ΤΑ' ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος ουστνου τοΦιλοσφου, καὶ ἑτρου ουστνου κατν σν ατῷ.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια τν γων.

χος β'

τε, ἐκ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε, ἀγνωσας κρυμς, πσαν πεκρτει τν κτσιν, τας πηρεαις χθροῦ, καὶ ἐθεραπεετο τν εδλων πληθς, ττε νδοξοι Μρτυρες, προθμκαρδίᾳ, ζσει θεας πστεως, τοτον πασατε, πθῳ ἐκκενοντες ταμα, ὑπρ τοτό, ἴδιον αμα, ἐπτν Σταυρν σαφς κενσαντος.

 

Πων, ὁ γενναος θλητς, Βαλλεριανς καΧαρτων, καΧαριτσν ατῷ, θεος, Ἰουστνς τε καὶ ὁ Εὐέλπιστος, καὶ Ἱέραξ ὁ ἔνδοξος, στολν ξ αμτων, θεαν πιχρσαντες, καστολισμενοι, ἅμα τΔεσπττν λων, ἐν τος ορανος μετ' Ἀγγλων τπαμβασιλεΧριστπαρστανται.

 

τε, ἐπινεσει θεϊκῇ, πρς τος πρ φσιν γνας, προσεχωρσατε, σμα τφθειρμενον παρνησμενοι, ττε σθνει ωννμενοι, τοΠαντοδυνμου, πρ οκ πτοθητε, οξφη τμνοντα· θεν τΘετν αχνα, κλναντες μακριον τλος, ἐν γαλλισει πεδξασθε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σεἶ, τν γγλων χαρά, σετν νθρπων δξα, στν πιστν ἡ ἐλπς, Δσποινα πανμωμε, καπροστασα μν, καπρς σκαταφεγοντες, ἐν πστει βομεν, ὅπως τας πρεσβεαις σου, ἐκ τν βελν τοῦ ἐχθροῦ, λπης ψυχοφθρου καπσης, θλψεως υσθεημεν πντες, οἱ ἀνευφημοντς σε Θενυμφε.

Σταυροθεοτοκον

Πνους πομενασα πολλος, ἐν ττοΥοκαΘεοσου, σταυρσει χραντε, ἔστενες δακρουσα, καὶ ὁλολζουσα·Ομοι! τκνον γλυκτατον, ἀδκως πς πσχεις, πντας θλων ῥύσασθαι, τος ξ δμ γηγενες; Ὅθεν Παναγα Παρθνε, σπαρακαλομεν ν πστει, ἵλεων μν τοτον πργασαι.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐν τῇ ἀθλσει ατν, στεφνους κομσαντο τς φθαρσας, ἐκ σοτοΘεοῦ ἡμν· σχντες γρ τν σχν σου, τος τυρννους καθελον, ἔθραυσαν καδαιμνων τὰ ἀνσχυρα θρση. Ατν τας κεσαις Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν.

 

Καὶ Ἀπλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

συνθης Στιχολογα, καοΚαννες τς κτωχου, κατν γων παρν.

 

δα' χος β'

Δετε λαο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μαρτυρικας, ἠγλαϊσμνοι φαιδρτησι, τκαθαρπαρστασθε, Μρτυρες βματι, τοΔεσπτου τν λων, ἡμν μαρτημτων λσιν βραβεοντες.

 

Οεσεβες, τς ληθεας πρμαχοι, τυραννικοπρβματος, ἀγωνισμενοι, ὁμοφρνως καθελον, τν πλνην τοΒελαρ σθνει τοΠνεματος.

 

Δι' ακισμν, διμαστγων καθλψεων, οεσεβες νσαντο, Μεγαλομρτυρες, τν Χριστοβασιλεαν, ἐν στεφανηφροι νν πολιτεονται.

Θεοτοκον

Κατοικτιρν, σοτν χειρν τπλαστοργημα, ὁ ἐν λει πλοσιος, μτραν κατκησας, ἀπειρνδρου Παρθνου, κατατην προστασαν μν νδειξας.

 

δγ'

Στερωσον μς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωμα Χριστν ν τκαρδίᾳ σου, κατχων νδρεως ντικατστης, Ἰουστνε τδικζοντι, ἀνομεν παρανμως σε προστττοντι.

 

Χορς θεολαμπς στρατς θελεκτος, Ἁγων Μαρτρων γιος δμος, ἀθροισθες νν κατεπλαισε, δυσμενες σωμτους μετσματος.

 

Τσμα ακισμος ομεγαλψυχοι, ἐκδντες γλλοντο προορντες, τν αἰώνιον πλαυσιν, κατν μλλουσαν δξαν καλαμπρτητα

Θεοτοκον

σπρως ν γαστρΘεν συνλαβες, κατκτεις φρστως σεσαρκωμνον, ες ν βλπειν οτολμσιν εί, ορανν αδυνμεις ειπρθενε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Στερωσον μς, ἐν σοΚριε, ὁ ξλνεκρσας τν μαρταν, κατν φβον σου μφτευσον, ες τς καρδας μν τν μνοντων σε».

 

Κθισμα χος πλ. δ'

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ουστνος Χαρτων, Πων Εὐέλπιστος, Χαριτκαὶ Ἱέραξ καΒαλλεριανς, οφωστρες οφαιδροοκαταυγζοντες, τπληρματα τς γς, τας φρυκτωραις τν ατν γνων, μεγαλοφνως, ἀνευφημεσθωσαν πντες, Χριστπρεσβεοντες σωθναι μς.

Θεοτοκον

θερμπροστασα καὶ ἀπροσμχητος, ἡ ἐλπς βεβαα καὶ ἀκατασχυντος, τεχος κασκπη καλιμν τν προστρεχντων σοι, ἀειπρθενε γνή, τν Υἱὸν σου καΘεν, ἱκτευε σν γγλοις, ερνην δοναι τκσμῳ, κασωτηραν καμγα λεος.

Σταυροθεοτοκον

ν Σταυρσε ρσα Χριστὲ ἡ Μτηρ σου, ἑκουσως ν μσλστν κρεμμενον, κοπτομνη μητρικς τσπλγχνα λεγεν· ναμρτητε Υἱέ, πς δκως ν Σταυρῷ ὥσπερ κακοργος πγης, τγνος ττν νθρπων, ζωσαι θλων ς περγαθος!

 

δδ'

Εσακκοα Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ουστνου Χαρτωνος, καΧαριτος καΠωνος τος θλους, τν γγλων τγματα κατεπλγησαν.

 

Συντριβμενα σματα, τος ακισμος τν θεαν προεξνει, τος γενναιοττοις μακαριτητα.

 

Εελπστου Ἱέρακος, τν κλινν Μαρτρων τν νδρεαν, οτοσκτους ρχοντες πτοθησαν.

Θεοτοκον

Δυσωπομν σε χραντε, τν τν Θεν σπρως συλλαβοσαν, τοῦ ἀεπρεσβεειν πρ τν δολων σου.

 

δε'

τοφωτς χορηγς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνεματος θεου πλησθες, τς πονηρας τδεινπνεματα, τος χετος, Μρτυς τν αμτων, τν σν ουστνε, ἀππνιξας μκαρ, ἀθλσας στερρτατα.

 

χαριτνυμος, χριτος μπλεως Θεογγονε, καγυναικν, ἐπιλαθομνη σαφς τοῦ ἀσθενος, ἤθλησε νομμως, καδξης ξωται.

 

Χαριτωθες τν ψυχν, ὁμολογαις ερας μβλυνας, τοπαλαιοῦ, ἐχθροτν κακαν Χαρτων θλητά, θεων θλοφρων, σεπτν γκαλλπισμα.

Θεοτοκον

ΣοττεκοσΧριστν, τν τοπαντς Δημιουργν κρζομεν· Χαρε ἡ Ἁγνή, χαρε τφς νατελασα μν, χαρε χωρσασα, Θεν τν χρητον.

 

δς'

ν βσσπταισμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ορανθεν τν κλσιν δεξμενος, ὥσπερ θεσπσιος Παλος θεσοφε, εθυδρομσας ριστα, μαρτυρου τστδιον νυσας.

 

κυμντως βασνων τπλαγος, θείᾳ κυβερνσει διλθετε Μρτυρες, καπρς λιμνα εδιον, τς Χριστοβασιλεας φθσατε.

 

πλανες ς στρες μπρποντες, ττς κκλησας σεπτῷ, στερεματι, τν οκουμνην πασαν, φωταυγεαις τν θλων φωτζετε.

Θεοτοκον

πειρνδρως Παρθνε κησας, καδιαιωνζεις Παρθνος μφανουσα, τς ληθος Θετητος, τοΥοκαΘεοσου τσυμβολα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν βσσπταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον· κ φθορς Θες με νγαγε».

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΑ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος ουστνου τοΦιλοσφου.

Στχοι

ουστνον κνειον ρεν κ βου,

ς εθε πρτον τος πιεν δεδωκτας.

Πρτῃ Ἰουνου ουστνε λλεβορζῃ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων ουστνου, Χαρτωνος, Χαριτος, Εελπστου, Ἱέρακος, Πωνος καΒαλλεριανοῦ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Φρμου τοΜρτυρος.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος Θεσπεσου.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δζ'

Εκνος χρυσς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτης βυθν, τν αμτων ποταμῷ ἀποξηρναντες, κρουνος θαυμτων νεβλσατε, κατασβεννοντες νθρακας, Μρτυρες δεινν παθημτων, τν βοντων κστοτε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Σοφίᾳ Θεοῦ, Ἰουστνος σοφς κεκοσμημνος, τν τν λλνων πεμρανε, φιλοσοφαν ν χριτι, πεσας προσκυνεν τν Τριδα, ὀρθοδξως κραυγζειν τε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

νθέῳ πυρί, ἀγαπσεως σοφοὶ ὕλην κακας, γενναιοφρνως κατεφλξατε, καὶ ὡς πυρσοὶ ἀναλμψαντες, πντων τν βοντων καρδας, εσεβς φωτσατε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Σβτον Μωσς, ἐν τῷ ὄρει τΣινπυρπολουμνην, προεθερει τν νγκασαν, ἀκαταφλκτως τν στεκτον, αγλην τς ρρτου οσας, ἑνωθεσης παχτητι, σαρκς μις τν ν ατῇ, ἁγων ποστσεων.

 

δη'

Τον ν καμντοπυρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ν καμντπυρί, τν βασνων καρτερς δοκιμασθντες, Ἀθλοφροι Κυρου, ὑπρ χρυσν ληθς, ἐνθως βοντες στρψατε· Σὲ ὑπερυψομεν, Χριστες τος αἰῶνας.

 

Σν ουστντσοφῷ, ἀνυμνεσθω ΧαριτΠων Χαρτων, καὶ Ἱέραξ μγας, σν Βαλλεριανῷ, ἀθλσει τν πλνην μεισαντες, κατας τν γγλων, χορεαις συναφθντες.

 

Πρς τν αἰώνιον ζων, ἐπειγμενοι σοφογενναιοφρνως, τν αχνα τξφει, ἐν μονοίᾳ ψυχς, οπντες κλνατε Μρτυρες, θματα καθπερ, Θεπροσενεχθντες.

Θεοτοκον

Μρον κενομενον μν, Θεοτκε τν Χριστν κυοφοροσα, εωδασας κσμον, ἐν θεοπνεστοις σμας· δισοι τΧαρε κραυγζομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τν ν καμντοπυρς, τν βραων τος Παισσυγκαταβντα, κατν φλγα ες δρσον, μεταβαλντα Θεν, ὑμνετε τὰ ἔργα ς Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

δθ'

Τν κ ΘεοΘεν Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θείᾳ λαμπμενοι δξη, τν κρυμν τς πτης λσατε, γενναοι θληταί, κακοινωνοχρηματσαντες ερν παθημτων, τοσρκα εληφτος δι' ἡμς, σν αταωνως, ες ορανος γλλεσθε.

 

Τν ουστνου σοφαν, Χαριτος τν νδρεαν, Χαρτωνος τν τλμαν ληθς, Πωνς τε Ἱέρακος, τος γενναους γνας, καΒαλλεριανοπρς τδεινά, τν πολλν καρτεραν, οἱ Ἄγγελοι θαμασαν.

 

σπερ ν ρματι θείῳ, ἐπιβντες νδξως, ταματι μν πρς ορανν, χαρμονικς νεδρμετε, καχειρζωηφρῳ, τς νκης κομσασθε Σοφοί, τος στεφνους παστως, ὑπρ μν πρεσβεοντες.

Θεοτοκον

Σωματωθες πορρτως, ἐξ γνν σου αμτων, ὡς λιος πφανεν μν, πναγνε Μτηρ νμφευτε, τν αἰώνων πντων, ὁ πρν Πατρσυνναρχος Υἱός, κατσκτος διξας, ἐφτισε τσμπαντα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τν κ ΘεοΘεν Λγον, τν ρρτσοφίᾳ, ἥκοντα καινουργσαι τν δμ, βρσει φθορπεπτωκτα δεινς, ἐξ γας Παρθνου, ἀφρστως σαρκωθεντα δι' ἡμς, οπιστοὶ ὁμοφρνως, ἐν μνοις μεγαλνομεν».

 

Κατλοιπά, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.