420 Εγκύκλιος Εορτής Απ. Παύλου

 

ριθμ. Πρωτ. 611                                                                       ν Κορίνθ τῇ  16 - 5 - 2023

Δ/ΕορτασμοςΑπ.Παυλου.23/Εγκύκλιος.Εορτής.Απ.Παύλου

 

                                                                                         ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!                                                                                                                           

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱ. Ἡσυχαστήρια καί τούς Προσκυνηματικούς Ἱ. Ναούς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 420η

 

 

Διὰ τοῦ παρόντος καὶ μέ ἀφορμή τίς Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023» γιὰ τὴ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου Παύλου, ἐντελλόμεθα νά ἀναγνώσετε στήν Ἐκκλησία τίς Κυριακές 4ην, 11ην καί 18ην Ἰουνίου ἐ. ἔ. καί σέ κάθε ἄλλη εὐκαιρία τὴν συνημμένη σχετική ἀνακοίνωση, ὥστε νά ἐνημερωθοῦν οἱ Χριστιανοί μας γιά νά συμμετάσχουν στίς Ἐκδηλώσεις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

μ τν εκαιρία τν ορταστικν κδηλώσεων «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023» πρός τιμήν καί μνήμην το γίου νδόξου ποστόλου Παύλου, δρυτο τς Τοπικς μας κκλησίας καί πολιούχου Κορίνθου γνωρίζω ες τήν γάπη σας τι ἀπ τήν σπέρα τς Τετάρτης 21ης ουνίου καί ρα 20.00’ μ.μ. ως κα τήν ἑσπέρα τῆς Πέμπτης 29ης ουνίου 2023 ες τν Καθεδρικ . Να το ποστόλου Παύλου ες τν Κόρινθο θά κτίθενται πρός προσκύνηση ἀποτμήματα κ τν ερν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Τιμίου Προδρόμου, Ἀποστόλου Παύλου τοῦ καί πολιούχου ἡμῶν, Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Ἀκύλα, Ἱερομαρτύρων Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Διονυσίου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, Βλασίου καί Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου, τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Σωφρονίου Ἱεροσολύμων καί Μακαρίου Κορίνθου, Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Κοδράτου, Λεωνίδου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, Ὁσίων Παταπίου, Νίκωνος τοῦ Νέου, Ὑπομονῆς καί τῶν Ἱ. Εἰκόνων Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» καί πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων.

Γι᾿ ατό σς παρακαλ πως μ τν παρουσία σας τιμήσετε τόν πόστολό μας καί τούς γίους μας προσερχόμενοι πρς σπασμν τούτων γιά νά λάβετε τήν ξ ατν χάρη καί τόν γιασμό, ετε τομικς, ετε καθ᾿ μάδας καί πάντοτε σέ συνεννόηση μ τος φημερίους σας.

Ὡς ἀπό ἐτῶν ἔχει καθιερωθῆ καί ἐφέτος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος β’ μὲ πλειάδα Συνοδικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχιερέων θὰ παραστεῖ στὶς Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου μας, τόσο κατὰ τὸ ἀπόγευμα στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τὴν ἀμέσως μετὰ Λιτανεία στίς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου, ὅσο καὶ κατὰ τὴν κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, μέ πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία - χωρίς τήν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου - εἰς τὸν αὐτὸ Ἱ. Ναὸ τὸ πρωῒ, ἀλλὰ καὶ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος τὸ ἀπόγευμα τῆς 29ης μηνός Ἰουνίου, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, κατὰ τὸν ἐκεῖ τελεσθησόμενο ἐτησίως Μέγα Ἑσπερινό.

Χριστιανοί μου ἀγαπημένοι ἐπιβάλλεται νά προσέλθετε σ᾿ ὅλες τὶς Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία σας νά ἀποδώσετε φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στὸν Μεγάλο Ἀπόστολό μας Ἅγιο Παῦλο. Ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπιβαλλόμενη ὡς ὑποχρεωτική παρουσία σας στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινό καὶ τὴν Λιτανεία τῆς 28ης, στὸν Ὄρθρον καὶ στὴν πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἰουνίου ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῆς εὐκαιρίας ἁγιασμοῦ σας, εὐχαριστήρια προσφορὰ εἰς τὸν Ἀπόστολό μας ὁ ὁποῖος «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως» (Β’ Κορ. ια’, 23) ἐργάσθηκε ἐπίπονα γιά τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στήν Κορινθία μας.

Ἂν ἡ παρουσία σας ὅμως κρίνεται ἀναγκαία στίς ὡς ἄνω Ἐκδηλώσεις ἐκεῖ πού πρέπει νά κηρύξωμε π α ν σ τ ρ α τ ι ά καί ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσει κανείς εἶναι ὁ Ἑσπερινός τῆς 29ης Ἰουνίου πού θά τελεσθεῖ στίς 19.00’ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὴν Ἀρχαία Κόρινθο.

Στὸν χῶρο αὐτό, ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ὁ Ἀπόστολός μας ὁδηγήθηκε βίαια καί προπηλακίσθηκε, προκειμένου νά δικασθῇ, ἐπειδὴ ἐκήρυττε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παρουσία σας εἰς τό Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος (τήν ἱστορική καθέδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας), κατά τήν διάρκεια τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πού θά πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου μας θά εἶναι γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἀπόδειξη τῶν λόγων Του πού ἔγραψε πρός τούς Κορινθίους τότε καί ἀνά τούς αἰῶνες ὅτι «ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ» (Α’ Κορ. θ’, 2).

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη πολλή σᾶς ἀναμένω ἅπαντες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

Κοινοποίησις:

  1. 1.Φ. «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023» παρ᾿ ἡμῖν.
  2. 2.Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.