ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

 

χος α'

Πανεφημοι μρτυρες μς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Παλμας χρντους σου Χριστέ, ξλου πλωσας, κατος δακτλους μτωσας, θλων λυτρσασθαι, τν θεων χειρν σου, τὸ ἔργον φιλνθρωπε, Ἀδμ τν παραβσει κρατομενον, ες τβασλεια, τοθαντου, ὃν καὶ ἤγειρας, ἐξουσίᾳ τπαντοδυνμσου.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Σταυρπροσηλομενος Χριστέ, ὁ Θες ς νθρωπος, ἀνθρπων φσιν θωσας, κατν ρχκακον, θανατσας φιν, ἡμς λευθρωσας, ἀρς τς κ τοξλου ς εσπλαγχνος, ἀργενμενος, κατΚσμπαρεχμενος, ελογαν, κατμγα λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

πσης πκεινα τιμς, χρηματζων Δσποτα, ἀτιμασθναι ηδκησας, τν πονεδιστον, ὑποστς Οκτρμον, ἐν τξλθνατον, δι' οὗ ἀθανασαν τργησε, γνος νθρπινον, καζων τν πρν πεληφε, σοθανντος, σαρκπαντοδναμε.

 

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

δνης με λτρωσαι πικρς, τν ποδν μου Πναγνε, κατν γοντων παρσεως, ἄρθρων τε θρασεως, καὶ ἁρμν χειρν τε, καποδν κλσεως, καβλβης διαφρων ευμτων δέ, ἐν πσι τοτοις με, ἀκηλδωτον φυλττουσα, ἐν γπῃ, τοΘεοκαπλστου μου.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

πκυψα πθεσι δεινος, ὁ δεινς καππραχα, ασχνης ργα πανσωτα, ἐξ ν καὶ ἔτι νν , φαντασαι τοτων, καασχρμεδωλα, κλονοσιν, ἀλλοιοσι, κατρπουσι, πρς δυπθειαν, τν ατν ν τασθσει μου, τς καρδας, ἀλλσύ με σσον, Ἁγνή.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

βος μου, Πναγνε, πολλν, πειρασμν νπλεως, ἐκ τν πολλν κακν γγονεν, ὧν πλημμλησα, ἀλλσκκενων, κατοτων με λτρωσαι, καδός μοι νν καβον πρσκοπον, καλγον σφρονα, ἵνα πστει μακαρζω σε, καδοξζω τθεῖόν σου νομα.

Δξα... Κανν ...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

Σφαγν σου τν δικον, Χριστέ, ἡ Παρθνος βλπουσα, ὀδυρομνη βα σοι· Τκνον γλυκτατον, πς δκως πσχεις; Πς τξλκρμασαι, ὁ πσαν γν κρεμσας τοςδασι; Μλπς μνην με, εεργτα πολυλεε, τν Μητρα καδολην σου δομαι.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σταυρς κατεπγη ν Κρανίῳ, καὶ ἤνθησεν μν θανασαν, ἐκ πηγς ενου, τς πλευρς τοΣωτρος.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ρρηκτον τεχος μν στιν, ὁ τμιος Σταυρς τοΣωτρος· ν ατγρ πεποιθτες, σζμεθα πντες.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

τς καλς μν πραγματεας γιοι! ὅτι αματα δκατε καορανος κληρονομσατε, καπρς καιρν πειρασθντες, αωνως γλλεσθε, ὄντως καλν μν τὸ ἐμπρευμα! Φθαρτγρ καταλιπντες, τὰ ἄφθαρτα πελβετε, κασν γγλοις χορεοντες, ὑμνετε παστως Τριδα μοοσιον.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Πανεφημοι Μρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ομφαα διλθεν Υἱέ, ἡ Παρθνος λεγεν, ἐπτοξλου ς βλεψε, Χριστν κρεμμενον, τν μν καρδαν, κασπαρττει Δσποτα, ὡς πλαι Συμεών μοι προφησεν, ἀλλὰ ἀνστηθι, κασυνδξασον, Ἀθνατε, τν Μητρα, κα δολην σου δομαι.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμαχος α'

Σσον, Κριε, τν λαν σου, καελγησον τν κληρονομαν σου, νκας τος Βασιλεσι, κατβαρβρων δωρομενος, κατσν φυλττων, διτοΣταυροσου πολτευμα.

 

Σταυρωθντος σου Χριστέ, ἀνρθη τυραννς, ἐπατθη δναμις τοῦ ἐχθρο· οτε γρ γγελος, οκ νθρωπος, ἀλλ' ατς Κριος σωσας μς. Δξα σοι.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Οτν σν προστασαν κεκτημνοι, Ἄχραντε, κατας σας κεσαις τν δεινν κλυτρομενοι, τΣταυρτοΥοσου, ἐν παντφρουρομενοι, κατχρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

Μετα τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τολθου σφραγισθντος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤοΣταυροσου τξλον προσκυνομεν φιλνθρωπε, ὅτι ν ατπροσηλθης, ἡ ζωτν πντων. Παρδεισον νέῳξας Σωτρ, τπστει προσελθντι σοι Λστῇ, κατρυφς κατηξιθη, ὁμολογν σοι· Μνσθητμου, Κριε. Δξαι σπερ κενον καὶ ἡμς, κραυγζοντας. Ἡμρτομεν πντες, τ εσπλαχγνίᾳ σου, μὴ ὑπερδς μς.

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ὅπλον τοΣταυροῦ, ἐν πολμοις δεχθη, ποττεσεβεῖ, ΒασιλεΚωνσταντνῳ, ἀήττητον τρπαιον, κατ΄ χθρν δι πστεως. Τοτο τρμουσιν, αἱ ἐνανται δυνμεις. Τοτο γγονε, κα τν πιστν σωτηρα, καΠαλου τκαχημα.

Δξα... Κανν ... Σταυροθετοκον

θαματος καινοῦ! ὢ φρικτομυστηρου! ἐβα ἡ Ἀμνς, καπανμωμος Κρη, ἐν ξλῳ ὡς ἑώρακεν, ἁπλωθντα τν Κριον, ὁ τσμπαντα, ἐν τδρακπεριφρων, πς κατκριτος, ὑπκριτν παρανμων, σταυρκατακρνεται;

 

Μεττν γ' Στιχολογαν Καθσματα

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πλσας ν Σταυρῷ, τς παλμας Οκτρμον, τὰ ἔθνη τμακρν πσο γεγοντα, συνγαγες δοξζειν σου, τν πολλν γαθτητα, ἀλλ' ἐπβλεψον, ἐπτν σν κληρουχαν, κακατβαλε, τος καθ΄ μν πολεμους, Σταυρττιμίῳ σου.

Μαρτυρικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς λγηδνας τν γων, ἃς πρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπθητι, Κριε, καπσας μν τς δνας, ἴασαι, Φιλνθρωπε, δεμεθα.

Δξα... Κανν ... Σταυροθετοκον

Τν τφον σου, Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ἄσπιλος μνς, τν μνν κα Ποιμνα, κρεμμενον νεκρν, ἐπ ξλου ρσα, ἐν δκρυσιν κραγαζε, μητρικς λαλζουσα. Πς μνσω σου, τν πρ λγον, Υἱέ μου, συγκατβασιν, κατὰ ἑκοσια πθη, Θεὲ ὑπεργαθε;

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ ἀκροστιχς.

 

Σταυρσσωσμαι τοπαθντος Δεσπτου. ὁ Ἰωσφ.

 

δα' Ἦχος α'

Ερμς Χριστς γεννται ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πικρς δουλεας υσθες σραλ, τν βατον διλθεν ς πειρον, ἐχθρν δὲ ὁρν ποντομενον, ὕμνον τεεργτῃ ᾄδει Θεῷ, ττερατουργοντι, βραχονι ψηλῷ, ὅτι δεδξσται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ΣταυρΧριστὲ ἀναρτμενος, ἀνψωσας πεσντα τν νθρωπον, καπσαν χθροκατρραξας, Λγε τν δυναστεαν· θεν τσν πθος ναμλπω, τοπαθντος καπαθν, λυτρωσαμνου με.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγα Σταυρσει σου Κριε.

 

Τς δξης Κριος πφυκας, ὁ δξστεφανσας τν νθρωπον, ἀκνθαις· δικατστεψαι, τν κανθοφοροσαν φσιν μν, ὅπως περγσῃ, καρποφρον φυτουργέ, ἐνθων πρξεων.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

γων δμος, πανγιος, νομμως ναθλσας τν σμπασαν, αμτων γοις εμασι, κτσιν καθαγισας τς ναγες, δαμοσι θυσας, φερομνας ν ΘεΠατρί, ἠφνισαν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μν πανγιοι Μρτυρες, τνφη τν βασνων οκ κρυψαν, τκαρτερικπαλασματα· θεν πρ λου μαρμαρυγς, ἔνδοξοι ρσθε, ἀπαστρπτοντες σαφς, αγλην σωτριον.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαίᾳ Πναγνε ττρωσαι, τπθος τοΥοσου ς βλεψας, ατν τλγχ νυττμενον, κατν ν Παραδεσκωλυτικν, εργοντα ομφααν, μδιδοσαν τος πιστος, τν θεαν εσοδον.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, ἔχων κροστιχδα, κατ' Ἀλφβητον.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σοῦ ἡ τροπαιοχος δεξιά, θεοπρεπς ν σχύϊ δεδξασται· ατη γρ, Ἀθνατε, ὡς πανσθενς πεναντους θραυσε, τοςσραηλταις, ὁδν βυθοκαινουργσασα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γιόν σε τμενος ερών, ὁ ὑπεργιος Λγος σκνωσεν, Ἄχραντε, ἐν μτρσου, ἁγιασμν καφωτισμν καλτρωσιν, τν μαρτημτων, τος στιμσι δωρομενος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βτρυν τεκοσα τς ζως, ἀναπηγζοντα ονον σωτριον, μθσκοτισθντα με, ἁμαρτιν, ὡς συμπαθς σωφρνισον, καπρς μετανοας, ὁδος εθεας εσγαγε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γνμῃ ὀλισθανοντα εί, καλογισμος πονηρος ξελκμενον, καδελεαζμενον φρενοβλαβς, κατοςχθρος εχερωτον, ὅλον γεγοντα, μὴ ὑπερδς με, Δσποινα.

 

δγ' Ὁ Ερμς

Τπρτν αἰώνων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐν τσοφίᾳ, κατπλοτκαυχσθω θνητς τατοῦ, ἀλλτπστει τοΚυρου, ὀρθοδξως κραυγζων, ΧρισττΘεῷ, καμλπων εί. Ἐπτν πτραν τν σν ντολν, στριξν με Δσποτα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρυξν σου χερας, Ἰησομου, καπδας οἱ ἄνομοι, τοτπαλμῃ ἀπορρτως, διαπλσαντος πρην, Χριστὲ ὁ Θες, τν νθρωπον, καδιπθους, παθν καφθορς, πντας παλλξαντος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σττω νεβα, Ἰησος σελνη καὶ ἥλιος, τν ν Σταυρπροδιαγρφων, τοπαθντος Δεσπτου, σαρκτν φωστρων κλειψιν, δι΄ οτοσκτους ρχαπονηραί, παρεδειγματσθησαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φερον προθμως, ἀλγηδνας οἱ ἅγιοι μρτυρες, ττραυματοσθαι τν Βελαρ, τραυματζοντες φιν στερρς· θεν τν ψυχν μν, τς λγηδνας ἰῶνται εί, θεαις πινεσεσι.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Στλας τν Δαιμνων, καναος δαφσαντες μρτυρες, ὑπομονν τε καὶ ἀνδρεαν, ἑαυτος παραδξως, ναος γερατε γιοι, χωρητικος τοΠατρς, καΥοῦ, καὶ ἁγου Πνεματος.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρττοΠθους, τν ραον ν κλλει εσβλψασα, εδος, Παρθνε, οδκλλος κεκτημνον, ἐβας πικρς, Ἁγνή, ἀλαλζουσα· Ομοι! πς πσχεις Υἱέ, ἐκ παθν, πντας θλων ῥύσασθαι!

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνος εδς τς τν βροτν, οσας τν σθνειαν, κασυμπαθς ατν μορφωσμενος, περζωσν με ξ ψους δναμιν, τοβον σοι· γιος νας ὁ ἔμψυχος, τς φρστου σου δξης Φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δεσπτην τεκοσα τοπαντς, καπντων οσα Δσποινα, τς δεσποτεας νν με ξρπασον, τν καθρτων παθν πανμωμε· μαυτν θλως γρ, τοτοις κατεδολωσα, ῥαθυμίᾳ καγνμης στρεβλτητι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χουσα ετ συμπαθς, ὡς μνη συμπαθστατον, καὶ ἀγαθν κυσασα Κριον, ἀσυμπαθμε ντα καὶ ἄσπλαγχνον, μοχθηρίᾳ φσεως, μπαρδς, Ἄχραντε, ἀλλ' ἐπστρεψον σας παρακλσεσι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζλης με τπων λογισμν, κινδνων τε καθλψεων, καπειρασμν, Παρθνε, ἐξρπασον, καπρς λιμνας, ἐνθους θυνον, καγαλνης πλρωσον, τν μν δινοιαν, ἱκετεω σε, μνη Πανμνητε.

 

δδ' Ὁ Ερμς

Ῥάβδος κ τς ῥίζης εσσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοε πλαι ββακομ, Χριστέ, σοῦ ὁ θαυμσιος, τν κον καφβω κραζεν· πΘαιμν Θες, καὶ ὁ Ἅγιος ξεις, ὄρους κ δασος κατασκου, τοσσαι σοτος χριστος, δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στγματα καμλωπας Χριστέ, ὑπνεγκας σταυρομενος, τος τς καρδας μου ἰώμενος, χολς γεσω πικρς, ἐνηδνου γεσεως, τν φθοροποιν ξαρων βλβην, ἐν ξλδπροσπαγες, ξλου τν κατραν φνισας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μακρν πωσθντα πσοῦ, τὰ ἔθνη νυψομενος, ἐπΣταυροπλησον ελκυσας, κατλλαξας δὲ ἡμς τΠατρί, Μακρθυμε, μσον μβαλών, οα Μεστης σαυτν, καμσον τς γς, πθος νεγκν πονεδιστον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων θαλσσμυστικῇ, ὑμν θεομακριστοι, σν τος ατοπσι στρατεμασιν, ὁ νοητς Φαραὼ ἐμπεσν πλετο· θεν ν χαρᾷ ὑμες σωθντες, ἐπαγγελας πρς γν, ορανοπολται γεγνατε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σχύϊ νευρομενοι Χριστοῦ, τπθος τμακριον, πθη ποικλα νεδξαντο, ἐν ττιμίᾳ σαρκ· διτοτο παουσι πθη τν ψυχν κατν σωμτων, τν εφημοντων ατος, καμακαριζντων κστοτε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν δικον βλπουσα σφαγν, Χριστέ, ἡ σΚυσασα, ὀδυρομνη νεβα σοι· Δικαιοκρίτα Υἱέ, πς δκως κκρισαι, θλων δικαιον τος παραβσει, κατακριθντας τπρν, καπρς τν φθορν λισθσαντας;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρος σε τχριτι, τθείᾳ κατσκιον, προβλεπτικος ὁ Ἀββακομ, κατανοσας φθαλμος, ἐκ σοῦ ἐξελεσεσθαι, τοῦ Ἰσραλ προανεφνει τν γιον, ες σωτηραν μν καὶ ἀνπλασιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λιον λφωτε, νεφλη κυσασα, δικαιοσνης ησον, τν φωτοδτην καΘεν, ψυχν μου καταγασον, τν ν νυκττς μαρτας πρχουσαν, καὶ ἡδονν μαυρσει τυφλττουσαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θήρας με δαιμνων, καφθορς ξρπασον, ἐπιζητοντων με εί, κακοποισαι δολερς, ἑτομη βοθεια Χριστιανν, τν θλιβομνων νψυξις, Θεοκυτορ πανμωμε Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σχς μου καὶ ὕμνησις, ὑπρχει Κριος, ὃν ξ αμτων σου γνν κυοφρησας, Ἁγν· ατν ον κτευε διπαντς, ἁγνν ψυχτε κασματι, συντηρηθναι, Παρθνε, τν δολν σου.

 

δε' Ὁ Ερμς

Θες ν ερνης ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφς σου τὸ ἄδυτον, λμψον Χριστέ, τας καρδαις τν πστει μνοντων σε, ερνην παρεχμενος, ἡμν τν πρ νον, ὅπως ξ γνωσας, νυκτς πρς τν μραν, ἐντολν σου τρχοντες, δοξολογμν σε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὁ ἥλιος Στερ, γυμνοται φωτς, ἐπ ξλου γυμνόν σε θεωμενος, κρεμμενον τν δασι κρεμσαντα τν γν, πτραι δὲ ἐππτραν, ὡς σθοντο ρθντα, διερργησαν φβῳ, κατθεμλια σεσλευται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψθης ν ξλῳ, καὶ ἥλοις παγες, ᾑματθης δακτλους, μακρθυμε, καλγχης διατρσεσιν νγης τν πλευρν, ἰώμενος ττραμα δμ, ὅπερ πστη, τπλευρᾷ ὑπακοσας, καπαρακοσας τοποισαντος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Παρδεισος φθη, μαρτρων πληθς, τς ζως μσον χων τξλον Χριστν, δι' ὃν τν πονεδιστον γενναίῳ λογισμῷ, θνατον ποστντες, τν βρσει τος Γενρχας θαντωσαντα φιν, θείᾳ δυνμει θαντωσαν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων σταγσι, Χριστοῦ ἀθληταί, ἀθεας βυθν ξηρνατε, καθεαις ναβλσεσι θαυμτων ερν, παθν τς ναβλσεις, ψυχν τε κασωμτων ποπαετε· θεν ξιοχρως μακαρζεσθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θαμβεται ν ξλῳ, ὁρσα Χριστν, ὑψωθντα βουλσει ἡ ἄμεμπτος, κακλαουσα κραγαζεν· Υἱέ μου καΘεέ, ὠδνας ν ττκτειν λαθοσα, νν δνας πομνω δκως, ὑπὸ ἀνμων σταυρουμνου σου.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φωτσας τῇ ἐλλμψει, τς σς παρουσας Χριστέ, καφαιδρνας τΣταυρσου, τοκσμου τπρατα, τς καρδας φτισον φωτί, τς σς θεογνωσας, τν ρθοδξως μνοντων σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καρποφρον ρετν, τν ψυχν μου νδειξον, τος κρπους λογισμος μου, Παρθνε, δικουσα, κατς συμπνιγοσας με, προρρζους τμνουσα κνθας, τς μαρτας, πανχραντε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγον θεον δι' Ἀγγλου, ἐν μτρᾳ ἐχρησας, ὑπρ λγον Θεοτκε· ατν ον δυσπησον, ἐξ λγων πρξεων, καὶ ἡδονν θανατηφρων, ἐλευθερσαι τος δολους σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρνασα τβλαστσου, τν ξλβλαστσασαν μαρταν, τς κασαρκς μου φρονματα μρανον, παθν ρμματα, κατρικυμας ναντας, ὅπως μνσε, Πανμνητε.

 

δς' Ὁ Ερμς

Σπλγχνων ωνν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λος κ παθν, ἀμτρων συνχομαι, κακτει κακν συγκαταππτωκα, ἀλλ' ἀνγαγε, ἐκ φθορς Θες με, ὡς πρν ωνν, καὶ ἐν πστει τν πθειν μοι δρησαι, ὅπως ν φωνανσεως, ἀληθεας τε πνεματι θσω σοι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε Μωϋσς, τς χερας πτασεν, ες ψος τσν πθος εκνιζε, τοτανσαντος πξλου παλμας, κατοπονηροῦ, διολσαντος τκρτος τὸ ὀλθριον· θεν Λυτρωτν εδτες σε, καΣωτρα μνομεν, φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νκρωσιν ρθες, ἐν ξλῳ ὑπμεινας, κατν νεκρωτν μν νκρωσας, καὶ ἐζωσας, τν χειρν σου, Χρισττπλαστοργημα, τν πλευρν δὲ ὀρυττμενος ξβλυσας, δο ποταμος φσεως, τος θελσεσι δο μνοσσε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τμιος μν, ὁ θνατος γιοι, ἐνπιον νν Κυρου γγονε, τοτιμσαντος, τος τιμοις ατοπντας πθεσι, κα τν τιμον Βελαρ καταισχναντος, πσαις προσβολας κολσεων, κατεξαι μς μηχανμενον.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

λτψυχῇ, πρς λα χωρσαντες, τεδη σοφοί, ττν κολσεων, ὅλην ερατε, συμμαχοσαν μν τν βοθειαν, τοδι' ὅλου τὸ ἀνθρπινον φορσαντος· θεν μεληδν τεμνμενοι, καπυρὶ ὁμιλοντες γλλεσθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταρωσιν τν σν, ἡ Πναγνος βλπουσα, ἐβα· Υἱέ, τί τὸ ὁρμενον, ξνον θαμα; ὁ τ πθη νοσοντων ἰώμενος, πς τπθος πομνεις τκαιντατον, τί σοι οἱ ἐχθροὶ ἀπδωκαν, εεργτα, ἀνθ' ὧν εηργτηνται;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκλωσεν μς σχτη βυσσος, οκ στιν ὁ ῥυμενος, ἐλογσθημεν ς πρβατα σφαγς, σσον τν λαν σου Θες μν· σγρ σχς, τν σθενοντων καὶ ἐπανρθωσις.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενκρωται χθρς, τζωηφρσου, καρπῷ, θεοχαρτωτε, καπεπτηται ὁ ᾅδης προφανς, καοἱ ἐν δεσμος λευθερθημεν· διβο· Τπθη λσον, ττς καρδας μου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξενομενον Θεοῦ, διφαυλτητα, καπρρω καθιστμενον, Παναμμητε, οκεωσον ατῷ, ξνμεσιτείᾳ σου, Θενυμφε, ὅπως μνῶ, τμεγαλεα τς δυναστεας σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ἄχρονος Υἱός, ἐν χρνγγονεν, ἐκ σοῦ ἀποτικτμενος, ὃν κτευε τ χρνια, Ἁγνή, πθη θεραπεσαι τς καρδας μου, καπρς ζων, τν αωναν καθοδηγσαμε.

 

δζ' Ὁ Ερμς

ΟΠαδες εσεβείᾳ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πλθον ς νυμφνα, τς καμνου τν φλγα τν στεκτον, οδι' εσβειαν ποτέ, Παδες γιοι δειχθντες Θεοῦ, κασυμφνως νυμνοντες, ὕμνον μελπον· τν Πατρων Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Δεσπτης ν κ δολου, κατεδξω ησομου ῥάπισμα λευθερσαι με ζητν, δουλωθντα τῷ ἀλστορι, τΣταυρδπροσπαγες, σζεις με μλποντα· τν Πατρων Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σεσθη πσα κτσις, σταυρουμνου σου, εσπλαγχνε Κριε, λγχτρωθντος σου χθρς, ὁλοσματον δξατο πληγν, ὁ δπληγες δμ γωται, ἀναβον· Θες, ελογητς εἶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρτετειχισμνος, Ἀθλοφρων στρατς ὁ ἔνθεος, τς παρατξεις τοῦ ἐχθροῦ ἐξηφνισεν ν χριτι, κατς νκης κβον, στεφνους εληφεν· τν Πατρων Θες, ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Πυρς δυνατωτραν, κεκτημνοι θληταπροαρεσιν, οκατεφλχθητε πυρὶ ὁμιλοντες, ἀλλ' ἐφλξατε δυσσεβεας πονηρν λην, κραυγζοντες· τν Πατρων Θες, ελογητς εἶ.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τκος σου Παρθνε, τος αἰῶνας παραδξως τεκε, καὶ ὑψωθες ν τΣταυρῷ, τος πεσντας συνανψωσε, καβοντας ορανοπολτας δειξεν· τν Πατρων Θες, ελογητς εἶ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σνοητν Θεοτκε κμινον, κατανοομεν οπιστο· ς γρ Παδας σωσε τρες, ὁ ὑπερυψομενος, κσμον νεκανισεν ν τγαστρσου λκληρον, ὁ ανετς τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη φωτς, πλας μοι δινοιξον, τς μετανοας φωταυγες, τς εσδους τν δονν, εργουσα πρεσβεαις σου, καὶ ἀποδικουσα τς πονηρς νθυμσεις μου, ὅπως μνκαδοξζω, τν σν μαχον δναμιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥύπον ψυχς, ἐξ προσεξας μου, τν προστριβντα μοι δεινς, ταςανσι σν οκτιρμν, Πναγνε, ἀππλυνον, κατς διανοας μου τὸ ὀπτικν ποκθαρον, ἵνα φωνας σιγτοις, ὑμντμεγαλεα σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν Πηγν, τς ζως κυσασα, θανατωθντα με δεινς, τας δαιμνων παγωγας, Ἄχραντε Πανμωμε, ζωσον πρεσβεαις σου, τσΥἱῷ ἀναμλποντα· ανετς τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

δη' Ὁ Ερμς

Θαματος περφυος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρατος περφυος δειξε τπον, ἡ πυρνδροσος κμινος, πλαι· τγρ πρ οκ φλεξε νους Παδας, Χριστοδηλον, τν σπρως κ Παρθνου θεαν Γννησιν· διὸ ἀνυμνοντες ναμλψωμεν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τταται πσταυροῦ ἐθελουσως, ὁ ἐν πνεματι ορανν τείνας, ἥλοις προσηλοται δέ, ἐξηλσαι πιποθν, διαθσεις μπαθες τοπρωτοπλστου δμ· διὸ ἀνυμνοντες ναμλψωμεν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε σε ζως τν πτραν ππτραν, λιθοκρδιος ψωσε δμος, ὄρη κλονσθησαν, γῆ ἐσεσθη, Λγε Θεοῦ, καψυχασεσαλευμναι, ἐστηρχθησαν πρς θεαν ζων, μλπουσαι πντοτε. Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φαναν καταστολν σωτηριδη, ἑαυτος σοφς οἱ Ἀθλοφροι, ἐν γυμνσει σματος ναθλοντες καρτερικς, κανιφδας ακισμν ποδεχμενοι· διὸ ἀνυμνοντες ναμλπουσιν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νυξιν νηλες οἱ Ἀθλοφροι, σπαραττμενοι, καὶ ἀνενδτως μεληδν κοπτμενοι, καακαις παντοδαπας μιλοντες, τος ξονοις οκ πθυσαν, ἀνδρεας πιστος, στλαι δὲ ὤφθησαν· Ελογετε Χριστν τὰ ἔργα κραυγζοντες, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να σε παραπικρανων φρων δμος, ὡς πλαβεν κ γς ξρῃ, ἄτεκνος γεγνημαι καδονομαι, καμητρικς τν καρδαν δυνμαι, ἡ Ἀπερανδρος βα ποτ· Σταυρῷ ὁρσσε ψωθντα, μεθ' ἧς κτσις δοξζει σε, πντων λυτρωτά, Ἰησοες τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν καμνπαδες σραλ, ὡς ν χωνευτηρίῳ, τκλλει τς εσεβεας, καθαρτερον χρυσοῦ, ἀπστιλβον λγοντες· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τυραννεμε πρσληψις παθν, δαιμνων πρειαι, ἀλλ' ἔχων καταφυγήν σε διασζομαι, τσΥἱῷ μλπων, Ἄχραντε. Ελογετε πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περτρα οσα ορανν, ὑπρτερον τν νον μου τς λης, κατν ν βίῳ παραπτσεων, Ἁγνή, ἀνδειξον μλποντα· Ελογετω κτσις πσα, τν Κριον μνετω, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοδτην τξασα Θεν, ὁλφωτε Παρθνε, τὰ ὄμματα τς καρδας μου, καταγασον φωτΘεοῦ ἐπιγνώσεως, ὅπως ψλλω· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ὁ Ερμς

Μυστριον ξνον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πρρητον ττς Παρθνου μυστριον· ορανς γρ ατη, καθρνος χερουβικς, καφωσφρος παστς νεδεχθη, ΧριστοτοΘεοτοπαντοκρτορος, ατν εσεβς, ὡς Θεοτκον μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς εδσε πλαι, ἐν ξλκρεμμενον, τν τν γν κρεμσαντα, Στερ πὶ ὑδτων περων, Λστς εγνμων, πιστς νεβα σοι τό, Μνσθητι· μεθ' οεσεβς, σοτπαθματα δοξζομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρομενος σεισας γς τθεμλια, λγχῃ ἐκκεντομενος, βλζεις θανασας σταγνας, αμτε δωρ, δι' ὧν τὸ ἀνθρπινον κθηρας, παθν ησοῦ, ὃν παξως μεγαλνομεν

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

γλλοντο ν τας βασνοις οἱ Ἅγιοι, ἑαυτος προτρποντες, ὥσπερ πτρυφν ογενναοι· Στμεν κβοντες· δοὺ ὡς νέῳγε τστδιον, Χριστς τος στεφνους νν προτενει, ος γπησε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φαιδρνεται πσα, πιστν ἡ ὁμγυρις, τος θλους γεραρουσα πντων τν ητττων Μαρτρων, τος μυρους πνους, δι' ὧν τς πνου ξιθησαν, τρυφς καζως, καὶ ἀϊδου πολασεως.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φιλνθρωπον Λγον, ἀρρτως κυσασα, ὃν ρσα πσχοντα, Κρη, ὑπρ νθρωπον βουλσει. Τί τοτο; ἐβας, Θες παθς, πθος φσταται, παθν πως ῥύσηται, τος πστει προσκυνοντας ατν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τπον τς γνς λοχεας σου, πυρπολουμνη βάτος δειξεν φλεκτος, κανν καθ' ἡμν τν πειρασμν γριανουσαν, κατασβσαι ατομεν τν κμινον, ἵνα σε Θεοτκε, ἀκαταπαστως μεγαλνωμεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαροις χαρν κυσασα· Χαρε τν λπην μνη ξαφανσασα. Χαρε τνφη τν ψυχν, ἐκδικουσα, καφωτνοητκαταυγζουσα, τος πστει σε καπθῳ, Θεοκυτορ μεγαλνοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ψξον τν παθν μου, Πναγνε, τς διεκχσεις πσας, καὶ ἀποξρανον τν μαρτιν μου, τν βυθν τν μτρητον, ἡ σωτριον μβρον γεννσασα, καποταμν ερνης, καεσπλαγχνας μγα πλαγος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

φθης ατρεον μισθον, τραυματισθεσι πσι κατν πγνωσιν, Ἄχραντε, νοσοσι, καλιμν θαλαττεουσιν, ἐν πελγει τοβου σωτριος, ἐν πς καταφεγων, πστει σζμενος δοξζει σε.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

χος α'

Στν ν ξλπροσπαγντα, καζων μν παρεσχηκτα, ὡς Σωτρα καΔεσπτην, ὑμνομεν παστως.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις ταςμραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ΔιτοΣταυροσου Χριστέ, μα πομνη γγονεν, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, καμα κκλησα, ορανς καὶ ἡ γῆ ἀγλλεται, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

μς πανεφημοι μρτυρες, οθλψις, οστενοχωρια, ολιμς, οδιωγμς, οδμστιγες, οθυμς θηρν, οξφος, οδπρ πειλον, χωρσαι Θεοδεδνηνται, πθδμλλον τπρς ατν, ὡς ν λλοτροις γωνισμενοι σμασι, τν φσιν λθετε, θαντου καταφρονσαντες· θεν καὶ ἐπαξως τν πνων μν, μισθν κομσασθε, ορανν Βασιλεας κληρονμοι γεγνατε, ἀπαστως πρεσβεσατε πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Τν ορανων ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤσΣταυρπαρεστσα, Λγε Θεοῦ ἡ ἀμνς, καὶ ἄμωμς σου Μτηρ, θρηνδοσα βα· Πς θνσκεις, ὦ Υἱέ μου, ἐπσταυροῦ; ομοι φς μου γλυκτατον! ποσου τκλλος νν δυ ττς μορφς, τὸ ὡραον παρπντας βροτος;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διβρσεως ξγαγε, τοΠαραδεσου ὁ ἐχθρς τν δμ, διΣταυροδτν Λστν, ἀντεισγαγε Χριστς ν ατ· Μνσθητμου κρζοντα, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

πονεδιστον πμεινας, πθος, Χριστέ, κατὰ ὀνεδη μν, πντα φελω γαθέ, κατς νω Βασιλεας μς, κοινωνος νδειξας, προσκυνοντας τν σν συγκατβασιν.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τοῦ Ἀδμ Χρισττν γμνωσιν, σπεριστλλων γυμνθης σαρκί, καὶ ἀνυψθης ν σταυρῷ, ἀνυψν μς κ βθους κακν· θεν σου δοξζομεν, τν γαν, Λγε, συγκατβασιν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τος γοις μν τραμασι, πληθν δαιμνων τραυματσαντες, πντων νθρπων τς πληγς, καττραματα πανεφημοι μρτυρες, ἐν χριτι, καθ' ἑκστην εθεραπεετε.

Δξα...

Τν Πατρα προσκυνσωμεν, κατν Υἱὸν δοξολογσωμεν, κατπανγιον πιστοί, πντες Πνεμα νυμνσωμεν, κρζοντες καλγοντες· Τρις γα, σσον τς ψυχς μν.

Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Παρεστσα Παναμμητε, ἐν τΣταυρκακαθορσα Χριστν, προσηλωμνον σαρκικς, ἀλαλζουσα κραγαζες· Ποσου δυ, εσπλαγχνε, νν τκλλος ντως τὸ ἀνκφραστον;