ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ

 

ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΝ ΟΛ Τ ΕΝΙΑΥΤ

 

Μετ τὰ Ἀπολυτκια τν μὴ ἑορταζομνων γων.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Α' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κα τ Δευτρ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Θαμα θαυμτων Κεχαριτωμνη, ἐν σοθεωροσα κτσις γλλεταισυνλαβες γρ σπρως, καὶ ἔτεκες φρστως, ὃν ταξιαρχαι γγλων, ὁρν ο δεδνηνται, ατν κτευε πρ τν ψυχν μν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου. Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Δευτρα σπρας, κα τ Τρτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Συλλαβοσα φλκτως, τ πρ τς Θετητος, κα τεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σ μεγαλνοντας.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Τ Τρτῃ ἑσπρας κα τ Τετρτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Ο τν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κα τας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τ Σταυρ το Υο σου, ἐν παντ φρουρομενοι, κατ χρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, Χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Τετρτῃ ἑσπρας, κα τ Πμπτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος. Ἦχος α'.

Συλλαβοσα φλκτως, τ πρ τς Θετητος, κα τεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σ μεγαλνοντας.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Τ Πμπτῃ ἑσπρας, κα τ Παρασκευ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Ο τν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κα τας σας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τ Σταυρ το Υο σου, ἐν παντ φρουρομενοι, κατ χρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κα τ Σαββτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Το Γαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τ Χαρε, σν τ φωνῇ ἐσαρκοτο, ὁ τν λων Δεσπτης, ἐν σο τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ. Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τ προελθντι κ σοῦ, δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, δι το τκου σου.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Β' ΗΧΟΝ

 

 Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρω

.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Εσπλαγχνας πρχουσα πηγή, συμπαθεας ξωσον μς Θεοτκε, βλψον ες λαν τν μαρτσαντα, δεξον ς ετν δυναστεαν σου ες σ γρ λπζοντες, τΧαρε βομν σοις ποτὲ ὁ Γαβριλ, ὁ τν σωμτων ρχιστρτηγος.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Θεας γεγναμεν κοινωνο φσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας δικατχρος σε πντες, εσεβς Θεοτκε μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε διγρ το ΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Θεας γεγναμεν κοινωνο φσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας δικατχρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε διγρ το ΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος β'.

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν. Ατν κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος β'.

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ἐὰν δτχῃ Ἀλληλοϊα, ἐν οἱῳδποτε

χ, λγονται τατα. Ἦχος β'.

πστολοι, Μρτυρες κα Προφται ερρχαι, Ὅσιοι, καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν Πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες, πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν, Θεν κετεσατε σωθναι, δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Νεκρσιμον

Μνσθητι Κριε, ὡς γαθς τν δολων σου, καὶ ὅσα ν βίῳ ἥμαρτον, συγχρησον οδες γρ ναμρτητος, εμσὺ ὁ δυνμενος, κατος μεταστσι, δοναι τν νπαυσιν.

Κανν... Θεοτοκον

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Γ' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Τν ραιτητα, τς παρθενας σου, κατὸ ὑπρλαμπρον, ττς γνεας σου, ὁ Γαβριλ καταπλαγες, ἐβα σοι Θεοτκε Ποῖόν σοὶ ἐγκμιον, προσαγγω πξιον; τδὲ ὀνομσω σε; ἀπορῶ, καὶ ἐξσταμαι διὸ ὡς προσετγην βο σοι Χαρε Κεχαριτωμνη.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

καστος που σζεται, ἐκεδικαως κα προστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σ Θεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν;

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Καταφυγ καδναμις μν Θεοκτκε, ἡ κραταιβοθεια το κσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη ελογημνη.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

καστος που σζεται, ἐκεδικαως κα προστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σ Θεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν;

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν το Υοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τ φρυγματα, οπθσε παστως μεγαλνοντες.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

Καταφυγ καδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια το κσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σε κυρως πρχουσαν δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

καστος που σζεται, ἐκεδικαως κα προστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σ Θεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν;

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν το Υοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τ φρυγματα, οπθσε παστως μεγαλνοντες.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

Καταφυγ καδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια το κσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος γ'.

Στν μεσιτεσασαν τν σωτηραν, τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνεν τσαρκγρ τῇ ἐκ σο προσληφθεσῃ, ὁ Υἱός σου κα Θες μν, τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς Φιλνθρωπος.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ'.

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σε κυρως πρχουσαν δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Δ' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες το, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τῇ ἀνατραφεσῃ ἐν τναῷ, ες τὰ Ἅγια τν γων, τπεριβεβλημντν πστιν κα τν σοφαν, κατν μεμπτον παρθεναν, ὁ Ἀρχιστρτηγος Γαβριλ, προσφερεν ορανθεν τν σπασμν, κατΧαρε, Χαρε Ελογημνη, χαρε δεδοξασμνη, ὁ Κριος μετ σοῦ.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

ΤΘεοτκῳ ἐκτενς, νν προσδρμωμεν, ἁμαρτωλοκαταπεινοί, καπροσπσωμεν ν μετανοίᾳ, κρζοντες κ βθους ψυχς Δσποινα βοθησον, ἐφ μν σπλαγχνισθεσα, σπεσον πολλμεθα, ὑππλθους πταισμτων, μὴ ἀποστρψς σος δολους κενος σγρ κα μνην λπδα κεκτμεθα.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σεἶ ἡ βτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς Θετητος.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ Χριτο Θεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν κα Θεν σου, ὅν περ ελογημνη, δυσωποσα μ πασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τν Λγον το Πατρς, Χριστν τν Θεν μν, ἐκ σοσαρκωθντα γνωμεν, Θεοτκε Παρθνε, μνη γνή, μνη ελογημνη διὸ ἀπαστως σε, ἀνυμνοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ Χριστο τοΘεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν κα Θεν σου, ὅν περ ελογημνη, δυσωποσα μ πασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος δ'.

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον Μυστριον δισοΘεοτκε, τος πγς πεφανρωται, Θες ν συγχτῳ, ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως, ὑπρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος δ'.

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σεἶ ἡ βτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς Θετητος.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Α' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Μετὰ Ἀγγλων τ ορνια, μετὰ ἀνθρπων τὰ ἐπγεια, ἐν φωνῇ ἀγαλλισεως, Θεοτκε βομν σοι Χαρε πλη, τν ορανν πλατυτρα, χαρε μνη, τν γηγενν σωτηρα, χαρε σεμν Κεχαριτωμνη, ἡ τεκοσα Θεν σεσαρκωμνον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Τν ταχεῖάν σου σκπην, κατν βοθειαν, κατὸ ἔλεος δεξον, ἐπτος δολους σου, κατκματα γνκαταπρϋνον, τν ματαων λογισμν, κατν πεσοσν μου ψυχν, ἀνστησον Θεοτκε οδα γρ τι Παρθνε, ἰσχεις σα κα βολεσαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Μτηρ Θεο Παναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοι κτενς. Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι Χαρε ειπρθενε.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς καταπεπτηται διτοτο ο πιστοί, κατχρος σε εί ὑμνομεν κα ελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Τξνον τς Παρθνου Μυστριον, τκσμῳ ἀνεδεχθη σωτριονξ ατς γρ τχθης, ἄνευ σπορς, κασαρκὶ ἀνεδεχθης, δχα φθορς, ἡ πντων χαρά, Κριε δξα σοι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Μτηρ Θεο Παναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοι κτενςντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι Χαρε ειπρθενε.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη, πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς, καταπεπτηται διτοτο ο πιστοί, κατχρος σε εί, ὑμνομεν κα ελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, χαρε τεχος κα σκπη τν προστρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν, καὶ ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκί, τν Ποιητν σου κα Θεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπς, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν τκον σου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Β' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχσωτηρας, ἡ τοΓαβριλ πρς τν Παρθνον γγονενκουσε γρ τ χαρε, καοκ πφυγε τν σπασμν, οκ δστασεν, ὡς Σρρα ν τ σκην,λλ' οτως λεγενδοὺ ἡ δολη Κυρου, γνοιτμοι καττὸ ῥῆμσου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

ρχαγγελικν λγον πεδξω, καθρνος νεδεχθης, καὶ ἐν γκλαις σου βστασας, Θεοτκε, τν λπδα τν ψυχν μν.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. β'.

λπς το κσμου γαθή, Θεοτκε Παρθνε, τν σν κα μνην κραταιν, προστασαν ατομεν. Σπλαγχνσθητι, ες προσττευτον λαν, δυσπησον τν λεμονα Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. β'.

Οδες προστρχων πσοί, κατσχυμμνος πσοῦ ἐκπορεεται, ἁγνΠαρθνε Θεοτκε, ἀλλ' ατεται τν χριν, καλαμβνει τ δρημα, πρς τ συμφρον τς ατσεως.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, καpc games. online casinos. watch movies. free movie