ΕΙΣ ΤΟΝ Δ' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες το, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τῇ ἀνατραφεσῃ ἐν τναῷ, ες τὰ Ἅγια τν γων, τπεριβεβλημντν πστιν κα τν σοφαν, κατν μεμπτον παρθεναν, ὁ Ἀρχιστρτηγος Γαβριλ, προσφερεν ορανθεν τν σπασμν, κατΧαρε, Χαρε Ελογημνη, χαρε δεδοξασμνη, ὁ Κριος μετ σοῦ.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

ΤΘεοτκῳ ἐκτενς, νν προσδρμωμεν, ἁμαρτωλοκαταπεινοί, καπροσπσωμεν ν μετανοίᾳ, κρζοντες κ βθους ψυχς Δσποινα βοθησον, ἐφ μν σπλαγχνισθεσα, σπεσον πολλμεθα, ὑππλθους πταισμτων, μὴ ἀποστρψς σος δολους κενος σγρ κα μνην λπδα κεκτμεθα.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σεἶ ἡ βτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς Θετητος.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ Χριτο Θεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν κα Θεν σου, ὅν περ ελογημνη, δυσωποσα μ πασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τν Λγον το Πατρς, Χριστν τν Θεν μν, ἐκ σοσαρκωθντα γνωμεν, Θεοτκε Παρθνε, μνη γνή, μνη ελογημνη διὸ ἀπαστως σε, ἀνυμνοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ Χριστο τοΘεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν κα Θεν σου, ὅν περ ελογημνη, δυσωποσα μ πασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον Μυστριον δισοΘεοτκε, τος πγς πεφανρωται, Θες ν συγχτῳ, ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως, ὑπρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σεἶ ἡ βτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς Θετητος.