Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/10/2017:ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΤΩΝ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 7.00μ.μ.

 

02

 

 

Γίνεται γνωστό ότι, με αφορμή τις ιστορικές Επετείους των «Βαλκανικών Πολέμων 1912-13» και του «’’ΟΧΙ’’ του 1940», το Σάββατο 28η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7.00 το απόγευμα, στην «Κροκίδειο Αίθουσα» (δίπλα στην παλιά Ιερατική), η Ιερά Μητρόπολη μας και τα Εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διοργανώνουν «Εκδήλωση Τιμής», η οποία εφέτος θα εί­ναι α­φι­ε­ρω­μέ­νη στην εποποιΐα 1912-1913 (Βαλ­κα­νι­κοί Πό­λε­μοι), και θα πε­ρι­λαμ­βά­νει:

  • Ο­μι­λί­α από τον Αρ­χιμ. κ. Με­λέ­τι­ο Κουράκλη, Σχη (ΣΙ), Δι­ευ­θυν­τή Δι­εύ­θυν­σης Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων του Γε­νι­κού Ε­πι­τε­λεί­ου Στρα­τού, με θέ­μα: «Η πα­ρου­σί­α και το έρ­γο των Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων στους Βαλ­κα­νι­κούς Πο­λέ­μους 1912-1913».
  • Από­δο­ση σχε­τι­κών τρα­γου­διών από την χο­ρω­δί­α των Εκ­παι­δευ­τη­ρί­ων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
  • Πα­ρα­δο­σι­α­κούς χο­ρούς Η­πεί­ρου, Μα­κε­δο­νί­ας και νη­σιών Αι­γαί­ου από το χο­ρευ­τι­κό τμή­μα των Εκ­παι­δευ­τη­ρί­ων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Καλείσθε όλοι να παρευρεθείτε σ’ αυτήν την Εκδήλωση μνήμης και τιμής ως υπόχρεοι στους προγόνους μας, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πολύπαθης Πατρίδας μας, αλλά και για να πληροφορηθείτε την προσφορά της Ελλαδικής Εκκλησίας και στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κράτα το