ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ "ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ"

Το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ανδρών Κορίνθου "ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ" θεμελιώθηκε στις 16 Αυγούστου του έτους 1972, επί οικοπέδου 13 στρεμμάτων δωρεά του ιατρού κ. Γεωργίου Αθανασοπούλου.

girokomeioΤα σχέδια και τις μελέτες έκανε δωρεά ο Μηχανικός κ. Βασίλειος Λιβάνης, που είχε κάνει δωρεά και την επίβλεψη του έργου.
Η δαπάνη του έργου ανήλθε στα 12 εκατομμύρια δραχμές.

Το Γηροκομείο Ανδρών Κορίνθου είναι Ν.Π.Ι.Δ. με βάσει το Καταστατικό του νομίμως δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμ. 109/29 - 1 - 1973 Φ.Ε.Κ..

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο υπό τήν Προεδρία του εκάστοτε Μητροπολίτου Κορίνθου, τριών ιερέων και ενός λαϊκού.

«Σύμφωνα προς τους Ιερούς Κανόνας, που επιβάλλουν στον Επίσκοπο την Φιλανθρωπία και το χρέος το οποίον επωμίσθη παρά του Αρχιποίμενος Χριστού, όπως περικρατήσωμεν το γήρας και περιθάλψωμεν τους εν τη Θεοσώστω Ιερά και Αποστολική Μητροπόλει Κορινθίας υπάρχοντας ενδεείς και εγκαταλελειμμένους γέροντας.»

Σκοπός του Ιδρύματος είναι αφ' ενός μεν να εξασφαλίσει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής» των γερόντων της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και όχι μόνο και αφ'' ετέρου δε να παρέχει στους ενδεείς και εγκαταλελειμμένους γέροντες στέγη, τροφή και περίθαλψη τελείως δωρεάν.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία στις 8 Νοεμβρίου του έτους 1973. Το Ίδρυμα αποπερατώθηκε το έτος 1976, όμως υπήρξαν δύο λόγοι που δεν επέτρεψαν την άμεση λειτουργία του.

Ο πρώτος λόγος ήταν ότι επί τρία σχολικά έτη φιλοξενήθηκε δωρεάν η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, καθ' όσον δεν υπήρχε χώρος για την στέγαση των Ιεροσπουδαστών.girokomeio2


Ο δεύτερος λόγος ήταν η έλλειψη οικονομικών πόρων δια την λειτουργία του. Η λειτουργία του Ιδρύματος άρχισε την 15ην Φεβρουαρίου του έτους 1980.

Ο πρώτος γέροντας που εισήχθη στο Ίδρυμα ήταν ο κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας στις 16 Ιουνίου 1980. Έως σήμερα Σεπτέμβριο του 2008 έχουν εισαχθεί στο Ίδρυμα 115 γέροντες.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σήμερα μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 12 γέροντες και εφ' όσον γίνουν κάποιες απαραίτητες επισκευές ο αριθμός των φιλοξενουμένων μπορεί να φθάσει τους 30 γέροντες.

Το Ίδρυμα συντηρείται από τις ελάχιστες οικονομικές προσφορές ιδιωτών, ένα μέρος από τις εισφορές Ιερών Ναών και Μονών και τα υπόλοιπα χρήματα από χορηγήσεις του Μητροπολιτικού Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Εντός του χώρου του Ιδρύματος δεσπόζει ο περίλαμπρος Ναός ρυθμού "ΡΟΤΟΝΤΑΣ' υπό την επωνυμία "ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ', που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Την δεύτερη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους και εντός του Ιερού Ναού γίνεται Μέγας Εσπερινός εις μνήμην των Αγίων Ακύλα & Πρίσκιλλας και διανέμονται Βιβλιάρια Τραπέζης με χρηματικά ποσά στις άγαμες Κορασίδες του Νομού.

girokomeio3Την θέση του Υπευθύνου του Ιδρύματος, που είναι τιμητική κατείχαν από το έτος 1980 ως και σήμερα οι κάτωθι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Από το 1980 ως τις 3/8/1988 ο Πρωτ/ρος Δημήτριος Κορρές.
Από τις 3/8/1988 ως τις 10/9/1997 ο Πρωτ/ρος Ιωάννης Δελημπαλτάς.
Και από τις 10/9/1997 ως και  12/7/2016 ο Πρωτ/ρος Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος.
Και από τις 13/8/2016 ως και σήμερα ο Σταυροφόρος - Οικονόμος Αιδ/τος Δημήτριος Στεργιόπουλος.
Το Ίδρυμα δέχεται κάθε είδους ενίσχυση είτε σε χρήματα, είτε σε είδη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 201 00 (Θέση Καζάρμα). Τηλ. 27410 - 26374.
ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5509-040940-055