ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΗΧΟΣ

Tῼ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΝ ΤΜΙΚΡΕΣΠΕΡΙΝ

     Στιχηρὰ Ἀναστσιμα τς κτωχου. Ἦχος α’.

Τς σπερινς μν εχς, πρσδεξαι γιε Κριε, καπαρσχου μν, ἄφεσιν μαρτιν, ὅτι μνος εἶ ὁ δεξας, ἐν κσμτν νστασιν. (Δς)

 

Κυκλσατε λαοΣιν, καπεριλβετε ατν, καδτε δξαν ν ατῇ, τῷ ἀναστντι κ νεκρν· τι ατς στιν Θες μν, ὁ λυτρωσμενος μς, ἐκ τν νομιν μν.

 

Δετε λαοὶ ὑμνσωμεν, καπροσκυνσωμεν Χριστν, δοξζοντες ατοτν κ νεκρν νστασιν· τι ατς στιν Θες μν, ὁ ἐκ τς πλνης τοῦ ἐχθροῦ, τν κσμον λυτρωσμενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκίον, τΔογματικόν.

Παρθενικπανγυρις σμερον, ἀδελφο· σκιρττω κτσις, χορευτω ἡ ἀνθρωπτης· συνεκλεσε γρ μς ἡ ἁγα Θεοτκος, τὸ ἀμλυντον κειμλιον τς παρθενας, ὁ λογικς τοδευτρου δμ Παρδεισος, τὸ ἐργαστριον τς νσεως τν δο φσεων, ἡ πανγυρις τοσωτηρου συναλλγματος, ἡ παστς, ἐν ᾗ ὁ Λγος νυμφεσατο τν σρκα, ἡ ὄντως κοφη νεφλη, ἡ τν πτν Χερουβεμ μετσματος βαστσασα. Τας ατς κεσαις, Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν.

 

     Ες τν Στίχον, τὸ Ἀναστάσιμον Στιχηρόν.

Τπθει σου, Χριστέ, παθν λευθερθημεν, κατῇ ἀναστσει σου κ φθορς λυτρθημεν· Κριε δξα σοι.

ΚαΣτιχηρτς Θεοτκου.

Τν ορανων ταγμτων. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δεδοξασμνη πρχεις ν γενεας γενεν, Παρθενομτορ Κρη, Θεοτκε Μαρα, τοκσμου προστασα, τεκοσα σαρκί, τν Υἱὸν τοῦ ἀνρχου Πατρς, συναϊδίῳ τε Πνεματι ληθς· ν κτευε σωθναι μς.

 

Οσυνεχμενοι θλψεσιν δοκτοις γνή, σπροστασαν μνην, κεκτημνοι Παρθνε, βομεν εχαρστως· Σσον μς, Παναγα θενυμφε· σγρ πρχεις τοκσμου καταφυγή, καὶ ἀντληψις τογνους μν.

 

νεκαινσθη κσμος ν τκυσει σου, θεοκυτορ Κρη, τν πιστν σωτηρα, καὶ ἄγρυπνος προσττις τν εσεβς, ατουμνων σε χραντε· μδιαλεπς πρεσβεουσα κτενς, ὑπρ πντων τν μνοντων σε.

Θεοτοκίον

Νεφλην σε φωτς ϊδου, Παρθνε, ὁ Προφτης νμασεν· ν σογρ ς ετς ππκον, καταβς Λγος το Πατρς, καὶ ἐκ σοῦ ἀνατελας, τν κσμον φτισε, τν πλνην κατργησε, Χριστς Θες μν. Ατν κετεουσα κτενς, Παναγα δεμεθα, μπασῃ ὑπρ μν, τν ληθΘεοτκον μολογοντων σε.

 

πολυτκιον. Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τολθου σφραγισθντος πτν ουδαων, καστρατιωτν φυλασσντων τὸ ἄχραντν σου σμα, ἀνστης τριμερος Σωτρ, δωρομενος τκσμτν ζων. Διτοτο αΔυνμεις τν ορανν βων σοι Ζωοδτα· Δξα τῇ ἀναστσει σου Χριστέ, δξα τΒασιλείᾳ σου, δξα τοκονομίᾳ σου, μνε Φιλνθρωπε.

Θεοτοκον.

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ. Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σο· δξα τπροελθντι κ σο· δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

 

ΕΝ ΤΜΕΓΑΛΕΣΠΕΡΙΝ

 

     Στιχηρὰ Ἀναστσιμα τς κτωχου. Ἦχος α’.

Τς σπερινς μν εχς, πρσδεξαι γιε Κριε, καπαρσχου μν, ἄφεσιν μαρτιν, ὅτι μνος εἶ ὁ δεξας, ἐν κσμτν νστασιν.

 

Κυκλσατε λαοΣιν, καπεριλβετε ατν, καδτε δξαν ν ατῇ, τῷ ἀναστντι κ νεκρν· τι ατς στιν Θες μν, ὁ λυτρωσμενος μς, ἐκ τν νομιν μν.

 

Δετε λαοὶ ὑμνσωμεν, καπροσκυνσωμεν Χριστν, δοξζοντες ατοτν κ νεκρν νστασιν· τι ατς στιν Θες μν, ὁ ἐκ τς πλνης τοῦ ἐχθροῦ, τν κσμον λυτρωσμενος.

τερα Στιχηρά, Ἀνατολικά.

Εφρνθητε ορανοί, σαλπσατε τθεμλια τς γς, βοσατε τὰ ὄρη εφροσνην· δογρ ὁ Ἐμμανουλ τς μαρτας μν, τΣταυρπροσλωσε, καζων διδος, θνατον νκρωσε, τν δμ ναστσας, ὡς φιλνθρωπος.

 

Τν σαρκὶ ἑκουσως σταυρωθντα δι’ μς, παθντα καταφντα, καὶ ἀναστντα κ νεκρν, ὑμνσωμεν λγοντες· Στριξον ρθοδοξίᾳ τν κκλησαν σου Χριστέ, καερνευσον τν ζων μν, ὡς γαθς καφιλνθρωπος.

 

Τζωοδχ σου τφῳ, παρεσττες οἱ ἀνξιοι, δοξολογαν προσφρομεν τῇ ἀφτσου εσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θες μν· τι Σταυρν κατεδξω, καθνατον ναμρτητε, ἵνα τκσμδωρστν νστασιν, ὡς φιλνθρωπος.

 

Τν τΠατρσυνναρχον, κασυναδιον Λγον, τν κ παρθενικς νηδος προελθντα φρστως, καΣταυρν καθνατον δι’ μς κουσως καταδεξμενον, καὶ ἀναστντα ν δξῃ, ὑμνσωμεν λγοντες· Ζωοδτα Κριε, δξα σοι, ὁ Σωτρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον.

Τν παγκσμιον δξαν, τν ξ νθρπων σπαρεσαν, κατν Δεσπτην τεκοσαν, τν πουρνιον πλην, ὑμνσωμεν Μαραν τν Παρθνον, τν σωμτων τὸ ᾆσμα, κατν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα· ατη γρ νεδεχθη ορανς, κανας τς Θετητος· ατη τμεστοιχον τς χθρας καθελοσα, ερνην ντεισξε, κατΒασλειον νέῳξε. Τατην ον κατχοντες, τς πστεως τν γκυραν, ὑπρμαχον χομεν, τν ξ ατς τεχθντα Κριον. Θαρσετω τονυν, θαρσετω λας τοΘεο· καγρ ατς πολεμσει τος χθρος, ὡς παντοδναμος.

 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β’.

Κριος βασλευσεν, επρπειαν νεδσατο.

Στχ.νεδσατο Κριος δναμιν καπεριεζσατο.

Στχ. Καγρ στερωσεν τν οκουμνην, ἥτις οσαλευθσεται.

 

     Ες τν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος α’.

Τπθει σου, Χριστέ, παθν λευθερθημεν, κατῇ ἀναστσει σου κ φθορς λυτρθημεν· Κριε δξα σοι.

Τκατ’ λφάβητον.

γαλλισθω κτσις, ορανοεφραινσθωσαν, χερας κροτετω τὰ ἔθνη μετ’ εφροσνης· Χριστς γρ Σωτρ μν, τΣταυρπροσλωσε τς μαρτας μν, κατν θνατον νεκρσας, ζων μν δωρσατο, πεπτωκτα τν δμ παγγενῆ ἀναστσας, ὡς φιλνθρωπος.

 

Βασιλες πρχων ορανοκα γς, Ἀκατληπτε, ἑκν σταρωσαι διφιλανθρωπαν· ν ὁ ᾅδης συναντσας κτωθεν πικρνθη, καδικαων ψυχαδεξμεναι, ἠγαλλισαντο· δμ δὲ ἰδν σε τν Κτστην ν τος καταχθονοις νστη. Ὢ τοθαματος! πς θαντου γεσατο τν πντων ζωὴ; ἀλλ’ ἢ ὡς βουλθη, κσμον φωτσαι, κραυγζοντα καλγοντα· Ὁ ἀναστς κ τν νεκρν, Κριε δξα σοι.

 

Γυνακες μυροφροι μρα φρουσαι, μετσπουδς καὶ ὀδυρμοτν τφον σου κατλαβον, καμεροσαι τὸ ἄχραντον Σμσου, παρδτοῦ Ἀγγλου μαθοσαι τκαινν, καπαρδοξον θαμα, τος ποστλοις λεγον· νστη Κριος, παρχων τκσμτμγα λεος.

Θεοτοκον.

δοπεπλρωται τοῦ Ἡσαου πρρρησις· Παρθνος γρ γννησας, καμεττκον, ὡς πρτκου διμεινας. Θες γρ ν τεχθες· δικαφσις καινοτμησεν. Ἀλλ’ Θεομτορ, ἱκεσας σν δολων, στεμνει προσφερομνας σοι, μπαρδς· λλ’ ς τν Εσπλαγχνον σας γκλαις φρουσα, σος οκταις σπλαγχνσθητι, καπρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

πολυτκιον. Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τολθου σφραγισθντος πτν ουδαων, καστρατιωτν φυλασσντων τὸ ἄχραντν σου σμα, ἀνστης τριμερος Σωτρ, δωρομενος τκσμτν ζων. Διτοτο αΔυνμεις τν ορανν βων σοι Ζωοδτα· Δξα τῇ ἀναστσει σου Χριστέ, δξα τΒασιλείᾳ σου, δξα τοκονομίᾳ σου, μνε Φιλνθρωπε.

Θεοτοκον.

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ. Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σο· δξα τπροελθντι κ σο· δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

 

ΕΝ ΤΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚ

 

Κανν Τριαδικς, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·

Μίαν σε μέλπω τν τρισήλιον Φύσιν.

Ποίημα Μητροφάνους Σμύρνης.

χος α’. ᾨδα’. Σοῦ ἡ τροπαιοχος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαν τρισυπστατον ρχν, τΣεραφεμ σιγτως δοξζουσιν, ἄναρχον ἀΐδιον, ποιητικν πντων κατληπτον· ν καπσα γλσσα, πιστς γεραρει τος σμασιν.

 

να τος νθρποις νικν, τν τριλαμπσου δηλσς Θετητα, πλσας πρν τν νθρωπον, καττν σν εκνα διεμρφωσας, νον ατκαλγον, καπνεμα δος, ὡς φιλνθρωπος.

 

νωθεν δεικνς μοναδικν, θεαρχικας ν τρισν ποστσεσι, κρτος, Πτερ φησας, τῷ ἰσουργΥἱῷ σου, κατΠνεματι· Δετε καταβντες, ατν τς γλώσσας συγχωμεν.

Θεοτοκον.

Νος μν ὁ ἀγννητος Πατρ, εκονικς τος σοφος προηγρευται· Λγος δσυνναρχος, ὁ συμφυς Υἱός, καΠνεμα γιον, τὸ ἐν τΠαρθνῳ, τοΛγου κτσαν τν σρκωσιν.

 

δγ’. Ὁ μνος εδώς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σπλαι σαφς τῷ Ἀβραμ, ὡς φθης τρισυπστατος, μοναδικς τε φσει Θετητος, θεολογας τὸ ἀκραιφνστατον, τυπικς νφηνας· καπιστς μνομν σε, τν μονρχην Θεν, κα τρισλιον.

 

κ σογεννηθες θεοπρεπς, ἀῤῥεστως Πτερ λαμψε, φς κ φωτς, Υἱὸς παρλλακτος, καΠνεμα θεον, φς κπεπρευται· καμις Θετητος, αγλην τρισυπστατον, προσκυνομεν πιστς καδοξζομεν.

 

Μονς Τρις περφυς, ἀῤῥήτως πρ ννοιαν, τας νοερας οσαις δοξζεται, τας τρισαγαις φωνας, ἀσγητον, ἐκβοσαις ανεσιν· ας συμφνως μνεται, καὶ ἡμν τρισυπστατος Κριος.

Θεοτοκον.

κ σοχρονικς νευ σπορς, προλθεν ὁ ὑπρχρονος, ὁμοιωθες μν ὁ ἀνεδεος, καμαν φσιν κακυριτητα, τοΠατρς δδαξε, καΥοκαΠνεματος, Θεοτκε· διό σε δοξζομεν.

 

Καθσματα χος α’. Τν τφον σου Σωτρ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πατρα καΥἱόν, προσκυνσωμεν πντες, καΠνεμα τεθς, καὶ ἰστιμον δξῃ, Τριδα τν κτιστον, καὶ ὑπρθεον δναμιν, ἣν δοξζουσι, τν σωμτων ατξεις· τατην σμερον, καγηγενες μετφβου, πιστς εφημσωμεν.

Δξα. Κανν. Θεοτοκον.

δγησον μς, ἐν δμετανοας, ἐκκλνοντας εί, πρς κακν νοδας, κατν περγαθον, παροργζοντας Κριον, ἀπειργαμε, ελογημνη Μαρα, καταφγιον πεγνωσμνων νθρπων, Θεοῦ ἐνδιατημα.

 

δδ’. Ὄρος σε τχριτι. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λμψον μοι Θεαρχα τρισλιε λμψεσι, σν θεουργν μαρμαρυγν, τος τς καρδας φθαλμος, τκλλος φαντζεσθαι, τς πρ νον θεαρχικς σου λαμπρτητος, καφωτουργοῦ, καγλυκεας μεθξεως.

 

Πρτερον ορανος στερωσας Κριε, καπσαν δναμιν ατν, τΛγσου τπαντουργῷ, καΠνεματι στματος τσυμφυεῖ, μεθ’ ν δεσπζεις τοσμπαντος, ἐν τριλαμπεμοναρχίᾳ Θετητος.

 

ς πλασας κατ’ εκνα με σν καὶ ὁμοωσιν, θεαρχικπαντουργική, Τρις σγχυτε μονς, συντισον φτισον, πρς τποιεν τθλημ σου τὸ ἅγιον, τὸ ἀγαθν ν σχύϊ κατλειον.

Θεοτοκον.

Ττοκας τς Τριδος τν να Πανχραντε, θεαρχικτατον Υἱόν, σωματωθντα δι’ μς, ἐκ σοῦ, κααγζοντα τος γηγενες, τς τρισηλου Θετητος, τῷ ἀνεσπρφωτκατας λμψεσιν.

 

δε’. Ὁ φωτσας τῇ ἐλλμψει. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν πρτον τν γγλων μσως δικοσμον, ἀπροστοις τοσοκλλους κτσιν λλμπουσα, τας σας αγλαις φτισον, Τρις μοναρχικωττη, τος ρθοδξως σε μλποντας.

 

Νν φσις, ἑνικΘεαρχα τρισλιε, ἀνυμνεσε, ἣν οσωσας δι’ γαθτητα, τν πταισμτων λτρωσιν, καπειρασμν ξαιτουμνη, κατν δεινν κατν θλψεων.

 

Τν Πατρα καΥἱόν, κατΠνεμα τὸ ἅγιον, μαν φσιν, καΘετητα, πστει δοξζομεν, μεριστν μριστον, ἕνα Θεν τς ορτου, καὶ ὁρωμνης τε κτσεως.

Θεοτοκον.

Ῥήσεις πσαι Προφητν, προδιγραψαν χραντε, τν σν τκον, τν πρρητον καὶ ἀνερμνευτον· ν μες γνκαμεν, μυσταγωγν τς νιαας, κατρισηλου Θετητος.

 

δὴ δ. Ἐκκλωσεν μς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σρροπον τν δναμιν ς χουσα, Τρις ἡ ὑπεροσιος, ἐν ταυττητι βουλσεως, Μονς πφυκας, ἁπλκαὶ ἀδιαρετος. Σον μς, ἐν τδυνμει σου περιφρορησον. (Δς)

 

Σπντας τος αἰῶνας τβουλσει σου, ὡς γαθὴ ὑπστησας, ἐξ οκ ντων, ἀκατληπτε Τρις· ετα κατν νθρωπον διπλασας. Ἀλλκανν, ἐκ πσης ῥῦσα με περιστσεως.

Θεοτοκον.

λου τοῦ ἀδτου οκος γγονας, τοκτσαντος κατξαντος, τος φωστρας τος μεγλους πανσθενς, ἄρχαντε Παρθνε Θεονμφευτε. Ἀλλκανν, τς τν παθν με ῥῦσαι ζοφσεως.

 

Κθισμα. Ἦχος α’. Τν τφον σου Σωτρ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τριδα τν σεπτν, καὶ ἀμριστον φσιν, προσποις ν τρισί, τεμνομνην τμτως, καμνουσαν μριστον, κατ’ οσαν Θετητος, προσκυνσωμεν, ογηγενες μετφβου, καδοξσωμεν, ὡς Ποιητν καΔεσπτην, Θεν περγαθον.

Δξα. Κανν. Θεοτοκον.

Κυβρνησον γνή, τν θλαν ψυχν μου, καοκτειρον ατν, ὑππλθους πταισμτων, βυθῷ ὀλισθανουσαν, ἀπωλεας Πανμωμε, καὶ ἐν ρμε, τφοβερτοθαντου, σὺ ἐξρπασον, κατηγοροντων δαιμνων, καπσης κολσεως.

 

δζ’. Σνοητν Θεοτκε. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λγε Θεοῦ, συμφυς παγασμα, τοπαντοκρτορος Θεοῦ, ὡς πσχου τν παρσοθεουργν νοκησιν, ποησον ς εσπλαγχνος, σν τΠατρσου κατΠνεματι, καφοβερν, τος δαμοσμε δεξον καπθεσιν. (Δς)

 

να τς σς, εσπλαγχνας Δσποτα, δεξς τπλαγος μν, τν Yιν σου πρς τν μν, πμψας ταπειντητα αθις νεμρφωσας πρς τν ρχααν λαμπρτητα. Ἀλλκανν, τθείῳ με συντισον Πνεματι.

Θεοτοκον.

Χερουβείμ, θρνῳ ἐποχομενος κατν πντων Βασιλες, ἐν γαστρσου παρθενικῇ, ᾤκησε Πανχραντε, πντας κλυτρομενος, ἐκ τς φθορς ς φιλνθρωπος. Ἀλλκανν, τας σας πρεσβεαις με περιφρορησον.

 

δη’. Θαματος περφυος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεματι θεουργικΚριε πντων, τρισυπστατε καπαντοκρτορ, ορανος ξτεινας σεδέῤῥιν· ετα καγς, ἀπῃώρησας τβθος, πανσθενεσου δρακί. Δικατος δολους σου κραταωσον, τῇ ἀγπκαπστει τσφιλνθρωπε, ἵνα σε δοξζωμεν πθες αἰῶνας. (Δς)

 

Φτισον θεαρχικν φς τος μνοντας, τΤρισλιον φς τος προσποις, ἑνιαον αθις δτ οσίᾳ κα πρς τς σάς, φωτοδτιδας κτνας πιβλπειν ε· δι’ ν χορτασθσομαι τν δξαν σου, τν γλυκεαν καφωτουργν καπανλβιον, καὶ ὑπερυψσε πιστς ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον.

ψωσεν ες ορανος τν τν νθρπων, προσλαβμενος φσιν τρπτως, ὁ Υἱός σου πναγνε Θεοτκε, ὑπερβολῇ ἀγαθτητος, ῥυσμενος τς πλαι φθορς· καεχαρστως ναμλπωμεν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ’. Τπον τς γνς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σσον Σωτρ τς κτσεως, τς ασθητς κανοουμνης τος δολους σου, τς τν δυσμενν πιβουλς κακακσεως, παναγα Τρις μοοσιε, καφρορει τν σν πομνην, διαπαντς νεπιβολευτον. (Δς)

 

να τν βυθν τν πειρον, τς οσιδους δεξς σου γαθτητος, δδωκας μν παγγελας τρισλιε, καμονρχα Θεπαντοδναμε, σωστικς τος σος δολοις, ἃς κπληρσαι καταξωσον.

Θεοτοκον.

Νεσον τας μν δεσεσιν ὁ ἐν τρισθεαρχικας ποστσεσι, μνος ες Θες ληθινός, πιστευμενος, καπαρσχου σος δολοις παρκλησιν, πρεσβεαις τς χρντου, καπανυμντου Θεομτορος.

 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος α’.

τολστομετνοια, τν Παρδεισον σλησεν, ὁ δθρνος τν Μυροφρων τν χαρν μνυσεν· τι νστης Χριστὲ ὁ Θες, παρχων τκσμτμγα λεος.

 

ΕΝ ΤΟΡΘΡ

 

πολυτκιον. Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τολθου σφραγισθντος πτν ουδαων, καστρατιωτν φυλασσντων τὸ ἄχραντν σου σμα, ἀνστης τριμερος Σωτρ, δωρομενος τκσμτν ζων. Διτοτο αΔυνμεις τν ορανν βων σοι Ζωοδτα· Δξα τῇ ἀναστσει σου Χριστέ, δξα τΒασιλείᾳ σου, δξα τοκονομίᾳ σου, μνε Φιλνθρωπε.

Θεοτοκον.

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ. Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σο· δξα τπροελθντι κ σο· δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

 

Μεττν α’ Στιχολογαν,

Καθίσματα ναστάσιμα. Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τφον σου Σωτρ, στρατιται τηροντες, νεκροτῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθντος γγλου, ἐγνοντο κηρττοντος, γυναιξτν νστασιν. Σδοξζομεν, τν τς φθορς καθαιρτην· σοπροσππτομεν, τῷ ἀναστντι κ τφου, καμνΘεῷ ἡμν.

Δξα.

Σταυρπροσηλωθες, ἑκουσως Οκτρμον, ἐν μνματι τεθες, ὡς θνητς Ζωοδτα, τκρτος συντριψας, Δυναττθαντσου. Σγρ φριξαν, ο πυλωροοτοῦ ᾅδου· σσυνγειρας, τος π’ αἰῶνος θανόντας, ὡς μνος φιλνθρωπος.

Κανν. Θεοτοκον.

Μητρα σε Θεοῦ, ἐπιστμεθα πντες, Παρθνον ληθς, καμεττκον φανεσαν, οπθκαταφεγοντες, πρς τν σν γαθτητα· σγρ χομεν, ἁμαρτωλοπροστασαν· σκεκτμεθα, ἐν πειρασμος σωτηραν τν μνην πανμωμον.

 

Μεττν β’ Στιχολογαν, ἕτερα.

Τολθου σφραγισθντος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γυνακες πρς τμνμα παρεγνοντο ρθριαι, καὶ ἀγγελικν πτασαν θεασμεναι τρεμον· τφος ξστραπτε ζων, τθαμα κατπληττεν ατς· δι τοτο πελθοσαι, τος μαθητας κρυττον τν γερσιν. Τν δην σκλευσε Χριστς, ὡς μνος κραταις καδυνατς, καφθαρντας συνγειρε πντας, τν τς κατακρσεως φβον, λσας δυνμει Σταυροῦ.

Δξα.

ν τΣταυρπροσηλωθες ζωτν πντων, καὶ ἐν νεκρος λογισθες ὁ ἀθνατος Κριος, ἀνστης τριμερος Σωτρ, καὶ ἢγειρας δμ κ τς φθορς· διτοτο αΔυνμεις τν ορανν βων σοι Ζωοδτα· Δξα τος σος παθμασι Χριστ· δξα τῇ ἀναστσει σου· δξα τσυγκαταβσει σου, μνε Φιλνθρωπε.

Κανν. Θεοτοκον.

Τν τφον σου Σωτρ. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαρα τσεπτν, τοΔεσπτου δοχεον, ἀνστησον μς, πεπτωκτας ες χος, δεινς πογνσεως, καπταισμτων καθλψεων. Σγρ πφυκας, ἁμαρτωλν σωτηρα, καβοθεια, κακραταιπροστασα, κασζεις τος δολους σου.

 

Μεττν μωμον κατΕλογητάρια, ἡ Ὑπακοή.

τολστομετνοια, τν Παρδεισον σλησεν, ὁ δθρνος τν Μυροφρων τν χαρν μνυσεν· τι νστης Χριστὲ ὁ Θες, παρχων τκσμτμγα λεος.

 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἀντφωνον Α’.

ν τθλβεσθαμε, εσκουσν μου τν δυνν, Κριε σοκρζω.

 

Τος ρημικος, ἄπαυστος θεος πθος γγνεται, κσμου οσι τοματαου κτς.

Δξα. Κανν.

γίῳ Πνεματι, τιμκαδξα, ὥσπερ Πατρί, πρπει μα καΥἱῷ· διτοτο σωμεν τΤριαδικΜονοκρατορίᾳ.

 

ντφωνον Β’.

Ες τὰ ὄρη τν σν, ὕψωσς με νμων, ἀρετας κλμπρυνον, ὁ Θες, ἵνα μνσε.

 

Δεξισου χειρλαβν σΛγε, φλαξν με, φρορησον, μπρ με φλξτς μαρτας.

Δξα. Κανν.

γίῳ Πνεματι, πσα κτσις καινουργεται, παλινδρομοσα ες τπρτον· σοσθενς γάρ στι ΠατρκαΛγῳ.

 

ντφωνον Γ’.

πτος ερηκσι μοι· δεσωμεν ες τς αλς τοΚυρου· εφρνθη μου τπνεμα, συγχαρει καρδα.

 

ποκον Δαυΐδ, φβος μγας· κεγρ θρνων κτεθντων, κριθσονται, ἅπασαι αφυλατς γς καγλσσαι.

Δξα. Κανν.

γίῳ Πνεματι, τιμν προσκνησιν, δξαν κακρτος, ὡς Πατρτε ξιον, κατΥἱῷ δεπροσφρειν· Μονς γάρ στιν Τρις τφσει, ἀλλ’ οπροσποις.

 

Προκεμενον.

Νν ναστσομαι λγει Κριος, θσομαι ν σωτηρίῳ, παρρησισομαι ν ατῷ.

Στχ. Τλγια Κυρου λγια γνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τγῇ, κεκαθαρισμένον πταπλασίως.

 

Κανν ναστσιμος.

χος α’. ᾨδα’. Ὁ Ερμς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σοῦ ἡ τροπαιοχος δεξιά, θεοπρεπς ν σχύϊ δεδξασται· ατη γρ θνατε, ὡς πανσθενς πεναντους θραυσε, τος σραηλταις, ὁδν βυθοκαινουργσασα.

Τροπάρια.

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

χερσν χρντοις κ χος, θεουργικς κατ’ ρχς διαπλσας με, χερας διεπτασας ν τΣταυρῷ, ἐκ γς νακαλομενος, τφθαρέν μου σμα, ὃ ἐκ Παρθνου προσεληφας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Νκρωσιν πστη δι’ μέ, κατν ψυχν τθαντπροδδωσιν, ὁ ἐμπνεσει θείᾳ ψυχήν μοι νθες· κα λσας αωνων δεσμν, κα συναναστσας, τῇ ἀφθαρσίᾳ ἐδξασε.

Θεοτοκον.

Στχ.περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Χαρε τς χριτος Πηγ· χαρε κλμαξ καπλη ορνιος· χαρε λυχνα καστμνος χρυσῆ, καὶ ὄρος λατμητον, ἡ τν Ζωοδτην, Χριστν τκσμκυσασα.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος.

Χριστς γεννται. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Χριστς θεομε σαρκομενος, Χριστός με νυψοταπεινομενος, Χριστς παθῆ ἐργζεται, πσχων Ζωοδτης φσει σαρκς· θεν ναμλπω, χαριστριον δν· τι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Χριστς ψομε σταυρομενος, Χριστς συνανιστμε νεκρομενος, Χριστός μοι ζων χαρζεται· θεν ν εφροσνχερας κροτν, ᾄδω τΣωτρι, ἐπινκιον δν· τι δεδξασται.

Θεοτοκον.

Στχ.περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν Παρθνε συνλαβες, Χριστν ν παρθενίᾳ δττοκας, ἐκ σοσαρκωθντα Πναγνε, ἕνα τῇ ὑποστσει μονογενῆ, ἐν δυσν οσαις, γνωριζμενον Υἱόν· τι δεδξασται.

 

Κανν τς Θεοτκου.

Σοῦ ἡ τροπαιοχος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ.περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ποαν σοι πξιον δν, ἡ ἡμετρα προσοσει σθνεια; εμτν χαρμσυνον, ἣν Γαβριλ μς μυσταγγησε! Χαρε Θεοτκε, Παρθνε Μτερ νμφευτε.

 

Στχ.περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τῇ ἈειπαρθνκαΜητρί, τοΒασιλως τν νω Δυνμεων, ἐκ καθαρωττης καρδας πιστοί, πνευματικς βοσωμεν· Χαρε Θεοτκε, Παρθνε Μτερ νμφευτε.

 

Στχ.περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πειρος ἡ ἄβυσσος τς σς, ἀκαταλπτου κυσεως Πναγνε, πστει διστκτον, ελικρινς προσφρομν σοι λγοντες· Χαρε Θεοτκε Παρθνε Μτερ νμφευτε.

 

δγ’. Ὁ Ερμς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνος εδς τς τν βροτν, οσας τν σθνειαν, κασυμπαθς ατν μορφωσμενος, περζωσν με ξ ψους δναμιν, τοβον σοι· γιος, ὁ νας ὁ ἔμψυχος, τς χρντου σου δξης Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Θες μου πρχων γαθέ, πεσντα κατκτερησας, κακαταβναι πρός με ηδκησας, ἀνψωσς με δισταυρσεως, τοβον σοι· γιος, ὁ τς δξης Κριος, ὁ ἀνεκαστος ν γαθτητι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Ζωὴ ἐνυπστατος Χριστέ, ὑπρχων καφθαρντα με, ὡς συμπαθς Θες νδυσμενος, ες χον θαντου καταβς Δσποτα, τθνητν διρρηξας, κανεκρος τριμερος, ἀναστς φθαρσαν μφεσας.

Θεοτοκον.

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Θεν συλλαβοσα ν γαστρί, Παρθνε διΠνεματος, τοπαναγου μεινας φλεκτος· πεί σε βτος τνομοθτ Μωσῇ, φλεγομνη καυστα, σαφς προεμνυσε, τν τπρ δεξαμνην τὸ ἄστεκτον.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος.

Τπρτν αἰώνων. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῷ ἐπτν μων, τ πλανμενον πρβατον ραντι, κα καθελντι διξλου, τν ατοῦ ἁμαρταν, ΧρισττΘεβοσωμεν· Ὁ ἀνυψσας τκρας μν, Ἅγιος εΚριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Τῷ ἀναγαγντι, τν Ποιμνα τν μγαν ξ δου Χριστν, κατατοῦ ἱεραρχίᾳ, διτν ποστλων, σοφς τὰ ἔθνη ποιμναντι, ἐν ληθείᾳ, τθείῳ πιστοί, Πνεματι λατρεσωμεν.

Θεοτοκον.

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τῷ ἐκ τς Παρθνου, σαρκωθντι σπρως βουλσει Υἱῷ, κατν τεκοσαν μεττκον, θεϊκδυναστείᾳ, ἁγνν παρθνον φυλξαντι, τῷ ἐππντων βομεν Θε· γιος εΚριε.

 

Κανν τς Θεοτκου.

μνος εδς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεφλην σε κοφην ψευδς, Παρθνε, ὀνομζομεν, προφητικας πμενοι ῥήσεσιν· λλυθε γρ πσοΚριος, καθελεν αγπτια, πλνης χειροποητα, καφωτσαι τος τατα λατρεοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Σὲ ἐσφραγισμνην ληθς, χορς Προφητικς, πηγν, κακεκλεισμνην πλην νμασε, τς παρθενας τς σς Πανμνητε, τηλαυγς τσμβολα, ἡμν διαγρφοντα, ἣν φλαξας καμετγννησιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Νον τν περοσιον δεν, ὡς θμις ξιομενος, ὁ Γαβριλ Παρθνε πανμωμε, περιχαρσοι φωνν κμισε, τν τοΛγου σλληψιν, ἐμφανς μηνουσαν, κατν φραστον τκον κηρττουσαν.

 

δδ’. Ερμς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρος σε τχριτι, τθείᾳ κατσκιον, προβλεπτικος ὁ Ἀββακομ, κατανοσας φθαλμος, ἐκ σοῦ ἐξελεσεσθαι, τοῦ Ἰσραλ προανεφνει τν γιον, ες σωτηραν μν καὶ ἀνπλασιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Τίς οτος, Σωτήρ, ὁ ἐξ δμ φικμενος, στεφηφορν ξ κανθν, πεφοινιγμνος τν στολν, ἐν ξλκρεμμενος; Τοῦ Ἰσραλ πρχει οτος ὁ Ἅγιος, ες σωτηραν μν καὶ ἀνπλασιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

δετε λας τν πειθν, καασχνθητε· ν ς κακοργον γρ μες, ἀναρτηθναι ν Σταυρῷ, Πιλτῳ ᾐτσασθε φρενοβλαβς, θαντου λσας τν δναμιν, θεοπρεπς ξανστη τομνματος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Ξλον σε Παρθνε τς ζως πιστμεθα· ογρ τς βρσεως καρπς, θανατηφρος τος βροτος, ἐκ σοῦ ἀνεβλστησεν, ἀλλζως τς ϊδου πλαυσις, ες σωτηραν μν τν μνοντων σε.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος.

Ῥάβδος κ τς ῥίζης. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τίς οτος ραος ξ δμ, κατοτου τὸ ἐρθημα, τν ματων ξ μπλου Βοσρ; ὡραος τι Θες, ὡς βροτς δαματι, σαρκς, τν στολν πεφοινιγμνος, ᾧ μελδομεν πιστο· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Χριστς τν μελλντων γαθν, φανες ρχιερες μν, τν μαρταν διεσκδασε, καδεξας ξνην δν, τῷ ἰδω αματι, ες κρεττονα κατελειοτραν, εσδραμε δσκηνν, πρδρομος μν ες τὰ Ἅγια.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τς Εας τν πλαι φειλν, ἀπτισας Πανμνητε, τδι’ μς φανντι νέῳ Ἀδμ· νσας γρ αυτῷ, ἐξ γνς συλλψεως, σρκα νοερν μψυχωμνην, ἐκ σοπρολθε Χριστς, ες τσυναμφτερον Κριος.

 

Κανν τς Θεοτκου.

ρος σε τχριτι. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κουε θαυμτων ορανέ, ἐνωτζου δὲ ἡ γῆ, ὅτι θυγτηρ χοϊκοῦ, τοπεπτωκτος μν δμ, Θεοῦ ἐχρημτισε, τοῦ ἑαυτς Δημιουργοτε λοχεύτρια, ες σωτηραν μν καὶ ἀνπλασιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

μνομεν τ μγα καφρικτν σου μυστήριον· περκοσμους γρ λαθών, Ταξιαρχας πσέ, ὁ Ὢν καταββηκεν, ὡς ετς, ὁ ἐππκον, Πανμνητε, ες σωτηραν μν καὶ ἀνπλασιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

γων γα Θεοτκε Πανμνητε, ἡ προσδοκα τν θνν, κασωτηρα τν πιστν, ἐκ σοῦ ἀνατταλκεν, ὁ λυτρωτς καζωοδτης καΚριος, ὃν κδυσπει σωθναι τος δολους σου.

 

δε’ Ερμς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φωτσας τῇ ἐλλμψει, τς σς παρουσας Χριστέ, καφαιδρνας τΣταυρσου, τοκσμου τπρατα, τς καρδας φτισον, φωττς σς θεογνωσας, τν ρθοδξως μνοντων σε.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου Κριε.

 

Τν ποιμνα τν προβτων, τν μγαν καΚριον, Ἰουδαοι διξλου σταυροῦ ἐθαντωσαν· λλ’ ατς ς πρβατα νεκρος, ἐν δτεθαμμνους, κρτους θαντου ρρσατο.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου Κριε.

 

ΤΣταυρσου τν ερνην, εαγγελισμενος, κακηρξας αχμαλτοις Σωτρ μου τν φεσιν, τν κρατοντα σχυνας, Χριστέ, γυμνν πορημνον, δεξας τθείᾳ ἐγρσει σου.

Θεοτοκον.

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τς ατσεις τν πιστς ατουμνων, Πανμνητε, μπαρδς, ἀλλδχου, κατατας προσγαγε, τΥἱῷ σου χραντε Θεῷ, τμνεεργτ· σγρ προσττιν κεκτμεθα.

 

 Κανν Σταυροαναστσιμος

Θες ν ερνης ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πλοτος καβθος, σοφας Θεοῦ! τος σοφος δρασσμενος Κριος, τς τοτων πανουργας λυτρσατο μς· παθν γρ κουσως, σαρκς ξ σθενεας, ἐξ δας σχος, ζωοποις νεκρς γγερται

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Θες ν νοται, σαρκδι’ μς, κασταυροται καθνσκει καθπτεται, κααθις ξανσταται, καὶ ἄνεισι φαιδρς, σαρκσν τῇ ἰδίᾳ, Χριστς πρς τν Πατρα, μεθ’ ς ξει κασσει, τος εσεβς ατλατρεοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

γων γα, Παρθνε γνή, τν γων τν γιον ττοκας, τν πντας γιζοντα, Χριστν τν Λυτρωτν· διό σε βασιλδα, καΔσποιναν πντων, ὡς Μητρα τοΚτστου, τν ποιημτων καταγγλλομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

 Ὁ φωτσας τῇ ἐλλμψει.ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εφρανονται, ορανν αΔυνμεις, ὁρσασε, ἀγλλονται σν ατας, τν βροτν τσυστματα· τγρ τκῳ ἥνωνται τσῷ, Παρθνε Θεοτκε· ν παξως δοξζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Κινεσθωσαν, πσαι γλσσαι βροτεαι καὶ ἔννοιαι, πρς παινον τοβροτν, ἀληθς καλλωπσματος· Παρθνος πάρεστι σαφς, δοξζουσα τος πστει, τατης μνοντας τθαματα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Δοξζεται, ὕμνος πας σοφν καὶ ἐγκμιον, τΠαρθνκαΜητρί, τοΘεοπροσφερμενος· τς γρ δξης γγονεν, ατη νας τς περθου· ν παξως δοξζομεν.

 

δς' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐκκλωσεν μς σχτη βυσσος· οκ στιν ὁ ῥυμενος· λογσθημεν ς πρβατα σφαγς. Σσον τν λαν σου Θες μν· σγρ σχς τν σθενοντων, καὶ ἐπανρθωσις.».

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Τπτασματι τοπρωτοπλστου Κριε, δεινς τραυματσθημεν· τδμλωπι ἰάθημεν τσῷ, ᾧ ὑπρ μν τραυματσθης Χριστ· σγρ σχς τν σθενοντων, καὶ ἐπανρθωσις.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου Κριε.

 

νγαγες μς ξ δου Κριε, τκτος χειρωσμενος, τπαμφγον Παντοδναμε, τσκρτει καθελν ατοτν δναμιν· σγρ ζωκαφς πρχεις, καὶ ἡ ἀνστασις.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Εφρανονται ν σοί, Παρθνε χραντε, τογνους οπροπτορες, τν δμ πολαβντες δισοῦ, ἣν κ παραβσεως πλεσαν· σγρ γνή, καπρτοτκου, καμετγννησιν.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Σπλγχνων ωνν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νoῦς ν παθς, καὶ ἄϋλος μγνυται, Χριστς Θες, τῷ ἀνθρωπννοϊ, μεσιτεοντι, θείᾳ φσει σαρκς τε παχτητι, καὶ ὅλμοι, ἀτρπτως λος νωται, ἵνα σωτηραν λμοι, τπεσντι ρξ σταυρομενος.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Ππτει πτερνισθες, Ἀδμ κασυντρβεται, ἐλπδι ψευσθες πλαι θεσεως, ἀλλ’ νσταται, τῇ ἑνσει τοΛγου θεομενος, καπθει τν πθειαν κομζεται, θρνῳ ὡς Υἱὸς δοξζεται, συνεδρεων Πατρτε, καΠνεματι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Κλπων οκ κστς, ἀνρχου Γενντορος, ἐν κλποις γνς Κρης αλζεται, κακαθσταται, ὁ ἀμτωρ πτωρ σαρκομενος, ὁ τς δικαιοσνης βασιλεων Θες· τοτου γενεαλγητος, ἡ φρικτγενεκαὶ ἀπρρητος.

 

Κανν τς Θεοτκου

κκλωσεν μς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρστανται δουλοπρεπς ττκσου, ατξεις αορνιαι, ἐκπληττμεναι ξως ττς σς σπρου λοχεας ειπρθενε· σγρ γνκαπρτοτκου, καμετγννησιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Σεσρκωται πρν πρχων σαρκος, ὁ Λγος κ σοΠναγνε, ὁ τσμπαντα βουλματι ποιν, ὁ τν σωμτων τστρατεματα, παραγαγν κ τομὴ ὄντος, ὡς παντοδναμος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Νενκρωται χθρς τζωηφρ σου, καρπθεοχαρτωτε, καπεπτηται ὁ ᾅδης προφανς, καοἱ ἐν δεσμος λευθερθημεν· διβο· Τπθη λσον, ττς καρδας μου.

 

Κοντκιον χος α'

ταν λθς Θες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξανστης ς Θεός, ἐκ τοτφου ν δξῃ, κακσμον συνανστησας, καὶ ἡ φσις τν βροτν ς Θεόν σε νμνησε, καθνατος φνισται, καὶ ὁ Ἀδμ χορεει, Δσποτα, καὶ ἡ Εα νν κ τν δεσμν λυτρουμνη, χαρει κρζουσα· Σεἶ ὁ πσι παρχων, Χρισττν νστασιν.

Οκος

Τν ναστντα τριμερον νυμνσωμεν, ὡς Θεν παντοδναμον, καπλας τοῦ ᾅδου συντρψαντα, κατος π’ αἰῶνος κ τφου γεραντα, Μυροφροις φθντα καθς ηδκησε, πρταις ταταις τό, Χαρετε, φσας· καὶ Ἀποστλοις χαρν μηνων, ὡς μνος ζωοδτης. Ὅθεν πστει αγυνακες, Μαθητας σμβολα νκης εαγγελζονται, καὶ ᾅδης στενζει, καθνατος δρεται, κακσμος γλλεται, καπντες συγχαρουσι· Σγρ παρσχες πσι, Χρισττν νστασιν.

 

δζ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Σνοητν, Θεοτκε κμινον, κατανοομεν οπιστο· ς γρ παδας σωσε τρες, ὁ ὑπερυψομενος, ὅλον με τν νθρωπον, ἐν τγαστρσου νπλασεν, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.».

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

φριξε γῆ, ἀπεστρφη λιος, κα συνεσκτασε τφς, διερργη ττοΝαοθεον καταπτασμα, πτραι δὲ ἐσχσθησαν· διΣταυρογρ ρται δκαιος, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Σγεγονώς, ὡσεὶ ἀβοθητος, κατραυματας ν νεκρος, ἑκουσως τκαθ’ μς, ὁ ὑπερυψομενος, πντας λευθρωσας, κακραταιχειρσυνανστησας, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Χαρε πηγή, ἀειζου νματος· Χαρε Παρδεισε τρυφς· Χαρε τεχος ττν πιστν· Χαρε πειργαμε· Χαρε παγκσμιος χαρά, δι’ ς μν ξαντειλεν, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

ΟΠαδες εσεβείᾳ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πλαι μν κατηρθη, ττοῦ Ἄβελ, φοινιχθεσα αματι, ἀδελφοκτνγχειρί, θεορρτδσου αματι, ελογεται αντισθεσα, κασκιρτσα βο· τν πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Θρηνετω ουδαων, ὁ ἀντθεος λας, ττλμημα τς ναιρσεως Χριστο· τδὲ ἔθνη εφραινσθωσαν, κακροτετωσαν τς χερας, κα βοτωσαν· τν πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

δοτας Μυροφροις, ἐξαστρπτων, ἀνεβα γγελος· Τς ναστσεως Χριστοῦ, δετε δετε τσμβολα, τς σινδνας, κατν τφον, καβοσατε· τν πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Σνοητν. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σὲ Ἰακβ, Θεοτκε κλμακα, προφητικς κατανοε· δισογρ πτς γς, ὁ ὑπερυψομενος, ὤφθη τος νθρποις τε, συνανεστρφη ς ηδόκησεν, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Χαρε Σεμνή, τοῦ Ἀδμ τκδιον, ἐκ σοπρολθεν Ποιμν, ἐνδυσμενος ληθς, ὁ ὑπερυψομενος λον με τν νθρωπον, δι’ εσπλαγχναν κατληπτον, ὁ ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Νος δμ, ἐξ γνν αμτων σου, ὁ προαινιος Θες, ἐχρημτισεν ληθς, ὅν περ νν κτευε, τν παλαιωθντα με, ἀνακαινσαι κραυγζοντα· ανετς τν πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

δη' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν καμν παδες σραλ, ὡς ν χωνευτηρίῳ, τκλλει τς εσεβεας, καθαρτερον χρυσοῦ, ἀπστιλβον λγοντες· Ελογετε πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

βουλσει παντα ποιν, ὁ καμετασκευζων, ἐκτρπων σκιν θαντου, ες αἰώνιον ζων, τπθει σου Λγε Θεοῦ, σὲ ἀπαστως πντα τὰ ἔργα, ὡς Κριον μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Σκαθελες σντριμμα Χριστέ, κατν ταλαιπωραν, ἐν πλαις καὶ ὀχυρμασι τοῦ ᾅδου, ἀναστς κ τφου τριμερος. Σὲ ἀπαστως πντα τὰ ἔργα, ὡς Κριον μνοσι, καὶ ὑπερυψοσιν, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τν σπρως καὶ ὑπερφυς, ἐξ στραπς τς θεας, τεκοσαν τν μαργαρτην, τν πολτιμον Χριστν, ὑμνσωμεν λγοντες· Ελογετε πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Θαματος περφυος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δετε λαοπροσκυνσωμεν τν τπον, ἐν ᾧ ἔστησαν χραντοι πδες, καὶ ἐν ξλθεαι Χριστοπαλάμαι ζωοποιαί, ἐξετθησαν ες πντων σωτηραν βροτν, κατφον ζως κυκλοντες μλψωμεν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

λεγκται τν θεοκτνων ουδαων, ἡ παρνομος συκοφαντα· ν γρ πλνον φησαν, ἐξηγρθη ς δυνατς, μυκτηρσας τν νμων τσφραγσματα. Διγεγηθτες ναμλψωμεν· Ελογείτω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Τρισν ν γιασμος θεολογοντες, τς μις κυριτητος δξαν, Σεραφεμ τὰ ἄχραντα, μετδους δουλοπρεπς, τρισυπστατον δοξζουσι Θετητα· μεθ’ ν καὶ ἡμες εσεβοντες ναμλψωμεν· Ελογετω κτσις πσα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

ν καμνΠαδες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν παστδα τν φωτοειδῆ, ἐξ ς τν πντων Δεσπτης, ὥσπερ νυμφος προελλυθε Χριστς, ὑμνσωμεν παντες, ἐκβοντες· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Χαρε θρνε νδοξε Θεο· πιστν χαρε ττεχος, δι’ ς φς τος ν σκτει, ἐξαντειλε Χριστς, τος σμακαρζουσι, καβοσι· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Σωτηρας ατιον μν, τν Κριον τεκοσα, ἱκτευε πρ πντων, τν βοντων κτενς, Παρθνε πανμνητε· Ελογετε πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τπον τς γνς λοχεας σου, πυρπολουμνη βτος δειξεν φλεκτος· κανν καθ’ μν, τν πειρασμν γριανουσαν, κατασβσαι ατομεν τν κμινον, ἵνα σε Θεοτκε, ἀκαταπαστως μεγαλνομεν.».

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

πς λας ὁ ἄνομος, ὁ ἀπειθς καπονηρβουλευσμενος, τν λστορα καὶ ἀσεβῆ ἐδικαωσε, τν δδκαιον ξλκατκρινε, τν Κριον τς δξης! Ὃν παξως μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστσει σου, Κριε.

 

Στερ, ὁ ἀμνς ὁ ἄμωμος, ὁ τν τοκσμου μαρταν ρμενος, σδοξζομεν τν ναστντα τριμερον, σν Πατρκατθείῳ σου Πνεματι, καΚριον τς δξης, θεολογοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Σσον τν λαν σου Κριε, ὅν περ κτσω ττιμίῳ σου αματι, κατ’ χθρν σχν τβασιλεχαριζμενος, κατας σας κκλησαις Φιλνθρωπε, βραβεων τν ερνην, τς Θεοτκου τας ντεξεσιν.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Μυστριον ξνον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δεδξασται τῇ ἀπορρτδυνμει σου, ὁ Σταυρς σου Κριε· σογρ τὸ ἀσθενς, ὑπρ δναμιν πσιν δεχθη, δι’ οδυνατομν, καταββληνται ες γν, καπτωχοπρς ορανν νακομζονται.

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Νενκρωται ὁ ἀμειδς μν θνατος· κ νεκρν νστασιν, σγρ πιφανείς, τος ν δΧριστὲ ἐδωρσω. Διὸ ὡς ζωήν σε καὶ ἀνστασιν, καφς τὸ ἐνυπστατον, ὑμνοντες μεγαλνομεν

 

Στχ. Δξα σοι Θες μν δξα σοι.

 

Ἡ ἄναρχος φσις καὶ ἀπεριριστος, ἐν τρισγνωρζεται, μναις θεαρχικας ποστσεσι· μα Θετης Πατρί, Υἱῷ τε καΠνεματι, ἐφ’ ᾗ ὁ θεφρων βασιλες πεποιθς σζεται.

 

Κανν τς Θεοτκου

Τπον τς γνς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ῥίζης κ Δαυδ βλστησας, προφητικς Παρθνε τοθεοπτορος, ἀλλκαΔαυδ, ὡς ληθς σὺ ἐδξασας, ὡς τεκοσα τν προφητευμενον, τν Κριον τς δξης, ὃν παξως μεγαλνομεν

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

πας γκωμων Πναγνε, νμος ττται τ μεγθει τς δξης σου, ἀλλΔσποινα παρ’ κετν ναξων μν, ἐξ ενοας δσοπροσφερμενον, προσδχου Θεοτκε, μετ’ εμενεας τὸ ἐφμνιον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

τν πρ νον θαυμτων σου! σγρ Παρθνε μνη πρ τν λιον, πσι δδωκας κατανοεν τκαιντατον, θαμα Πναγνε τς σς γεννσεως, ττς καταλπτου. Διό σε πντες μεγαλνομεν.

 

     Ες τος Ανους, Στιχηρὰ Ἀναστσιμα

χος α'

μνομν σου Χριστέ, τσωτριον πθος, κα δοξζομν σου τν νστασιν.

 

Σταυρν πομενας, κατν θνατον καταργσας, καὶ ἀναστς κ τν νεκρν, ερνευσον μν τν ζων Κριε, ὡς μνος παντοδναμος.

 

τν δην σκυλεσας, κατν νθρωπον ναστσας, τῇ ἀναστσει σου Χριστέ, ἀξωσον μς ν καθαρκαρδίᾳ, ὑμνεν καδοξζειν σε.

 

Τν θεοπρεπσου συγκατβασιν δοξζοντες, ὑμνομν σε Χριστ· τχθης κ Παρθνου, καὶ ἀχριστος πρχες τ Πατρ· παθες ς νθρωπος, καὶ ἑκουσως πμεινας Σταυρν· νστης κ τοτφου, ὡς κ παστδος προελθών, ἵνα σσς τν κσμον· Κριε δξα σοι.

τερα Στιχηρά, Ἀνατολικά.

τε προσηλθης τξλτοΣταυροῦ, ττε νεκρθη τ κρτος του χθρο· κτσις σαλεθη τφβσου, καὶ ὁ ᾅδης σκυλεθη τκρτει σου· τος νεκρος κ τν τφων νστησας, κατλσττν Παρδεισον νοιξας· Χριστὲ ὁ Θες μν, δξα σοι.

 

δυρμεναι μετσπουδς, τμνμσου κατλαβον ατμιαι γυνακες· εροσαι δ τν τφον νεγμνον, καμαθοσαι παρτοῦ Ἀγγλου, τκαινν καπαρδοξον θαμα, ἀπγγειλαν τος ποστλοις, ὅτι νστη Κριος, δωρομενος τκσμτμγα λεος.

 

Τν τν παθν θεαν μωλπωσιν, σοπροσκυνομεν, Χριστὲ ὁ Θες, κατν ν τΣιν δεσποτικν ερουργαν, τν ν τλει τν αἰώνων θεοφανς γεγενημνην· τος γρ ν σκτει καθεδοντας, ὁ Ἥλιος φτισας τς δικαιοσνης, πρς νσπερον χειραγωγν λλαμψιν· Κριε δξα σοι.

 

Τφιλοτραχον γνος τν ουδαων, ἐνωτσασθε· Ποεσιν οΠιλτ προσελθντες; επωσιν οφυλσσοντες στρατιται· ποεσιν ασφραγδες τομνματος; πομετετθη ταφες; ποῦ ἐπρθη ὁ ἄπρατος; πς συλθη θησαυρς; τσυκοφαντετε τν γερσιν τοσταυρωθντος, παρνομοι ουδαοι; Ἀνστη ὁ ἐν νεκρος λεθερος, καπαρχει τκσμτμγα λεος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΝ

 

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

     Μακριοι οἱ ἐλεμονες, ὅτι ατοὶ ἐλεηθσονται.

 

Διβρσεως ξγαγε, τοΠαραδεσου ὁ ἐχθρς τν δμ, διΣταυροδτν λστν, ἀντεισγαγε Χριστς ν ατῷ. Μνσθητμου κρζοντα, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

     Μακριοι οκαθαροτκαρδίᾳ ὅτι ατοτν Θεν ψονται.

 

Προσκυνσου τπαθματα, δοξολογκατν νστασιν, σν τῷ Ἀδμ κατλστῇ, μετφωνς ναβοσοι λαμπρς· Μνσθητμου Κριε, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

     Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

σταυρθης ναμρτητε, καὶ ἐν μνημείῳ κατετθης κν, ἀλλ' ἐξανστης ς Θες, συνεγερας αυττν δμ. Μνσθητμου κρζοντα, ὅταν λθς ν τΒασιλεα σου.

 

     Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τν ναν σου τν τοσματος, ττριημρῳ ἀναστσας ταφῇ, σν τῷ Ἀδμ κα τος ξ δμ, ἐξανστησας Χριστὲ ὁ Θες. Μνσθητμου κρζοντας, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

     Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄ μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Μυροφροι λθον κλαουσαι, ἐπτμνμσου Χριστὲ ὁ Θες, λαν πρωΐ, καὶ ἐν λευκος, ερον γγελον καθμενον, Τί ζητετε; κρζοντα, ἐξανστη Χριστς, μθρηνετε λοιπν.

 

     Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Οἱ Ἀπστολοσου Κριε, ἐπτὸ ὄρος, οὗ ἐτξω ατος, παραγενμενοι Σωτρ, σὲ ἰδντες προσεκνησαν, ος καὶ ἐξαπστειλας, ες τὰ ἔθνη διδσκειν, καβαπτζειν ατος.

Δξα...

Τν Πατρα προσκυνσωμεν, κατν Υἱὸν δοξολογσωμεν, κατΠανγιον μοῦ, πντες Πνεμα νυμνσωμεν, κρζοντες καλγοντες· Παναγα Τρις, σσον πντας μς.

Κανν... Θεοτοκον

Τν Μητρα σου προσγει σοι, ἱκεσαν λας σου Χριστ· τας παρακλσεσιν ατς, τος οκτιρμος σου δς μν γαθέ, ἵνα σε δοξζωμεν, τν κ τφου μν νατελαντα.