ΠΕΜΠΤΗ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια τν ποστλων

χος β'

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Λγου τοφανντος πγς, σλπιγγες καθπερ φθντες, θεοι πστολοι, τοτου τσωτριον πσιν φνατε, καλαος συνηθροσατε, πρς νθεον πστιν, πλνης χυρματα καταστρεψμενοι· θεν καὶ ἀξως τγρα, κανικητικς τος στεφνους, ὄντως κομσασθε μακριοι.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Δμοι τν γγλων ληθς, χαροντες κρτησαν νω, τος ερος Μαθητς, βλποντες κηρττοντας, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, τοΚυρου τν σρκωσιν, καπσι βοντας· Οτος Θες μν, ὁ πραἰώνων στί, σρκα προσλαβν κουσως, σνθρονος Πατρδὲ ὑπρχων, κατθείῳ Πνεματι μτιμος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Πσης οκουμνης λιες, τν γκιστρωμνην ψυχν μου, τας μεθοδεαις χθροῦ, τχος κλυτρσασθε, καὶ ἀπογνσει με νν, κινδυνεοντα σσατε, καρπος μετανοας, φρειν νισχοντες, θεοι πστολοι, ὅπως τοπυρς τς γεννης, περαν μλαβν Βασιλεας, τς τν ορανν ξιωθσωμαι.

τερα, τοῦ Ἁγου Νικολου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Πλθει πειρασμν περισχεθες, κατας τρικυμαις τοβου, περικυκλομενος, σλτε ποντομενος τν περιστσεων, κατας λπαις βαλλμενος, ἐν σοτν λπδα, πσαν νατθημι, Πτερ Νικλαε, πντων τν δεινν μοι παρσχου, λσιν τας πρεσβεαις σου μκαρ, τας πρς τν Δεσπτην σου ντεξεσιν.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Νφει θυμας σκοτεινῷ, καστενοχωρας μχλῃ, νυνκαλπτομαι, θλψεως λλεπλληλοι διαταρττουσιν, ὁ δφβος κινδνων με, δεινς περιχει, δομασου σσν με, θεομακριστε· σγρ νομζω προσττην, κασοτν βοθειαν Πτερ, ἐπικαλουμνμοι κατπεμψον.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Χριν εληφς παρΘεοῦ, πσι χορηγες τς ἰάσεις, ὑπτν σκπην σου, ἅγιε Νικλαε, τος σοπροστρχουσι· φυγαδεσεις δαιμνων γρ, ἀνατα πθη, πντας θεραπεεις δέ, τπροστασίᾳ σου· θεν καὶ ἡμες δυσωπομεν, πρσβευε πρς Κριον πσης, λυτρωθναι βλβης τος μνοντς σε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον μοιον

Πσα τς ζως μν σχς, σὺ ὑπρχεις χραντε Μτηρ, κακαταφγιον, πντων τν μνοντων σε, σεἶ ἀντληψις· μον μτην λογζοιντο, τν σν προστασαν, οκατακαυχμενοι καττν δολων σου· σγρ πρς Θεν προστασα, δδοσαι· διμπαρδς, διασσαι Δσποινα τος δολους σου.

 

πστιχα ποστολικ

μεγλυνας Σωτρ, ἐν τοκουμντν Κορυφαων ποστλων τὰ ὀνματα, ἔμαθον τν ορανν τὰ ἄρρητα, ἔδωκαν τος πγς ἰάματα, κα ασκιαατν μναι τπθη θερπευον, ὁ ἐξ λιων θαυματοργει καὶ ὁ ἐξ ουδαων θεολγει, τς χριτος τδγματα, δι' ὧν Εσπλαγχνε, δς μν τμγα σου λεος.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Οἱ ἐξ δκων πρξεων, πντοθεν πολεμομενοι, καπρς σκαταφεγοντες, τν ντως ντα Θεν, τν φωνν τν σν Μαθητν, προσφρομν σοι, λγοντες· Σσον μς, Ἐπισττα, ἀπολλμεθα, δεξον κανν τος χθρος μν δεμεθα, ὅτι σκπεις λαν, κασζεις κ κινδνων, τπρεσβείᾳ τν ποστλων, παρορν μαρτας διπολλν γαθτητα, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μεγλη δξα, ἣν κτσασθε γιοι, διτς πστεως! ομνον γρ ν τπσχειν, τν χθρν νικσατε, ἀλλκαμετθνατον πνεματα πελανετε, ἀσθενοντας θεραπεετε, ψυχν κασωμτων ατροί, πρεσβεσατε πρς Κριον, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

τε κ τοξλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πντων προστατεεις γαθή, τν καταφευγντων ν πστει, τκραταισου χειρ· λλην γρ οκ χομεν, ἁμαρτωλοπρς Θεν, ἐν κινδνοις καθλψεσιν, ἀεμεσιτεαν, οκατακαμπτμενοι, ὑππταισμτων πολλν. Μτερ τοΘεοτοῦ Ὑψστου· θεν σοι προσππτομεν ῥῦσαι, πσης περιστσεως τος δολους σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

χος β'

σοφσας πρ ῥήτορας τος λιες, καὶ ἐκπμψας σπερ κρυκας πστγῇ, ἀφτφιλανθρωπίᾳ, Χριστὲ ὁ Θες, δι' ατν κραταωσον τν κκλησαν σου, κατος πιστος κατπεμψον τν ελογαν σου, ὁ μνος λεμων καφιλνθρωπος.

 

Σαγηνεσαντες τὰ ἔθνη οἱ ἁλιες, καδιδξαντες τπρατά σε προσκυνεν, σν ΠατρκαΠνεματι, Χριστὲ ὁ Θες, δι' ατν στερωσον πστιν τν νθεον, κατος λαος κατπεμψον νν τὰ ἐλη σου, ὁ μνος ν γοις ναπαυμενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Θεας γεγναμεν κοινωνοφσεως, δισοῦ Ἀειπρθενε· Θεν γρ μν σεσαρκωμνον τεκες· δικατχρος σε, πντες εσεβς μεγαλνομεν.

 

Μεττν β' Στιχλογαν τερα ποστολικ

Εσπλαγχνας πρχουσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσπλαγχνίᾳ πτωχεσας Θες, πλουτιστς ξαπστειλεν μς ν τκσμῳ, φανοντας πτωχείᾳ τοκηργματος, πλοτον τν ορνιον τος πρασι, δι' ὧν καπλουτσαντες, τν πστιν τν νθεον, ἀνυμνομεν εσεβς, τν θεαν μν μνμην πστολοι.

 

Τς σοφας πρχοντες Θεοῦ, Μαθητακαατπται, τν σοφν καὶ ῥητρων, ἄσοφον σοφαν ξεφαλισαν, τῇ ἰδιωτείᾳ τοκηργματος, τὰ ἔθνη σοφσαντες, οθεοι πστολοι, ὀρθοδξως νυμνεν, τν Δημιουργν καμνον Κριον.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Βοηθς τος ν θλψει Θεοκυτορ, καπροσττις πρχεις τος ν νγκαις, ἀπεγνωσμνοις λπδα παρχουσα, καὶ ἀνιτων τς νσους καθαρουσα, Θεοτκε Πανμνητε· διὸ ὑπρ μν δυσπει τν Κριον.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

τερα Καθσματα τοῦ Ἁγου Νικολου

Τας τν θαυμτων κτσι Νικλαε, καταφαιδρνεις φλιον πασαν, καλεις τν ζφον τν θλψεων, κατν κινδνων λανεις τν φοδον, προσττης πρχων θερμτατος.

Μαρτυρικν

πστολοι, Μρτυρες, καΠροφται, Ἱερρχαι, Ὅσιοι καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

μνη Θεν σπρως κυσασα, καμετφρικτν λοχεαν γνεουσα, σοπροσππτω χραντε, μετφβου κρζων καπστεως· κ παθν κανσων δεινν, κα πσης νγκης με δισωσον.

 

δα' χος β' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν βυθκατστρωσε ποτέ, τν Φαραωντιδα, πανστρατιν ἡ ὑπροπλος δναμις, σαρκωθες Λγος δέ, τν παμμχθηρον μαρταν ξλειψεν, ὁ δεδοξασμνος Κριος· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τοφωτς τοθεου στραπαί, πστει χρηματσαντες, φωτοειδες τοΣωτρος πστολοι, ὅλον με φωτσατε, σκοτιζμενον δονν μαυρτησι, καὶ ἐν μελείᾳ, πντα μου τν βον διανοντα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαθητακαφλοι τοΧριστοῦ, φλον με γενμενον, τοδυσμενος δικακν οκεωσιν, τοτου κλυτρσασθε, συγκινοντς μου τν ψυχν ες γπησιν, τοπεφιληκτος, γνος τν βροτν δι' ἀγαθτητα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ταπεινψυχμου πρθανς, σπεσον μετανησον, κασεαυτν νενεκρωμνην πνθησον, ὅπως τν Λζαρον, τετραμερον ναστσας ς εσπλαγχνος, κασὲ ἀναστσῃ, τας τν ποστλων παρακλσεσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γαθν κυσασα Θεν, πντας γαθνοντα, τος τφθορκεκρατημνους Πναγνε, τοτον καθικτευε, Παναμμητε, σν Προφταις καΜρτυσι, κατος ποστλοις, πντας λυτρωθναι παραβσεως.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Σοὶ , Νικλαε, θεον ξδω μλος.

 

Ερμς ατς

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στεφηφρος βματι Χριστοῦ, πνσοφε Νικλαε, παρεστηκς σν γγλων στρατεμασι, φωτισμόν μοι δρησαι, καταυγζοντα τς ψυχς μου τν ζφωσιν, ὅπως εφημσω, χαρων σου παμμκαρ τμνημσυνον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

δοξζων πντας τος ατν, Κριος δοξζοντας, στος πιστος καταφγιον δδωκε, πειρασμν υμενον, τος προστρχοντας τσσκπΝικλαε, καπροσκαλουμνους, πστει σε καπθ παναοδιμε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σωθναι πθον μοι νθες, ὄφις παμπνηρος, τπλαστουργῷ, ὡς αχμλωτον ελμε, δισοδΠναγνε, ἀνακκλημαι, θεωθες ληθστατα· σγρ Θεομτορ, τν μθεσαντα γεγννηκας.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεκρνον Κριε, ἡ τν θνν, στειρεουσα κκλησα, τπαρουσίᾳ σου, ἐν ᾗ ἐστερεθῃ ἡ καρδα μου.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Διδσκαλον κτησμενοι, τν σοφαν νδοξοι, τν τοΠατρς ν Πνεματι, τν λλνων πεμωρνατε, τν σοφαν θεπται ξιγαστοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν στερωσιν πανεφημοι, τς ψυχς μου λσατε, καετεκναν πρξεων, ἐναρτων φρειν, ποισατε, ὡς τοΛγου ατπται πανσεβσμιοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δεινς με φαρμαχθντα νν, τῷ ἰοβλδγματι, τοδυσμενος θερπευσον, ἱκεσαις τν ποστλων σου, Εεργτα τν λων πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χριστν τν περγαθον, ἐκδυσπει Πναγνε, σν ποστλοις πασι, πσης βλβης καπεριστσεως, κακινδνων υσθναι τος μνοντς σε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ατς

Νικλαε μακριε, τοΔεσπτου γνσιος, σμαθητς γενμενος, διασζεις τος σοπροστρχοντας, χαλεπν κ κινδνων, καθαντου πικροῦ.

 

λσθητι τος δολοις σου, τν πταισμτων φεσιν, ὡς γαθς δωρούμενος, Νικολου τοσοθερποντος, τας πρς σμεσιτεαις πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κατενασον τν τραχον, τν παθν μου Δσποινα, κατν ζων κυβρνησον, Παναγα Θεν τξασα, ἐν ᾧ ἐστερεθῃ ἡ καρδα μου.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λλυθας κ Παρθνου, οπρσβυς, οκ γγελος, ἀλλ' ατς Κριος σεσαρκωμνος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τν νθρωπον· δικραυγζω σοι· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεινντμε καλιμῷ, καθ' ἑκστην τηκμενον, σωτηρου βρσεως μπλησον, μνε θνατε, θεαις παρακλσεσι, τν ες τν σμπαντα κσμον κηρυξντων σε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ες θλασσαν κοσμικν, ἐπεββασας παντας, ὡς ππους φιλνθρωπε, τος εκλεες ποστλους σου, τατης συνταρσσοντας, τς λμυρς πιστας πικρὰ ὕδατα.

 

Τν λιον τος ν σκτει, Χριστν νατελαντες, ἐν σκτει με κεμενον, τς μαρτας φωτσατε, εργοντες πανεφημοι, τς πονηρς νθυμσεις τς καρδας μου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πανμνητε Θεν, ὑπερμνητον τξασα, ὑπρ τν μνοντων σε, σν ποστλοις κτευε, ὅπως λυτρωθεημεν, ἁμαρτιν κακινδνων κακολσεως.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ατς

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

μιλσας καθαρς, τας κτσι το Πνεματος, φωτοφρος γγονας, κσμου φωτζων τπρατα, πσι προϊστμενος, καπντας σζων τος πστει σε δοξζοντας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λυτρομενος κ θαντου, ὡς φθης τπρτερον, νεανας σιε, οτω κανν με δισωσον, πσης περιστσεως, καπειρασμν κακινδνων παμμακριστε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

πστραψας ρετν, λαμπηδνας πανλβιε, μιμητς πανριστος, τοσοΔεσπτου γενμενος, σζεις δκαλομενος, τος ελαβείᾳ καπθσε δοξζοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λλυθεν πσοί, ὁ Δεσπτης τς κτσεως, σωματωθησμενος, καδιασζων ς εσπλαγχνος, ὅλον με τν νθρωπον· διό σε πντες Θεοτκον πιστοσβομεν.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μεστης Θεοῦ, καὶ ἀνθρπων γγονας, Χριστὲ ὁ Θες· δισογρ Δσποτα, τν πρς τν τν ρχφωτον Πατρα σου, ἐκ νυκτς γνωσας, προσαγωγν σχκαμεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

μγας ποιμν, μσον λκων στειλεν ς πρβατα, ατος μεταπλττοντα, τθεοσθενείᾳ τοβαπτσματος, κατκλλει τν λγων, τος θεους Μαθητς ατοῦ.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τθείῳ φωτί, τς ν ζφπλνης φωτσατε, καρδας πστολοι· θεν κετεω, σκοτισθντα με δονν μαυρσει, φωτσατε μακριοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

θλα ψυχή, πρτοτλους σπεσον μετανησον, Κυρίῳ κραυγζουσα· μαρτν σοι Δσποτα συγχρησον, διτν ποστλων, κασσν με ς εσπλαγχνος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτί με τσῷ, τν ν σκτει κεμενον καταγασον, Φωτς οκητριον, κασν ποστλοις καθικτευε, ἀππσης νγκης, ῥυσθναι τας πρεσβεαις σου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φωτισμς, τν ν σκτει κειμνων, ἡ σωτηρα, τν πεγνωσμνων ΧριστΣωτρ μου πρς σὲ ὀρθρζω, Βασιλετς ερνης, φτισν με τῇ ἐπιλμψει σου· λλον γρ κτς σου Θεν οκ πσταμαι.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Θεοπρεπεῖ, πολιτείᾳ, τρισμκαρ λελαμπρυσμνος, τος κατακριθντας δκψφῳ, θανατωθναι παραστς λυτρσω, τΔεσπτΧριστκραυγζοντας· τερον κτς σου, Θεν ογινσκομεν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν ορανος, τν ἀΐδιον δξαν νν ποπτεων, κατς πορρτου θεας αγλης, τας φανοτταις ντρυφν λαμπηδσι, σκπασν με τπροστασίᾳ σου, ὅσιε θερπον Χριστοπανσεβσμιε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να τν σν, ἐκζητσς εκνα συγκεχωσμνην, τος πθεσι Στερ τς ορανους, λαθν δυνμεις, σαρκωθες κ Παρθνου, ἐπεφνης τος σοκραυγζουσιν· τερον κτς σου Θεν ογινσκομεν.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν βσσ πταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαχγνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον. Ἐκ φθορς Θεός με νγαγε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτὸ ὕδωρ τζν επορσαντες, τν κατατακεσαν ψυχν μου τκασωνι, τς μαρτας δομαι, μαθητατοΣωτρος ποτσατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ορανονοητοχρηματσαντες, δξαν τοΘεοδιηγεσθε τν ρρητον, θεοφεγγες πστολοι, ἧς τυχεν μς πντας πρεσβεσατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ν πελγει δεινς κυματομενος, σοττοπαντς κυβερντῃ, προσρχομαι, διτν ποστλων σου, σωτηρας πρς ρμον με θυνον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετπασν τν νω Δυνμεων, μετΠροφητν, Ἀποστλων, Μαρτρων σου, ες λασμν προσγω σοι , τν Μητρα σου, οκτειρον, σσν με.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ατς

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

τς νκης Νικλαε στφανος, τσκορυφῇ ἀξως πιτθεται· ς νικητς ον ριστος, τος σπροσκαλουμνους δισωσον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκρωθντα με μκαρ τος πτασμασι, κατας τν παθν τρικυμαις ποντομενον, ἐπιφανες δισωσον, πρς λιμνα τοθεου θελματος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πσοτς λπδας νθηκα, Μτερ ειπρθενε τς σωτηρας μου, κασπροσττιν τθημι, τς ζως σφαλτε καὶ ἄσειστον.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντθεον πρσταγμα παρανομοντος, τυρννου μετρσιον, τν φλγα νερρπισε, Χριστς δὲ ἐφπλωσε, θεοσεβσι Παισί, δρσον τν τοΠνεματος, ὁ ὢν ελογημνος καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πυρθεου πνεματος προσαναφθντες, τς πλνης τος νθρακας, Ἀπστολοι σβσατε, Θεοδτν ρωτα, ἐν τας φρεστν πιστν, πντων πανψατε· διμεγαλοφνως μς γεραρομεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν κσμον μισσαντες κατὰ ἐν κσμῳ, Χριστν γαπσατε, ἐν κσμμετσματος, βροτος μιλσαντα, ὃν κετεσατε, πντων τν ν βίῳ με δεινν, ἐλευθερσαι, θεοι πστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κριτδικαιτατε καρδιογνστα, ὁ μνος τκρφια, εδς μου πλημμελματα, ἐν ρτς κρσεως μκατακρνς με, μηδπμψς με ες πρ, τας κεσαις τν ποστλων σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τπρ τς Θετητος οκατεφλχθης, ἀρρτως κυσασα, Παρθνε πειργαμε· δικαθικτευε σν ποστλοις γνή, διαιωνιζοσης με φλογς, ἐλευθερσαι τν σδοξζοντα.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εκνος χρυσς, ἐν πεδίῳ Δεειρλατρευομνης, οτρες σου Παδες κατεφρνησαν, ἀθεωττου προστγματος, μσον δπυρς μβληθντες, δροσιζμενοι ψαλλον· Ελογητς εἶ ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ξυρπειρασμπεριππτωκα δεινς κατακεντομενος, καπλαις δου προσεπλασα, τας θυμαις βαλλμενος, σσν με πρεσβεαις σου μκαρ, καὶ ἀνστησον ψλλειν σοι· Σμακαρζω ερέ, Χριστοθερπον εί.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

δτου φωτς, τας ἀΰλοις στραπας περιλαμπμενος, τος ν τσκτει ττν θλψεων, κεκρατημνους ξρπασον, καπρς φωτισμν εσεβεας, καθοδγησον ψλλοντας· Σμακαρζομεν εί, θερπον ντως Χριστοῦ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δυσπει Χριστν, τν Υἱόν σου καΘεν θεογενντρια, τος πεπραμνους δεινος πτασμασι, κατας πταις τοῦ ὄφεως, αματι ατοῦ, τ τιμίῳ, ἀναρρσασθαι ψλλοντας· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινος ποτέ, πυρς ν Βαβυλνι, τς νεργεας διεμριζε, τθείῳ προστγματι, τος Χαλδαους καταφλγουσα, τος δπιστος δροσζουσα, ψλλοντας· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα τν Κριον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωματοειδς, ὑμν πιφοιτσαν, πυρς ν εδει Παρκλητον, Πνεμα πειργσατο, ὡς λαμπδας φλογιζοσας μν θους, φωτιζοσας δέ, πντας τος εσεβοντας, θεοι τολγου πστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πθει τδεινς, χειμζοντα Οκτρμον, τν διρθωτον καρδαν μου, θερπευσον δομαι, τν ψυχν μου φωταγγησον, τν νον μου καθοδγησον, ῥέποντα ες κακαν, τν Μαθητν σου δεσεσιν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στναξον ψυχή, καδκρυσον συντνως, κασεαυτν πρτλους πνθησον, πρτοκαταλβσε, ὁ κλαυθμς ὁ ἀπαρκλητος, καβησον τΚτστη σου· Δσποτα οκτειρν με, τν ποστλων δεσεσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κμινος ποτέ, μφλξασα τος Παδας, τν σν λοχεαν προεικνιζε, Παρθνε Πανχραντε· διτοτο κετεω σε, σν ποστλοις πρσβευε, ἅπασι καΠροφταις, πυρς γεννης υσθναμε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν καμν τοπυρς, τν βραων τος Παισσυγκαταβντα, κατν φλγα ες δρσον μεταβαλντα Θεν, ὑμνετε τὰ ἔργα ς Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς εμενς κα συμπαθς, τος ν βθει πειρασμν περισχεθντας, ἐλευθρωσον μκαρ, τν κατεχντων δεινν, τν λσιν βραβεων πρεσβεαις σου, τας πρς τν Σωτρα, Χριστν ερομστα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μυσταγωγς τν πρ νον, τν ἀΰλων λειτουργς καορανων, χρηματζων θεφρον, Ἀρχιερες τε πιστς, πταισμτων τν φεσιν ατησαι, παρτοΣωτρος μν ερομστα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ξασθενεμου νν νος, ες τβθη μπεσν τς τιμας, ὡς ντεθεν ποικλοις περιπαρναι κακος, ἀλλσΠαρθνε θερπευσον, ττς παθεας φωτπεριβαλοσα.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νρχου Γενντορος, Υἱὸς Θες καΚριος, σαρκωθες κ Παρθνου μν πφανε, τὰ ἐσκοτισμνα φωτσαι, συναγαγεν τὰ ἐσκορπισμνα· διτν Πανμνητον, Θεοτκον μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

μτν κατκριτον, ἐμτν διρθωτον, τν τν σν προσταγμτων καταφρονσαντα, κατας τν δαιμνων πταις, φρενοβλαβς ξακολουθοντα, ἐπστρεψον Κριε, προσευχας τν ποστλων σου.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πστολοι νδοξοι, Ἀπστολοι μακριοι, μαθητατοΣωτρος, κρυκες πνσοφοι, πσης με λυτρσασθε βλβης, πσης ργς, πσης μαρτας, πσης περιστσεως, καποικλης παραβσεως.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ψυχν διρθωτον, προσφρων κασυνεδησιν, συγχωσθεσαν τῇ ὕλτν παραπτσεων, καμεμολυσμνην καρδαν, καλογισμν κατεσπιλωμνον, βοσοι φιλνθρωπε· Οκτειρν με τῷ ἐλει σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πστολοι Πναγνε, τν σν Υἱὸν κρυξαν, ες τν σμπαντα κσμον, Θεν καὶ ἄνθρωπον· θεν σν ατος κδυσπει, τφοβερᾷ ἡμρτς δκης, ῥυσθναι κολσεως, τος πιστς σε μεγαλνοντας.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ατς

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λαμπσι τς χριτος, θεφρον φωτιζμενος, καφωστρ εσεβεας σαφς γενμενος, τος ν πειρασμος διασζεις, τος ν βυθθαλσσης λυτροσαι, κατρφεις λιμττοντας, παραδξως παμμακριστε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς ν Παραδεστς τρυφς, νν αλιζμενος, κατν φραστον δξαν τρανς θεμενος, ἐκ τν ορανων ψδων, τος μνητς τος σος ποπτεεις, παθν κλυτρομενος, θεοφρε πανσεβσμιε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοφαν καδναμιν, καΛγον νυπστατον, τοΠατρς Θεομτορ γνσυνλαβες, ἐκ τν σν χρντων αμτων, τν αυτς ναν προσλαβοσαν, κατοτκαθ' ἕνωσιν, ἑνωθεσαν διρρηκτον.

 

πστιχα τν Ανων ποστολικ

μεγλυνας Χριστέ, ἐν τοκουμντν κορυφαων ποστλων τὰ ὀνματα, ἔμαθον τν ορανν τὰ ἄρρητα, ἔδωκαν τος πγς ἰάματα, κα ασκιαατν μναι, τπθη θερπευον, ὁ ἐξ λιων θαυματοργει, καὶ ὁ ἐξ ουδαων θεολγει, τς χριτος τδγματα· δι' ὧν Εσπλαγχνε, δς μν τμγα σου λεος.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Οἱ ἐξ δκων πρξεων, πντοθεν πολεμομενοι, καπρς σκαταφεγοντες, τν ντως ντα Θεν, τν φωνν τν σν Μαθητν, προσφρομν σοι λγοντες· Σσον μς, Ἐπισττα, ἀπολλμεθα, δεξον κανν τος χθρος μν δεμεθα, ὅτι σκπεις λαν, κασζεις κ κινδνων, τπρεσβείᾳ τν ποστλων, παρορν μαρτας, διπολλν γαθτητα, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Πσα πλις καχρα, τιμᾷ ὑμν τλεψανα, ὦ ἀθλοφροι Μρτυρες· μες γρ νομμως θλσαντες, στφανον ορνιον λβετε, καδιτοτο ερων σττκαχημα, Βασιλων τνκος, Ἐκκλησιν επρπεια.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πντων θλιβομνων χαρά, καὶ ἀδικουμνων προσττις, κατν πεινντων τροφή, ξνων τε παρκλησις, χειμαζομνων λιμν, ἀσθενοντων πσκεψις, καταπονουμνων, σκπη καὶ ἀντληψις, καβακτηρα τυφλν, Μτηρ τοΘεοτοῦ Ὑψστου· θεν σοι προσππτομεν πντες, πσης μς ῥῦσαι περιστσεως.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Τν φωνήν σοι προσγομεν, τολστοκαβομν σοι· Μνσθητι μν Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Ττοκσμου πληρματα, διελθντες πστολοι, σκτους τοτς πλνης βροτος, ἐρρσασθε Πνσοφοι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τσαγντς χριτος, ἐκ βυθοματαιτητος, ἀνθρπους Μσται σοφοί, σαφς νειλκσατε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τος τν δρμον τελσαντας, κατν πστιν τηρσαντας, τος θλοφρους Χριστοῦ, συμφνως μνσωμεν.

Δξα...

σουργν τΓενντορι, τν Υἱὸν σν τΠνεματι, ἅπαντες νν ο πιστοί, ἐν φβδοξσωμεν.

Κανν...

ποστλων τκαχημα, Ἀθλητν γκαλλπισμα, σεΠαρθνε γνή, κακσμου δισωσμα.