ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.)" ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19 ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΜΑΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

 

 

1Κ

 

2Κ

 

3Κ

4Κ

5Κ

6Κ