, τς σαρκς κα κτσς οκον το πνεματος, ες μτην στφυλσσων, ὁ πολεμν τν ψυχν μου, Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Δρον κα μστιγμοι παιδεας, τν χθρν Οκτρμον πρς τ συμφρον δδωκας· τ γρ κακν ατοσυνεργεμοι, προαιρσει οκ γαθες καλν· γδέ σοι οπροσφεγω, δι' εχς εχαρστου. Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Πθη κα θνατον κατεδξω, δι' ἐμὲ ἵνα παθν κα θαντου φθορς, ἐλευθερσς ς ζωοδτης, κατν πρν πθειαν ποδσς μοι· διό με κεμενον Στερ, τς μαρτας ν τφῳ, ἔγειρον, πρν αἰώνιος θνατος, λβμε.

τερα τς Θεοτκουμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Δσποινα, Δσποινα λτρωσαμε, ἀπτν ασχρν καὶ ῥυπαρν νθυμσεων, ὅτι μολνουσι τς ψυχς μου, τς ασθσεις πσας κα τς το σματος· διὸ Ἁγνδομασου, ἐν μετανοίᾳ κραυγζων· Δσποινα, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Ομοι! τί γνωμαι, τί ποισω, δουλωθες τος πθεσιν πνετητος; ἆρα δυνσομαι κν ν γρᾳ, καρπος μετανοας Χριστῷ ἐνδεξασθαι; ἡ γρ συνθεια μνη, καπρτοπλνου πλαν με. Δσποινα, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Δκρυα δδου μοι Θεοτκε, κασυντετριμμνην ποησον τν καρδαν μου, ἐξομολγησν τε παρσχου, τν βεβιωμνων μοι παραπτσεων, ἵνα τσβοηθείᾳ, ἐν μετανοίᾳ διλθω, τν τς ζως μου χρνον κα τχω νσεως.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

δισθεοπτωρ Προφτης Δαυδ, μελδικς περ σοπροανεφνησε, τμεγαλεῖά σοι ποισαντι. Παρστη βασλισσα κ δεξιν σου. Σγρ Μητρα πρξενον ζως νδειξεν, ὁ ἀπτωρ κ σοῦ ἐνανθρωπσαι εδοκσας Θες, ἵνα τν αυτοῦ ἀναπλσεκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κατπλανηθν, ὀρειλωτον ερν πρβατον, τος μοις ναλαβών, τΠατρπροσαγγῃ, κατῷ ἰδίῳ θελματι, τας οραναις συνψΔυνμεσι, κασσΘεοτκε τν κσμον Χριστς, ὁ ἔχων τμγα, καπλοσιον λεος.

 

πστιχα Μαρτυρικ

τν γων Μαρτρων, δεξμενος τν πομονν, καπαρ' ἡμν δχου, τν μνδαν φιλνθρωπε, δωρομενος μν, τας ατν κεσαις, τμγα λεος.

 

Στχ. Α'. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατοῦ ὁ Θες σραλ ατς δσει δναμιν κα κραταωσιν τ λαατοελογητς Θες.

 

χοντες παρρησαν, πρς τν Σωτρα γιοι, πρεσβεσατε παστως, ὑπρ μν τν μαρτωλν, ἄφεσιν πταισμτων ατομενοι, κατας ψυχας μν τ μγα λεος.

 

Στχ. Β'. τος γοις τος ν τ γατοῦ ἐθαυμστωμεν πντα τ θελήματα ατοῦ ἐν ατος.

 

ερεα μψυχα, ὁλοκαυτματα λογικά, Μρτυρες Κυρου, θματα τλεια Θεοῦ, Θεν γινσκοντα, καΘεγινωσκμενα, πρβατα, ὧν μνδρα, λκοις νεπβατος, πρεσβεσατε καὶ ἡμς, συμποιμανθναι μν, ἐπὶ ὕδατος ναπασεως.

Νεκρσιμον

Στχ. Γ'. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Μετ πνευμτων δικαων, τετελειωμνων, τς ψυχς τν δολων σου, Στερ νπαυσον, φυλττων ατς, ες τν μακαραν ζων, τν παρ σοφιλνθρωπε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

χοντς σε Θεοτκε, ἐλπδα κα προστασαν, ἐχθρν πιβουλς ο πτοομεθα, ὅτι σζεις τς ψυχς μν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος δ' Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρῷ ὁπλισμενοι, οἱ Ἀθλοφροι σου, ἐνκησαν τ μηχανματα, τοῦ ἀρχεκκου χθροῦ, Χριστὲ ὁ Θες μν, ἔλαμψαν ς φωστρες, τους βροτος δηγοντες, νμουσι τς ἰάσεις, τος ν πστει ατοσιν. Ατν ταςκεσαις, σσον τς ψυχς μν.

 

Τν ν λτκσμΜαρτρων σου, ὡς πορφραν κα βσσον τ αματα, ἡ Ἐκκλησα σου στολισαμνη, δι' ατν βο σοι Χριστὲ ὁ Θες. Τλασου τος οκτιρμος σου κατπεμψον, ερνην τ πολιτείᾳ σου δρησαι, κατας ψυχας μν τ μγα λεος.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐν τῇ ἀθλσει ατν, στεφνους κομσαντο, τς φθαρσας, ἐκ σοτοΘεοῦ ἡμν· σχντες γρ τν σχν σου, τος τυρννους καθελον, ἔθραυσαν καδαιμνων, τὰ ἀνσχυρα θρση. Ατν ταςκεσαις Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον μυστριον, δισοΘεοτκε, τος πγς πεφανρωται. Θες ν συγχτῳ ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως πρ μν καταδεξμενος· δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

 

Μεττν μωμον

Κθισμα Μαρτυρικν

Σμερον τ τν γγλων στρατεματα, ἐν τμνμτν θλοφρων παραγγονε, τς τν πιστν διανοας φωτσαι, κατν οκουμνην τ χριτι φαιδρναι, δι' ατν Θες δυσωπομενος, δρησαι μν τ μγα λεος.

τερα Νεκρσιμα

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ψυχς ς μετστησας, ἐκ τν προσκαρων πρς σέ, ἀνπαυσον Κριε, ὡς Παντοδναμος, καμνος θνατος, ἄνες φες οκτρμον, τατος πεπραγμνα, ἐλησον λεμον, τν χειρν σου τὰ ἔργα, πρεσβεαις τς Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

 

Τοβου τ πρσκαιρον, διαπερσαντες, μετστησαν Κριε, πρς σ τν εσπλαγχνον, πιστς ο βισαντες, ος περ πτν τπον, τς νσεως τξον, στσον κ δεξιν σου, ἐν μρτς δκης, ττοτοις μαρτημνα, παραβλεψμενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

Πιστν λαστριον, σὺ ἀνεδεχθης γνή, κοινν καταφγιον, καμεσιτεα θερμή, Παρθνε Θενυμφε· θεν κα τν ν πστει, πρς Θεν μεταστντων, φνηθι νν μεστις, κασωτριος πλη, πρς πλτος το Παραδεσου, τοτους εσγουσα.

 

Κανν ες πντας τος γους, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

Φαιδρς παιντος Θεο χρηστος φλους. Ἰωσφ.

 

δα' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρισττας κραταιος, ὁ τεχθες κ Παρθνου, ἀπαθεας ν βυθῷ, ψυχς τ τριμερς, καταπντισον δομαι, ὅπως σοι ς ν τυμπνῳ, τνεκρσει το σματος, ἐπινκιον σω μελδημα.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φαιδρνεται εί, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα, τος γσι τν φαιδρν, Κυρου θλητν, καΧριστν τν κλμψαντα, Ἥλιον κ τς Παρθνου, κατσκτος μεισαντα, τς πτης δοξζει γεραρουσα.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ανσωμεν πιστς, τος Χριστοῦ Ἱερρχας, περιοσιον λαν, ποιμναντας καλς, καλαμπρς παινσωμεν, δμον λον τν σως, βιωσντων κα σματος, ἡδονς νεκρωσντων ν πνεματι.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σχς παρ Θεοῦ, Γυναιξν δωρθη, ἐν σκσει κα στερρᾷ, ἀθλσει τν χθρν, συμπατοσαις ν χριτι. Τοτων Κριε πρεσβεαις, Προφητν τε γων σου, τὰ ἐλη σου πσι κατπεμψον.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Δικαωσον Χριστέ, ος δικαίᾳ προνοίᾳ, ἐκ τοβου το φθαρτοῦ, πρς φθαρτον ζων, μετεββασας δολους σου, πστε σν τος δικαοις, συγχορεειν ξωσον, τατν παριδν πλημμελματα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

υμενος μς, καταδκης ρχαας, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, ηδκησεν γνή, καΥἱὸς χρηματσαι σου· θεν υοθετηθντες, δι΄ατοτν ορνιον, ελογομεν Πατρα μνοντς σε.

 

Κανν ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Κανν τταρτος το τλους μεμνημνος.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θαλσσης, τὸ ἐρυθραον πλαγος, ἀβρχοις χνεσιν, ὁ παλαις πεζεσας σραλ, σταυροτποις Μωσως χερσί, τοῦ Ἀμαλκ τν δναμιν, ἐν τῇ ἐρμῳ ἐτροπσατο.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Κρατσας, τς δεξις τν δολων σου, χειρς δγησον, ἐπζων αἰώνιον Χριστέ, ἐπθαν το κλλους σου, τος θλοφρους Μρτυρας, τς ληθεας δυσωπομενος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

φρστου, καμακαρας δξης σου, τος μεταστντας πρς σέ, κληρονομεν ξωσον Χριστέ, ὑπερβανων τ πτασματα, καδικαιν τ χριτι, κατῇ ἐκχσει το σοαματος.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Νεκρώσει, τν νεκρωτν νκρωσας, τζωηφρσου, ὁ τος νεκρος μπνων τν ζων, ζωοδτα Χριστὲ ὁ Θες, ατς κα νν νπαυσον, ος προσελβου πιστος δολους σου.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραος, τος περττοις κλλεσι, καθΘες Υἱός, ὡς δὲ ἐκ σοΠαρθνε σαρκωθες, κατξλκρεμμενος, κλλος οκ εχε θνατον, τν πρ πντων προσιμενος.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξον δυνατν σθνησε, καοἱ ἀσθενοντες, περιεζσαντο δναμιν· δι τοτο στερεθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδα μου.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σπερ ρνες ο καλλνικοι, Μρτυρες τυθντες, κασφαγντες προσχθησαν, ττυθντι μνκαΛγῳ, τοΘεοες πντων λτρωσιν.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Στμα Θεο χρηματσαντες, οἱ Ἱερομσται, ἐξ ναξων προσγαγον, τος ξους διδασκαλαις, ἱερας καταλαμπρνοντες.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ερε τν σων σλλογος, δι' ἐγκρατεας θεθεν, τρυφν τν δπανον, ἐντρυφσαντες θεωραις, κατας θεαις ναβσεσι.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Πντας ος πιστς μετστησας, πντων κεσαις, τν σν γων νπαυσον, παραβλψας τ πεπραγμνα, ἐν τβίῳ τοτοις πτασματα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ανον τῷ ἐκ τ Θεπροσξωμεν, τς Παρθνου, ἀποτεχθντι βουλματι, Γυναικν τε χορος, Ἀγγλων, τος χορος πισυνψαντι.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ ν σοφίᾳ, καδυνμει κα πλοτκαυχμεθα, ἀλλ' ἐν σοττοΠατρς, ἐνυποσττσοφίᾳ Χριστ· ο γάρ στιν γιος, πλν σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Νενικηκτες, τν εδλων τν πλνην ο Μρτυρες, τν Δεσπτην κα Θεν, νν δυσωποσι δωρσασθαι, τος προτελευτσασι θεαν νπαυσιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Τν στρεφομνην, διαβναι ομφααν εδκησον, κατοξλου τς ζως, ἐπιτηδεου μεθξεως τυχεν, ος μετστησας δολους σου Δσποτα.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

ν Παραδεσῳ, τς τρυφς αλισθναι τος δολους σου, ἔνθα χος καθαρς, ἑορταζντων ξωσον, πταισμτων τν φεσιν τοτοις δωρομενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τθείῳ τκῳ, παρθεναν συνρμοσας Πναγνε· τν γρ Κτστην το παντς, ἀνερμηνετως γεγννηκας, οπερ τβουλματι πντα πκειται.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτπαλμκαδισωσε, τος κραυγζοντας· δξα Χριστ τδυνμει σου.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερτατος Μαρτρων, ἐδοξσθη κατλογος, ἱερς δοξσας, μλεσιν οκεοις τν Κριον, τν ππντων γγλων, δοξαζμενον, καπρεσβεει, ῥυσθναι μς πσης θλψεως.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νον ἀΰλῳ, φωταυγείᾳ, διαλμποντα χοντες, θεοι ερρχαι, νκτα θεας λσατε, καὶ ἀπλανεῖ ὁδηγίᾳ, τν θελεκτον, πομνην Χριστοῦ, πρς τ φς δηγσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ραιθη τν σων, πολυριθμον σστημα, καὶ ἐμεγαλνθη, θεων Γυναικν ἡ ὁμγυρις, τν Προφητν τιμθη, δμος γιος, τν γγλων, δμοις νωθες γαλλμενος.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν γγλων συμπολται, χρηματζοντες Μρτυρες, τος κεκοιμημνοις, πσιν ξαιτσασθε νεσιν, καΠαραδεσου το θεου, τν κατοκησιν, καπταισμτων, ὁλοσχερῆ ἀπολτρωσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

παρθνον σε φυλξας, μεττκον μμητον, τς παρθνους πσας, σπεριεστσας δξασε, μεθ' ὧν παστως δυσπει, διασζεσθαι, πσης θλψεως, καπειρασμν τς ψυχς μν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

παρθντα σε δοσα ἡ Ἐκκλησα, ἐπΣταυροτν λιον τς δικαιοσνης, ἔστη ν τ τξει ατς, εκτως κραυγζουσα· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

ναφανντες ο Μρτυρες ς φωστρες, τν ορανν φαιδρνουσι τν τς κκλησας, οκατν Σωτρα Χριστν, ατονται δωρσασθαι, τος κεκοιμημνοις τν φεσιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Ῥάβδον δυνμεως χοντες τν Σταυρν σου, τν κοσμικν ο δολοσου θλατταν

διλθον, ος περ καταφτευσον, ες ρος σου Κριε, ες κατειργσω γασμα.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Τσκηνματα τὰ ὄντως γαπημνα, ος ξελξω Δσποτα, καος προσελβου, δολους σου εδκησον, σκηνσαι ς εσπλαγχνος, ἔνθα τν δικαων τ πνεματα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν θανντων κα ζώντων ξουσιζων, σωματωθες ς νθρωπος κ σο Θεοτκε, θνατον πμεινε, σαρκὶ ὁ ἀθνατος, λσας το θαντου τν δναμιν.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΣΚριμου φς, ες τν κσμον λλυθας, φς γιον πιστρφον, ἐκ ζοφδους γνοας, τος πστει νυμνοντς σε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ψομενοι Σταυρῷ, κατροχος συντριβμενοι, κοπτμενοι μεληδν τε, οστερροὶ Ἀθλοφροι, Θεοῦ ὤφθησαν τμητοι.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωστρες τν πιστν ερρχαι γενμενοι, προσξατε τ Ποιμνι, καὶ Ἀμνῷ, ος ποιμανειν, ὁσως πιστεθητε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Θορβων κοσμικν, χωρισθντες οἱ Ὅσιοι, ερνευσαν τν καρδαν, ἐκ παθν κα τοπντων, Θεουογεγνασιν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νθων Προφητν, Γυναικν τε κατλογος, τν Κριον θεραπεσας, τος προκεκοιμημνοις, ατεται τν νπαυσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κριος ν σοί, κατοικσας Πανχραντε, εργσατο τος νθρπους, τς ατοθεας δξης, Παρθνε οκητρια.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ατς

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

ΣΚριε τς σς, δεσποτεας τος Μρτυρας, ἐδξασας, δι' ατν τε, τος πρς σ μεταστντας, ἀνπαυσον ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Τν λυπον ζων τ τερπνν γαλλαμα, τν ληκτον εφροσνην, τος προκεκοιμημνοις, παρσχου πολυλεε.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

μνος γαθς, καπηγὴ ἀγαθτητος, ἀνπαυσον τος ν πστει, κατσῇ ἐπιγνσει, τν βον κτελσαντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομν σε δι' ἧς, τος ν σκτει νέτειλε, τὸ ἄφραστον Θεομτορ, καὶ ἀπρσιτον κλλος, καπθμακαρζομεν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λθον ες τ βθη τς θαλσσης, κακατεπντισμε, καταιγς πολλν μαρτημτων· λλ' ὡς Θες, ἐκ φθορς νγαγε, τν ζων μου πολυλεε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πρτιμοι Μρτυρες ς λθοι, ἐπτς γς πανσφως, κυλιμενοι τς δυσσεβεας, οκοδομν πσαν, κατεστρψατε, καναοΘεογεγνατε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Χειρς διεσσατε βιαας, ὑποχειρους πντας, Ἱερρχαι καὶ ὅσιοι πντες, οἱ ἐν Χριστπομνης, ἡγησμενοι· δι τοτο μακαρζεσθε.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥήσεσι Προφητν κολουθοντα, τν Γυναικν τ πλθη, ἐν σκσει τε καὶ ἐν θλσει, τΓυναικς κ παρθνου, λμψαντι, ΘεΛγκαθυποργησαν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πντων ζω τν τεθνετων, τος ξ μν ν πστει, ἐκδημσαντας πρς σ τν κτστην, ἐν τφωτΧριστέ, τοπροσπου σου, πολυλεε κατταξον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στματι κα γλσσκακαρδίᾳ, ὁμολογσε Κρη, τοΘεοῦ ἡμν γνν Μητρα, ἀλλτσῇ, μεσιτείᾳ ῥῦσαμε, αωνου κατακρσεως.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θσω σοι μετ φωνς ανσεως Κριε, ἡ Ἐκκλησα βο σοι· κ δαιμνων λθρου κεκαθαρμνη, τδι' οκτον, ἐκ τς πλευρς σου εσαντι αματι.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Τν λγχην, τν θεαν πλευρν σου κεντσασαν, ἡ στρεφομνη ομφαα, κατιδοσα Στερ πεχωρετο, τος σος δολοις, ταςκεσαις τν θλοφρων σου.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν ξλῳ, κρεμασθες τν Παρδεισον νοιξας· τος ον πιστς μεταστντας, ἐν ατΣωτρ μου καταφυτεσας, ὡς οκτρμων, τς σς δξης μετχους νδειξον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Λειμνας, τος τς τρυφς ξωσον δρπεσθαι, τος περ στν Δεσπτην, εσεβς φοιτντας δι θαντου, καδικαοις, τος π' αἰῶνς σου συναρθμησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγος, καθΘες πρχων ἀόρατος, σωματωθες καθωρθη, ἐκ Παρθνου Κρης πειρογμου, καθαντῳ, τοκείῳ τν θνατον λυσε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βραμιαοι ποτέ, ἐν Βαβυλνι Παδες, καμνου φλγα κατεπτησαν, ἐν μνοις κραυγζοντες, ὁ τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ΤτοΔεσπτου Χριστοῦ, ἡγιασμνα σκεη, τς κκλησας τ προπργια, Κυρου τος Μρτυρας, ἐν εφροσνψυχς, ανσωμεν συμφνως.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ Ἱερρχαι Χριστοῦ, κατν γων πντων, χορς θεος ναγλλεται, ταςνω Δυνμεσιν. Ατν πρεσβεαις Στερ, σζε τ πομνιν σου.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πομονν γαθν, αΓυναικν σως, ἀθλητικς τε διαλμψασαι, καπστει σκσασαι, ὑπακοτν Εαν, τν τρσαντα καθελον.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σὺ ὁ τν δην λών, καθνατον πατσας, τσθαντῳ, ος μετστησας, ἐν πστει νπαυσον, καΠαραδεσου δεξον, οκτορας οκτρμον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φλγα τν βάτον πλαι, μπυρπολοσαν βλπων, ὁ Νομοθτης διδσκετο, τν τπον το τκου σου, Θεοκυτορ μνη, ἀεελογημνη.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τ καμνῳ Ἀβραμιαοι Παδες τ Περσικπθεσεβεας μλλον τφλογί, πυρπολομενοι κραγαζον· Ελογημνος εἶ, ἐν τ νατς δξης σου Κριε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

πομονν τε, κακαρτεραν κα ταματα, πντων τν Μαρτρων λτρον, τν εσεβς μεταστντων προσδεξμενος, Στερ νπαυσον, ὡς λεμων κα εδιλλακτος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Συναριθμσας, τος πρωτοτκοις κα δικαοις τε, Στερ τς ψυχς τν δολων σου, τν πρς σ μεταστντων καταξωσον, ἀκαταπαστως σοι, ἐντρυφν τ τν λων δεσπζοντι.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Μετ' εφροσνης, καπαρρησας κα φαιδρτητος, Λγε το Θεοεδκησον, ὡς Θες ν νεφλαις παντσασοι, ος προσελβου σύ, ὡς λεμων κα πολυλεος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογημνη, Θεογενντορ Μητροπρθενε, χαρε· δι σογρ γγονεν, ἀληθς το θαντου καθαρεσις, ζωδὲ ἄλυπος, τος τεθνεσι πσι δεδρηται.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λυτρωτ τοπαντς Παντοδναμε, τος ν μσφλογς εσεβσαντας, συγκαταβς δρσισας, καὶ ἐδδαξας μλπειν· Πντα τὰ ἔργα, ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερρχαι Προφται κα Μρτυρες, τν γνα ατν κτελσαντες, ἱερωττης τυχον, συναυλας γγλων, μεθ' ὧν ατοσιν, ἱλασμν μν πσι καὶ ἔλεος.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπρυνθντες οἱ Ὅσιοι Πνεματι, τν δαιμνων τ σκτος φνισαν, μεθ' ὧν ερομρτυρες, Ἱερρχαι Προφται, σν τος Δικαοις, τος πτοαἰῶνος εφρανονται.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τπρν φροσνκαυχμενος, ἐξαλεψειν τν γν κα τν θλασσαν, ὑπΓυναων πντοτε, συμπατεται σκσει τε, καὶ ἀθλσει, ἐκλαμψντων κτσι το Πνεματος.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πρ πντων Χριστ δυσωπομέν σε, τν πιστς κοιμηθντων, ὡς εσπλαγχνος, τοτους χορος ρθμησον, σζομνων παστως, ἀναβοντας· Ελογετε μνετε τν Κριον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συμπαθεας τς σς με ξωσον, συμπαθστατον Λγον κυσασα, Θεογενντορ Πναγνε, καβοντμε σσον· Πντα τὰ ἔργα, ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χερας κπετσας Δανιλ, λεντων χσματα, ἐν λκκῳ ἔφραξε, πυρς δ δναμιν σβεσαν, ἀρετν περιζωσμενοι, οεσεβεας ρασταί, Παδες κραυγζοντες· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Μαρτρων δεξμενος λιτς, καττν συμπθειαν, πρς μφυλον, ψυχς νπαυσον Δσποτα, τν ν πστει κοιμηθντων τ σῇ, τς μαρτας παρορν, τοτων βοντων σοι· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νεκρς μετ' ἀνμων λογισθες, νεκρος πγασας, ζων θνατον, τος μεταστντας ον Δσποτα, ἐπ' ἐλπδι ναστσεως, τς Βασιλεας σου τυχεν, Στερ ξωσον, σοβοντας· Πντα τὰ ἔργα μνετε τν Κριον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Ἡ ὄντως ἀέναος πηγή, καὶ ἀδαπνητος, ἐν οραναις σκηνας, τος τελευτσαντας δολους σου, κατν βον τν φθειρμενον, ἀπολιπντας εμενς, Στερ πδεξαι, σοβοντας· Πντα τὰ ἔργα μνετε τν Κριον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μνη σὺ ἐφνης πγς, Παρθνος χραντος, καΜτηρ φθορος· Θεν γρ ττοκας Δσποινα, ὑπρ λγον κα δινοιαν, κατν αἰώνιον ζων, θνητος πγασας· θεν πντες, σελογομεν Μαρα Θενυμφε.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εα μν τ τς παρακος νοσματι, τν κατραν εσκσατο, σδΠαρθνε Θεοτκε, ττς κυοφορας βλαστματι, τκσμτν ελογαν ξνθησας· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

δντες τς θεας δωρες ο Μρτυρες, τγρα κομισμενοι, ττν μεγστων ατν πνων, ἀγλλονται Χριστν μεγαλνοντες, τν τοτους ληθς μεγαλναντα, κανικηφρους ναδεξαντα.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς εραρχσαντες λαο προστητε, Ἱερρχαι θεοι κρυκες, ὡς λαμπρυνθντες τῇ ἀσκσει, Ἡλου τηλαυγστερον σιοι, ἐλμψατε πιστος καταυγζοντες, ἔργων μεγλων πιδεξεσι.

 

Στχ. γιοι Προφται το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν ερομρτυσιν μοκαΜρτυσι, καΠροφταις μακαρσωμεν, πντας σους κα Δικαους, καΓναια λαμπρς ριστεσαντα. Ατν Χριστ βοντες δεσεσι, ῥῦσαι γεννης τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι το Θεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς κατηξιθησαν χαρς οἱ Ἅγιοι, οκαλς σε θεραπεσαντες, τατης Χριστ τος μεταστντας, ἐν πστει τ ες σ καταξωσον, ττοτων παρορν μαρτματα, διτπλοσιν σου λεος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φανεσα τν νω Χερουβεμ Πανμωμε, ἀνωτρα ς βαστσασα, τν συνοχα τν πντων, ἀντερον τν νον μου πργασαι, παθν τν τς σαρκς δυναμοσμε, ττοΔεσπτου πρττειν θλημα.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ατς

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

δωκας τος ντως θλητας κα Μρτυσι, παρρησαν κετεειν σε· δς ον τος πστει κοιμηθεσι, τν θεαν δι' ατν πολτρωσιν, ἐν τπσκηνς γας σου Κριε, κατασκηνσαι χαριζμενος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νεματι τ δημιουργικῷ ὁ σμπαντα, συμφερντως ργαζμενος, ζντων ὁ ἔχων ξουσαν, θανντων κυριεων ς εσπλαγχνος, κατταξον ος μετστησας δολους σου, ἐπὶ ὑδτων ναπασεως.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

φσει πρχων γαθς πλοσιος, ἐν λει κα χρησττητι, ῥῦσαι κ σκτους ξωτρου, τος πικεκλημνους σν νομα, ἐκ πστεως δικαισας κα χριτι, τοτους λαμπρνας ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμβολα Πανμωμε τς σς γεννσεως, οπροφται προεκρυξαν, ἄλλοθεν λλος παραδξως, σοτς προσηγορας ρμζοντες· ζων γρ τος ν τῷ ᾍδγεγννηκας, κρτος θαντου διαλσασαν.

 

ΣτιχηρΑνων, Μαρτυρικ

χος δ'

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

γγλων συμμτοχοι, γεγνατε γιοι Μρτυρες, ἐν σταδίῳ τν Χριστν νδρεως κηρξαντες· πντα γρ τὰ ἐν κσμκατελπετε, τερπνὰ ὡς νπαρκτα, τν πστιν δὲ ὡς γκυραν σφαλῆ ἐκρατσατε· θεν κα τν πλνην πελσαντες, πηγζετε τος πιστος αμτων χαρσματα, ἀπαστως πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκαχορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

Πς μν θαυμσωμεν, τος γνας γιοι Μρτυρες; ὅτι σμα θνητν περικεμενοι, τος σωμτους χθρος τροπσασθε, οκ φβησαν μς τν τυρννων αἱ ἀπειλαί, οκατπτηξαν μς τν βασνων α προσβολαί. Ὄντως ξως παρ Χριστοῦ ἐδοξσθητε, κατας ψυχας μν ατεσθε τ μγα λεος.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνο ανεστω τν Κριον.

 

Τμιος θνατος, τν γων σου Κριε· ξφεσι γρ κα πυρί, καψχει συντετριμμνοι, ἐξχεαν τ αμα ατν, ἐλπδα χοντες ες σέ, ἀπολαβεν το καμτου τν μισθν, ὑπμειναν καὶ ἔλαβον, παρσοΣωτρ τ μγα λεος.

Νεκρσιμον

Στχ. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου, Κριε.

 

Ες τν κατπαυσν σου Κριε, ὅπου πντες οἱ ἅγιοσου ναπαονται, ἀνπαυσον τς ψυχς τν δολων σου, ὅτι μνος πρχεις θνατος.

Δξα... Νεκρσιμον

Ποῦ ἐστιν τοκσμου προσπθεια; ποῦ ἐστιν τν προσκαρων φαντασα; ποῦ ἐστιν χρυσς καὶ ὁ ἄργυρος; ποῦ ἐστι τν οκετν πλημμρα καὶ ὁ θρυβος; πντα κνις, πντα τφρα, πντα σκιά. Ἀλλδετε βοσωμεν τῷ ἀθαντΒασιλεῖ. Κριε, τν αωνων σου γαθν ξωσον, τος μεταστντας ξ μν, καὶ ἀνπαυσον ατος, ἐν τῇ ἀγρμακαριτητι.

Κανν... Θεοτοκον

μνη γνκαὶ ἄχραντος Παρθνος, ἡ Θεν φρστως κυσασα, πρσβευε το σωθναι τς ψυχς μν.

 

πστικα

Νεκρσιμα τοΘεοφνους

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντως φοβερτατον, ττοθαντου μυστριον! Πς ψυχὴ ἐκ το σματος, βιαως χωρζεται, ἐκ τς ρμονας, κατς συμφυας φυσικτατος δεσμς, θείῳ βουλματι ποτμνεται; Διό σε κετεομεν, τος μεταστντας νπαυσον, ἐν σκηνας τν δικαων σου, ζωοδτα φιλνθρωπε.

 

Στχ. α'. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

πνος ναδδεικται, τν πιστευντων θνατος, σοτεθντος ν μνματι, τοπντων δεσπζοντος, καττοθαντου, κρτος λελυκτος, κακαταργσαντος ατοῦ, τν δυναστεαν τν πολυχρνιον. Διό σε κετεομεν, τος μεταστντας κατταξον, ἐν σκηνας τν γων σου, ἐν μονας κηρτοις σου.

 

Στχ. β'. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Σδικαιοσνη τε, ἁγιασμς μν γγονας, καψυχν πολτρωσις. Πατργρ προσγαγες, δεδικαιωμνους, καλελυτρωμνους, ἀναδεξμενος μν, τὸ ὀφειλμενον πιτμιον. Κανν κδυσωπομν σε, τος μεταστντας νπαυσον, ἐν χαρκαφαιδρτητι, εεργτα Σωτρ μν.

 

Στχ. γ'. Κατμνημσυνον ατν, ες τν αἰῶνα δοξσαντα.

 

Γνος τὸ ἀνθρπινον, πρς φθαρσαν νλεθρον, ἐκ φθορς νακκληται, λουσμενον Αματι, τῷ ἐκ τς πλευρς σου, Στερ κενωθντι, ἐν ᾧ ἀππλυνας μν, τν προπατρων τε τν παρβασιν· δι κανν τος δολους σου, τος μεταστντας φιλνθρωπε, ἐκ προσκαρων ξωσον, τς κεθεν λαμπρτητος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Ῥήσεσιν πμενοι, τν θεηγρων Πανμωμε, Θεοτκον φρονομν σε· Θεν γρ γννησας, σεσωματωμνον, ἀπερινοτως, τν λυτρωσμενον μς, δεδουλωμνους τος παραπτμασιν, ὃν κανν κδυσπησον, τος μεταστντας οκτας σου, τας οκεαις λλμψεσι, καταυγάσαι Πανχραντε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διξλου ὁ Ἀδμ, Παραδεσου γγονεν ποικος, διξλου δ Σταυροῦ, ὁ Λστς Παρδεισον κησεν· μν γρ γευσμενος, ἐντολν θτησε το ποισαντος, ὁ δσυσταυρομενος, Θεν μολγησε τν κρυπτμενον· Μνσθητμου βον ν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Πυρπολομενοι Χριστοῦ, τῇ ἀγπῃ ἅγιοι Μρτυρες, δυσσεβεας τν πυρν, δροσισμῷ ἀγνων σβσατε, καλχνοι πολφωτοι, Ἐκκλησας φθητε πελανοντες, τσκτος ν χριτι, τν νσων κα θλψεων τν ψυχν μν· θεν χρεωστικς πντες μς σβομεν.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ερρχαι εροί, Προφητν νθων κατλογος, καὶ Ὁσων ο χοροί, καΓυναικν γων μγυρις, Θεν θεραπεσαντες, ἐναρτοις πρξεσιν δοξσθησαν. Ατος μακαρσωμεν, τας τοτων δεσεσι δυσωποντες τυχεν, τς αωνου δξης τε κα λαμπρτητος.

 

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

νθα λμπει σου τ φς, ἔνθα χοροί ἁγων αλζονται, οὗ ἀπδρα στεναγμς, καὶ ὀδνη τξον τος δολους σου, τος προτελευτσαντας, καλιπντας βον τν πολυδυνον, ὑμνεν σου τν φατον, Σωτρ γαθτητα παριδν ατν, τπλημμελματα, ἅπερ διεπρξαντο.

Δξα...

Ἡ ἀχριστος Τρις, ἡ ἐν ΠατρΥἱῷ κατΠνεματι, ἑνουμνη λικς κα μσυγχεομνη ταςδιτησι, Μονς τρισυπστατε, τος θανντας πστει ν σοὶ ἀνπαυσον, λιτας τν γων σου, Μαρτρων, Ὁσων τε κα σεπτν Προφητν, νμουσα λασμν τοτοις κα συγχρησιν.

Κανν... Θεοτοκον

ν γννησε Πατρ, πρὸ Ἑωσφρου Λγον συνλαβες, καὶ ἐκησας σαρκί, γεγοντα νθρωπον τλειον, δυσγνωριζμενον, ἐνεργεαις χραντε κα θελσεσιν· ατν ον κτευε, ὡς κτστην κα Κριον οκτειρσαι μς, τος σὲ ὑμνοντας Κρη Θεονμφευτε