ΕΙΣ ΤΟΝ Β' ΗΧΟΝ

 

 Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρω

.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Εσπλαγχνας πρχουσα πηγή, συμπαθεας ξωσον μς Θεοτκε, βλψον ες λαν τν μαρτσαντα, δεξον ς ετν δυναστεαν σου ες σ γρ λπζοντες, τΧαρε βομν σοις ποτὲ ὁ Γαβριλ, ὁ τν σωμτων ρχιστρτηγος.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Θεας γεγναμεν κοινωνο φσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας δικατχρος σε πντες, εσεβς Θεοτκε μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε διγρ το ΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Θεας γεγναμεν κοινωνο φσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας δικατχρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε διγρ το ΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν. Ατν κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ἐὰν δτχῃ Ἀλληλοϊα, ἐν οἱῳδποτε

χ, λγονται τατα. Ἦχος β'.

πστολοι, Μρτυρες κα Προφται ερρχαι, Ὅσιοι, καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν Πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες, πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν, Θεν κετεσατε σωθναι, δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Νεκρσιμον

Μνσθητι Κριε, ὡς γαθς τν δολων σου, καὶ ὅσα ν βίῳ ἥμαρτον, συγχρησον οδες γρ ναμρτητος, εμσὺ ὁ δυνμενος, κατος μεταστσι, δοναι τν νπαυσιν.

Κανν... Θεοτοκον

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.