ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

 

Τς λης βδομδος

 

ΤΔΕΥΤΕΡ

χος β' Γυνακες κουτσθητε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχγγελοι καὶ Ἀγγελοι, ἈρχακαΚυριτητες, Δυνμεις καὶ Ἐξουσαι, θρνοι καπολυμματα, τΧερουβεμ, καΣεραφεμ, ἅμα τὰ Ἑξαπτρυγα, ὑπρ μν πρεσβεσατε, τολυτρωθναι κινδνων, κατοπυρς τοῦ ἀσβστου.

Θεοτοκονμοιον

Σμου προσττις χραντε, καὶ ἰσχυρν προπργιον, καπροστασα τοκσμου, κασοπροσππτω κραυγζων· τν δυνν με λτρωσαι, κατοπυρς ξρπασον, τοαωνου Παρθνε, τν πσο πεποιθτα.

 

ΤΤΡΙΤ

χος γ' Ὁ ορανν τος στροις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Πρδρομον ωννην,καΒαπτιστν τοΣωτρος, τν ν Προφταις Προφτην, κατς ρμου τθρμμα, τς λισβετ τν γνον, ἀνευφημσωμεν πντες.

Θεοτοκονμοιον

Σκαμεστριαν χω, πρς τν φιλνθρωπον Θεν, μμου λγξτς πρξεις, ἐνπιον τν γγλων· Παρακαλσε Παρθνε, βοθησν μοι ν τχει.

 

ΤΤΕΤΑΡΤ

χος β' Γυνακες κουτσθητε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ὅπλον τὸ ἀήττητον, τστριγμα τς πστεως, Σταυρν τν θεον μνομεν, καπροσκυνομεν ν πστει, τ μγα καταφγιον, Χριστιανν τκαχημα, τν ρθοδξων φλακα, τν θλοφρων τκλος, ἀξως σε εφημομεν.

Σταυροθεοτοκονμοιον

Παρισταμνη Πναγνε, ἐν τΣταυρκαβλπουσα, τν σν Υἱὸν πξλου, ταθντα κανεκρωθντα, καμητρικς λόλυζες, δακρουσα καλγουσα· Τί τοτο τπαρδοξον, ὅτι Κτστης τοκσμου, Σταυρταθναι νσχου;

 

ΤΠΕΜΠΤ

χος γ' Ὁ ορανν τος στροις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δωδεκς ἡ ἁγα, τν ποστλων τκλος, σν τσεπτΝικολάῳ, καὶ ἹερρχΜυρων, ὑπρ μν τν Σωτρα, ἐκδυσωπετε παστως.

Θεοτοκονμοιον

λπς τν πηλπισμνων, πανμνητε Θεοτκε, μετδακρων βοσοι, ἐκ βθους μου τς καρδας· ξρπασν με Παρθνε, ἐκ τν τοῦ ᾅδου κευθμνων.

 

ΤΠΑΡΑΣΚΕΥ

Ατμελονχος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρς, ὁ φλαξ πσης τς οκουμνης, Σταυρς, ἡ ὡραιτης τς κκλησας, Σταυρς, Βασιλων τκραταωμα, Σταυρς, πιστν τστριγμα, Σταυρς, Ἀγγλων δξα, κατν δαιμνων ττραμα.

Σταυροθεοτοκον

ν τΣταυρπαρεστσα, ἡ σὲ ἀσπρως τεκοσα, καθρηνδοσα βα· Ομοι! γλυκτατον τκνον, πς δυς ξ φθαλμν μου, πς ν νεκρος λογσθης;

 

ΤΣΑΒΒΑΤ

Ατμελονχος γ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ορανν τος στροις, κατακοσμσας ς Θες, καδιτν σν γων, πσαν τν γν φωταγωγν, Δημιουργτν πντων, τος νυμνοντς σε σζε.

Νεκρσιμονμοιον

κανεκρν καζντων, ἐξουσιζων Θες, ἀνπαυσον τος σος δολους, ἐν τας σκηνας τν κλεκτν· εγρ καὶ ἥμαρτον Στερ, ἀλλ' οκ πστησαν κ σοῦ.

Θεοτοκονμοιον

γλυκασμς τν γγλων, τν θλιβομνων χαρά, Χριστιανν προσττις, Παρθνε Μτηρ Κυρου, ἀντιλαβομου καὶ ῥῦσαι, τν αωνων βασνων.