ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟ 28-06-2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟ 28-06-2008

Ἑκατὸν πενήντα χρόνια, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Ἐντιμότατοι κ. Βουλευταί, κ. Νομάρχα, κ. Δήμαρχε Κορινθίων καὶ λοιποὶ ἄρχοντες, κ. Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καὶ λοιπῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ μας, Ἱερὲ Κλῆρε καὶ Λαὲ τῆς λαχούσης μοὶ Ἀποστολικῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας, ἑκατὸν πενήντα χρόνια, συμπληρών-ονται ἐφέτος ἀπὸ τῆς μεταφορᾶς καὶ ἱδρύσεως τῆς πόλεώς μας εἰς αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπον λόγῳ τῶν σεισμῶν τοῦ 1858. Ἑκατὸν πενήντα χρόνια συμ-πληρώνονται ἐφέτος ἀπὸ τῆς θεμελιώσεως τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ ἐπ᾿ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καὶ πολιούχου ἡμῶν Παύλου τιμωμένου, ὑπὸ τοῦ προκατόχου μου Ἀμφιλοχίου Γαρδέλη τοῦ ταπεινοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὀγδόντα ἔτη συμπληρώνονται ἀπὸ τῆς ἐπανακτίσεως τῆς πόλεώς μας καὶ τοῦ Ναοῦ τούτου ὑπὸ τοῦ ἀπὸ Κορινθίας γεραροῦ καὶ κλινοῦ πρωθιεράρχου τῶν Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου ἕνεκα καί πάλι τῶν καταστρεπτικῶν σεισμῶν τοῦ ἔτους 1928. Κι᾿ αὐτὲς τὶς ἐπετείους, ἔσχατες ἀνάμεσα στίς πολλές στὴν μακραίωνη καὶ λαμπρὰ της πορεία ἑορτάζει ἐφέτος ἡ πόλις τῆς Κορίνθου. Ὅμως ἐξόχως, σήμερα, πανηγυρίζει τὴν πανίερη μνήμη τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου, προστάτου, ἐφόρου καὶ πολιούχου της ἀλλὰ καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Παύλου τοῦ Οὐρανοβάμονος. Καὶ δικαιολογημένα χαίρει, Μακαριώτατε, διότι κατ᾿αὐτὴ τὴν εὔσημη ἡμέρα ἡ εὐλογητὴ παρουσία Σας, ἐδῶ εἰς τὴν πόλιν τῆς Κορίνθου, ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ θρόνου της, εἰς τὸν ὁποῖον ἵστασθε, τιμᾶ ὅλους ἐμᾶς ἰδιαιτέρως. Ὑψίστη τιμή, Μακαριώτατε, γιά τὴν τοπικὴ μας Ἐκκλησία, τὴν πόλι τῆς Κορίνθου, ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου της, τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ἡ παρουσία Σας, διὸ καὶ προσφωνοῦντες, τόσον εἰς Ἐσᾶς προσωπικῶς, ὅσον καὶ εἰς τοὺς ἁγιωτάτους Ἀρχιερεῖς καὶ λοιποὺς προσκεκλημένους μας τὸ «εὖ παρέστητε» Σᾶς ὑποδεχόμεθα μετὰ ζεούσης υἱϊκὴς ἀγάπης στηριζόμενοι εἰς τὸν λόγον τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «εὐλογία πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων» (Σοφ. Σειρ. γ, 9) καί ἐκζητοῦντες τὶς πλούσιες πρωθιεραρχικὲς Σᾶς εὐλογίες ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τοῦ τόπου τούτου καθώς καί πάντων τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων εἰς αὐτόν, δεόμεθα ὅπως ἀξιώνεσθε νά διακονεῖτε τήν ὀλκάδα τῆς Παυλείου Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μέ φρόνησι, ἐκκλησιαστικό ἠθος καί ἱεροπρέπεια μέ τά ὁποία εἰσθε κοσμιμένος.

Ἡ λαμπρὰ παρουσία σας, Μακαριώτατε, σήμερα εἰς τὴν πόλιν τῆς Κορίνθου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ὁ κοινὸς συνεορτασμὸς τῶν πόλεων τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Κορίνθου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ πέρυσι μὲ τὴν συγκατάθεσι καὶ ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου Σας καὶ Γέροντός μου Κυροῦ Χριστοδούλου καθιερώθηκε νὰ περιβληθῆ μὲ Συνοδικὸ Κύρος καὶ λαμπρότητα, (χωρὶς ὁ ἴδιος ὅπως ἐπιθυμοῦσε νὰ κατορθώσει νὰ ἀπολαύσει τὴν ἐδῶ ἔλευσί του καί μετοχή λόγῳ τῆς ἀσθενείας του καὶ τοῦ ἐπισυμβάντος θανάτου του), συμπίπτει μὲ τὴν ἐδῶ παρουσία Ἱεροῦ ἀποτμήματος ἀπὸ τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας, προερχομένου ἐκ τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τὸ ὁποῖον εὐγενικῶς μᾶς παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, τοῦ προέδρου κ. Γ. Τανιμανίδη καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν «Β’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» διά τοῦ ἐκλεκτοῦ Καθηγουμένου της π. Σεραφείμ Ἀτματζί-δη. Τοῦτο ἐπράξαμεν, ὥστε νά συνδιασθοῦν, ἡ παροχή τῶν Πρωθιεραρ-χικῶν Σᾶς πατρικῶν εὐλογιῶν Μακαριώτατε ὁμοῦ μετὰ τῶν πλουσίων εὐλογιῶν τοῦ Τιμίου Ξύλου καί τοῦ περί Σταυροῦ Κηρύγματος τοῦ Οὐρανοβάμονος ἐδῶ στή Κόρινθο καί νὰ καταστήσουν ὅλους ἐμᾶς ἱκανοὺς νὰ ἀναφωνοῦμε εἰς τὸν Κύριόν μας: «Σὲ ἔχουσα Χριστέ, κραταιὸν καταφύγιον ἡ Πόλις σου προσπίπτει, καὶ κρατύνεται πίστει, τὴ σὴ στηριζομένη ἀεὶ» (Τροπ. ε’ ᾠδῆς Κανὸνος ΙΑ’ Μαΐου).

Αὐτὴν τὴν ἡμέρα τῶν τόσων ἐπετειακῶν συγκυριῶν ἀλλὰ καὶ τῶν πλουσιοπαρόχων θεοσδότων εὐλογιῶν γιὰ τὴν πόλι μας καὶ τὴν Τοπική μας Ἐκκλησία ἐπελέξαμε, ὥστε νὰ τιμήσωμε ἕνα καθ᾿ ὅλα ἄξιον καὶ ἄοκνον ἐργάτην τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὸ κόσμημα ἐπὶ ἐπτά περίπου δεκαετίες τῆς ζωῆς τῆς πόλεως αὐτῆς, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον Μαρμαρινόν, ὁ ὁποῖος οἰκειοθελῶς ἀποχωρεῖ ἐκ τῆς ἐνεργοῦ δράσεως καὶ δὴ τῆς θέσεως τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Τοῦτο πράττομεν ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς διά τούς ἀνυστάκτους κόπους καὶ μόχθους του εἰς τὸν τοπικὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ὑπομονετικά, συνετὰ καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ ἀλλά καί πρός διακονίαν τῶν ἀδελφῶν ἐγεώργησε, ὑπό τούς ἀοιδίμους προκατόχους μου Μητροπολίτες, Μιχαήλ, Προκόπιον καί Παντελεήμονα καί κατά τήν τελευταίαν διετία ὑπό τήν ἐλαχιστότητά μου, μὴ προτιθέμενοι ἀσφαλῶς οὔτε νὰ τὸν ἀφοπλίσωμεν, οὔτε νὰ τὸν παροπλίσωμεν, ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτούς τούς πρεσβυτικούς του χρόνους, ἀλλά διά νά τόν ἐνισχύσουμε ὥστε ἡ παρουσία τοῦ ἐν μέσω ἡμῶν (ἐφόσον παραμένει μέ ἀλκή σώματος καί μέ θαλερή διαύγεια πνεύματος), νὰ τόν κάνει νὰ εἶναι στηριγμὸς καὶ παραμυθία ἀλλὰ καὶ βοήθεια ὅλων μας. Γι’ αὐτό καί τοῦ ἀπονέμομε τὸν τίτλο τοῦ «ἐπιτίμου Πρωτοσυγκέλλου». Ἕτσι καί τό θέλημά του θά γίνη καί δέν θά παύση συνεχίζων τό κήρυγμα καί τήν ἅσκηση τῆς πνευματικῆς πατρότητας, ὡς ἔπραττε καὶ πράττει ἕως τῆς σήμερον ἐκδαπανόμενος ὑπέρ τοῦ Λαοῦ. Εὐχόμενοι εἰς αὐτὸν Μαθουσάλια ἔτη μὲ  ὑγεία ὡς καὶ τὴν καλὴν ἐν ἀγαθῇ συνειδήσει ἀπολογίαν ἐπὶ τοῦ Φοβεροῦ Βήματος τοῦ Κυρίου παρακαλοῦμεν Ἐσᾶς, Μακαριώτατε, ὅπως τοῦ ἐπιδώσετε τιμητικά τὰ διάσημά του: Σταυρὸν ἐπιστήθιον δηλαδή καὶ βακτηρίαν πρὸς στηριγμὸν τῶν πολιῶν γηρατειῶν του.

Θὰ ἀποτελοῦσε ὅμως παράλειψιν, ἐὰν ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς δὲν εὐχαριστοῦσα ὅλους ἀνεξαιρέτως, οἱ ὁποῖοι μὴ φειδόμενοι κόπων, χρόνου, προσφορῶν, συνήργησαν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἑορταστικῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες κορυφώνονται αὔριον μὲ τὴν πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἐδῶ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ὡς καὶ μὲ τὸν Πολυαρχιερατικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, τήν ἱστορική Καθέδρα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Βαθυσεβάστως εὐχαριστῶν Ἐσᾶς, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, διά τὴν ὑψίστην τιμὴν τῆς ἐδῶ παρουσίας Σᾶς ὅπως εὐλογήσητε Κλῆρον καὶ Λαόν, λαμπρύνοντες τὶς ἑορταστικές μας ἐκδηλώσεις, καί τά καλά Σας αἰσθήματα μέ τά ὁποῖα περιβάλλετε τήν ἐλαχιστότητά μου τόν ταπεινό τῆς Κορίνθου Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἁρμόζει εὑρίσκεται καί στό πλευρό Σας καί στηρίζει κάθε θεάρεαστη πρωτοβουλία Σας, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐκφρά-σω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τοὺς περιποθήτους καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς ἁγιωτάτους Ἀρχιερεῖς, Συνοδικοὺς τὲ καὶ μή, τοὺς ἐδῶ παρισταμένους:

1. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ,

2. Ἠλείας καί Ὠλένης κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΝ,

3. Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ,

4. Βρεσθένης κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ,

5. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμητοῦ κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ,

6.Πειραιῶς καί Φαλήρου κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,

7.Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΝ,

8. Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ,

9. Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κορώνης καί Ἀνδρούσης κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ,

10. Διαυλείας κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ,

11. Μαρεώτιδος κ.κ. ΓΑΒΡΙΗΛ

οἱ ὁποῖοι παρέκαμψαν τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας καί ὑπό ἀδελφικῆς προκαλούμενοι ἀγάπης ἀνέλαβαν τόν σταυρό τῆς ἀγάπης ὑπέρ τῆς πόλεως, ἐμοῦ καί πάντων τῶν Κορινθίων.

MἹδιαιτέρως ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τά διακατέχοντά με αἰσθήματα, διά τούς τιμητικά παρισταμένους νεοφύτους ἀδελφούς· τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λευκάδος καί Ἰθάκης κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ, καί τόν διάδοχόν Σας Μακαριώτατε, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ.ΓΕΩΡΓΙΟΝ, οἱ ὁποῖοι διαγράφοντες τά πρῶτα Ἀρχιερατικά τους βήματα ἔφθασαν είς τήν Κόρινθο γιά νά μοιρασθοῦν μαζί μας καί νά ζήσουν τήν χαρά τους καί νά αἰσθανθοῦν τήν ἐν Σταυρῷ καί διά Σταυροῦ Πορεία τους εἰς τήν Ἐκκλησία καθώς καί ὁ Χριστοκήρυκας ὑπόσχεται εἰς πάντες τούς Διακόνους τοῦ Κυρίου. Θέλω νά τούς συγχαρῶ γιά τήν ὕψωσιν Τους. Νά τούς καμαρώσω γιατί τό ἀξίζουν καί οἱ δύο. Καί νά τούς εὐχηθῶ νά εἶναι μακρά, καρποφόρος καί ἄλυπη ἡ Ἀρχιερατική τους διακονία, στήν Παύλεια Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εὑχαριστῶ τὸν Σεβασμιώτατον ἅγιον Βεροίας, ἀλλὰ καὶ τὸ Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ», τὸν ἅγιον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγία Σουμελᾶ, γιά τήν εὐλογία τους πρός τόν Λαό καί τήν Πόλι μας καί νά τούς διαβεβαιώσω ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη σταθμό στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας αὑτῆς καί τοῦ Τόπου.

Τέλος καί προκειμένου νά σμιλευθοῦν ἀκόμη περισσότερο οἱ δεσμοί Σας μέ τήν Κόρινθο καί εἰς άνάμνησιν τῆς ἐδῶ παρουσία Σας ἡ Ἐκκλησία ἡ «οὗσα ἐν Κορίνθῳ» διά τοῦ Ἐπισκόπου της Σᾶς ἀντιπροσφέρει αὐτή τήν Ἀρχιερατική Ράβδο ὥστε ὥς ἄλλος Μωϋσῆς «Σταυρόν χαράσσων ἐπ’ εὐθείας ράβδῳ» νά καθοδηγῆτε τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ προκειμένου τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀδιαλώβητο νά διαπερνᾶ τήν ἀλμυράν τοῦ βίου νοητήν Ἐρυθράν θάλασσαν καί νικῶν τόν βάρβαρον Ἀμαλήκ νά βιώνη εἰς τήν γῆν Χαναάν τοῦ Παραδείσου τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά.