ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.)" ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19 ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022.

 

1 28

2 28

3 28

4 28

5 28

6 28

7 28