ΤΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος ρμολου, κατν σν ατῷ Ἑρμππου καὶ Ἑρμοκρτους, κατς γας σιομρτυρος Παρασκευς.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ς' καψλλομεν Στιχηρπροσμοια μφοτρων.

Προσμοια τν γων

χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μρτυς θλητὰ Ἑρμλαε, ἱερωττην ζων, ἱερς πεπθησας, ἱερες γενμενος, ἸησοΠαντοκρτορος, καὶ ἀνιρου σκοτασμοῦ ἔσωσας, σεπτος σου λγοις λαος, ἐν χριτι, καμεταββηκας, πρς τὰ ὑπερκσμια τν θλητν, αματι λουσμενος, θεομακριστε.

 

Μρτυς θλητὰ Ἑρμλαε, διτν φβον ποτέ, τν νμων κρυπτμενος, φανερος γηθμενος, κεκρυμμνον μυστριον, τῷ ἀθλοφρΠαντελεμονι, τς εσεβεας καὶ ἐπιγνσεως, καφανερομενος, θνσκεις προθυμτατα, διΧριστν, τν δι' ἀγαθτητα, παθεν λμενον.

 

ρμιππν τε καὶ Ἑρμλαον, καὶ Ἑρμοκρτην πιστς, τοΚυρου τος μρτυρας, θαυμαστς θλσαντας, κατν δλιον κτεναντας, καλουσαμνους λουτρν μηδποτε, δευτροις ῥύποις πιθολομενον, ἀνευφημσωμεν, ἱερς δοξζοντες, κατν ατν, μνμην ορτζοντες πανηγυρσωμεν.

Προσμοια τς γας, ὅμοια

τοπαραδξου θαματος! ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρασκευὴ ἡ σοφή, Ἀντωννου τφραγμα, ἀνδρικς κατβαλες, προθμως ναθλσασα, κατν βραβεων τς νω κλσεως, κατν στεφνων ξιωθεσα σεμνή, ὑπρ τν δολων σου, τν πιστς τιμντων σε, μνεαν ποιοῦ, πντοτε πρς Κριον, ἐλεηθναι μς.

 

Μρτυς τοΧριστοΠανεφημε, ἡ τν Δεσπτην Χριστν, ὁλοψχως ποθσασα, τν βασνων νεγκας, τς πληγς καρτερτατα, καξεομνη πλευρς τας μστιξιν, ακας πσας, διτν σν ραστν, καθυπομνουσα, τν στεφνων τυχες, τν παρ' ατο· θεν εφημομν σε θεομακριστε.

 

σιομρτυς παννδοξε, τς ξισχσει ειπεν, τν σν πνων τὰ ἔπαθλα, κατομαρτυρου σου, τὰ ἀνδρεα τερστια, ὑπομονν τε κατν πρατητα, ἣν νεδεξω Σεμνὴ ὡς σαρκος; ὅθεν συνμιλος, τν γγλων γγονας, Παρασκευή, νμφη τοΠαντνακτος, σκεος τοΠνεματος.

Δξα... Ἦχος πλ. β'

Παρθενομρτυς θληφρε, Παρασκευπαννδοξε, τος τν θλησιν τν σν ορτζοντας ξως, ατησαι υσθναι πειρασμν καθλψεων, τας πρς Θεν πρεσβεαις σου, κατς μελλοσης κρσεως, Μρτυς παναοδιμε.

Κανν... Θεοτοκον

Τς μμακαρσει σε, Παναγα Παρθνε; τς μὴ ἀνυμνσει σου τν λχευτον τκον· γρ χρνως κ Πατρς κλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε, Σεμνή, παμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

Ες τν Στχον Στιχηρπροσμοια τς γας.

χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πολυδυνα βσανα, ὑποστναι Παννδοξε, ἀνδρικφρονματι ητομλησας, κατν λλνων σεβσματα, ὡς κνιν λπτυνας· τγρ σθνει τοΣταυροῦ, τν ντπαλον κτεινας, τν καυχμενον, ὑπερνωθεν στρων θρνον θεναι· πρποδν σου γρ ρργη, ὥσπερ στρουθον παιζμενος.

 

Στχ. πομνων πμεινα τν Κριον, καπροσσχε μοι.

 

Τς πλακς τν βαρτητα, καπυρς τν κατκαυσιν, θεϊκπρονοίᾳ Ἄγγελος τχιστα, τν μν ς φλλον νδειξε, τν δαραν νδροσον, οα πλαι τος παισί, τοτετρτου ἡ ὅρασις, μεθ' ὧν κραζες· Σοτὸ ἔλεος μγα Πανοικτρμον· θεν σβω γηθομνη, σοτπανμνητον νομα.

 

Στχ. Καὶ ἔστησεν ππτραν τος πδας μου κακατεθυνε τδιαβματμου.

 

Καθαρτητα σματος, καψυχς τν λαμπρτητα, κτησαμνη πντοτε φθης μωμος· σγρ νυμφον ποθσασα, κατ' ἴχνος βδισας, νοητομρου Σεμνή, Παρασκευὴ ἀοδιμε, κανν πρσβευε, τν Σωτρα τν λων λσιν δοναι, ὀφλημτων τος ν πστει, ἐπιτελοσι τν μνμην σου.

Δξα... Ἦχος πλ. β'

Δετε πντα τς γς τπρατα, πνευματικν χορεαν πικροτσωμεν, κατν ΧριστοΠαρθενομρτυρα εφημσωμεν λγοντες· Χαροις, Παρασκευὴ Ὁσα καθεοτμητε· Χαροις, ἡ τμαρτριον καλς ποδεξαμνη· Χαροις τν μαρτρων σοστσιε, κατν σων μσκηνε, μεθ' ὧν κτευε, τοσωθναι τς ψυχς μων.

Κανν... Θεοτοκον

Θεοτκε, σεἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστσασα τν καρπν τς ζως. Σὲ ἱκετεομεν, πρσβευε, Δσποινα, μεττν ποστλων, καπντων τν γων, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐν τῇ ἀθλσει ατν, στεφνους κομσαντο τς φθαρσας κ σοτοΘεοῦ ἡμν· σχντες γρ τν σχν σου, τος τυρννους καθελον, ἔθραυσαν καδαιμνων, τὰ ἀνσχυρα θρση. Ατν τας κεσαις Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μων.

Δξα... Τς γας

χος α'

Τν σπουδν σου τκλσει κατλληλον, ἐργασαμνη φερνυμε, τν μνυμν σου πστιν ες κατοικαν κεκλρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφρε· θεν προχεις ἰάματα, καπρεσβεεις πρ τν ψυχν μν.

Κανν... Θεοτοκον

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τχαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ, ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τπροελθντι κ σοῦ, δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

 

Καὶ Ἀπλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Κθισμα τς γας

χος δ'

Ὁ ὑψωθες ν τΣταυρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ραιτατον Χριστν γαπσασα, καδι' ἁγνεας τν ψυχν ρασασα, διπαντοων πνων τε καθλψεων, τοτκατηγγησαι, ὥσπερ μωμος νμφη· θεν σε ξωσεν, ορανων θαλμων, ὑπρ μν πρεσβεουσαν ατῷ, τν στιμντων Παρασκευπανεφημε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Οσιωπσομεν ποτΘεοτκε, τς δυναστεας σου λαλεν οἱ ἀνξιοι. Εμγρ σπροστασο πρεσβεουσα, τς μς ρρσατο, ἐκ τοσοτων κινδνων, τς δδιεφλαξεν ως νν λευθρους; Οκ ποστμεν Δσποινα κ σο· σος γρ δολους σζεις εί, ἐκ παντοων δεινν.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Κθισμα τς γας

χος α'

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς μωμος μνς, καὶ ἁγντΚυρίῳ, συνφθης μυστικς, ἐν σεμντητι βου, τκλλει τς θλσεως, σεαυτν ρασασα· θεν εληφας, τν αμτων τν χριν, ἰατρεουσα τὰ ἀρρωστματα πντα, δυνμει τοΠνεματος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Μητρα σε Θεοῦ, ἐπιστμεθα πντες, Παρθνον ληθς, καμεττκον φανεσαν, οπθκαταφευγοντες, πρς τν σν γαθτητα· σγρ χομεν, ἁμαρτωλοπροστασαν, σκεκτμεθα, ἐν πειρασμος σωτηραν, τν μνην πανμωμον.

 

ΟΚαννες, τν γων, κατς γας οἱ ἑπμενοι δο.

 

Κανν τν γων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

μνοις γεραρω τος ρμολου πνους. Ἰωσφ.

 

δα' χος πλ. δ'

σωμεν τΚυρίῳ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνοις τν φωτοφρον, καπανευκλεκαὶ ὑπερνδοξον, ἐπαινσωμεν μνμην, Ἑρμολου Χριστν μεγαλνοντες.

 

Μγιστν σοι τκλος, πφυκεν ρμλαε πανεφημε· τομεγλου Θεογρ, ἀνεδεχθης θερπων θερμτατος.

 

Νμιμον διανσας, Ἔνδοξε γνα κατεπτησας, ἀνομοντων τθρση, παναοδιμε Μρτυς ρμλαε.

 

λβιος πεφνθης, πλοτον τν Χριστν χων κνωτον, καπλουτζων καρδας, πενομνας παμμκαρ ρμλαε.

Θεοτοκον

λεν μοι Παρθνε, τν Χριστν πργασαι πανμωμε, ἐν μρτς δκης, φοβερς καταδκης ξαρουσα.

 

Κανν τς γας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς (ἄνευ τν Θεοτοκων).

 

μνοις γεραρω τν πανεφημον Κρην.

Θεοφνους.

 

δα' χος δ'

Θαλσσης, τρυθραον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνοσι, τν φωτοφρον μνμην σου, Μρτυς πανεφημε, χριν δοθναι ατησαι μν, καπταισμτων τν φεσιν, Παρασκευὴ ἀοδιμε, τας πρς τν Κριον δεσεσι.

 

Μαρτρων, ἡ καλλονσπφηνας, τς τοῦ ἐχθρομηχανς, καταβαλοσα πλτοΣταυροῦ, κατυρννων μτητα, ἀθλητικς παλασασα, θεοσεβπστιν κρυξας.

 

Νομσας, τς καρτερας λειν σου, Μρτυς τετονον, ὁ τος ξονοις τραννος δεινς, ἀπονμων προσκνησιν, ἀλλσοφος σου ῥήμασι, τοτου τθρσος παν λλυται.

Θεοτοκον

Λγος, ἐκ σν χρντων Δσποινα, αμτων τκτεται, ἐμψυχωμνην σρκα εληφς, καὶ ἡμς λισθσαντας, ἀπατενος δγματι, τθείῳ κρτει νεπλσατο.

 

Τν γων

 

δγ'

Σετστερωμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σθνει δυναμομενος, τοπαντουργοσοφΠνεματος, τοδυνατοῦ, Πτερ ν κακίᾳ, τν σχν καταββληκας.

 

Γνριμος γεγνησαι, τΠαντοκρτορι γιε, πντας γνωστος, λγσου τθείῳ, ἐν ατῷ ἐργαζμενος.

 

γνω διδασκμενος, ὑπτοσοΣοφπνεματος, τν Ποιητν, ὁ Παντελεμων, κανομμως νθλησεν.

Θεοτοκον

Ῥῦσαμε Πανμωμε, ἁμαρτιν δεινοκλδωνος, καλογισμν, τν πεμβαινντων, ἀφειδς τκαρδίᾳ μου.

 

Τς γας

 

Εφρανεται πσο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νερου τὸ ἀσθενς, τθεον Πνεμα καφαιδρν δδειχεν, ἐξεικονζον ριστα, τς σς κραιφνος ψυχς λλαμψιν.

 

ωσθεσα σθνει Χριστοῦ, τς τν βουνερων φειδς μστιγας, Μρτυς Χριστοῦ ὑπφερες, οἷά τις δμας στερρτατος.

 

γπτπρς Θεν, ἐν τσταδίῳ καρτερς νεγκας, τν σκορπισμν τοσματος, κατος νυποστους πικρος ακισμος.

Θεοτοκον

Σμνη τος πγς, τν πρ φσιν γαθν πρξενος, Μτηρ Θεογγονας· θεν σοι τΧαρε κραυγζομεν.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Εφρανεται πσοί, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστκρζουσα· Σμου σχς Κριε, κακαταφυγκαστερωμα».

 

Κθισμα τοῦ Ἁγου

χος πλ. δ'

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ερς τν ζων σου διατελν, ἱερες νεδεχθης τοΛυτρωτοῦ, φωτζων τος πστει σοι, προσιντας κστοτε, καὶ ἐπτλει μκαρ νθως πστραψας, μαρτυρου φγγος, κακσμον κατηγασας· θεν τν φωσφρον, καὶ ἁγαν σου μνμην, τελοντες μνομν σε, καπιστς μακαρζομεν, ἀθλοφρε ρμλαε. Πρσβευε ΧρισττΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθτν γαν μνμην σου.

Δξα... Τς γας

κ σπαργνων μητρων στΧριστῷ, σεαυτν ναθεσα διηνεκς, ατεηρστησας τΣωτρι τν λων, κατυρννων θρση, στερρς κατεπτησας, καβασνους ντως, ἀνδρεως πμεινας· θεν Χριστς σοι, τος στεφνοις κοσμσας, ἐνδξως εσγαγεν, ες νυμφνα ορνιον, Παρασκευὴ ἀξιγαστε, πρσβευε ΧρισττΘετν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθῳ, τν γαν μνμην σου.

Κανν... Θεοτοκον

ς παρθνον καμνην ν γυναιξί, σὲ ἀσπρως τεκοσαν Θεν σαρκί, πσαι μακαρζομεν γενεατν νθρπων· τγρ πρ σκνωσεν, ἐν σοτς Θετητος, καὶ ὡς βρφος θηλζεις, τν Κτστην καΚριον· θεν τν γγλων, καὶ ἀνθρπων τγνος, ἀξως δοξζομεν, τν πανγιον τκον σου, κασυμφνως βομν σοι· Πρσβευε τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος προσκυνοσιν ν πστει, τν σπορον τκον σου.

 

Τν γων

 

δδ'

Εσακκοα Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Απορεασου Πνεματι, θείῳ εοδομεναι πεσκλισαν, τς πορεας τοῦ ἀλστορος, καὶ ὁδς εθεα πολλος φθησαν.

 

ερες ερτατος, Μρτυς ληθστατος χρημτισας, ἀξιγαστε ρμλαε· διτοτο πντες εφημομν σε.

 

ωμαλέῳ φρονματι, τπαρανομοντι ντιταξμενος, μαρτυρου στφος εληφας, ἀνδρικς θλσας ερτατε.

Θεοτοκον

σπερ θρνος πυρμορφος, φρεις τν Δεσπτην θεοχαρτωτε, ὃν κτευε σωθναι μς, ἁμαρτας σλκινδυνεοντας.

 

Τς γας

 

παρθντα σε δοσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

αμτων ντυχοσα καχαρισμτων, καὶ ὀπτασας νδοξε, τς θεας πηγζεις, χριτας κστοτε, τος πστει γεραρουσι, κατστεμνει προστρχουσι.

 

υτδα ντως κασπλον μηδλως σχοσα, ἁγιασμν τε σματος, ἐπικτησαμνη, Ἀγγλους τεθασαι, μεθ' ὧν νεκραγαζες· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

ς κατπληκτον σημεον, φρικτς μρας· τοσωτηρου πθους γρ, ἐξεικονισθεσης, γυναικείῳ σματι, Σταυρν τε καΚλαμον, Στφανον καΣπγγον τεθασαι.

Θεοτοκον

πειρογμως κησας Παρθνε, καμεττκον φθης, παρθενεουσα πλιν· θεν σιγτοις φωνας, τΧαρσοι Δσποινα, πστει διστκτκραυγζομεν.

 

Τν γων

 

δε'

Ὁ ἐκ νυκτς γνοας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν νυκτὶ ἀπτης κεκρατημνους, πρς φς καθωδγησας, καμισθν κομσω, ττελειωθναι δι' αματος.

 

ΟτοΧριστοῦ ὁπλται ρμιππς τε, καὶ ὁ θεος ρμλαος, ἅμα τῷ Ἑρμοκρτει, ἱερολογαις δοξζονται.

 

πρ σεπτς Τριδος, οτρες μοῦ ἐναθλσαντες Μρτυρες, μυρισιν γγλων, νν ν ορανος συναγλλονται.

Θεοτοκον

Σπροστασαν πντες, καταφυγν καβεβααν ντληψιν, κεκτημνοι Παρθνε, ῥυσθεημεν δισοπσης θλψεως.

 

Τς γας

 

ΣΚριε μου φς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γνισαι Σεμνή, κατν τραννον κτεινας, ῥητρεσεσι τας πανσφοις, πρβημτων μφρνως, τν Χριστν καταγγλλουσα.

 

Νον χουσα στερρν, ἀπτοτφρονματι, κατσχυνας τν εδλων, τσεβσματα πντα, γραφικας ποδεξεσι.

 

Παστδος νοητς, κανυμφνος ξωσαι, χορεουσα σν Παρθνοις, τας φρονμοις νθως, Παρασκευὴ ἀοδιμε.

Θεοτοκον

Σὲ ὅπλον ρραγς, κατ' ἐχθρν προβαλλμεθα, σὲ ἄγκυραν καὶ ἐλπδα, τς μν σωτηρας, Θενυμφε κεκτμεθα.

 

Τν γων

 

δς'

Τν δησιν κχε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρμλαος γενναος πλτης, Ἑρμοκρτης τε καὶ Ἕρμιππος μα, μαν στερρς πεδεξαντο γνμην, ἕνα, Θεν ππντων κηρξαντες, θανντες τε διΧριστν, ορανους στεφνους δξαντο.

 

ανσι τν κχυθντων αμτων, ἑαυτος περιφοινξαντες χλαναν, θεοπρεπῆ, ἀθλοφροι Κυρου, τΒασιλετν αἰώνων παρστασθε, δεμενοι πρ μν, σν πσαις τας νω Δυνμεσι.

 

Μεμηται τν ν Πνεματι θείῳ, δισοΠαντελεμων μγας, πστιν ρθν, καὶ ἀθλσας νομμως, τομαρτυρου σοι πρξενος γγονεν, Ἑρμλαε, μεθ' οΧριστν, τν Θεν πρ πντων κτευε.

Θεοτοκον

κλδων με τν μτρων πταισμτων, συνταρττει καβυθπαραπμπει, διηνεκς, ἀπογνσεως Κρη. Ἀλλπροφθσασα χερμου ρεξον, καδδου μοι πρς γαληνος, μετανοας λιμνας ρμζεσθαι.

 

Τς γας

 

Θσω σοι, μετφωνς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλου, παρουσίᾳ τν στρνοις τεθεσν σοι, μεγστην πνσεμνε πλκα, καχειρν τος λους νδοξε Μρτυς, ὁ Δεσπτης, ῥοπθείᾳ θττον φνισε.

 

Ναν σε, πρωτομρτυρα Θκλαν δοξζομεν, οα κηρξασαν πσι, καπολλος φωτσασαν θείῳ λγῳ, καὶ ἀπστους, πρς τν νθεον πστιν υθμσασαν.

 

ρρει σου, τν νθων δογμτων σλλογος, μελισταγν κ χειλων, κατν γνσιν πντων δδασκες, παρρησίᾳ ΠαρασκευΜαρτρων γλϊσμα.

Θεοτοκον

θαμα, τν πντων θαυμτων καιντερον! ὅτι Παρθνος ν μτρᾳ, τν τσμπαντα περιποντα, ἀπειρνδρως, συλλαβοσα οκ στενοχρησεν.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θσω σοι, μετφωνς ανσεως Κριε, ἡ Ἐκκλησα βοσοι· κ δαιμνων λθρου κεκαθαρμνη, τδι' οκτον, ἐκ τς πλευρς σου εσαντι αματι».

 

Κοντκιον χος δ'

πεφνης σμερον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ναν σου πνσεμνε, ὡς ατρεον ψυχικν ερμενοι, ἐν τοτπντες οπιστοί, μεγαλοφνως τιμμν σε, Ὁσιομρτυς Παρασκευὴ ἀοδιμε.

Οκος

τονυμφου σε φωνκαλσασα ς νμφην, στεφνῳ ἀφθαρσας κσμησε, θεφρον Παρασκευπανευκλες, καμετὰ ἀθλοφρων καμαρτρων τν σεπτν ξως συνηρθμησε, μεθ' ὧν εφραινομνη, μμνησο τν κτελοντων τν γαν ορτν σου, κασυνελθντων νδον τοναοσου· ν ατγρ νυνπαρεσττες πψυχς προσφρομν σοι τος μνους, Ὁσιομρτυς Παρασκευὴ ἀοδιμε.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΚΣΤ' τοατομηνς, Μνμη τν γων ερομαρτρων ρμολου, Ἑρμππου καὶ Ἑρμοκρτους.

Στχοι

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς γας σιομρτυρος τοΧριστοΠαρασκευς.

Στχοι

 

Μνμτς γας μρτυρος ραιοζλης.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ὁσου γνατου τοΣτειρωντου, κατν γκαινων τοναοτοῦ, Ἀρχαγγλου Γαβριλ, πραν ν Χλδαις, κατν γων ππωνος καὶ Ἱερουσαλμ.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

Τν γων

 

δζ'

Οἱ ἐκ τς ουδαας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λαμπρυνθες τῷ ἀδτῳ, φωτισμτς νθου πστεως σιε, πρς φς θεογνωσας, πληθν τν σζομνων, μελδοσαν δγησας, ὁ τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

δελφσυμφρονοντες, Ἑρμοκρτης μγας καθεος ρμιππος, Ἑρμλαε παμμκαρ, σν σοτμαρτυρου, πμα πνουσι ψλλοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

ρεκτν κροττῳ, προσεπλασας Μρτυς θσει θεομενος, κανν μετΜαρτρων, γηθμενος κραυγζεις· τΔεσπτῃ Ἑρμλαε· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

περθου Τριδος, ἐκκαιμενοι πθῳ, Μρτυρες νδοξοι, τπρ τς θεας, αμτων τας ανσι, κατεσβσατε ψλλοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Παναγα Παρθνε, ἡ Θεν σαρκοφρον ποκυσασα, ἐκ πσης μαρτας, καθλψεως βοντα, τν λαν σου περσζε· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Τς γας

 

ν τκαμνῳ Ἀβραμιαοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πΚυρου, σφρουρουμνη πρβματος σεβν, Μρτυς, τς μασχλας στεγες, καρτερς φλεγομνη καὶ ὑπψαλλες· Ελογητς εἶ ὁ Θες μου βοσα καΚριος.

 

Φλξαν μηδλως, τος παρανμους καει μλλον τπρ, Κρη, ὁ Χριστς δφυλττει σε βλαβῆ, καθς πλαι διεσσατο, πυρς τοβρμοντος, ἀδεες Νεανας χειρκραταιᾷ.

 

πειρον πσαν, σαφς καπλον μτεκτηνμενοι, ὄντως, τδαιμνια ξονα καθεοί, ἀπολσθωσαν κραγαζες· Χριστς δΚριος, πλαστουργς στι πντων κρυττες.

Θεοτοκον

Ττοῦ Ὑψστου, ἡγιασμνον θεον σκνωμα, χαρε· δισογρ δδοται χαρά, Θεοτκε τος κραυγζουσιν· Ελογημνη σὺ ἐν γυναιξν, ὑπρχεις Πανμωμε.

 

Τν γων

 

δη'

πταπλασως κμινον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἱερς ρμλαος, ἱερς φωτιζμενος, τδι' εσπλαγχναν, δι' ἡμς ς πρβατον, τυθντι ναμακτον, θυσαν προσεννοχε, κασφαγιασθες πρ ατοῦ ἑκουσως, επρσδεκτος θυσα, προσηνχθη κραυγζων· Λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Νενεκρωμνος πρσεισιν, ἀπιστίᾳ τπρτερον, ὁ Παντελεμων, κατζν δρεψμενος, σεπτπαραινσει σου, ζωοποιπροσκλσει Χριστοῦ, τν θανατωθντα, ἀναστσας πρς ψος, ἀνλθε μαρτυρου, μετσοτν Σωτρα, δοξζων ες αἰῶνας, Ἑρμλαε τρισμκαρ.

 

Ὁ Ἱερς ρμλαος, ὁ παμμγιστος ρμιππος, καὶ ὁ Ἑρμοκρτης, οστερροὶ ἀδμαντες, σαρκς οκ φεσαντο, οτος γλυπτος πθυσαν, θματα δεκτδέ, ἑαυτος τΔεσπτῃ, προσγαγον βοντες· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

πΧριστοῦ ῥωννμενος, ὁ θεφρων ρμλαος, ἀποκεκρυμμνον, γενεας μυστριον, πιστος πεκλυπτεν, ἐγκεκρυμμνος φβῳ ἐχθρν, καφανερωθες, τν φανερς πρ πντων, τυθντα Θεν Λγον, καταγγλλει καθνσκει, καζμετΜαρτρων, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Σττερπνν παλτιον, καφαιδρν νδιατημα, τοΠαμβασιλως, Παναγα Δσποινα, ὑμνομεν δεμενοι. Ναος μς νδειξον, τοῦ ἐκ σοτεχθντος, καθαρεσαντας πσης, κακας ναντας, καβοντας παστως· Λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Τς γας

 

Χερας κπετσας Δανιλ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ ντας θεος λλψευδῆ, δαιμνων φσματα, Μρτυς πδειξας, κακατηδφισας τλεον, καες τλος κατελπτυνας, ἐν εφροσντΧριστῷ, ἀπαστως μλπουσα· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Ναοδονηθντος πγς, ἐπιφοιτσει σου, Ἀπλλων ππτωκε, κακατηκντισται ξανα, ἐνεργείᾳ τοῦ ἀχρντου Σταυροῦ, δι' οφραχθεσα μυστικς, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, ἀνεβας· Πντα τὰ ἔργα μνετε τν Κριον.

 

Κλλους κατοπθου σου Χριστέ, Παρασκευὴ ἡ ἁγνή, τρωθεσα φερε, πυρς τν κκαυσιν κρζουσα· ες σμν τοθεου μρου σου, νν ναθλοσα καρτερς, δραμομαι ληκτα, σοῦ ὀπσω, ἐπευλογοσα τθεῖόν σου νομα.

Θεοτοκον

Σμνη ν πσαις γενεας, Παρθνε χραντε, Μτηρ δεχθης Θεοῦ, στς Θετητος γγονας, ἐνδιατημα πανμωμε, μφλογισθεσα τπυρί, τοῦ ἀπροστου φωτς· θεν πντες, σελογομεν Μαρα Θενυμφε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Χερας κπετσας Δανιλ, λεντων χσματα, ἐν λκκῳ ἔφραξε, πυρς δδναμιν σβεσαν, ἀρετν περιζωσμενοι, οεσεβεας ρασταί, Παδες κραυγζοντες· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον».

 

Τν γων

 

δθ'

φριξε πσα κο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στασο ναντι χθρν, τν Χριστν μολογν παναοδιμε, ὁμολογσαντα, ὁμολογαν πΠιλτου καλν, καὶ ἀπαχθες πρς τν σφαγν, τν γν μν γασας, τθείῳ αματι, ορανος δτψυχκατελμπρυνας.

 

φθητε τρφωτος λαμπς, θεου Πνεματος πυρὶ ἀναπτμενοι, Ἕρμιππε νδοξε, σν ρμοκρτει τῷ Ἑρμολάῳ τε, καταφαιδρνοντες ψυχς, πιστν θείᾳ χριτι, καὶ ἐκδικοντες, δυσσεβεας τν χλν παναοδιμοι.

 

Στματι παντες λαμπρῷ, γεγηθτι τε φρονματι μλψωμεν, τος θλοφρους Χριστοῦ, τν θεαν δξαν σπερ μτιον, ἐστολισμνους επρεπς, κανν τορνια, περιπολεοντας, καθαυμτων ποταμος ναβλζοντας.

 

λιε δυτε Χριστέ, Ἑρμολου ερας παρακλσεσι, Παντελεμονος, καὶ Ἑρμοκρτους κατν συνθλων ατοῦ, μὴ ἀποστσς φ' ἡμν, Λγε τὰ ἐλη σου, ἀλλσυνθως μς, οκτιρσας τν κακν πολτρωσαι.

Θεοτοκον

Φεσαμου Στερ τεχθες, καφυλξας, τν τεκοσν σε φθορον, μεττν κησιν, ὅταν καθσς κρναι τσμπαντα, τς νομας παρορν, κατς μαρτας μου, ὡς ναμρτητος, ἐλεμων ς Θες καφιλνθρωπος.

 

Τς γας

 

Λθος χειρτμητος ρους ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ευστς βιοτς καπροσκαρου, Μρτυς τν μλλουσαν λλξω, κλλος τὸ ἀμχανον ρν, τοσονυμφου πειγομνη τρανς· θεν στεφνων τυχες, τν κηρτων καλλιπρθενε.

 

κουσας φωνς βεβαιοσης, Παρασκευσοτς ατσεις, θεας ορανθεν κατν δρμον, προθμως Μρτυς σεμνδινυσας, καπρς ατν νδραμες, κραν τμηθεσα τν ρτιμον.

 

Νκην κατ' ἐχθρν δωρηθναι, ΠαρασκευΧριστν ξατει, πσι τος τθείῳ νασου, προσερχομνοις ν θερμοττπστει, κατν πταισμτων φεσιν, κατν δεινν τν πολτρωσιν.

Θεοτοκον

φθης Χερουβμ νωτρα, καορανν ψηλοτρα, ἄχραντε Παρθνε Μαρα, βουλς μεγλης τεκοσα γγελον, τν τΠατρσυνναρχον, κριτν πντων λευσμενον.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Λθος χειρτμητος ρους, ἐξ λαξετου σου Παρθνε, ἀκρογωνιαος τμθη, Χριστς συνψας τς διεστσας φσεις· διὸ ἐπαγαλλμενοι, σΘεοτκε μεγαλνομεν».

 

ξαποστειλριον

Γυνακες κουτσθητε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ωσθεσα καλλιπρθενε, ΣταυρττοΚυρου σου, τυρννων λυσας θρσος, ἀθλοσα Μρτυς γενναως, καπρς Χριστοῦ ἀπεληφας, βραβεα νκης πνσοφε, Παρασκευπανθαμαστε, ὑπρ μν δυσωποσα, τν στιμντων κ πθου.

Θεοτοκον

Μαρα καθαρτατον, χρυσον θυμιατριον, τς χωρτου Τριδος, δοχεον γεγενημνη, ἐν Πατρ ηδκησεν, ὁ δΥἱὸς σκνωσε, καΠνεμα τπανγιον, ἐπισκισαν σοι Κρη, ἐνδειξε Θεοτκον.

 

Ες τος Ανους, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια γ', δευτεροντες τα'.

χος α'

Τν ορανων ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τας αλας τοΚυρου, χοροβατοσα σεμνή, ἅμα Παρθνοις Μρτυς, τας φρονμοις κεναις, ἐκεθεν κομσω χριν σοφή, τοῦ ἰᾶσθαι νοσματα, ἀποδικειν τε πνεματα μυσαρά, ἐκ τν πστει προσιντων σοι. (Δς)

 

Ῥήξασα κρτος τυρννων, ἀθεωττων σεμνή, καπρς Θεν τς βσεις, ἀναθεσα Παρθνε, οδλως πτοθης, οτε κρουσμν, μολυβδνων σφυρν, οτε πρ, οτε ξεσμος τν σαρκν σου, οτε βρασμν, τν λεβτων, οτε ξφους σφαγν.

 

σκσει πρην τσμα, τξασα νδοξε, τδετερον θλσει, στομωθεσα τν φρνα, τος πσιν νεδεχθης, Μρτυς Χριστοῦ, ορανοχλκευτον φσγανον, ὥσπερ χρυσς ν χωνείᾳ δοκιμασθν, τας ακαις καλλιπρθενε.

Δξα... Ἦχος β'

ν πλει τοΘεοῦ ἡμν, ἐν ρει γίῳ ατοῦ, ἐκεκατεσκνωσεν ἡ Ἁγα, τν λαμπδα σβεστον τηρσασα. Ἀκοσωμεν τς παρθνου γκμιον· Παρθενα, νας Θεοῦ! ὦ Παρθενα, Μαρτρων δξαι Παρθενα, Ἀγγλων συμμτοχε.

Κανν... Θεοτοκον

Τν πσαν λπδα μου ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τοΘεοῦ, φλαξν με πτν σκπην σου.

 

Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθα, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.

 

Ες τν Λειτουργαν, ζτει τὰ ἐλλεποντα τΔ' Δεκεμβρου.