ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ

 

κ τρτου ψαλλμενα

 

ΗΧΟΣ Α'

τφς νατλλων Κριε, τν ψυχν μου καθρισον ππσης μαρτας, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.

 

ΗΧΟΣ Β'

Τφς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξαπστειλον Κριε, καφτισον τὰ ὄμματα τκρυπττς καρδας μου, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.

 

ΗΧΟΣ Γ'

ξαπστειλον τφς σου, Χριστὲ ὁ Θες, καφτισον τν καρδαν μου, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.

 

ΗΧΟΣ Δ'

τφς νατλλων τκσμ σου, τν ν σκτει ψυχν μου πρχουσαν, ἀππσης μαρτας καθρισον, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'

Φωτοδτα Κριε, ἐξαπστειλον τφς σου, καφτισον τν καρδαν μου, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'

Προστασαις Κριε τν σωμτων, κατπεμψον τας ψυχας μν, τφς σου τὸ ἀΐδιον.

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Προστασαις Κριε τν σωμτων, φς κατπεμψον τας ψυχας μν, διτμγα σου λεος.

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'

Φς πρχων Χριστέ, φτισν με ν σοί, προστασαις τν σωμτων, κασσν με.