Άρθρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 09.07.2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 9ης ΙΟΥΝΐΟΥ ΕΩΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ε.Ε.

 

 

1302 Διαβίβαση ΦΕΚ Β 2775 2020

 

0001

0002