ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Δ' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακὴ ἑσπρας, κατΔευτρα πρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

Χαρε δι' Ἀγγλου, τν χαρν το κσμου δεξαμνη, χαρε τεκοσα, τν ποιητν σου κα Κριον, χαρε ἡ ἀξιωθεσα, γενσθαι Μτηρ Θεοῦ.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ'.

Χαρε πλη, τοΒασιλως τς δξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μνος διδευσε, καμνην σφραγισμνην φλαξεν, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

Τὸ ἀσλευτον στριγμα, ττς πστεως, κασεβσμιον δρημα, τν ψυχν μν, τν Θεοτκον ν μνοις, μεγαλνωμεν πιστοί. Χαρε, ἡ τν πτραν τς ζως, ἐν γαστρσου χωρσασα, χαρε τν περτων ἡ ἐλπς, θλιβομνων ντληψις, χαρε Νμφη νμφευτε.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ'.

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

Τν μνν κα ποιμνα κα Σωτρα το κσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ τεκοσα λεγε δακρουσαμν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς κα Θες μου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου. Ἦχος πλ. δ'.

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τ πλρωμα δισε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

νοητπλη τς ζως, ἄχραντε τος προστρχοντς σοι πιστς, λτρωσαι τν κινδνων, ἵνα δοξζωμεν τν πανγιον τκον σου, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ'.

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

Τν μνν κα ποιμνα, καΣωτρα το κσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ Τεκοσα, ἔλεγε δακρουσαμν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς κα Θες μου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ'.

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τ πλρωμα δισε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. δ'.

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομενας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδς ος πλασας τ χειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν Τεκοσν σε Θεοτκον, πρεσβεουσαν πρ μν, κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ'.

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.