ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος γ'

Μεγλη το Σταυροσου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

Κτσις λλοιθη Λγε τ Σταυρσει σου, ὁ ἥλιος κτνας, συνστειλε τ φβῳ, καναοτκαταπτασμα σχσθη, καπς πιστς σσωσται· θεν δοξζομεν, σοτν μετρον πλοτον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

σρκα τν μν δι' οκτον προσλαβμενος, Θες τε κα Δεσπτης, τξλπροσεπγη, καὶ ἀνψωσεν μς κατερραγμνους, ἀνυψωθες σματι, ὥσπερ ηδκησε, δισπλγχνα λους.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ανδες θεορρτου αματος καὶ ὕδατος, ἀνπλασαν τν κσμον, χυθεσαι κ πλευρς σου, τμν δατι κπλνεις, ὡς οκτρμων, πντων τς μαρτας Κριε, τδαματι, τν συγχρησιν γρφεις.

Στιχηρτς Θεοτκουμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

ν κλνκατακεμενος τς μελεας μου, τν τς ζως μου χρνον, ῥαθμως ξετλεσα, καπτοομαι τς ξδου μου τν ραν, ἀλλτσπρεσβείᾳ ἐγερασα, σσν με πρς μετνοιαν Κρη.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Τὸ ἄλγος τς, καρδας μου γνθερπευσον, καστσον το νος μου, τν πλνην καὶ ἀξωσον, καθαρσε νυμνεν καρδίᾳ, καὶ ἐξαιτεσθαι χριν, ερεν καὶ ἔλεος, ἐν μρτς δκης.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

πθου ταπειν ψυχμου τδυσβστακτα, φορτα τς κακας, καπρσελθε δακρουσα, καβοσα· Τν ζυγν γνΠαρθνε με ξωσον, τν λαφρν βαστζειν, τοΥοκαΘεοσου.

Δξα... Κανν ...

Σταυροθεοτοκονμοιον

ομφαα τν καρδαν σου, διλθε Πναγνε, ἡνκα τν Υἱόν σου, ἐπσταυροπροσβλεψας, καὶ ἐβας· Μὴ ἄτεκνν με δεξς, Υἱέ μου καΘεμου, ὁ συντηρσας μετ τκον παρθνον.

 

πστιχα Σταυρσιμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Σταυρν σου προσκυνῶ, Χρισττν τμιον, τν φλακα το κσμου, τν σωτηραν μν τν μαρτωλν, τμγα λαστριον, τοΒασιλως τ νκος, τκαχημα πσης τς οκουμνης.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Ξλον παρακος τ κσμθνατον βλστησε, τδξλον το Σταυροῦ, ζων καὶ ἀφθαρσαν· δι σε προσκυνομεν, τν σταυρωθντα Κριον, σημειωθτω φ' ἡμς τ φς το προσπου σου.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Προφται καὶ Ἀπστολοι Χριστοῦ, καΜρτυρες, ἐδδαξαν μνεσθαι, Τριδα μοοσιον, καὶ ἐφτισαν τὰ ἔθνη τ πεπλανημνα, κακοινωνος γγλων ποησαν, τος υος τν νθρπων.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Μεγλη το Σταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρ σε ναρτμενον, Χριστμου ς ἑώρακεν, Ἀμνς στεκοσα, ἡ ἄμωμος καΜτηρ σου, ὠλοφρετο κλαυθμ καὶ ἀνεβα· Μ με δεξς τεκνον, ἣν φλαξας γνν κα μεττκον.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος γ'

Σταυρς πγη πγς, καὶ ἥψατο τν ορανν, οχ ς το ξλου φθσαντος τὸ ὕψος, ἀλλσοτοῦ ἐν ατπληροντος τ σμπαντα, Κριε δξα σοι.

 

ν κυπαρσσκαπεκκακδρῳ, ὑψθης ὁ Ἀμνς το Θεοῦ, ἵνα σσς τος ν πστει προσκυνοντας, τν κοσιν σου Σταρωσιν. Χριστὲ ὁ Θες, δξα σοι.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν το Υοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβαλομεν, τν χθρν τ φρυγματα, οπθσε παστως μεγαλνοντες.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

Ὁ ῥαπισθες πρ γνους νθρπων, καμὴ ὀργισθες, ἐλευθρωσον κ φθορς, τν ζων μν Κριε, κασσον μς.

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ἀναρθμητον, τς ξουσας σου, κατὸ ἑκοσιον, ττς σταυρσεως, ατν γγλων στρατιαί, ἐξσταντο καθορσαι. Πς ὁ ἀθερητος, ἐν σαρκὶ ἐμαστζετο; θλων κλυτρσασθαι, τς φθορς τὸ ἀνθρπινον· διὸ ὡς ζωοδτβομν σοι· Δξα Χριστ τεσπλαγχνίᾳ σου.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Ἡ ἀπειργαμος, ἁγνκαΜτηρ σου, Χριστὲ ὁρσσε, νεκρν κρεμμενον, ἐπτοξλου μητρικς, θρηνολογοσα λεγε· Τ σοι νταπδωκε, τν βραων ὁ ἄνομος, δμος καὶ ἀχριστος, ὁ πολλν κα μεγλων σου, Υἱέ μου, δωρεν πολασας; Ὑμνσου τν θεαν συγκατβασιν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν πμεινας, ἀτμως Δσποτα, ὁ ὑπερκεινα, πσης τς κτσεως, ὅπως τιμσς με τν πρν, δεινς τιμασθντα, λγχτν πλευρν σου δέ, ἐκεντθης μακρθυμε, θλων κλυτρσασθαι, τς φθορς με τ πλσμα σου. Ὑμνσου τν πολλν εσπλαγχναν, κατν γαθτητα φιλνθρωπε.

Μαρτυρικνμοιον

Θωρακισμενοι, τν πανοπλαν Χριστοῦ, καὶ ἐνδυσμενοι, ὅπλα τς Πστεως, τς παρατξεις τοῦ ἐχθροῦ, ἀθλητικς κατεβλετε· προθμως τῇ ἐλπδι γρ, τς ζως πεμενατε, πσας τν τυρννων πρν, ἀπειλς τε κα μστιγας· δι κατος στεφνους δξασθε, Μρτυρες Χριστο οκαρτερψυχοι.

Δξα... Κανν ...

Σταυροθεοτοκονμοιον

ναρτηθντα σε, ὡς θεσατο, ἐν ξλΔσποτα, ἡ ἀπειργαμος, καΠαναμμητος γνή, Παρθνος τε κα Μτηρ σου. Ομοι! ἀνεβα σοι· Υἱέ μου γλυκτατε, πς σε νομτατος, δμος ξλκατκρινε, τν πντων ποιητν κα Δεσπτην! Ὑμνσου τν κραν γαθτητα.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Πνους παυσας τν βροτν πνοις, Λγε ωσφ.

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τὰ ὕδατα πλαι νεματι θείῳ, ες μαν συναγωγν συναθροσας, κατεμν θλασσαν, Ἰσραηλτλαῷ, οτος Θες μν, δεδοξασμνος πρχει, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πολυδυνα πθη παυσας Λγε, τος πθεσι τς τιμας σαρκς σου, καβροτος σωσας, ος τραυμτισε, πλαι ὁ ἀντπαλος, τος εσεβς προσκυνοντας, τν περινητον οκονομαν σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

δεσμεσας πτῃ ἐν Παραδεσῳ, τν νθρωπον ντολς παραβσει, σος δεσμος δδεται λτοις Κριε, ος περ σωματομενος, ἐθελουσως δθης, λων τ παρπτωμα μν φιλνθρωπε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ναυαγοσαν ρντες οἱ Ἀθλοφροι, τν κτσιν τας τν δαιμνων πταις, τν πιστν φθησαν λιμνες εδιοι, πσαν τοῦ ἀλστορος, χσει οκεων αμτων, δναμιν βυθζοντες ο μεγαλνυμοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

χορς τν μαρτρων χοροστασαις, τας νω περιφανς συνημμνος, ἀστραπας πντοτε, περιαυγζεται κτστου Θετητος, κατος ν γ καταυγζει, τοτου τ τερστια πστει δοξζοντας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περτρα τν νω φθης Ταγμτων, τεκοσα πτς γς Θεν Λγον, τν μς χραντε πρς τ ορνια, τος ατοπαθμασι, κατΣταυρττιμίῳ, ἐπαναβιβσαντα δι' ἀγαθτητα.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

Τρτον μλισμα τ Θεοτκφρω.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκατσκιον ρος, σὲ ὃ προεδεν ν Πνεματι ββακομ Προφτης, δυσωπῶ Ἄχραντε, ἐπισκισαι με πθει κεντομενον, καὶ ἐν σκιτοΘαντου, τν παρενοχλοντων με, παθν λυτρσασθαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

αντισμθεου εθρου, τοκενωθντος κ θεας γνή, πλευρς το Υοσου, τος μος κπλυνον, καρδας μλωπας, ὅπως μεγαλνω σε, κακαταχρως δοξζω, τν ειμακριστον κα Παναμμητον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σουργν τ τεκντι, ἔτεκες Λγον, θεσαντα, τν βροτν τν οσαν, ἀλλ' ατν ατησαι, ἠπορημνον με, καὶ ἐξασθενσαντα, τας τοῦ ἐχθρομεθοδεαις, θεας παρακλσεως καταξισαι γνή.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τ πντα παραγαγν, τΛγκτιζμενα, τελειομενα Πνεματι, παντοκρτορ Δσποτα, ἐν τῇ ἀγπτσστερωσν με.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στν τ φσει Θετητος παθῆ, παθητν γενμενον, σαρκδι' ἀγαθτητα, ξλῳ ἐθαντωσεν, Ἑβραων δμος, ἡμς θανατοντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πὶ ὑδτων κρεμσας Λγε τν γν, ἐν ξλθελματι, ἐκρεμσθης, ἀνγων με ες τὰ ἐπουρνια, πρς τς κακας τ βραθρα πεσντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεποικιλμνοι τος στγμασι το Χριστοῦ, πανεφημοι Μρτυρες, τΚυρίῳ παρστασθε, παρ ατοδεχμενοι, πλουσιωττχειρτς ντιδσεις.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γαλλομνψυχπρς τος ακισμος, ἐχρουν οἱ Ἅγιοι, τν σχτην τ δρκοντι, λπην μποιομενοι, κατος γγλων χορος χαρς πληροντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ναρτηθντα ρσα ν τ Σταυρῷ, Χριστν πειργαμε, ὀδυρομνη λεγες· δυς δξης λιε, ἐξ φθαλμν μου, φωτζων τος ν σκτει.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ν λει φτκαοκτιρμος, ὑπρχοντα πλοσιον, ἐλεμων πρχουσα, Παναγα ατησαι, τοοκτειρσαι μς κεκακωμνους.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οκος το πντων πρχουσα ποιητοῦ, οκσαι δυσπησον, ἐν μοτν Παρκλητον, γεγοντι σπλαιον, τν ψυχοφθρων λστν γνΠαρθνε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεματι πντα τν φροντα θεϊκῷ, ἀγκλαις ς φρουσα, Θεοτκε πνευσον, ἐπ' ἐμέ, καὶ ῥῦσαμε, τς πρς τ πθη συννεσεως τπου.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θου πρς μς, κραταιν γπησιν Κριε· τν μονογεν γρ σου Υἱόν, ὑπρ μν ες θνατον δδωκας. Δισοι κραυγζομεν εχαριστοντες· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

βριν ληθς, ὁ τιμς πσης πκεινα, Δσποτα πμεινας Χριστέ, τν κεφαλν καλμτυπτμενος, ὅπως παραβσει με τιμασθντα, τιμσς φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στφος κανθν, ἀνεδσω θλων μακρθυμε, οα βασιλες ληθινς, κατν κανθηφρον προθλυμνον, ἁμαρταν παυσας, ὑμνολογσου Στερ τ παθματα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θραυστοι ποινας, ακισμν μενατε Μρτυρες, θραοντες τν πλνην τοῦ ἐχθροῦ, κατος ποσν μν ποτττοντες, ἄμετρα καυχμενον, καὶ ἀπονοίᾳ ὅλον μαραινμενον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμασι φθαρτος, ἀφθαρσαν θεαν κτσασθε, πθεσι τ πθος τ σεπτν, τοῦ ἀπαθος στερρς μιμησμενοι, πανεφημοι Μρτυρες, τν σωμτων πντων συνριθμοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τμον σε ποτέ, ὁ Προφτης Κρη τεθαται, ἐν τδακτλτοΠατρς, ἐναπεγρφη Λγος σαρκομενος, καττοπροπτορος, λγχῃ ῥηγνει, ἄχραντε χειργραφον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μλωπας Χριστέ, κασφαγν κν ς πμεινας, τν μωλωπισθεσν μου ψυχν, τας λστρικας δαιμνων κακσεσι, πρεσβεαις θερπευσον, τς σ Τεκοσης, μνε πολυλεε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ργον σν χειρν, πλαστουργὲ ὑπρχω κα ποημα, κακίᾳ δὲ ὄφεως Χριστέ, ὑφδονν το βου συνττριμμαι· δι με νπλασον, τς σ Τεκοσης, θεαις παρακλσεσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγον το Πατρς, ὑπρ λγον ττοκας, λσαντα πσης λογας τος βροτος, ὃν κτενς δυσπει, ἀλγοις με πθεσι δουλομενον, ἐλευθερσαι, μνη ειπρθενε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

αμα μν, ἐκ παλμης βρεις κστοτε, ὅλη γισματος σκηνή, ὅλη φωτς πρχουσα μπλεως, ὅλη ποστζουσα, μρον εωδας, Πναγνε Θενυμφε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτς γς ὁ ἀόρατος φθης, κατος βροτος κν συνανεστρφης, ὁ ἀκατληπτος· δι πρς σὲ ὀρθρζοντες, ἀνυμνομν σε φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σπερ μνς νηρτθης ν ξλῳ, κατΠατρθυσα προσηνχθης, ὑπρ μν γαθέ, καθυσας παυσας, τν εδλων παντοδναμε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νυγες πλευρν ζωοδτα τ λγχῃ, δο κρουνος σωτηρας προχεις, τος τς Τριδος, σὲ ἕνα καταγγλουσιν, ἐνεργεας δο φροντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Βσιν στερρν καὶ ἀσλευτον πτραν, σὲ Ἰησοοστερροὶ Ἀθλοφροι, πστει ερμενοι, ὥσπερ λθοι τμιοι, ἑαυτος πκοδμησαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ῬώμΘεοδυναμομενοι πστει, πσαν δεινν, δυναστεαν το πλνου κατεπαλασατε, ἀθλοφροι Μρτυρες, καλαμπρς στεφανθητε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

εσασαν πρν παραβσει, τν φσιν τν καθ' ἡμς, ὡς ρρεστως τεκοσα Χριστν, ἀνπλασας, Παναγα Δσποινα, προστασα τν ψυχν μν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς εδεν σαας συμβολικς, ἐν θρνῳ ἐπηρμνΘεν, ὑπ' Ἀγγλων δξης δορυφορομενον, ὦ τλας, ἐβα γώ! πργρ εδον σωματομενον Θεν, φωτς νεσπρου, καερνης δεσπζοντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκς μου τς δνας κα τς ψυχς, τν πνον μεταποησον, κατς αθυμας τ νφη δωξον Παρθνε, φωτς νεφλη, καὶ ὑγεαν, καδεινν παλλαγν, δδου μοι ατοντι, καπθσε δοξζοντι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μεστν σε κα πρσβυν, πρς τν κ σο τεχθντα, νν προβλλομαι, πσης μαρτας πρχων μπλεως. Παρθνε γγυητς μοι, καβου πανρθωσις γενοῦ, καχειραγωγα, πρς τρβους θεας γνσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γασον τν νον μου, κατν ψυχν, Παρθνε φωταγγησον, κατς θεας δξης μτοχον ποησον· δογρ κακν πλσθην, καπαντοαις δουλθην δονας, καμεμολυσμνην, προσφρω τν συνεδησιν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βυσσος σχτη μαρτιν, ἐκκλωσμε, καὶ ἐκλεπει τ πνεμμου, ἀλλ' ἐκτενας Δσποτα, σν ψηλν βραχονα, ὡς τν Πτρον με, κυβερντα δισωσον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

φις με ξγαγε τς δμ, δολίᾳ βρσει δελεσας δλιος, ὁ Χριστς ν ξλδέ, ἀναρτηθες θελματι, τν ρχααν μοι, πλιν δδωσιν εσοδον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ττρωται τρωθεσης σου τς πλευρς, ἡμς τρσας, καὶ ἀνατος μεινεν, εεργτα Κριε, οδπιστοὶ ἰάθημεν, σοτος μλωψιν, ος κν τετραυμτισαι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε πυρς ν μσῳ, σοφοΧριστοῦ ὁπλται, ὥσπερ ρνες πτμενοι, καΘεοπαντνακτος, τραπζπροσαγμενοι, κατν φραστον, εφροσνην κληρομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμετε ἰάσεων ποταμος, ἐξ κεντων θησαυρν ρυμενοι, καπαθν πρειαν, Ἀθλοφροι ξηρανετε, καὶ ἀρδεετε, τν πιστν τ συστματα.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νκρωσιν ρσα τοῦ ἐκ τν σν, αμτων Λγου σαρκωθντος Πανμωμε, μητρικς λλαζες, καζως ντα ατιον, ἐμεγλυνες, Μητροπρθενε Δσποινα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ες τ τλη τν αἰώνων, καταντσαντας φιλνθρωπε, κατρικυμαις πειρασμν, ἀπολσθαι κινδυνεοντας, βοντας, μπαρδς· Σσον Σωτρ ς σωσας, τοθηρς τν προφτην.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Φαρισαον πηρμνδιανοίᾳ ὑπερββηκα, σοβαρευμενος εί, καβαρθροις συνωθομενος, ἀμτρων συμπτωμτων, μνη γνή, ταπεινωθντα δεινς οκτειρν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ὑπερθαμαστον τν σλληψιν, ἐσχηκυα κα τν γννησιν, τσὰ ἐλη π' ἐμοί, τῷ ἀθλίῳ νν θαυμστωσον· κα γρ ν νομαις, κασυλληφθες κα γεννηθες, ἡδονας δουλθην.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θρην κακλαω καὶ ὀδρομαι, ὁπηνκα τ κριτριον, τφοβερν νθυμηθ· πονηρ γρ ργα κκτημαι, ἀπερανδρε Παρθνε Μτηρ Θεοῦ, ἐν ρτφοβερπρστηθμοι.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τπρν εκνι τ χρυσῇ, Περσικσεβσματι, Παδες ο προσεκνησαν τρες, ὑμνοντες ν μστς καμνου. Ὁ τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πνοις σου παυσας μν, τος πνους φιλνθρωπε, κανν ζων πρς πονον μετηγγου, τος τ σεπτσου Πθη, προσκυνοντας εσεβς, Θετν λων.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε σε βλεψε Χριστέ, ἡ κτσις σταυρομενον, ἠλλοιοτο καὶ ἔτρεμε, γῆ ἐσεσθη, ἐρργησαν δ πτραι, καπεριστειλε, τφς λου δρμος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμοις πειθμενοι Χριστοῦ, ἀνμων ξκλιναν, τς θωπεας ο Μρτυρες, κανομμως ν μσῳ, τοσταδου ναθλοντες, εκλες στεφανοντο.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οκαταφλχθητε φλογί, πυρς τν προαρεσιν, θερμοτραν κτησμενοι, Ἀθλοφροι Χριστο στεφανηφροι, ἐκβοντες· Θες ελογητς εἶ.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

στασο βλπουσα Χριστν, Σταυρῷ ἀνυψομενον, ὃν κησας χραντε, καὶ ἐβας· Μὴ ἄτεκνν με δεξς, ἣν τρησας, ἁγνν κα μεττκον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πτοβματος Χριστοῦ, ὅταν μλλω κρνεσθαι, ὡς πεθυνος χραντε, φνηθμοι, ἐκ πσης με βασνου, ῥυομνη τ θερμσου προστασίᾳ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρες Παδες ν καμνῳ, τν Τριδα τυπσαντες, τοπυρς τν πειλν κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες βων· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ξ ργων σωτηρα, οχ πρχει μοι Δσποινα· μαρτας γρ μαρταις προστθημι, κατκακίᾳ κακαν· τ ον πρεσβείᾳ σου γνή, οκτειρον σσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κρσις πθραις, τκριτριον τοιμον, ἑτοιμζου ψυχμου, καβησον · ν τ κρνειν σε Λγε, μκατακρνς με, εχας τς κυησσης σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τρυγσας μαρτας, τος καρπος τεθαντωμαι, καπροσφρων τν ψυχν καρπον, κρζω σοι· Καρποφρον με δεξον, ἡ τκαρπσου, τν φθορν ξαφανσασα.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βαβυλωνα κμινος, τος παδας οκ φλεξεν, οδτς Θετητος τ πρ, τν Παρθνον διφθειρε· δι μεττν Παδων πιστο βοσωμεν· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σοσταυρωθντος νοικται, πλιν Παρδεισος, καὶ ἡ στρεφομνη καθ' ἡμν, ῥομφαα ντα δδωσι, τν λγχην αδεσθεσα, τν κκεντσασαν, τν γαν πλευρν σου, Χριστπολυλεε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λγχσου πολμιος, ττρωται κα ππτωκεν, ὁ παραπεσν δ πρς ζων, Ἀδμ νακομζεται, βον σοι τ τυθντι, ἐθελουσως Χριστέ. Ελογν σε δοξζω, Θεπολυλεε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κσμος τος παλασμασιν, ὑμν καταλμπεται, κατας ριστεαις θληταί, κατος περοις θαμασι, κασκτους νοσημτων λυτροται πστει, βον· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γλως ρται κεμενος, ποσν μν γιοι, ὁ πρν γκαυχμενος τν γν, ἐξαλεφειν κα θλασσαν, Χριστς δ ζωηφρῳ, κατακοσμεδεξιᾷ, ἀμαρντοις στεφνοις, ὑμς παναοδιμοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν χρνῳ ἀπεκησας, τν χρνων πκεινα, λοντα τ χρνια δεσμά, τος δεσμος ατοῦ Ἄχραντε, Ἀδμ το πρωτοπλστου, κασυνδεσμοντα ατν, τος δεσμος τς γλυκεας ατοῦ ἀγαπσεως.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στκτπυρὶ ἑνωθντες, οθεοσεβείᾳ προεσττες Νεαναι, τφλογδμλωβηθντες, θεον μνον μελπον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λη ς καλ καπλησον, τοπαμβασιλως, γεγονυα Θεοτκε, πλρωσν με γαθν ργων, κακίᾳ συζσαντα, καὶ ῥαθμως πντα τν βον τελσαντα, ὅπως σε δοξζω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κητας γαστρς ς ρρσω, πλαι τν Προφτην, ΘεοΛγε παραδξως, οτω ῥῦσαί μου τν ψυχν, βυθῷ ὀλισθσασαν πωλεας, ἔχων Στερ δυσωποσν σε, τν πειρογμως, τεκοσν σε Παρθνον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρααν στολν νδυθντα, θεογενεσίᾳ, ερηκτες Θεοτκε, οκακαν δημιουργοντες, τατης πεγμνωσαν, ἀλλ' ατμε θεαις στολας καταφαδρυνον, διμετανοας, πρεσβεαις σου Παρθνε.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν βτκαπυρί, προγραφεσαν ν Σινᾷ, τνομοθτΜωσῇ, κατθεον ν γαστρί, ἀφλκτως συλλαβοσαν πρ, τν λφωτον καὶ ἄσβεστον λαμπδα, τν ντως Θεοτκον, ἐν μνοις τιμντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να ερς τν δραχμν, ἣν πλεσας Χριστέ, ἀνψας ν τ Σταυρσου τν σρκα γαθέ, κακοινωνος ποιες τς χαρς, τς Δυνμεις σου, τς νω ζωοδτα, μεθ' ὧν σε εεργτα, ὑμνοντες ν σμασι μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς νψωσας Χριστέ, σοτς χερας ν Σταυρῷ, τς παρειμνας μου πρν, χερας πθεσι πολλος, ἐκνησας δυνμει τ σῇ, κατγνατα πρς θεον δρμον ντως, τπαραλελυμνα νσχυσας · θεν σε μεγαλνομεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συγκαιμενοι φλογμῷ, τν περων ακισμν, δρσον σε ερον Χριστέ, ἀναψξεως ο σοί, στερροκαθαυμαστοὶ Ἀθλητα· θεν χαροντες δινυον τν δρμον, ἐφσει τν βραβεων, ἐν μνοις παστως σε μεγαλνοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πληθς τν θλητν, τν γων χορς, ἐκδυσωπεσε Χριστέ, ὑπρ δμου κα λαοῦ, πολλπαραπικρανοντος, ἐν τπλθει σου, οκτρμον τοῦ ἐλους, ἐξαλεψαι τ πλθη, τν νομιν μν, ὡς φιλνθρωπος.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρον βρτειον μορφν, τὸ ἀπαγασμα Πατρς, Παρθνε ττοκας, ὃν ψομενον Σταυρῷ, ὁ ἥλιος μ φρων ρν μελανετο, καζφος μειοτο τς εδωλομανας· δι σν κενσε μεγαλνομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν νμου σκι καγρμματι, τπον κατδωμεν ο πιστοπν ρσεν τ τν μτραν διανογον γιον Θε· δι πρωττοκον Λγον, πατρς νρχον Υἱόν, πρωτοτοκομενον Μητρί, ἀπειρνδρως μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φθαρντα τν νον, φθαρντα τν ψυχν κα τν συνεδησιν, κακίᾳ μολυνθντα, καγυμνν παντοων γαθν ποδειχθντα, Παρθνε φθορε μωμε, μμε παρδς, ἀλλ' ἔργοις, εσεβεας κατακσμησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πλσθην κακν, ἐπλσθην λογισμν λλοτριοντων με, ἐκ σο τοφιλανθρπου· δι τοτο κα στνω κα βο· Μετανοοντμε δξαι, καμὴ ἀπσμε τς σ τεκοσης πρεσβεαις, εεργτα πολυλεε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

υσθεην τας σας, Πανμωμε Κρη πρεσβεαις πσης ργς, παθν θανατηφρων, χαλεπς γεννης κα πυρς, ἀπὸ ἀνθρπων δκων, ἀπὸ ἐχθρν πονηρν, ὁ προσφυγών σου τ σκπῃ, κακαλν σε ες βοθειαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς μτηρ Θεο δυσπει, τν κ σο τεχθντα Κριον, Θεν κα Βασιλα, τοῦ ῥυσθναι πσης πειλς, καπονηρς συνηθεας, τν σν κτην γνή, τν πσοπεποιθτα, ἐκ γαστρς μητρς μου, Δσποινα.

 

ποστχα τν Ανων Σταυρσιμα

Φθντρυφς κββλημαι, πτμα πεσν χαλεπν, ἀλλ' οπαρεδες Δσποτα, ἀναλαβν δι' ἐμτκατ' ἐμέ, σταυροσαι, κασζεις με, ες δξαν εσγεις με· Λυτρωτ μου, δξα σοι.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Σταυροφανς Μωϋσς, ἐν τῷ ὄρει, χερας κτενας πρς ψος, τν μαλκ τροποτο, σδΣωτρ τς παλμας πλσας, ἐν τΣταυρττιμίῳ, ἐνηγκαλσω με σσας, τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἔδωκς μοι σημεωσιν ζως, ἀπτξου φυγεν τν ναντων μου. Διτοτο, Λγε, προσκυντν Σταυρν σου τν τμιον.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

ς φωστρες ν κσμλμπετε, καμετθνατον γιοι Μρτυρες, τν γνα τν καλν γωνισμενοι· διὸ ἔχοντες παρρησαν, Χριστν κετεσατε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

ρσσε κρεμμενον, ἐν ξλῳ ἡ Πανμωμος, Χριστμου περγαθε, ὀδυρομνη βα μητρικς· Υἱέ μου παμφλτατε, πς δμος ὁ ἄνομος, ξλσε κατκρινε;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δ λστν οκτρμον, ὁμολογσαντά σε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

σταυρθης δι' ἐμέ, καὶ ἑλογχεθης ησομου τν πλευρν, δο κρουνος ναβλσας μοι, σωτηριδεις· θεν, διασωθες τ πθει σου Χριστέ, ἀνυμντν εσπλαγχναν τν σν· Μνσθητμου βον, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Μετ' ἀνμων λογισθες, τς νομας πντων ρας ησοῦ, κατας κνθαις στεφμενος, ὡς Βασιλες τν λων, τς μαρτας πρρριζον Χριστέ, τμνεις κανθαν το Προπτορος· θεν πστει τ σν, Πθος νν δοξζομεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Οτπαθματα Χριστοῦ, ἐκμιμησμενοι, γενναοι θληταί, πανευκλεστατοι Μρτυρες, κατοῦ ἐχθροτν πλνην, καταβαλντες σθνει θεϊκῷ, ορανου δξης τχετε, ὑπρ πντων μν, Ἅγιοι πρεσβεοντες.

Δξα...

Τρισυπστατε Μονς, καὶ ἀδιαρετε Τρις, ἡ παντουργς οσα, μα κα δναμις, τος μνητς σου σκπε, ἀππαντοας βλβης τοῦ ἐχθροῦ, κατς Βασιλεας σου ξωσον, ἧς καὶ ἐπτυχον, οκαλς βισαντες.

Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Καθορσα ν Σταυρῷ, ὃν ξ αμτων, ἐσωμτωσας γνν, ὀδυρομνη κραγαζες· Θεογενντορ Κρη. Ττατα Τκνον, δμος πονηρς, ἀνταπδωκσοι, θανατσας σε, τν ζων τν πιστν, πντων καὶ ἀνστασιν;