ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ ΗΧΟΣ

 

Προσμοια ποστολικ

χος γ'

Μεγλη τν Μαρτρων σου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Πρεσβεαις τν σεπτν καθεων ποστλων σου, φιλνθρωπε Οκτρμον, καμνε λεμον, τν ερνην σου παρσχου τλασου, κατν δεινν λτρωσαι, τος νυμνοντς σε, καπιστς προσκυνοντας.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Βελν με ς Θεοατπται τοῦ ἀλστορος, λυτρσασθε σβεννντες, ατοτς πανουργας, καδροσσατμε πνεματος τδρσῳ, ἁμαρτιν τκασωνι, ἐκτηκμενον, εεργται μοι θεοι.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ες πσαν οκουμνην ντως ξελλυθεν, ὁ θεος μν φθγγος, Ἀπστολοι Κυρου, καὶ ἐφτισεν ν σκτει τος κειμνους, κατΘεπροσγαγεν, ὡς θυμαμα, τος ατν γνωκτας.

τερα τοῦ ἁγου Νικολουμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Μεγστη σωτηρα πσιν νεδεχθης μν, Νικλαε τρισμκαρ· λυτροσαι γρ παντοιων, τος οκτας σου κινδνων, καὶ ἀνγκης καπειρασμν, κανσων, καπεριστσεων, καὶ ἐχθρν ορτων.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

πλγην οβλδγματι ὁ ἄσωτος, κακεμαι ρριμμνος καὶ ἐξηπορημνος, τῇ ἀγρπνσου δεσει ερρχα, ἐν τχει νστησον, ἵνα δοξζω σου, τν ταχκοον χριν.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

ν ρτ φρικτῇ, ἐν μλλω παρστασθαι, τβμα τφρικδες, καπμπεσθαι κολσει, βοηθόν σε εροιμι εράρχα, ῥυμενν με σκτους, καθικετεω σε, παρρησαν ς χεις.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκονμοιον

πντων κυριεουσα τν κτισμτων Δσποινα, δεινς κυριευθεσαν, τος πθεσι Θενυμφε, τν ψυχν μου λευθρωσον ν τχει, φαρμκσς πρεσβεας, κακαταδολωσον τΥἱῷ καΘεσου.

 

πστιχα ποστολικ

Ες πσαν τν γν ξλθεν φθγγος μν, ἅγιοι πστολοι, εδλων πλνην λσατε, θεογνωσαν κηρξαντες, οτος καλς γν μν πρχει Μακριοι· διὸ ὑμνομεν καδοξολογομεν, ὑμν τμνημσυνα.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Τς τοΧριστοπαραγγελας, ἀμμπτως φυλξαντες, ἅγιοι πστολοι, δωρεν λβετε, δωρεν παρχετε, ἰατρεοντες τπθη, τν ψυχν κατν σωμτων μν· διὸ ἔχοντες παρρησαν, ατν κετεσατε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

ΟΜρτυρες σου Κριε, πστει στηριχθντες, ἐλπδι βεβαιωθντες, τῇ ἀγπτοΣταυροσου, ψυχικς νωθντες, τοῦ ἐχθροτν τυραννδα λεσαν, κατυχντες τν στεφνων, μεττν σωμτων πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Μεγλη τοΣταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων χαρμονή, τν θεων Κρη πφυκας, τν ποστλων δξα, κα προφητν κσφργισμα, τν νθρπων τε πιστν προστασα, καὶ ὁδηγς σωτριος· διτοτ σε, προσκυνομεν Παρθνε.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

χος γ' Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ποστλων σου, τν μνμην Κριε, ὑπερεφαδρυνας, ὡς παντοδναμος, ὅτι νσχυσας ατος, τπθη σου μιμσασθαι· νκησαν νδρεως γρ, το Βελαρ τν δναμιν· θεν καὶ ἀπλαβον, ἰαμτων χαρσματα. Ατν τας κεσαις φιλνθρωπε, ερνην παρσχου τλασου.

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πσαν ρδευσαν, τν γν τος εθροις, οἱ Ἀπστολοι, τοΘεοΛγου, καὶ ἀνεβλστησεν στχυς τς πστεως, καὶ ἐπληρθη τοκσμου τπρατα· τγρ ζιζνια πντα ξκοψαν· θεν παντας ΧρισττΘεπροσγαγον, βαπτζοντες ατος, ες Τριδα τν κτιστον.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς συμπαθεας σου, πλοτον τν μετρον, καδυναστεας σου, κρτος τὸ ἄμαχον, ἀναλαβμενος ες νον, προσδραμον τσκπσου, θλψει συνεχμενος, καδεινς πορομενος, κρζων κ βαθων μου, τς καρδας τος δκρυσι, Παρθνε Θεοτκε βοσοι· Σσν με, σσον τν νξιον.

 

Μεττν β' Στιχολογαντερα

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δετε παντες, τος ποστλους, εφημσωμεν, ᾄσμασι θεοις· τν εδλων γρ τν πλνην βυθσαντες, πρς θεον φς τος βροτος πανγαγον, κατΤριδι πιστεειν δδαξαν· θεν σμερον, ατος εσεβς γεραροντες, δοξσωμεν Χριστν τν Θεν μν.

 

ργοις λμψαντες, ὀρθοδοξας, πλνην σβεσαν κακοδοξας, οεκλεες καθεπται πστολοι, καεσεβείᾳ τν κσμον πλουτσαντες, τς κκλησας φαιδρς κατεκσμησαν, ἐξαιτομενοι, ΧρισττΘεῷ, δωρσασθαι, ερνην τος πιστος, καμγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκονμοιον

Βυθιζμενος, παθν θαλσσῃ, ες τπλαγος τν οκτιρμν σου, καταφεγω, Θεοτκε βοθει μοι, ἔκτεινον Πανχραντε, δεξιάν μοι τδολσου, σσον ς τν Πτρον πρν, ὁ Υἱός σου δισωσεν, ἐλησον ψυχν ποντουμνην, σλπολλν παραπτσεων.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν κρυκα, τς ληθεας, καὶ ὑπρλαμπρον, φωστρα κσμου, εφημοντες νυμνομεν Νικλαε, καὶ ἐκβομεν ν πστει δεμενοι. Ὡς τος θους θαντου ξρπασας, οτως γιε, κινδνων μς καθλψεων, καπσης ξελοδεινς κακσεως.

Μαρτυρικν διμελον

κλμπετε διτς πστεως, ὑπρλαμπροι φωστρες γιοι, τν σθενοντων ατροί, Ἀθλοφροι πανεφημοι· τν τυρννων γρ τς ακσεις μ δειλανδρσαντες, τν εδλων τς δυσφημας κατηδαφσατε, τρπαιον χοντες ἀήττητον, τν Σταυρν τς ληθεας.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θρνος πγχρυσος, τοΒασιλως, καΠαρδεισος, διηνθισμνος, ἀνεδεχθης Θεοτκε Πανχραντε· τν γρ Θεν ν γαστρσου βαστσασα, εωδιζεις μς θεαις χρισιν· θεν παντες, Θεοῦ ἀληθς Μητρα σε, κηρττομεν εκαμεγαλνομεν.

 

Κανν τν γων ποστλων

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τὰ ὕδατα πλαι, νεματι θείῳ, ες μαν συναγωγν συναθροσας, κατεμν θλασσαν, Ἰσραηλτλαῷ, οτος Θες μν, δεδοξασμνος πρχει, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

κκλησας τος πργους, τθεμελίῳ, τς Πστεως εσεβς δρασμνους, καπιστος παντας πιστηρζοντας, δετε μακαρσωμεν, τος ερος ποστλους, ὅπως τας δεσεσι, τοτων σωθεημεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

περτρεπτοι στλοι, τς εσεβεας, τπλν με τοῦ ἐχθροσκελισθντα, καες γν κεμενον, κινδυνεοντα, καὶ ἐξαπορομενον, ἐπανορθσατε, ὅπως εροιμι τν φεσιν, ὧν πλημμλησα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

μαυτν πρτς δκης, δικαιοκρτα, ὁ ἄσωτος δεδοικς κατακρνω· πονηρὰ ἔργα γρ, ἄμετρα κκτημαι· θεν κετεω σε, ἀπεγνωσμνον με σσον, θεαις παρακλσεσι, τν ποστλων σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σν γοις Προφταις, σν ποστλοις, σν Μρτυσι, τν κ σοσαρκωθντα, ἐκτενς Κριον, ἁγνὴ ἱκτευε, ὅπως τς σαρκς μν, πντα τπθη νεκρσῃ, καζων αἰώνιον, ἡμν δωρσηται.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου φρων κροστιχδα.

Τρτην δησιν προσφρω Νικολάῳ ἐγὼ ὁ Ἰωσφ.

Ερμς

σωμεν τΚυρίῳ ᾆσμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τν φαεινν λαμπτρα, καὶ ἀκομητον, ἐπγς πρχοντα πυρσν, κα πρς λιμνας θεους μβιβζοντα, τος κμασι τοβου, ἀετος θαλαττεοντας, Νικλαον τιμσωμεν, καπθμακαρσωμεν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ῬώμΘεοπαμμκαρ, δυναμομενος, ζλον κατ' ἐπγνωσιν, ἐκτσω εσεβεας· θεν θνσκειν μλλοντας, ἀδκως λυτρσω· διό σε κετεομεν, ἀδκου πσης ῥῦσαι μς, κακσεως Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

κετηραν Πτερ, ἀδιλειπτον τΚυρίῳ πρσφερε, ὅπως μαρτημτων, καφλογς κολσεως, διαιωνιζοσης, καπειρασμν καθλψεων, ἡμς πολυτρσηται, ὡς μνος περγαθος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν κιβωτν τν θεαν, τν χωρσασαν τν τονμου προχον, ἡμν τς νομας, πσας φαιρομενον, δι' εσπλαγχνας θεας, ἀδιγητον πλαγος, Μαραν τν Πανχραντον, συμφνως μακαρσωμεν.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τπντα παραγαγν, τΛγκτιζμενα, τελειομενα Πνεματι, Παντοκρτορ ψιστε, ἐν τῇ ἀγπτσστερωσν με.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οττοκσμου πληρματα, διδαχς νθου πληρσαντες, τν ψυχν μου πληρσατε, ἐναρτων πρξεων, καλογισμν γαθν, Χριστοατπται.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πσκανδλων μυρων τοπονηροῦ, ἀππσης θλψεως, ἀππσης στενσεως, ἀππεριστσεως, ὦ ΜαθηταΧριστοῦ, λυτρσασθμε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ομοι ψυχμου θλα καταπεινή, συχνς μαρτνουσα, καΘεν παροργζουσα! πς ατες συγχρησιν, τν ποχν τν κακν, μ ποιουμνη;

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θεα κλμαξ ν εδεν ὁ Ἰακβ, δι' ἧς καταββηκεν, ὁ Θες νυψν μς, ἐκτενς κτευε, σν ποστλοις, ἡμς οκτειρηθναι.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερα ψυχκαὶ ἄγονε, κτσαι καρπν εκλεῆ, ετεκνουμνη βησον, ἐστερεθη δισοῦ ὁ Θες, οκ στιν γιος, οκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

κονημνη μχαιρα, Πνεματος φθης σοφέ, τπονηρζιζνια, διακπτουσα αρετιζντων, κατρβον σωτριον, πιστος μαλζουσα, Πτερ Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στν πηγν τν βρουσαν, τν αμτων κρουνος, ἐκδυσωπομεν γιε, τβορβορδη πθη πντων μν, εχας σου πλασον, κινδνων καθλψεων, ἀπολυτρομενος.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

σχυροττοις πνοις σου, καταβαλν τν χθρν, νν κατ΄ατοῦ ἐνσχυσον, τος σθενοντας λογισμος μν, παθν πικλσεσιν, ἁγαις πρεσβεαις σου, Πτερ Νικλαε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νος ννοεν ο δναται, τν πρ νον τοκετν θαυμαστς λοχεας σου, Θεογενντορ Μητροπρθενε· διὸ ἱκετεω σε, τν νον μου χαρτωσον, τοῦ ἀεδοξζειν σε.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θου πρς μς, κραταιν γπησιν Κριε· τν Μονογενγρ σου Υἱόν, ὑπρ μν ες θνατον δδωκας· διό σοι κραυγζομεν, εχαριστοντες· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

σπερ στραπς, ὡς κτνας δυτε λιε, σο τος ποστλους φαπλν, ες ττοκσμου Λγε πληρματα, πντας κατεφτισας, καὶ ἀγνωσας ζφον πεδωξας.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θλασσα δεινς, ἁμαρτας Λγε χειμζει με, κματα τκτων λογισμν, τν ταπεινν ψυχν μου ταρττουσι. Κυβερντα Κριε, τν Μαθητν σου, σσν με δεσεσιν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φρττω ννον, τν φρικτν σου Δσποτα λευσιν· χω γρ πρδκης τν μν, κατηγοροσαν νδον συνεδησιν, καπροβασανζουσαν, πρτς βασνου, τν ναισθησαν μου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγε τοΘεοῦ, ὁ τεχθες κ Κρης θεπαιδος, τατης μεσιτεαις ερας, κατν σοφν Σωτρ ποστλων σου, πσης περιστσεως, πσης νγκης, λτρωσαι τος δολους σου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκατσκιον ρος, ὁ Ἀββακομ προερα, τν χραντν σου μτραν γν· δικαὶ ἀνεκραγαζεν· πΘαιμν ξει Θες, καὶ ὁ Ἅγιος ξ ρους, κατασκου δασος.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Πρς Θεόν σε μεστην, ἅπας πιστς καθ' ἑκστην, Νικλαε προβλλεται· διό σε κετεομεν, ἐκ περιστσεως χαλεπς, κασυμπτσεως πταισμτων, ἡμς λτρωσαι Πτερ.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

εθρον ζν ν καρδίᾳ, Κυρου χων τν χριν, δροσζεις ενως σοφέ, τος κασωνι τν θλψεων, καταχμτν μαρτιν, κινδυνεοντας θλως, ἀπολσθαι παμμκαρ.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ὁ ῥυσμενος πλαι, ἀπαγομνους θαντου, ἀδκου παμμακριστε, κανν μς περσζε, ἀπὸ ἀνθρπων φθοροποιν, ἐνοχλσεως καπσης, τν δαιμνων πτης.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκωθντα τν Λγον, ὑπερβολεσπλαγχνας, ἀρρτως πεκησας. Ατν δυσπει χραντε, τν σαρκικν πντας μολυσμν, ἐκλυτρσασθαι, καπντων, δυσχερν τν τοβου.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτς γς ὁ ἀόρατος φθης, κατος βροτος κν, συνανεστρφης ὁ ἀκατληπτος· διπρς σὲ ὀρθρζοντες, ἀνυμνομν σε φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πτς γς σαρκωθες, ἀπειργσω τος Μαθητς, ορανος φθεγγομνους, Χρισττν δξαν σου· δι' ατν ον Κριε, τς ψυχς μν λησον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ππαθν, ἀππσης νγκης, ἀπδεινς περιστσεως Λγε, ῥῦσαι τος δολους σου, τας τν ποστλων σου, επροσδκτοις παρακλσεσιν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ομοι ψυχπαναθλα! πς μλλεις, τφοβερδικαστπαραστναι, ἄκαρπος μνουσα; σπεσον μετανησον, ἀρετν καρπος βλαστνουσα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πτς γς, τν φθντα, ἀφρστως, μετσαρκς ξ γνν σου αμτων, ἁγνὴ ἱκτευε, ὡς Υἱόν σου πντοτε, ἱλασμν μν δωρσασθαι.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφς σου τὸ ἀνσπερον Χριστέ, καταγασον ς Θες, τταπεινμου ψυχῇ, καὶ ὁδγησον ες τν φβον σου, διτι φς τπροστγματσου.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Φωττκαθαρπαρεστηκώς, καταςκεθεν εὶ ἐκδιδομναις, αγας πυρσευμενος, πσιν ατησαι τν φωτισμν, Πτερ καερνην.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

μτν πρ πντας τος βροτος, σπαροργσαντα, φρενὶ ἀγνμονι, ὑπεργαθε κατοικτερησον, τας Νικολου θερμας πρεσβεαις.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

αθμως δαπανν μου τν ζων, καθικετεω σε, Πτερ Νικλαε, διγειρν μου πρς μετνοιαν, τν λογισμν κατεσπιλωμνον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς μνη τν γγλων χαρμονή, χαρς μου πλρωσον, θεοχαρτωτε, τν δινοιαν σκυθρωπζουσαν, καὶ ἀμελείᾳ βεβυθισμνην.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βυσσος σχτη μαρτιν, ἐκκλωσμε, καὶ ἐκλεπει τπνεμμου, ἀλλ' ἐκτείνας Δσποτα, σν ψηλν βραχονα, ὡς τν Πτρον με, κυβερντα δισωσον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

βυσσον σοφας πνευματικς, ἀναπηγσας, Ἀποστλων σλλογος, κοσμικς ξρανε, σοφας πντα εματα, κακατρδευσεν, εσεβν τσυστματα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στναξον καδκρυσον ταπεινή, ψυχή μου καβόησον, καπρς Κριον λγουσα· Ἥμαρτν σοι Δσποτα· Ἱλσθητμοι εσπλαγχνε, τας δεσεσι, τν σοφν ποστλων σου.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

εσαντες οχεμαρροι τν παθν, κατπτωσν μου, τς καρδας τοκημα, ποταμοτοΠνεματος, πεφυκτες πστολοι, συντριβντα με, πρς ζων ναπλσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δμς σε τν ποστλων, Χριστέ, καθικετεει, μεττς κυησσης σε, ἱλασμν κατπεμψον, καερνην τος δολοις σου, ὡς φιλνθρωπος, καΘες εδιλλακτος.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθός μοι τν παθν πανστη, καζλη ναντον νμων, ἀλλπροφθσας με σσσον Σωτρ, καὶ ῥῦσαι φθορς, ὡς σωσας, τοθηρς τν Προφτην.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκρσας γκρατείᾳ τμλη, ἐκτσω τν ζων τν γρω, ἧς καὶ ἡμς κοινωνος, σοτας εχας ργζου σοφέ, ἐκφεξει τς πονηρς ργασας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

στίῳ ἱερν πρεσβειν σου, πελγους πειρασμν πολυτρπων, καὶ ἁμαρτας βυθοῦ ῥῦσαι μς, πρς τν ρμον τς ζως, διαβιβζων σοφὲ Ἱερρχα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κοσμσας τν τν Μρων καθδραν, ἐδεχθης κσμος ρχιερων, ἀλλπρεσβεαις τας σας, τν κοσμικν μς πειρασμν, δισζε βλαβες ερρχα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οκσας Λγος ν γαστρσου, τν πλαι ν νθρποις οκοσαν, τπαραβσει φθορν, Μτηρ γνὴ ὡς μνος Θες, ἐξκισε δισπλγχνα λους.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τπρν εκνι τχρυσῇ, Περσικσεβσματι, Παδες οπροσεκνησαν, τρες νυμνοντες, ἐν μστς καμνου· ὁ τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τφς τοκσμου Χριστς, φς μς νδειξε, φωτοφροι πστολοι, ἐκμειοντας τσκτος τς πτης, καφωτζοντας πιστν τς διανοας.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς καθ' ἡμν τοδυσμενος, παγδας συντρψατε, φωτοφροι πστολοι, κατς τρβους μν τς μετανοας, ὁμαλσατε μν προσπεφευγσι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν μωρανθεσν μου ψυχν, σαρκικος παθμασιν, ἅλας θεον πρχοντες, θεηγροι πστολοι Κυρου, ἐκκαθρατε, πιστος ζωογονοντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

καλλοντοῦ Ἰακβ, καλν τας δαις με, δομαι καταφαδρυνον, δυσωποσα νν σν τοςποστλοις, τν τεχθντα κ τν σν γνν αμτων.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρες Παδες ν καμνῳ, τν Τριδα τυπσαντες, τοπυρς τν πειλν κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες βων· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λυμαινμενον πλαι, τν παρφρονα ρειον, τοΚυρου τν λαν ναπηγχνισας, τας νευρας σου τν λγων, ὡς ποιμενρχης ληθς, Πτερ Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

γως διανσας, τν πανγιον βον σου, σν ποστλοις κατοικες, Πτερ Νικλαε, ἁγιασμν πιπμπων, καφωτισμν τος εσεβς σε μακαρζουσιν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς τοιμν σε ῥύστην, ὡς θερμν ντιλπτορα, προσκαλομεθα εΠτερ Νικλαε, τν παθν μς ῥῦσαι, καὶ ἀδοκτων πειρασμν περχομνων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μτν μελείᾳ, τν ψυχν σκοτιζμενον, φωταγγησον γνή, τν τς καρδας μου, προσεπανπτουσα λχνον, ἐν προθυμίᾳ ἀγαθή, ὅπως δοξζω σε.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στκτπυρὶ ἑνωθντες, οθεοσεβείᾳ προεσττες Νεαναι, τφλογδμλωβηθντες, θεον μνον μελπον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πλγην παθν τῇ ῥομφαίᾳ, καὶ ἐτραυματσθην τν καρδαν πονοίᾳ, τοκακαν δημιουργοντος. Ἀπστολοι νδοξοι, ἰάσασθε λον ξηπορημνον με, ψυχν κασωμτων, ἰατροπεφυκτες.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ες πσαν τν γν τν κηρκων, φθγγος ξεχθη θεος, ἐκδιδσκων, παραδξως μαν οσαν, μαν φσιν σβεσθαι, τς Τριδος μαν ντως κυριτητα, μαν Βασιλεαν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

μτν πολλὰ ἐπταικτα, καμακροθυμαν σου τν θεαν δαπανντα, τῇ ἐπιμνπλημμελείᾳ, ἐπστρεψον Δσποτα, ὁ εδς μου Λγε τν πολλν σθνειαν, κατν αθυμαν, κατν κακοφροσνην.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θεα λαβς τν θεον, ἄνθρακα ρρτως δεξαμνη Θεοτκε, τν παθν μου πεπυρωμνους, ἄνθρακας κατσβεσον Παναγα, δρσσου τν παρακλσεων, κατν πανενδξων, καθεων ποστλων.

 

Κανν του γου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τόν υπ' Αγγέλων ασιγήτως, εν υψίστοις δοξαζόμενον Θεόν, οι ουρανοί τών ουρανών, γή καί όρη καί βουνοί, καί βυθός καί πάν γένος ανθρώπων, ύμνοις αυτόν ως Κτίστην, καί Λυτρωτήν ευλογείτε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Γν τν πρᾳέων κληρσω, προς σιε γενμενος· διό σου δομαι πιστς, καταπρϋνον πρεσβεαις σου, τς πεγειρομνας διηνεκς, τοπονηροκατ' ἐμοτρικυμας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς λυτρσω στρατηλτας, τος δκως θνσκειν μλλοντας, οτως νθρπων πονηρν, τς κακας μς λτρωσαι, καπσης τν δαιμνων, ἐπιβουλς Νικλαε, δυσωπν τν Σωτρα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

δν πδειξας εθεαν, τος νθρποις κασωτριον, ἐν ᾗ ὁδγησον μς, ἐν τβίῳ παροδεοντας, Νικλαε τρισμκαρ, ὅπως μοεσλθομεν, τς ζως πρς τν πλιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σχς καὶ ὕμνησις πρχει, ὁ ἐκ σοτεχθες Πανμωμε, ὃν κδυσπει κτενς, παρειμνον με τος πθεσι, Παρθνε νισχσαι, τοῦ ἐκτελεν τς σωτηρους ατοδιατξεις.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν νμου σκικαγρμματι, τπον κατδωμεν οπιστο· πν ρσεν ττν μτραν διανογον, ἅγιον Θε· δι πρωττοκον Λγον, Πατρς νρχου Υἱόν, πρωτοτοκομενον μητρί, ἀπειρνδρμεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λγτν σν στηρξας, Μαθητν τς γς τπρατα, Πατρς νρχου Λγε, τας ατν δεσεσι κμέ, τν πρς τπθη λγως, κατολισθσαντα, κατν δαιμνων τπλνῃ, ὑπαχθντα κατοικτερησον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ψυχμου παθν δουλεουσα, ὁρμας τπαθητδισέ, προσγαγε δεσεις, ὅπως ῥύσητασε κ παθν, ἱκετευντων προδλως, τν ερν Μαθητν, μιμησαμνων ττοτου, τσαρκατν παθματα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΧριστοΜαθηταὶ ἡνκα, σν ατκρναι καθσητε, τος κρσει πευθνους, ἀκατκριτν μου τν ψυχν, τν μολυνθεσαν τποις ργοις τηρσατε, ὡς γαθομου προστται, ὡς τοκσμου ντιλπτορες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε γνΘενυμφε, καθαρν Χριστοπαλτιον, Παρθνε Παναγα τν γων γιον Θεν, ὑπρ αταν κα λγον κυοφορσασα, σν ποστλοις γοις, ὑπρ πντων καθικτευε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεδσε, ἐν τβτΜωϋσς, τν φλκτως τ πρ τς Θετητος, συλλαβοσαν ν Γαστρί, Δανιλ δέ σε εδε, ὄρος λατμητον, ῥάβδον βλαστσασαν σαας κκραγε, τν κ ῥίζης Δαυδ.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς χαρκωμα θεον καστριγμα, κακαλν καταφυγν, ὁ περγειος κσμος σε κκτηται, μεσιτεαις σου εί, ἐκλυτρομενον πσης πειρασμν στενσεως, Πτερ Νικλαε· ὅθεν ν ανσει, πιστς μακαρζει σε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στενωθες τας πολλας περιστσεσι, πρς τπλτος τς θερμς, καταφεγω παμμκαρ πρεσβεας σου, μεταποησον βοῶ, τς ψυχς μου τν πνον, τκματα πρϋνον, τς πογνσεως, καερνευσν μου, τν νον ταραττμενον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

τοΚτστου φστηκεν λευσις, κρναι πασαν τν γν, καὶ ὑπρχων τλας ντοιμος, ὅλως φρττω ννον, τν πληθν τν κακν μου, Κριε μακρθυμε, οκτειρον σσν με, θεαις Νικολου, εχας τοῦ ὁσου σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτισμς μου σωτριος φνηθι, ἡ κυσασα τφς, τς ψυχς μου τνφη δικουσα, τπολλκαχαλεπά, ὅπως υἱὸς μρας, εχας σου γενσωμαι, πρττων τὰ ὅσια, καὶ ὑμνολογαις, ἀεμακαρζω σε.

 

πστιχα τν Ανων, Ἀποστολικ

Ες πσαν τν γν ξλθεν φθγγος μν, ἅγιοι, Ἀπστολοι, εδλων πλνην λσατε, θεογνωσαν κηρξαντες, οτος καλς γν μν, ὑπρχει Μακριοι· διὸ ὑμνομεν, καδοξολογομεν, ὑμν τμνημσυνα.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Τς τοΧριστοπαραγγελας, ἀμμπτως φυλξαντες γιοι πστολοι, δωρεν λβετε, δωρεν παρχετε, ἰατρεοντες τπθη τν ψυχν κατν σωμτων μν· διὸ ἔχοντες παρρησαν, ατν κετεσατε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Αδυνμεις τν γων γγλων, ἐθαμασαν τν Μαρτρων τος θλους, ὅτι σμα θνητν περικεμενοι, βασνων κατεφρνησαν, μιμηταγενμενοι, τοΠθους τοΣωτρος μν, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

γιπρωτε σεμνή, ἐγκμιον οσα τν ορανων Ταγμτων, Ἀποστλων μνδα, Προφητν περιοχή, Δσποινα πρσδεξαι, καὶ ἡμν τς δεσεις.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δΛστν Οκτρμον, ὁμολογσαντσε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ΟκαλμτοΣταυροῦ, ἐκ τοβυθοῦ, τς γνωσας τος λαος, ἀναγαγντες πστολοι, τν τν λλνων πλνην, ἀπεμεισατε πτς γς, ἀπλανες σωτρες γενμενοι, τν πιστν ληθς· ὅθεν μακαρζεσθε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ς κτνες μυστικαί, καλαμπηδνες, τοῦ Ἡλου εκλεες, γεγενημνοι πστολοι, τς δυσσεβεας σκτος, ἀπεμεισατε, καπρς φς, τς θεογνωσας δηγσατε, ἅπαντας τος λαος· ὅθεν μς σβομεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τν βασνων τν πυρν, καθυπομεναντες, ἐξ ψους θληταί, χριτος δρσον δξασθε, κατν βροτν τπθη, ὡς τοΧριστοθερποντες εί, εσθενς σοφοθεραπεετε· ὅθεν πστει μς, Ἅγιοι γεραρομεν.

Δξα...

Τς Τριδος εροί, κρυκες, Πτρε, Παλε, Μρκε, καΛουκᾶ, Ματθαε, Σμων, Ἰάκωβε, Ἀνδρα, Ἰωννη, Βαρθολομαε, Φλιππε, Θωμᾶ, ἐκτενς ατν κετεσατε, λυτρωθναι μς, πσης περιστσεως.

Κανν ... Θεοτοκον

ποστλων καλλονή, κατν γων θλοφορων χαρμονή, θεοχαρτωτε Δσποινα, ὑπρ μν δυσπει, τν τοπαντς Σωτρα καΘεν, ἐγκλημτων πως λβωμεν φεσιν, κατς θεας ζως, πντες πιτχωμεν.