Κ.Υ.Α περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας απο 21-11-2022 εώς 5-12-2022

KYA 22-11-22

Κ.Υ.Α. από 21-11-2022 εως 5-12-2022

Κ.Υ.Α. 2361

ΦΕΚ Β 5874 από 21-11-2022 εως 5-12-2022