ΤΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ Ἁγου Θωμτοῦ ἐν Μαλεῷ, κατς γας Μρτυρος Κυριακς.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ς' καψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια μφοτρων.

Στιχηρτοῦ Ἁγου

χος α'

Τν ορανων ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοφεγγσε φωστρα, Πτερ πγνωμεν, τας νοητας κτσι, καταυγζοντα κσμον, κασκτος κμειοντα τς πονηρς, τν δαιμνων συγχσεως, τν φωτοφρον σου μνμην· θεν πιστς, ἑορτζομεν μακριε.

 

Περιφανς ν τβίῳ, πλαι γενμενος, πλοτκαδυναστείᾳ, μοναζντων τσχμα, ὁσως μφισω, Πτερ Θωμᾶ, τν πτωχεαν μιμομενος, τοδι' ἡμς σαρκωθντος· θεν πολλος, σχαρσμασιν πλοτισε.

 

Στλπυρς ρατς σε, Θες δγησε, πρς σωτηραν Πτερ, πρς γαλνης λιμνα, πρς ρμον παθεας, ὕδωρ τσῇ, προσευχδὲ ἀνβλυσε, καὶ ἀβλεπτοσι τβλπειν, κατος χωλος, εδρομαν δωρσατο.

Στιχηρτς γας

χος β'

τε, ἐκ ξλου σε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μρτυς, ἀθληφρε τοΧριστοῦ, ἔστης πρβημτων νδρεως, Χριστν κηρττουσα, σταρωσιν κοσιον καταδεξμενον, καδεσμος μιλσασα, καπσαις ακαις, χαρουσα νδραμες πρς τορνια, δμοις π' αἰῶνος Μαρτρων, συναριθμηθεσα καδξης, διαιωνιζοσης πολαουσα.

 

Λγου, τοφανντος πγς, νμφη κλεκτὴ ἀνεδεχθης, Κυριακὴ ἀληθς, κλλει διαλμπουσα, ἐνθων πρξεων, κατς θεας θλσεως, φαιδρας γλααις· θεν τν ορνιον θλαμον κησας, ἔνθα, ὡς Παρθνος καΜρτυς, πντοτε χορεουσα πντων, τν μνημονευντων σου μνημνευε.

 

Ῥίζης, εκλεος Κυριακή, κλδος ραιτατος φθης, καρπν σωτριον, φρων τς θλσεως, τκατορθματα, καμαρανων ν χριτι, φυτὰ ἀσεβεας· θεν τν πανερον, μνμην σου σβομεν, πθκαλειψνων τν θκην, νν περιπτυσσμεθα χριν, ἐξ ατς ἰάσεων λαμβνοντες.

Δξα... Ἦχος πλ. β'

κ δεξιν τοΣωτρος, παρστη παρθνος, καὶ ἀθληφρος καΜρτυς, περιβεβλημνη τας ρετας τὸ ἀήττητον, καπεποικιλμνῃ ἐλαίῳ τς γνεας, καταματι τς θλσεως, καβοσα πρς ατν, ἐν γαλλισει τν λαμπδα κατχουσα. Ες σμν μρου σου δραμον, Χριστὲ ὁ Θες, ὅτι ττρωμαι τς σς γπης γώ, μχωρσς με νυμφε πουρνιε. Ατς τας κεσαις κατπεμψον μν, παντοδναμε Σωτρ τὰ ἐλη σου.

Κανν... Θεοτοκον

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πανμνητε κατβαλε, ἐχθρν μιαιφονοντων σχν, κατν λπην, τολαοσου ες χαρν, μετβαλε Παρθνε, καὶ ἔλεος παρσχου, ὅπως σωθντες νυμνμν σε.

Σταυροθεοτοκον

ν ξλτν ζων μν, ὁρσα πανμωμος, Θεοτκος, κρεμαμνην μητρικς, ὠδρετο βοσα· Υἱέ μου καΘεμου, σσον τος πθῳ ἀνυμνοντς σε.

 

Ες τν Στχον, Στιχηρτς κτωχου.

Δξα... Ἦχος β'

ν πλει τοΘεοῦ ἡμν, ἐν ρει γίῳ ατοῦ, ἐκεκατεσκνωσεν ἡ Ἁγα, τν λαμπδα σβεστον τηρσασα. Ἀκοσωμεν τς Παρθνου γκμιον! ὦ Παρθενα, νας Θεοῦ! ὦ Παρθενα, Μαρτρων Δξα! ὦ Παρθενα, Ἀγγλων συνμιλε.

Κανν... Θεοτοκον

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτερ τοΘεοῦ, φλαξν με πτν σκπην σου.

Σταυροθεοτοκον

τε, ἐκ τοξλου σε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνους, ὑπομενασα πολλος, ἐν ττοΥοκαΘεοσου σταυρσει χραντε, ἔστενες δακρουσα, καὶ ὀλολζουσα· Ομοι! τκνον γλυκτατον, ἀδκως πς πσχεις, πντας θλων ῥύσασθαι τος ξ δμ γηγενες; Ὅθεν Παναγα Παρθνε, σπαρακαλομεν ν πστει, ἵλεων μν τοτον πργασαι.

 

πολυτκιον χος πλ. α'

Τν συνναρχον Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καλλιρημα φθης καθμα γιον, προσενεγκοσα τΠλσττν καθαρν σου ψυχν, ἣν δξασε Χριστς, ὦ καρτερψυχε. Ὅθεν καβρει δισοῦ, τος τιμσσε πιστος, τς χριτας πρ ψμμον, Κυριακὴ ἀθλοφρε, ὡς λεμων καφιλνθρωπος.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν συνθη Στιχολογαν οΚαννες τς κτωχου, κατν γων οπαρντες δο.

 

Κανν τοῦ Ἁγου

 

δα' χος β'

Δετε λαο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν φωτισμν, τς θεας χριτος νδοξε, ἐν τψυχδεξμενος, ὡς λλην Αγυπτον, τν παθν τν μχλην, κατλιπες καβον, ἔσχες ορνιον.

 

Περιφανς, Πτερ ν βίῳ γενμενος, κατβαρβρων στησας, ἄπειρα τρπαια· καμονσας σως τστφος τν δαιμνων, κατετραυμτισας.

 

σκητικς, τδυσμενεσυμπλεκμενος, συμμαχίᾳ Ὅσιε, τοθεου Πνεματος, ἐταπενωσας τοτον, κανκης ορανθεν, στφανον εληφας.

Θεοτοκον

Μνη Θεν, πσι τν ντα χρητον, σοχωρητν γενμενον, δι' ἀγαθτητα, ἀπεκησας Κρη, ὃν ατησαι σωθναι, τος νυμνοντς σε.

 

Κανν τς γας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς,

 

Χαρων κροτσε, Μρτυς, εσεβοφρνως.

ωσφ.

 

χος β' καΕρμς ατς

Χαρμονικς, ἐπτμνμχορεσωμεν, τς θληφρου Μρτυρος, καὶ ἐκβοσωμεν, τας ατς κεσαις, ΧριστΣωτρ οκτρμον, σζε τν κσμον σου.

 

Αγλτσῇ, φωτιζομνη ἡ ἔνδοξος, Κυριακφιλνθρωπε, σκτος διφυγε, πολυθου πτης, καπσιν αμτων, φγγος πστραψεν.

 

να Χριστῷ, τῷ ἀθαντνυμφίῳ σου, εαρεστσς θνατον, καπρ καβσανα, ες οδν λογσω· διτς θαντου, δξης ξωσαι.

Θεοτοκον

Ῥύμην γνή, τν τοθαντου νστειλας, ἀθανασας πρξενον, Χριστν κυσασα, ὃν ὁ ᾍδης θανντα, βουλσει κουσίᾳ, ἰδν τρμαξεν.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δγ'

Στερωσον μς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τας σας πικαμφες Θες δεσεσι, χειρσε Προφτου δεσμν φκε, καπορεεσθαι εὐώδωσε, πρς ππονον σκμμα τς σκσεως.

 

στλῳ Ἰσραλ ποττν ρημον, Παμμκαρ διρχεσθαι εδοκσας διστλου σε πυρς δγει, προειδς τς ψυχς σου τν εγνειαν.

Θεοτοκον

Χρυσον ς ληθς θυμιατριον, καστμνον τομννα καθεον ρος, καπαλτιον τερπντατον τοΘεοσε Παρθνε νομζομεν.

 

Τς γας

 

ατς

λγος τοΘεοῦ ἁγνν σε φθορον, ὡρααν τκλλει Μρτυς δειχθεσαν, ἑαυτνμφην προσκατο, ἐρασθες σου δι' ἄκραν γαθτητα.

 

Τκλλη τὰ ἐκτς καταμαρνασα, τν νδον πδειξας εμορφαν, τγινσκοντι τκρφια, διτοτσε Μρτυς μνηστεσατο.

 

ς κλδος ερς ραα τθηλας, ἐκ ῥίζης γας Παρθενομρτυς, κακαρπος ραους νεγκας, τν τρυφν τν γρω προξενοντς σοι.

Θεοτοκον

Σοφαν τοΘεοτν νυπστατον, τεκοσα Παρθνε, τοσοφιστομε, τς κακας λευθρωσον, μεσιτείᾳ σου μνη παναμμητε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Στερωσον μς ν σοΚριε, ὁ ξλνεκρσας τν μαρταν, κατν φβον σου μφτευσον, ες τς καρδας μν τν μνοντων σε».

 

Κθισμα χος δ'

πεφνης σμερον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤΚυρίῳ Ὅσιε, εαρεστσας, διθεων πρξεων, καπολιτεας καθαρς, τς κληρουχας ξωσαι, τν σωμτων, Θωμπαμμακριστε.

Δξα... Τς γας ατς

Ταχπροκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γνεας στιλπντητι, κρνον ς εοσμον, κοιλσιν ξνθησας, ΚυριακτΧριστῷ, μαρτρων πανεφημε. Λμψεσιν φωτσθης, ἐπιγνσεως θεας, πλνης δυσωδεσττης, ἀπελανουσα βλβην·δικαὶ ἑορτζομεν, Μρτυς τν μνμην σου.

Κανν... Θεοτοκον

στερα τν λευσιν, προκατιδοσα τν σν, κατν σπασμν φωνν, ἐνηχηθεσα σν, ἠπρει τπργματι, ἔνδοθεν γνωκυα, ἀσπασμος σος Παρθνε· σκρτα γρ τβρφος, ἐν ατς τνηδϊ· διτοῦ ἐν γαστρσου Θεοῦ ἔγνω τν σρκωσιν.

Σταυροθεοτοκον

Σταυρσε ψομενον, ὡς θεσατο, ἡ ἄχραντος Μτηρ σου, Λγε Θεομητρικς, θρηνοσα φθγγετο· Ττκαινν καξνον, τοτο θαμα Υἱέ μου; πς ζωτν λων, ὁμιλες τθαντῳ; ζωσαι τος τεθνετας θλων, ὡς εσπλαγχνος.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δδ'

Εσακκοα Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γκρατεας νπρησας, θείῳ πυρί, ἀκνθας μαρτας, καθαυμτων φγγος, Πτερ πστραψας.

 

Τς ψυχς σου τὰ ὄμματα, τς τν παθν, ἰλος κκαθρας, ἀβλεπτοσας κρας, Μκαρ δινοιξας.

 

Σεαυτν λλοτρωσας, τν κοσμικν, θορβων θεοφρε, καὶ ὑπερκοσμου γαλνης τυχες.

Θεοτοκον

πειργαμε Δσποινα, ἡ τν Θεν, ἀφρστως συλλαβοσα, πειρασμν καθλψεων πντας λτρωσαι.

 

Τς γας

 

ατς

πβματος στασο, Κυριακή, ἀδκως κρινομνη, κακριτδικαίῳ ἐνατενζουσα.

 

Μλη σματος δωκας, ες ακισμος, κααματος Παρθνε, τας οας σρκους χθρος βθισας.

 

ταπενωτος μεινας, Κυριακή, βασνοις μιλοσα, κατν πηρμνην φρν κατβαλες.

Θεοτοκον

Ῥῦσαι πσης κακσεως, τοδυσμενος, Παρθνε τος εδτας, ἀληθς Θεοσε Μητρα πναγνε.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δε'

τοφωτς χορηγς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χειραγωγοντσε, πρς τς ρμους εσεβς σχηκας, τν λιοΠτερ τν Θεσβτην, φαινμενον νυκτς, καμυσταγωγοντα τθεῖά τε σιε.

 

ς λλον Κρμηλον, τΜαλεοῦ Ὄρος σοφὲ ᾤκησας, ὀπτασιν, θεων πολαων, καθαυματουργιν, χριν παραδξως, Θωμκομιζμενος.

Θεοτοκον

Τν πληγωθεσν μου, τας προσβολας τοδυσμενος χραντε, ὡς συμπαθς, ἴασαι καρδαν, ἡ τν πΣταυροῦ, σαρκπροσηλωθντα ρρτως κυσασα.

 

Τς γας

 

ατς

Τν καθαρν σου ψυχν, ναν Θεοπαναληθδεξασα, Κυριακή, ναος τν εδλων δφισας, Χριστν, ἐπικαλουμνη, τν σδυναμσαντα.

 

ψωσας χερας κανον, πρς τν Χριστν Κυριακὴ ἔνδοξε, καφοβερῷ, σεισμτος θους κατπληξας ες γν, κατανενευκτας, καβλπειν μσθνοντας.

 

Σὲ ὁ τν λων Θες, θαρσοποιεζσφωνῇ ἄνωθεν, τος ακισμος, φρειν τν νμων, γενναίῳ λογισμῷ, ὅπως ναδσῃ, τς νκης τν στφανον.

Θεοτοκον

λυσας χραντε, τν προπατρων τν ρν τξασα, ἄνευ σαρκς, σεμνθελημτων, τν πντα τατοῦ, θελματι θείῳ, σαφς οσισαντα.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δς'

ν βσσπταισμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν ρμῳ ἀνδρκατκησας, κατν προσευχν πομβρίᾳ σου σιε, ὕδωρ ν τατπλοσιον, τν Δεσπτην πηγσαι ξωσας.

 

βραμ σπερ πλαι δκαιος, τς νεγκαμνης σαυτν πεμκρυνας, κατΘεπροσγγισας, καες γν τν πραων σκνωσας.

 

Μοναστς ληθς χρημτισας, καμετταφν αμτων χαρσματα, Πτερ Θωμτος χρζουσιν, ἀναβλζεις δυνμει τοΠνεματος.

Θεοτοκον

βουλσει τπν ργαζμενος, μτραν βουληθες πειργαμον κησε, τος τφθορνοσσαντας, ἀξιν φθαρσας ς εσπλαγχνος.

 

Τς γας

 

ατς

περβης τος ρους τς φσεως, ἐν τῇ ὑπρ φσιν θλσει, Πανεφημε, κατν τν Εαν τρσαντα, τος μεγστοις σου πνοις καττρωσας.

 

Σταλαγμος τν αμτων σου Πνσεμνε, τς πολυθεας βυθν πεξρανας, καὶ ἰαμτων πλαγος, τος πιστς προσιοσιν νβλυσας.

 

πβματος θρες δσθησαν, στν διφθορον μνδα νδοξε, Κυριακκασβας σοι, ὡς Χριστν σεβομνη πνειμαν.

Θεοτοκον

Βασιλα κυσασα Κριον, οἷά περ Βασλισσα θεοχαρτωτε, τος πσοπροστρχοντας, ορανν βασιλεας ξωσον.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν βσσπταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον· κ φθορς Θες με νγαγε».

 

Κοντκιον χος β'

Τὰ ἄνω ζητν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μρτυς Χριστοῦ, ἡμς συνεκαλσατο, τος θλους ατς, τος θεους καπαλασματα, ἐγκωμοις σαι νν· φερωνμως ατη γρ πφηνεν, ὡς νδρεα τφρονματι, κυρα νος τε, καπαθν πρεπν.

Οκος

Τς τν εδλων πλνης κρατοσης νπσαν τν γν, καπεριπολοσης, φιλχριστοι. Μδοντς τε δυσσεβος καὶ ἀπανθρπου ντος παρπντας νθρπους, προσεκυνετο τν θων μιαρκαδυσνυμος αρεσις· ττοτου γρ θεωττφωντπλθη πκουεν, ὡς τος μεκουσι τατοῦ ἀσεβείᾳ θνατον πειλοσσφοδρν τε καδσμορον. Ἀλλ' ἡ Μρτυς Χριστοῦ, τς τν τυρννων θους προσταγς τε καὶ ἀπειλς καταπτσασα, καΧριστν τν Θεν ν μστοσταδου κηρυξασα, τν χθρν κατεπτησεν· θεν φθη ληθς κυρα νος τε, καπαθν πρεπν.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΖ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ Ὁσου Πατρς μν Θωμτοῦ ἐν τΜαλεῷ.

Στχοι

Διες πτρυγας, επεν ν Μωσς, Πτερ,

ς ετς τις ξανπτης πρς πλον.

βδομτΘωμν θνατος μλας μφρονα ελεν.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς γας Μρτυρος Κυριακς.

Στχοι

Κυριακθανοσα τν τομν φθνει

Προαιρσει, πλν κατελειοται ξφει.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Περεγρνου, κατν σν ατῷ, Λουκιανοῦ, Πομπηου, Ἡσυχου, Παππου, Σατορννου καΓερμανοῦ.

 

Οἱ ἅγιοι νεομρτυρες Πολκαρπος καΕὐάγγελος ξφει τελειονται.

 

Ὁ ἅγιος ερομρτυς Εστθιος πυρτελειοται.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δζ'

Εκνος χρυσς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τυφλος τὸ ὁρν, καχωλος Πτερ Θωμτν εδρομαν, ἐνοχλουμνοις πολτρωσιν, καὶ ἀσθενοσι τν ασιν, ἐπιχορηγν τδυνμει τοΧριστοῦ ἀνεκραγαζες· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

σχως τν σν, διετλεσας ζων Πτερ παμμκαρ, ἀκτημοσνλαμπρυνμενος, καὶ ἐγκρατείᾳ κοσμομενος, μλπων κατανξει καρδας, τΔεσπτπανλβιε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Παρθνε σεμνή, ἀπειργαμε γνελογημνη, καταπιπτντων πανρθωσις, ἁμαρτανντων λτρωσις, σσν με τν σωτον, σσον, τΥἱῷ σου κραυγζοντα· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Τς γας

 

ατς

νος σου φωτί, ἀγαπσεως Θεολελαμπρυσμνος, μσον καμνου σταμνης σου, φλογιζομνης οδλως δέ, ἄτρεπτος παρθνε δεχθη, μελδοσης τΚτστσου· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Φλογζει τος τρες, νεανας οδαμς τπρν κμινος, οδτν Μρτυρα· εχομνη γρ, μσον κλνητος στασο, δρσον θεϊκν δεχομνη, καὶ ἐν ανσει κραυγζουσα· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

ομφαίᾳ τς σς, παρρησας τν χθρν της ληθεας, Παρθενομρτυς θαντωσας, κληρονομσαι ποθσασα, τν διαιωνζουσαν δξαν, Κυριακκακραυγζουσα· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

μνος Θες, μνην ερε καθαρν τν σν γαστρα, κασωματοται καγνωρζεται, ἄνθρωπος σζων τν νθρωπον· θεν τν καλν ς αταν, σὲ ἐπιστμενοι ψλλομεν· Ελογημνη Θεν σαρκκυσασα.

 

Τοῦ Ἁγου

 

δη'

Τν ν καμντοπυρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πθη δυσκθεκτα ψυχς, ἐγκρατεας χαλινκαθυποτξας, τος ἀΰλοις, Ἀγγλοις, ἐξωμοιθης βον· μνετε τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ατν ες τος αἰῶνας.

 

Τν τοθεσβτου λιού, ἀνιχνεων ερν παμμκαρ βον, πρς τὸ ὄρος νλθες, προσομιλεν τΘεῷ, νηστείᾳ τν νον καθαιρμενος, μλπων· Ελογετε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Ζσα πρχουσα πηγή, ὡς τὸ ὕδωρ τς ζως ποτεκοσα, τν ψυχν μου τακεσαν, τς μαρτας φλογμῷ, Παρθνε Θεοτκε πτισον, ἵνα σε δοξζω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Τς γας

 

ατς

Νμφη Χριστοπαρθενικας, καλλονας Κυριακπεποικιλμνη, ἐγνωρσθης· δισε, ἐπουρανων ατς, θαλμων ξως ξωσεν, ἀνυμνολογοσαν, ατν ες τος αἰῶνας.

 

ς Δανιλ μσον θηρν, ἐνεβλθης τν Χριστν δοξολογοσα, κατν τοτων Παρθνε, θηριωδαν σαφς, τθείῳ μετβαλες Πνεματι· θεν σε τιμμεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Σὲ ὡς μνδα πρς σφαγν, διπθον τοῦ ἀμνοΘεοκαΛγου, ἀγομνην οκτρας, ὡς συμπαθς φωτεινος, ἐκπμπει γγλους τοσματος, λοντς σε Μρτυς, πρτς τομς τοξφους.

Θεοτοκον

Ὁ ὑπεροσιος Θες, οσιθη καθ' ἡμς κ σοΠαρθνε, καὶ ὡρθη ς βρφος, ὁ πραἰώνων Πατρί, καθείῳ συνυπρχων Πνεματι· θεν ς ατοσε, δοξζομεν Μητρα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τν ν καμντοπυρς, τν βραων τος παισσυγκαταβντα, κατν φλγα ες δρσον, μεταβαλντα Θεν, ὑμνετε τὰ ἔργα ς Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

Τοῦ Ἁγου

 

δθ'

Τν κ ΘεοΘεν λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνεματι Πτερ πτωχεσας, ορανν βασιλεαν, ἀπεληφας σν πσιν κλεκτος, δξης ρρτου πληρομενος, κατν πνων ξως, δεχμενος Θωμτς μοιβς· διτοτσε πστει, καπθμακαρζομεν.

 

τν λειψνων σου θκη, τος πιστς προσιοσι, πηγζει αμτων ποταμος, πθη ψυχν κατακλζοντας, κασωμτων δνας, ἐξαροντας μακριε Θωμᾶ, πρεσβευττν ν πστει, ἀεμακαριζντων σε.

 

Συναγελζων σων, φανοτταις γλαις, καφγγει νεσπρνοητς, Πτερ Θωμαγαζμενος, τος τν θεαν σου μνμην, τελοντας φωταγγησον πιστς, κατυχεν σωτηρας, πρεσβεαις σου ξωσον.

Θεοτοκον

περαστρπτουσα πσι, τν θαυμτων ταγλῃ, τν σν θεοχαρτωτε γνή, τν τν παθν κατν θλψεων, ἀπελανεις μχλην, καφς τς εφροσνης νοητς, ἐφαπλος τος Μητρα, Θεοσε μεγαλνουσιν.

 

Τς γας

 

ατς

σχυροττΠαρθνε, πρς Θεν πεποιθσει, θηρων τς ρμς κατοπυρς, κατν βασνων τοσματος, τὸ ἐππονον Μρτυς, ἐξκλινας γενναίῳ λογισμ· διτοτσε πστει, καπθμακαρζομεν.

 

ραιοττνυμφίῳ, ὡραιτατον κλλος, της σς διευτρεπζουσα ψυχς, τν παρθεναν κρατον, διετρησας Μρτυς, κατοττν μελν τος ακισμος, ὥσπερ προκα προσξας, Κυριακπανεφημε.

 

Σοτπολαθλον σμα, ἐπγς τεθαμμνον, ἰάσεων πηγζει ποταμος, τος εσεβς προσπελζουσι, καπαθν πελανει, τν ῥύπον καβυθζει πονηρς, τν δαιμνων φδους, ΚυριακΘενυμφε.

 

παναγα σου μνμη, ὥσπερ λιος Μρτυς, ἀντειλεν μν Κυριακή, νφη παθν πελανουσα, καφωτζουσα πντας, τος πστει ληθεπεριχαρς, στιμντας Παρθνε, καπθμακαρζοντας.

Θεοτοκον

Φαεινοτταις λαμπσι, τοῦ ἐκ σοσαρκωθντος, Παρθνε Παναγα πρ νον, οΘεοτκον εδτες σε, φωτιζμεθα πστει, κασκτους κλυτρομεθα παθν, καπαντοων κινδνων, καπσης περιστσεως.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τν κ ΘεοΘεν Λγον, τν ρρτσοφίᾳ ἥκοντα καινουργσαι τν δμ, βρσει φθορπεπτωκτα δεινς, ἐξ γας Παρθνου, ἀφρστως σαρκωθντα δι' ἡμς, οπιστοὶ ὁμοφρνως, ἐν μνοις μεγαλνωμεν».

 

Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθα τοῦ Ὄρθρου, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.