ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Β' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχσωτηρας, ἡ τοΓαβριλ πρς τν Παρθνον γγονενκουσε γρ τ χαρε, καοκ πφυγε τν σπασμν, οκ δστασεν, ὡς Σρρα ν τ σκην,λλ' οτως λεγενδοὺ ἡ δολη Κυρου, γνοιτμοι καττὸ ῥῆμσου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

ρχαγγελικν λγον πεδξω, καθρνος νεδεχθης, καὶ ἐν γκλαις σου βστασας, Θεοτκε, τν λπδα τν ψυχν μν.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

λπς το κσμου γαθή, Θεοτκε Παρθνε, τν σν κα μνην κραταιν, προστασαν ατομεν. Σπλαγχνσθητι, ες προσττευτον λαν, δυσπησον τν λεμονα Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

Οδες προστρχων πσοί, κατσχυμμνος πσοῦ ἐκπορεεται, ἁγνΠαρθνε Θεοτκε, ἀλλ' ατεται τν χριν, καλαμβνει τ δρημα, πρς τ συμφρον τς ατσεως.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

Τν πρ αἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν κα Λγον το Θεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρ τοτλους.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

γα Δσποινα γνή, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἡ τν πντων ποιητν, ἀπορρτως τεκοσα, ἱκτευε σν ποστλοις ερος, ἑκστοτε τν γαθτητα ατοῦ, παθν μς λυτρσασθαι, καὶ ἄφεσιν μν, δοναι μαρτημτων.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

Μεγλων χαρισμτων γνή, Παρθνε Θεομτορ σὺ ἠξιθης, ὅτι τεκες σαρκί, τν να τς Τριδος, Χριστν τν ζωοδτην, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

Τν πρ αἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν κα Λγον το Θεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρ τοτλους.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

Προϊστορεῖ ὁ Γεδεν, τν σλληψιν, καὶ ἑρμηνεει Δαυδ, τν τκον σου Θεοτκε κατβη γρ ς ετς ππκον, ὁ Λγος ν τ γαστρσου, καὶ ἐβλστησας νευ σπορς, γῆ ἁγα, τοκσμου τν σωτηραν, Χριστν τν Θεν, ἡ Κεχαριτωμνη.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

Τν πρ αἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν κα Λγον το Θεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρ τοτλους.