Άρθρα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.)" ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19 ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

 

 

0001

 

Δείτε αναλυτικά την σχετική ΚΥΑ εδώ