ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΙΕΡΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
πλησιάζει καὶ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Tοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ προστάτου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τὴν 12ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Παρασκευήν καὶ περὶ ὥραν 9.30’ π.μ. εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ Ζ’ Ἱερατικὴ Σύναξις μὲ θέμα: Ὁδηγίες μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῶν «Γ’ Κορίνθου Παυλείων 2009». Τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως θὰ προηγηθῇ δέησις, ἡ δὲ παρουσία σας εἶναι ὑποχρεωτικὴ.

Εὐχέτης πάντων Ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ