ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.)" ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19 ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

...

KYA.985-Eggyklios01

KYA.985-Eggyklios02

1α

2β

3γ

4δ