ΤΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ ἐν γοις Πατρς μν Βασιλεου, Ἐπισκπου Παρου.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια.

χος δ' δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λου φαιδρτερον, λελαμπρυσμνη μνμη σου, τος πιστος ξαντειλε, τν κτσιν φωτζουσα, θεαις φρυκτωραις, Βασλειε μκαρ, καπαθημτων τν χλν, κατν δαιμνων σκτος δικουσα· δισε μακαρζομεν, καὶ ἐτησως γεραρομεν, τν γαν σου κομησιν, τν Σωτρα δοξζοντες.

 

Βλει ττν λγων σου, παρανομοντων συστματα, παμμακριστε τρωσας· φωνν θεν δωκαν, ορανν νεφλαι, χοροὶ Ἀσωμτων, συνεπεκρτησαν χαρᾷ, τν σν γνων τν καρτερτητα· διὸ ἐπαγαλλμενοι, πστει σν τοτοις τιμμν σε, ὡς φωστρα παγκσμιον, πρεσβευτν ς θερμτατον.

 

Σοφς ντικτμενος, τν πγς τορνια, καὶ ῥεντων τὰ ἄρρευστα, φθαρτς τε τν φθαρτον, ἀντηλλξω δξαν, καὶ ἀντ᾽ ἐξορας, καπολυτρπων πειρασμν, τὰ ὑπρ λγον Θεοβασλεια, ἐν ος καὶ ἀγαλλμενος, σν σωμτοις Βασλειε, ὑπρ πντων κτευε, τν πιστς εφημοντων σε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

νθρακα κυσασα, ὃν σαας τεθαται, τλαβδι τπρτερον, φρικτς πεδξατο, χρνων δ' ἐπ' ἐσχτων, ἐκ σοΘεοτκε, σρκα φθντα καβροτν, τπθη πντα ποκαθαροντα, πυρττς Θετητος, τς μαρτας κατφλεξον, τς μς Θεονμφευτε, καπαντς ῥύπου πλνν με.

Σταυροθεοτοκον

Νεκρομενον βλπουσα, Χριστν πναγνος Δσποινα, κανεκροντα τν δλιον, ὡς μτηρ δακρουσα, ὕμνει τν κ σπλγχνων, ατς προελθντα, κατμακρθυμον ατοῦ, ἀποθαυμζουσα νεκραγαζε· Τκνον μου ποθειντατον, μὴ ἐπιλθτς δολης σου, μβραδνς φιλνθρωπε, τὸ ἐμν καταθμιον.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καννα πστεως καεκνα πρατητος, ἐγκρατεας διδσκαλον, ἀνδειξσε τπομνσου τν πραγμτων λθεια· διτοτο κτσω τταπεινσει τὰ ὑψηλά, τπτωχείᾳ τπλοσια, Πτερ ερρχα Βασλειε, πρσβευε ΧρισττΘεσωθναι τς ψυχς μν.

 

Καὶ Ἀπλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

ΟΚαννες, ὡς σνηθες, κατοῦ Ἁγου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Τν σν τελευτν συντνως μλπω, Πτερ.

Ποημα Θεοφνους.

 

δα' χος πλ. δ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὑγρν διοδεσας σεξηρν, κατν Αγυπταν, μοχθηραν διαφυγν, ὁ Ἰσραηλτης νεβα· τΛυτρωτκαΘεῷ ἡμν σωμεν».

 

Τὸ ἄφραστον φς σοι κατριλαμπς, ἐν τῇ ἀσαλετῳ, βασιλείᾳ τν ορανν, ἀντειλε Πτερ καδικαων, ἡ εφροσνη ξως δξατο.

 

νογησαν πλαι σοι τς δμ, καὶ Ἀρχιερεσι, προσετθης ρχιερες, κατν πρωτοτκων κκλησίᾳ, συνηριθμθης Βασλειε νδοξε.

 

Νος σου τὸ ὄμμα προκαθαρθες, ἀνλθες ες ρος, ἀρετς, ὡς λλος Μωσς· δικατν ντα θεωρσας, προσεκολλθης ατΠτερ σιε.

Θεοτοκον

Σαρκκαθυπστασιν νωθες, τῇ ἐκ σοληφθεσῃ, ὁ τν λων Δημιουργς, προλθεν φρστως Θεομτορ, κατος βροτος μιλσαι ηδκησεν.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Σετστερωμα, τν προστρεχντων σοι Κριε, σετφς, τν σκοτισμνων, καὶ ὑμνεσε τπνεμμου».

 

Ἡ ἀξιοθαμαστος, καπαναοδιμος μνμη σου, χαρμονικς, ττν ρθοδξων, κατευφρανει συστματα.

 

Νφος ττοσματος, ἀπεκδυσμενος σιε, κατν δεσμν, ἀπολελυμνος, τΘεπροσεπλασας.

 

Τλος τμακριον, κατν πλαυσιν σιε, τν κλεκτν, ὡς κλελεγμνος, ἐπαξως πεληφας.

Θεοτοκον

χων σε βοθειαν, οκ ασχυνθσομαι πναγνε, Μτηρ Θεοῦ, ἔχων σε προσττιν, τν χθρν μου υσθσομαι.

 

Κθισμα χος α'

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς λιος μν, ἡ ἁγα σου μνμη, ἀντειλε σοφέ, καφωτζει τν κτσιν, Βασλειε θεοις σου, καταυγζουσα θαμασιν, ἣν περ σμερον, ἐπιτελοντες βομεν· Καθικτευε, ὑπρ μν ερρχα, Χριστν τοσωθναι μς.

Θεοτοκον

Εφρανεται πιστν, ἡ πληθς Θεοτκε, τὸ ὄνομα τσν, καθ' ἑκστην βοσα, καπθτς ψσεις σου, μεγαλνουσα πντοτε· σγρ καχημα, καβοηθς καπροσττις, ἀκατασχυντος, πντων πρχεις Παρθνε, τν πστει τιμντων σε.

Σταυροθεοτοκον

Λαμπς φεραυγς, τοῦ ἡλου κρβη, ἐν ξλτοΣταυροῦ, ἀναβντος σου Λγε, ἡ κτσις πσα φριξε, κατφβῳ ἐτρμαξεν, ἡ δΜτηρ σου, παρισταμνη βα· Τκνον φλτατον, πς κουσως νεκροσαι, τφς μου τὸ ἄδυτον!

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Εσακκοα Κριε, τς οκονομας σου τμυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασσου τν Θετητα».

 

Λιτανεων πρς Κριον, τν παιρομνην φρνα κατβαλες, τς κακφρονος αρσεως, κατν κκλησαν Πτερ εφρανας.

 

ν σκηνας οραναις σε, ὁ ἀγωνοθτης Πτερ κατκισε, τν ννδοτν σου νστασιν, πρς τος ντιπλους προσδεξμενος.

 

πρ τν παραδσεων, τν πεφυλαγμνων ν κκλησίᾳ Χριστοῦ, διωκμενος πμεινας, καπροκινδυνεων διετλεσας.

Θεοτοκον

Τν Θεν ν κησας, ἄχραντε Παρθνε τοτον δυσπησον, τος κταις σου δωρσασθαι, τν πλημμελημτων τν συγχρησιν.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὀρθρζοντες βομν σοι Κριε· Σσον μς· σγρ εΘες μν, ἐκτς σου λλον οκ οδαμεν».

 

Ἡ ἔνθεος σκηνσασα χρις σοι, θεοφρε, ποιμνα πισττατον, τς κκλησας σε δειξε.

 

Νεκρσας τς σαρκς σου τφρνημα, κατπθη, τς ζως τπνεματι, κατηκολοθησας νδοξε.

 

Σωφρνως καδικαως τν βον σου, διανσας, θεφρον πεληφας, τν ρετν τν ντδοσιν.

Θεοτοκον

πρχουσα πανγιον τμενος, ἀπαθεας, τν πηγν γννησας, Παρθενομτορ πανμωμε.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἱλσθητμοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου».

 

Νυττμενος ττερπνῷ, τν ορανων πυρσεματι, τν θρνον τν πγς, κατλιπες σιε, κακλρον κρατον, ἐν γτν πραων, ὡς πρατατος πλοτησας.

 

Τς πλνης καταγελν, τς τν βλασφμων αρσεως, τθεον καεσεβς, Ὀρθδοξον φρνημα, προθμως δδαξας, τν εκνα σβειν, τοΣωτρος ξιγαστε.

 

πθος σου πρς Θεν, πεπλρωται παναοδιμε· μετστης γρ πρς ατν, ἐνθως γηθμενος, κανν τς λαμπρτητας, τν γων Πτερ, ἐποπτεεις καφαιδρτητας.

Θεοτοκον

Νεκρσεως καφθορς, λελτρωσαι τὸ ἀνθρπινον, τν φσει ζωοποιν· σπρως γρ ττοκας, Παρθνε πανμωμε, ἐπ' εεργεσίᾳ, τν πιστς νευφημοντων σε.

 

ΤΜαρτυρικν τοῦ Ἤχου.

 

Συναξριον

ΤΙΒ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ Ὁσου Πατρς μν Βασιλεου, Ἔπισκπου Παρου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Στχοι

Χαρων τελετα, Βασλειε τρισμκαρ.

κεγρ ξεις, οχαρς πλησθς σης.

ΔωδεκτΒασλειε ταφϊα δσσαο νεκρς.

 

    Τατῇ ἡμρᾳ, ἐν τει ξακισχιλιοσττετρακοσιοστπεντηκοστῷ, ἀνεκομσθη τιμα Ζνη τς περαγας Δεσπονης μν Θεοτκου πτς πισκοπς Ζλας πτν βασιλδα τν πλεων, ἐπΚωνσταντνου καὶ Ῥωμανοῦ, τν Πορφυρογενντων, μετδτατα, ὕστερον μετετθη ν τῇ ἁγίᾳ σορτν Χαλκοπρατεων, καττν τριακοστν πρτην τοΑγοστου μηνς.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς σας Μητρς μν νθοσης, θυγατρς Κωνσταντνου τοΚοπρωνμου.

Στχοι

Ῥίζης δυσδους καρπς εὐώδης μλα,

νθοσα σεμνγς πανθεκαβου.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Δμη καΠρωτωνος.

Στχοι

Πρτος κεφαλν Πρωτων φρθη,

Μεθ' οκραν προτεινε Δμης δημίῳ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος ρτμωνος.

Στχοι

Ερε στεφνους ρττμητος ρτμων

Πρποντας ατοττετμημνκρᾳ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων τριν Μαρτρων Μηνᾶ, Δαυδ, καὶ Ἰωννου.

Στχοι

Δολους Θεοτρες ββδας παθοκτνους

Τοξεμασι κτενουσιν νθρωποκτνοι.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, Χριστὲ ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Παδες βραων ν καμνῳ, κατεπτησαν τν φλγα θαρσαλως, καες δρσον τπρ, μετβαλον βοντες· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας».

 

τς φρστου εφροσνης, ἧς ξωσαι Παμμκαρ πολαειν, ἐν ἀΰλω φωτί, σκηνομενος καμλπων· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Στφει τς θεας επρεπεας, Παμμακριστε κοσμως διαπρπων, συγχορεεις βον, τας νω στρατηγαις· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Μστης πρχων τς Τριδος, μυστηρων λειτουργς πουρανων, τν Δεσπτην μν, ἱλωσαι βοσιν· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Εας τς πρτης τν κατραν, μεταββληκας γνες ελογαν, τν Υἱὸν τοΘεογεννσασα, ᾧ πντες· Ελογητς εκρζομεν, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Νικητατυρννου, καφλογς τχριτσου γεγοντες, οτν ντολν σου, σφδρα ντεχμενοι Παδες βων· Ελογετε πντα, τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

Λυπηρν τοβου, καδεινς συγχσεως λελυτρωμνος, τν χαρν Παμμκαρ, κατν γαλλασιν τν πρ λγον, ἐκομσω μλπων· μνετε τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Πατρικν δογμτων, θερμς προϊστμενος τς γλωσσαλγας, τν βλασφμων Πτερ, εχερς διλυσας εροφντορ· Ελογετε κρζων, τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

ς τερπνς τπος, ἐν κατεσκνωσας ερομστα! ὡς ραον Πτερ, τσν νδιατημα, ὃ ἐκπληρσω! Ελογετε μλπων, τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Προστασαν πντες, οπιστοκεκτμεθσε Παναγα, κατας σας πρεσβεαις, τν δεινν λυτρομεθα, Χριστβοντες· Ελογετε πντα, τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Κυρως Θεοτκον, σὲ ὁμολογομεν, οδισοσεσωσμνοι Παρθνε γνή, σν σωμτοις χορεαις σε μεγαλνοντες».

 

γως σου τν βον, Πτερ διανσας, κατν Θεν θεραπεσας τος ργοις σου, τς ορανν βασιλεας ντως τετχηκας.

 

Τν δρμον κτελσας, πστιν τε τηρσας, κατν γνα νσας Βασλειε, δικαιοσνης δξω χαρων τν στφανον.

 

φσεως τρισμκαρ, ἔτυχες τς θεας, κατς εκταας τοπθου πληρσεως· νν ον πρεσβεων μπασῃ ὑπρ τς πομνης σου.

Θεοτοκον

ευστν δι' εσπλαγχναν, φσιν κ γαστρς σου, ὁ πλαστουργς προσλαβμενος χραντε, τς φθαρσας χιτνα τατην νδυσε.

 

ΤΦωταγωγικν, κατλοιπά, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.