100.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

 

ριθμ. Πρωτ. 46                                                                                      ᾿Εν Κορίνθ τ   19 - 1 - 2016  

 

Πρός

παντας τούς Πανοσ/τους & Αδεσ/τους ᾿Εφημερίους τς καθ᾿ μς ποστολικς ερς Μητροπόλεως.

Ες τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πανοσ/τοι, Αδεσ/τοι,

 

ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν συνεργῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, καί προστατῶν τῆς οἰκογενείας Ἁγίων κύλα καί Πρισκίλλης, ὡς εἶναι γνωστό, σηματοδοτεῖ στόν χῶρο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τήν καθιερωμένη ἐκδήλωση ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς φοιτητές τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἔχουν ἀνάγκη στηρίξεως. Οἱ ἀνάγκες τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί οἰκογένειας, ὅπως αὐτές ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τήν οἰκονομική - καί ὄχι μόνον – κρίση, πού συνεχίζει καί δυστυχῶς θά ἐξακολουθήσει νά μαστίζει τήν Χώρα μας, ὅπως φαίνεται, γιά πολλά ἀκόμη χρόνια, ἐπιβάλλουν τήν ἄμεση στήριξη τῶν φοιτητῶν, καί ὄχι τήν μελλοντική, ὅπως συνέβαινε στό παρελθόν μέ τίς «προικοδοτήσεις», οἱ ὁποίες ἐχορηγοῦντο κατά τά προηγούμενα ἔτη ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή γιά πρώτη φορά ἐφέτος θά πραγματοποιηθτό πρωί τοῦ Σαββάτου, 13η Φεβρουαρίου 2016 καί ρα 08.00, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ὄχι, ὅπως στό παρελθόν, μέ Μ. Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, στόν ἴδιο ὅπως πάντα χώρο, στό κκλησιαστικό Γηροκομεο νδρν καί στόν κε ερισκόμενο ερό Ναό, ὁ ὁποῖος τιμᾶται καί εἰς τήν μνήμη τῶν Ἀποστόλων καί συνεργῶν τοῦ Πολιούχου μας Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Οὐρανοβάμονος Παύλου, Ἁγίων Ἀκύλα καί Πρισκίλλης. Ὅθεν ἡ μέριμνά σας γιά τήν σον τό δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή πιστν, ἰδιαιτέρως στήν φετινή κδήλωση πρέπει νά εἶναι δυναμική, ἐπειδή ἀπό ἐφέτος καθιερώνεται καί ἡ τέλεση Ἱ. Πανηγύρεως πρός τιμήν τῶν Ἁγίων. Γι᾿ αὐτό καί προτρέπεσθε, νά φροντίσετε ἰδιαιτέρως γιά τήν προσέλευση τῶν Ἐνοριτῶν σας Χριστιανῶν. Πρέπει, πατέρες μου καί ἀδελφοί μου, ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός νά ἁγιάζεται καί νά ἔχει πρότυπα στήν ζωή του, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ νά πληροφορεῖται τό ἐπιτελούμενο σημαντικό καί θεάρεστο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως σ᾿ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού διέρχεται καί τοῦτο πρός δόξαν Θεοῦ, ἐνίσχυσι, στηριγμό, παρηγορία του καί ὠφέλειά του ὑλική καί πνευματική.

Στήν ὡς ἄνω Πανηγυρική καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία θά λάβουν μέρος ο: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτες κ. Σωφρόνιος Μάγειρας, Ἀρχ/κός Ἐπίτροπος Κορίνθου - Λουτρακίου, Νεκτάριος Νικολοῦ, Ἀθανάσιος Πέζος, οἱ Αἰδεσ. κ. Ἀθανάσιος Ἀλτανόπουλος, Νικόλαος Καλογεράκης, Κων/νος Παπαβασιλείου, Ξενοφών Κατσαούνης, Σταῦρος Καραμπέτσος, Ἰωάννης Δρίτσας, Ἀλέξανδρος Κόκκοτος καί οἱ Διάκονοι κ. Νικόλαος Βαρδουνιώτης καί Πέτρος Καγιούλης.

Αδεσ. κ. θανάσιος Κοντογιάννης καί Ἱερολ. Διάκονος κ. Χριστόδουλος Μπουμπάκης ντέλλονται νά διοργανώσουν τά τῆς χορωδίας κατά τόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί τήν Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία προσκαλῶντας καί ἄλλους, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά τούς πλαισιώσουν.

Τελετάρχη ρίζομε τόν Πανοσ. ρχιμ. κ. Ἄνθιμον Παπαλεξόπουλον, Ἱεροκήρυκα.

Ες τήν ς νω Ἱερά Πανηγυρική κδήλωση θά παραστον ποχρεωτικς μέ ὅλα τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀλλά καί τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῶν Ἱ. Ναῶν τους κατά τήν παράδοσή μας ο φημέριοι: Κορίνθου - ρχαίας Κορίνθου - σσου - Κάτω σσου - Βοχαϊκοῦ - Βραχατίου - Ζευγολατείου - Καλεντζίου - Λεχαίου - Μπολατίου - Περιγιαλίου - Σουληναρίου -γίων Θεοδώρων - Ἰσθμίων - Καλαμακίου - Λουτρακίου - Περαχώρας - Πισίων - Σχοίνου - Βέλου - Ἑλληνοχωρίου - Κοκκωνίου - Κρηνῶν - Νεράντζης - Πουλίτσης - Στιμάγκας - Ταρσινν - Βάλτου Μικροῦ - Βασιλικοῦ - Ἄνω Διμηνιοῦ - Κάτω Διμηνιο - Κιάτου - Κρυονερίου - Μουλκίου - Νεαπόλεως - Πασσίου - Τραγάνας - Γελινιατίκων - Καμαρίου - Καρυωτίκων - Μελισσίου - Ξυλοκάστρου - Συκέας - Ὑψηλῶν Ἁλωνίων - Ρίζης - Μερτικεΐκων - Ἀγγελοκάστρου - Γαλατακίου - Ἑξαμιλίων - Κατακαλίου - Κόρφου - Λουτρῶν Ὡρ. Ἑλένης - Ξυλοκερίζης - Ρητοῦ - Σοφικο - γιονορίου -γίου Βασιλείου - Ἀθικίων - Κλένιας - Κλεωνῶν Ἀρχ. - Σολομοῦ - Σπαθοβουνίου - Στεφανίου - Χιλιομοδίου, χωρίς τοῦτο νά ἀποκλείει τήν ὁλοπρόθυμη παρουσία ὁποιωνδήποτε ἄλλων, ἐκ τῶν ἱερέων καί πιστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἐπιθυμοῦν νά παραστοῦν, νά συνευφρανθοῦν, νά ἁγιασθοῦν καί νά παραδειγματισθοῦν.

Ο πατέρες, διαιτέρως τν πλησιεστέρων Περιφερειν, ἐπιβάλεται νά νημερώσουν τούς δικαιούχους, ὥ­στε νά λθουν μέ τούς γονεῖς τους καί   α ὐ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς νά παραλάβουν τά βιβλιάριά τους. Ἐπιπρόσθετα ὀφείλουν νά ἀναγνώσουν μέ θέρμη καί προθυμία στό κκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 31ης Ἰανουαρίου & 7ης Φεβρουαρίου 2016, ἀλλά καί στά σπερινά τους Κηρύγματα Παρακλήσεις τήν συνημμένη νακοίνωση, ὥστε καί αὐτή ἡ φιλόθεη, φιλάγια καί φιλάνθρωπη προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου νά στεφθεῖ ἀπό ἐπιτυχία.

 

Εὐχέτης ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τς καθ᾿ μςποστολικς ερς Μητροπόλεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

τό Σάββατον, 13ην Φεβρουαρίου 2016 καί ρα 8ην πρωϊνή, σς προσκαλομε στό Γηροκομεο νδρν Κορίνθου «ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» προκειμένου νά συμμετάσχετε στήν Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία πρός τιμήν τῶν ἑορταζόντων Ἁγίων Ἀποστόλων καί συνεργῶν τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου Ἀκύλα καί Πρισκίλλης καί στήν κδήλωση Οἰκονομικῆς Ἐνισχύσεως φοιτητῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Συνολικῶς ἐφέτος θά δοθεῖ τό ποσόν τῶν 100.000,00 Εὐρώ σέ Βιβλιάρια τῶν 1.000,00 εὐρώ σέ 100 νέους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐφέτος καί γιά τρίτη συνεχόμενη χρονιὰ θὰ ἐνισχυθοῦν ἄμεσα οἱ φοιτητὲς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, καθώς οἱ ἀνάγκες τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ὅπως αὐτές ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τήν οἰκονομική - καί ὄχι μόνον - κρίση πού συνεχίζει καί δυστυχῶς θά ἐξακολουθήσει νά μαστίζει τήν Χώρα μας ὅπως φαίνεται γιά πολλά ἀκόμη χρόνια, ἐπιβάλλουν τήν ἄμεση στήριξη τῶν φοιτητῶν, καί ὄχι τήν μελλοντική, ὅπως συνέβαινε στό παρελθόν μέ τίς «προικοδοτήσεις», οἱ ὁποίες ἐχορηγοῦντο κατά τά προηγούμενα ἔτη ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν παιδιῶν-φοιτητῶν ἔγινε ἀπό ὅλες τίς Ἐνορίες καί τῶν 13 Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας μὲ κριτήριο τὴν ἄμεση ἀνάγκη οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως κατά τό δυνατόν καί ἀδιακρίτως φύλου.

θετική ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσκλησή μας θά ἀποτελέσει γιά μᾶς συμπαράσταση στήν Ποιμαντική μας μέριμνα, ἐνίσχυση καί παρηγορία γιά τίς οκογένειες τν φοιτητῶν μας ἀλλά καί ταυτόχρονη στήριξη γιά τούς τρόφιμους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μας, οἱ ὁποῖοι χουν βρεῖ σ᾿ αὐτό τό Ἵδρυμα τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἀγάπη καί τήν φροντίδα, πού τούς ἀξίζει καί ἀναμένουν καί ἀπό Ἐσᾶς τήν συντροφιά καί τήν συμπαράστασή σας.

     Τς κδηλώσεως θά προηγηθεῖ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία πρός τιμήν τν ἑορταζόντων γίων ποστόλων κύλα καί Πρισκίλλης, προστατν τς Χριστιανικῆς συζυγικῆς ζωῆς καί συνεργν τοῦ ποστόλου Παύλου στόν καταρτισμό τῆς ἐν Κορίνθῳ Ἁγίας Ἐκκλησίας.

     Ὅπως πάντοτε Σᾶς ἀναμένω μέ πολλή πατρική ἀγάπη βέβαιος ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε στό κάλεσμα τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα καί Μητροπολίτη σας, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ μέ τήν διττή ἑρμηνεία της καὶ ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου μας «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β’ Τιμ. δ’, 5).

Μέ εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ